Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту (далі Звіт) подають суб’єкти господарювання, які виробляють спирт етиловий, коньячний (включаючи дистиляти у вигляді головної І хвостової фракції) І плодовий,

Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту (далі Звіт) подають суб’єкти господарювання, які виробляють спирт етиловий, коньячний (включаючи дистиляти у вигляді головної І хвостової фракції) І плодовий,


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

________________________ №_____Порядок заповнення Форми звіту № 1-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту»

І. Загальні положення1. Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту (далі – Звіт) подають суб’єкти господарювання, які виробляють спирт етиловий, коньячний (включаючи дистиляти у вигляді головної і хвостової фракції) і плодовий, спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований плодовий, спирт-сирець виноградний, спирт-сирець плодовий, спирт етиловий ректифікований денатурований, спирт етиловий денатурований (спирт технічний), фракцію головну етилового спирту та/або інший спирт згідно з чинними нормативними документами, незалежно від форми власності, до органів державної фіскальної служби (далі – ДФС) за основним місцем обліку в електронній формі.
2. Звіт в електронній формі подається засобами електронного зв’язку з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, як передбачено для податкової звітності.

3. Звіт складається окремо за кожний місяць та до 10 числа місяця, що настає за звітним, надається до органів ДФС за місцем основного обліку суб’єкта господарювання.

4. Інформація подається за кожним місцем виробництва та видами спиртів. Одиниці виміру для спирту – декалітри безводного спирту (далі – дал б. с.). Інформація про надходження на підприємство конфіскованої продукції вноситься до форм звіту окремим рядком. Інформація про залишки на кінець звітного місяця вноситься відповідно до акта інвентаризації. Кожен розділ форм звіту оформлюється на окремому аркуші.

5. Головні управління ДФС подають зведений Звіт у розрізі підприємств за кожним місцем виробництва продукції, підсумок – за видами продукції до ДФС України в електронному вигляді до 13 числа місяця, що настає за звітним.
6. Заповнення форм звітів здійснюється з використанням кодів продукції згідно з додатком до наказу Міністерства фінансів України від ________ 2015 року № ___ «Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України _________ 2015 року за №________.
ІІ. Порядок заповнення кодів суб’єктів господарювання

1. У графі 1 зазначається код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта суб’єкта господарювання. Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.
2. У графі 2 зазначається код області.
3. У графі 3 зазначаються коди економічної діяльності суб’єкта господарювання відповідно до КВЕД.
4. У графі 4 зазначаються коди організаційно-правової форми господарювання відповідно до КОПФГ.
5. У графі 5 зазначається код міністерства, іншого центрального органу, якому підпорядковується суб’єкт господарювання відповідно до КОДУ (заповнюється тільки підприємствами державного сектору).
6. У графі 6 зазначається номер ліцензії на право суб’єкта господарювання здійснювати виробництво, оптову торгівлю та експорт спирту.


ІІІ. Порядок заповнення розділу 1 Звіту «Рух спирту»1. У графах 1, 2 зазначається відповідно вид та код спирту, фракції головної етилового спирту згідно з додатком до наказу Міністерства фінансів України від ________ 2015 року № ___ «Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України _________ 2015 року за №________.

2. У графі 3 зазначається кількість спирту, фракції головної етилового спирту, в місцях зберігання на початок звітного місяця.
3. У графі 4 зазначається кількість спирту, фракції головної етилового спирту, виробленої та переданої в місця їх зберігання.
4. У графі 5 зазначається кількість спирту, фракції головної етилового спирту, отриманої від інших суб’єктів господарювання та/або переданих з інших місць впровадження діяльності такої продукції одного суб’єкта господарювання до місць їх зберігання, у тому числі конфіскованих.

5. У графі 6 зазначається загальна кількість реалізованого спирту, фракції головної етилового спирту.
6. У графі 7 зазначається загальна кількість реалізованого спирту, фракції головної етилового спирту на внутрішньому ринку.
7. У графі 8 зазначається загальна кількість реалізованого спирту, фракції головної етилового спирту, на експорт.
8. У графі 9 зазначаються втрати спирту, фракції головної етилового спирту, при зберіганні, відпуску на лабораторні потреби тощо.
9. У графі 10 зазначається кількість спирту, фракції головної етилового спирту, в місцях зберігання на кінець звітного місяця.
10. У графі 11 надаються пояснення щодо заповнення до граф 5, 9.
ІV. Порядок заповнення розділу 2 Звіту «Реалізація спирту»
1. У графі 1 зазначається код області, у якій зареєстрований споживач спирту, фракції головної етилового спирту, згідно з додатком до наказу, при здійсненні експорту спирту проставляється код 28.
2. У графі 2 зазначається найменування споживача спирту, фракції головної етилового спирту, при здійсненні експорту спирту зазначається найменування споживача та країна.
3. У графі 3 зазначається код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта суб’єкта господарювання (споживача спирту, фракції головної етилового спирту). Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.
4. У графі 4 зазначається кількість відвантаженого спирту, фракції головної етилового спирту.
5. У графах 5, 6 зазначається відповідно вид та код відвантаженого спирту, фракції головної етилового спирту згідно з додатком до наказу Міністерства фінансів України від ________ 2015 року № ___ «Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України _________ 2015 року за №________.


6. У графах 7, 8 зазначається відповідно вид та код продукції, на виробництво якої отримується спирт, фракція головна етилового спирту. При здійсненні експорту спирту зазначені графи не заповнюються.
7. У графі 9 надаються необхідні пояснення.


Директор Департаменту податкової,

митної політики та методології

бухгалтерського обліку  М. О. Чмерук


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій...
Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі (далі – Звіт) подають суб’єкти господарювання, які одержали...

Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв (далі...
Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв (далі – Звіт) подають суб’єкти господарювання, незалежно від форми власності,...

Останній день подання
П. 3 р. I порядку заповнення форми звіту №1-рс "Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту", затвердженого наказом Мінфіну...

Інструкція щодо заповнення форми звіту №1-рс „Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту”
Міндоходів та забезпечує його безкоштовне розповсюдження (включаючи необхідні зміни та доповнення) як шляхом надання доступу до копіювання...

Терміни відстеження результативності
Про затвердження Змін до Порядку оформлення нарядів на відпуск спирту, фракції головної етилового спирту та повернення спиртовмісних...

Звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту за червень (форма №1-рс)
Звр-1, якщо не передбачено подання інформації дротовими або бездротовими каналами зв’язку; довідки про використані розрахункові книжки...

1. У міську аптеку поступив рецепт на етиловий спирт. Яка кількість...
На аптечний склад поступили товарно-матеріальні цінності від ат “Дарниця” в відповідність з договором про постачання. Який відділ...

Звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту за січень 2018 року за формою №1-рс
Протягом 2017 року працівники Дніпропетровської митниці дфс оформили 166430 митних декларацій, в тому числі 73216 – імпортні, 76526...

Звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту (форма №1-рс)
Зокрема, сбу, прокуратура та управління внутрішньої безпеки дфс активно працюють над запобіганням та викоріненням цього негативного...

Звіту про контрольовані операції
Звіт про контрольовані операції (далі Звіт) складається платниками податків, які відповідно до підпункту 39 2 пункту 39. 4 статті...

Звіту про контрольовані операції
Звіт про контрольовані операції (далі – Звіт) складається платниками податків, які відповідно до підпункту 39 2 пункту 39. 4 статті...

«Порядок взяття на облік суб’єктів фінансового моніторингу у разі зміни інформації»
Закон), суб’єкти підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого...

Звіту про контрольовані операції
Звіт про контрольовані операції (далі – Звіт) складається платниками податків, які відповідно до підпункту 39 2 пункту 39. 4 статті...

Закон україни
У тексті Закону слова "суб'єкти підприємницької діяльності" в усіх відмінках замінено словами "суб'єкти господарювання" у відповідному...

4. Звіт складається із заголовної, основної частин, додатка та інформації...
Звіт про контрольовані операції (далі Звіт) подається до 01 жовтня року, що настає за звітним, засобами електронного зв'язку в електронній...

Методичні рекомендації щодо декларування суб’єктами господарювання...
Ви прийняли рішення – стати суб’єктом господарювання для проведення господарської діяльності

До уваги суб’єктів господарювання, які здійснюють переміщення спирту...
Фізична особа – підприємець – платник єдиного податку може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність як на території України, так...

Звіт складається з трьох розділів. Показники розділу І та ІІ відображають...
Ці Роз’яснення містять інформацію щодо показників форми державного статистичного спостереження №7-пв (один раз на чотири роки) "Звіт...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт