Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Закон України «Про освіту»

Закон України «Про освіту»

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ У 2016-2017 Н.Р.
1. Закон України «Про освіту».

2. Закон України «Про середню загальну освіту».

3. Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (Указ Президента України від 25.06.2013 № 344/2013).

4. План заходів з реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 686-р).

5. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1392).

6. Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах(наказ Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641).

7. Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 № 1099. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.11.2011 за № 1318/20056).

8. Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні та срібну медаль «За досягнення у навчанні» (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2015 № 306. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31.03.2015 за № 354/26799).

9. Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах (наказ Міністерства освіти і науки України від12.01.2016  № 8. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.02.2016 за № 184/28314).

10. Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної освіти (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 157/26602).

11. Положення про класи з поглибленням вивченням окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах (наказ Міністерства освіти і науки України від 08.04.2009 № 312).

12. Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах (наказ Міністерства освіти і науки України від 19.05.2008 № 431.Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.06.2008 за N 498/15189).

13. Про затвердження навчальних програм для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ Міністерства освіти і науки України від 14.07.2016 № 826).

14. Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222).

15. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 № 329. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.05.2011 за №566/19304).

16. Орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти з предметів інваріантної складової навчального плану (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від30.08.2011 № 996).

17. Деякі питання проведення в 2017 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 27.07.2016 №889).

18. Про затвердження положень про Всеукраїнську українознавчу гру «Соняшник», Всеукраїнський конкурс фахової майстерності для вчителів-україністів «Соняшник-учитель» та Міжнародну природознавчу гру «Геліантус» (наказ Міністерства освіти і науки України 
від 12.10.2016 № 1101).

19. Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2016-2017 навчальному році (наказ Міністерства освіти і науки України від 19.08.2016 № 1006).

20. Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах (лист Міністерства освіти і науки України від 17.08.2016 № 1/9-437).

21. Про переліки навчальної літератури, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах у 2016-2017 навчальному році (лист Міністерства освіти і науки України від 17.08.2016 № 1/9-434).

22. Про структуру 2016-2017 навчального року та навчальні планизагальноосвітніх навчальних закладів» (лист Міністерства освіти і науки України від 09.06.2016 № 1/9-296).

23. Про розвантаження навчальних програм для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальнихзакладів (наказ Міністерства освіти і науки України від 06.02.2015 № 100).

24. Про затвердження змін до навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 29.05.2015 № 585).

25. Про Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах для навчання дітей з особливими освітніми потребами (за нозологіями) у 2016/2017 навчальному році (лист Міністерства освіти і науки України від 29.06.2016 
№ 1/9-332).

26. Про затвердження єдиних зразків обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності (наказ Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України від 10.05.2011 № 423).

27. Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 № 496).

28. Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІ ступенів (наказ Міністерства освіти і науки Українивід 23.06.2000 № 240).

29. Інструкція про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів за станом здоров’я (затверджено наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я від 01.02.2013 № 72/78 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.02.2013 за № 288/22820).

30. Про організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі (лист Міністерства освіти і науки України від 24.05.2013 
№1/9-368).

31. Про орієнтовний перелік навчально-методичного забезпечення базових дисциплін у 2-х та 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України від 15.07.2013 № 1/9-493).

32. Щодо забезпечення навчального-виховного процесу у 6 класі загальноосвітніх навчальних закладів у 2014/2015 навчальному році (лист Міністерства освіти і науки України від 29.08.2014 № 1/9-433).

33. Про використання навчальної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Українивід 02.08.2012 № 882).

34. Щодо методичних рекомендацій для учнів 4-х та 7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України від 10.08.2015 №1/9-380).

35. Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 №1/9-61).

36. Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України від 29.10.2007 № 1/9-651).

37. Про нормативи граничної наповнюваності класів, груп, гуртків та нормативи поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у середніх закладах освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 
№ 128).

38. Про участь у творчих конкурсах та інтелектуальних змаганнях (лист Міністерства освіти і науки України від 18.11.2015 № 1/9-552).

39. Про перелік творчих конкурсів та інтелектуальних змагань (лист Міністерства освіти і науки України від 08.04.2013 № 1/9-262).

40. Методичні рекомендації щодо викладання української мови в школах з українською мовою навчання в 2016-2017 навчальному році (лист Міністерства освіти і науки України від 17.08.2016 № 1/9-437)

41. Методичні рекомендації щодо викладання української мови в школах із навчанням мовами національних меншин у 2016-2017 навчальному році (лист Міністерства освіти і науки України від 17.08.2016 № 1/9-437)

42. Методичні рекомендації щодо викладання української літератури в 2016-2017 навчальному році (лист Міністерства освіти і науки України від 17.08.2016 № 1/9-437)

43. Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.07.2004 № 601. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
9 вересня 2004 року за № 1121/9720).

44. Про затвердження плану заходів щодо популяризації державних символів України, виховання поваги до них у суспільстві (розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.12.16 № 954-р).

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. Закон України «Про освіту»
Закон України «Про освіту» від 23 травня 1991 р. №1060-хіі (із змінами І доповнення­ми)

Закон України про вищу освіту, який фактично став «першою ластівкою»
«першою ластівкою» у процесі проведення реформ України, закон України про запобігання корупції, про засади державної антикорупційної...

Закон україни «Про освіту»
Цей Закон регулює суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації конституційного права людини на освіту, прав та обов’язків...

Закон України «Про освіту»
Закон України «Про забезпечення прав І свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»

Закон України «Про освіту»
Закон України «Про забезпечення ор­ганізаційно-правових умов соціального захис­ту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківсь­кого...

Закон України від 23. 05. 1991 №1060-хіі “Про освіту”. Закон України...
Нормативно-правове забезпечення управлінської діяльності з питань охорони дитинства та соціального захисту дітей

Харьковская общеобразовательная школа
Конституції України про освіту, законів «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про мови», наказів Президента України «Про...

Закон України «Про освіту»
Державна політика в галузі освіти визначається Верховною Радою України відповідно до Конституції України

Закон України «Про освіту»
Про затвердження Плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх

Закон України «Про освіту»
Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України

1. Закон України Про освіту
Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України

Закон України «Про освіту»
Мушинський В. П., завідувач Дніпропетровського омц практичної психології І соціальної роботи

Закон України «Про освіту»
Мушинський В. П., завідувач Дніпропетровського омц практичної психології І соціальної роботи

Закон України «Про освіту»
Мушинський В. П., завідувач Дніпропетровського омц практичної психології І соціальної роботи

Закон україни «Про освіту»
Освіта основа інтелектуального, культурного, соціального, економічного розвитку суспільства І держави

Закон україни «Про освіту»
Освіта основа інтелектуального, культурного, соціального, економічного розвитку суспільства І держави

Закон україни «Про освіту»
Стаття Забезпечення доступу до якісної освіти осіб з особливими освітніми потребами

Закони України Закон України "Про освіту"
Документи, які регламентують порядок закінчення навчального року, переведення, випуск та нагородження учнівБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт