Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Засідання педагогічної ради від 27 травня 2016 року №3

Засідання педагогічної ради від 27 травня 2016 року №3

ПРОТОКОЛ

засідання педагогічної ради

від 27 травня 2016 року № 3

Голова – М.В.Рябуха

Секретар – Р.О.Ісайченко

Присутні – 10 осіб
Порядок денний :

1.Про переведення до наступних класів учнів 1,3,5,класів.

2.Про випуск учнів 11 класу зі школи.

1.СЛУХАЛИ :

Ісайченко Римму Олексіївну,заступника директора школи з навчально-виховної роботи , яка повідомила присутніх про те,що у 1,3,5 класах закінчились навчальні заняття, здійснено семестрове та річне оцінювання навчальних досягнень, про що свідчать виставлені оцінки в класних журналах.

ВИСТУПИЛИ :

Пасюк Інна Олексіївна,класний керівник 1 класу,яка охарактеризувала першокласників:

Калініченко Артем навчається в даній школі з 01.09.2015 року. До вступу до школи дитячий садок не відвідував, виховувався в родині.

На кінець навчального року учень показав такі уміння та навички.

Навчання грамоти. Читає плавно складами. Усвідомлює зміст твору з незначною допомогою вчителя, основну думку – під керівництвом педагога. Темп читання 22 слова за хвилину. Під час декламування віршів іноді неправильно регулює темп читання і силу голосу.

Учень: пише розбірливо, але не дуже охайно, з відхиленнями в накресленні літер. Допускає помилки. Техніка письма сформована, але не повністю. Букви у тексті переважно рівномірні, але є значна кількість відхилень у написанні букв та їх поєднань. Дотримується гігієнічних правил письма. Письмові роботи в зошиті виконує з частими відступами від правил їх оформлення.

Навчальний матеріал з математики засвоїв добре. Вміє читати і записувати суми, різниці, знаходити значення виразів на дві дії. Розв’язує прості задачі та складені задачі на 2 дії. Знає співвідношення між одиницями довжини, вартості, часу та використовує їх під час розв’язування задач. Учень знає таблиці складу чисел, арифметичних дій, а саме додавання та віднімання. Правильно використовує ці знання при розв’язуванні математичних завдань, але інколи припускається помилок. Письмові роботи пише розбірливо, але є значна кількість відхилень у написанні букв та цифр. Відхиляється від вимог до культури оформлення письмових робіт з математики.

Навчальний матеріал з англійської мови засвоїв .Учень розпізнає на слух найбільш поширені слова у мовленні, яке звучить в уповільненому темпі. Знає послідовність літер алфавіту, вміє рахувати в межах 10.

Фізичний розвиток в нормі.Здатний виконати окремі контрольні нормативні показники та вправи комплексного тесту оцінки стану фізичної підготовленості.

Хлопчик дисциплінований, не конфліктний, спокійний, поступливий, доброзичливий. Має багато друзів.

Батьки цікавляться навчанням дитини, є активними помічниками у навчанні, співпрацюють з вчителями.

Красовська Тетяна навчається в даній школі з 01.09.2015 року. До вступу до школи не відвідувала дитячий садок.

Зарекомендувала себе як старанна учениця,але навчається не в повну міру, потребує постійного контролю.

На кінець навчального року учениця показала такі уміння та навички.

Навчання грамоти. Вона читає плавно, правильно, виразно. Швидкість читання – 35 слів, що є нормою на кінець року. Виявляє розуміння фактичного змісту прочитаного. Знає напам’ять вірші та вміє виразно їх декламувати.

Письмо: літери пререважно непропорційні, нахил літер різний, зустрічається дзеркальність , друковані літери замість рукопистних, поєднання букв переважає неправильне. Лінійності майже не дотримано . Не завжди дотримується гігієнічних норм.

Щодо навчального матеріалу з математики учениця показала непогані досягнення. Вона знає десятковий склад чисел, вміє записувати двоцифрові числа у вигляді суми розрядних доданків, вміє виконувати за зразком дії додавання та віднімання в межах 100. Також знає одиниці довжини, вартості, часу, маси. При розв’язуванні простих задач припускається помилок, а складені задачі на 2 дії розв’язує з допомогою вчителя. Учениця знає напам’ять окремі табличні випадки додавання та віднімання. Використовує свої знання під час виконання математичних завдань. Письмові роботи пише не охайно.

Добре запам’ятовує на слух лексичний матеріал з англійської мови. Учениця вміє писати вивчені літери Вміє рахувати в межах 10.

Литовка Вікторія навчається в даній школі з 01.09.2015 року. До вступу до школи не відвідувала дитячий садок.

Навчальна діяльність на низькому рівні. Прагнення вчитися відсутнє. На уроках не активна,весь час хоче гратися. Загальний рівень розвитку пізнавальної сфери – низький. Рівень розвитку пам’яті, уваги, мислення, уяви, мовлення - низький.

Дитина не звикла до шкільного режиму. Під час занять порушує дисципліну Не реагує на зауваження вчителя,потребує постійної, пильної уваги. Не виконує поставлені завдання на уроці. Не має зацікавленості до навчання.

Логічну послідовність в серії сюжетних картинок встановити самостійно не може. Словниковий запас бідний. Відповідає окремими словами або короткими фразами.

Читання: називає деякі букви. Читати не може. Скласти розповідь і переказати не може. Не може пояснити сенс прислів'я.

Письмо: писати не може.

Математика: рахунок до 10 в прямому порядку за допомогою педагога. Обчислення виробляти не може, прості арифметичні задачі не вирішує.

Дівчинка любить співати та танцювати. Дуже швидко запам’ятовує слова пісень.

Загалом програмовий матеріал не засвоїла.Пропоную залишити у першому класі на повторний рік навчання .
Осадча Валерія навчається в даній школі з 01.09.2015 року. До вступу до школи не відвідувала дитячий садок.

Зарекомендувала себе як старанна, дисциплінована учениця. На кінець навчального року учениця показала дуже добрі вміння та навички з усіх предметів:

Вона читає плавно, правильно, виразно. Швидкість читання – 33 слова. Виявляє розуміння фактичного змісту прочитаного. Знає напам’ять вірші та вміє виразно їх декламувати

Дівчинка пише розбірливо, але повільно, з відхиленнями в накресленні літер. Допускає помилки. Техніка письма сформована, але не повністю. Букви у тексті переважно рівномірні, але є значна кількість відхилень у написанні букв та їх поєднань. Дотримується гігієнічних правил письма
З математики програму засвоїла добре. Знає десятковий склад чисел, вміє записувати двоцифрові числа у вигляді суми розрядних доданків, вміє виконувати за зразком дії додавання та віднімання в межах 100. Також знає одиниці довжини, вартості, часу, маси. При розв’язуванні простих задач припускається помилок, а складені задачі на 2 дії розв’язує з допомогою вчителя. Учениця знає напам’ять окремі табличні випадки додавання та віднімання. Використовує свої знання під час виконання математичних завдань.

Англійська мова. Учениця вміє писати вивчені літери. Добре запам’ятовує на слух лексичний матеріал. Вміє рахувати в межах 10. Вміє записувати літери алфавіту під диктовку.

Фізичний розвиток задовільний. Здатна виконати окремі контрольні нормативні показники та вправи комплексного тесту оцінки стану фізичної підготовленості.

Доброзичлива, поважає старших. Позитивно сприймає оточуючих.

Батьки цікавляться навчанням дитини, є активними помічниками у навчанні, співпрацюють з вчителями.
Протопопова Діана навчається в даній школі з 01.09.2015 року. До вступу до школи не відвідувала дитячий садок.

На кінець навчального року учениця показала такі уміння та навички.

Навчання грамоти. Читає плавно, правильно. Швидкість читання – 30 слів.Правильно називає персонажів твору, висловлює оцінні судження щодо поведінки, вчинків героїв. Знає напам’ять вірші та вміє виразно їх декламувати. Пише чітко, охайно з дотриманням правильного накреслення літер та їх сполучень. Інколи припускається помилок. Рукописний текст легко читається. Темп письма задовільняє процесу роботи на уроці. Самостійно контролює всі гігієнічні правила письма. Дотримується всіх правил ведення зошита. Культура оформлення робіт в зошиті належна.

Щодо навчального матеріалу з математики учениця вміє вимірювати і креслити відрізки. Для розв’язку математичних завдань використовує раціональні способи і прийоми, пропонує нові шляхи розв’язку складених математичних задач на 2 дії, правильно висловлює математичні міркування. Письмові роботи виконує чітко. Накреслення букв та цифр у роботі правильне. Інколи припускається 1 грубої чи 1 негрубої помилки.

Навчальний матеріал з англійської мови засвоїла . Учениця розпізнає на слух найбільш поширені слова у мовленні, яке звучить в уповільненому темпі. Знає послідовність літер алфавіту,вміє рахувати в межах 10.
Стан здоров'я відповідає основній групі. Учениця виконує фізичні вправи та контрольні навчальні нормативи на високому рівні.

Доброзичлива, поважає старших. Позитивно сприймає оточуючих.Має якості лідера

Батьки цікавляться навчанням дитини, є активними помічниками у навчанні, співпрацюють з вчителями.
Пушкар Євгенія навчається в даній школі з 01.09.2015 року. До вступу до школи не відвідувала дитячий садок.

На кінець навчального року учениця показала такі уміння та навички.

Навчання грамоти. Вона читає плавно, правильно цілими словами. Швидкість читання – до 45 слів. Самостійно, в логічній послідовності переказує невеликий текст, розуміє основну думку тексту. Правильно називає персонажів твору, висловлює оцінні судження щодо поведінки, вчинків героїв. Знає напам’ять вірші та вміє виразно їх декламувати.

Техніка письма сформована, але не повністю. Букви у тексті переважно рівномірні., але є значна кількість відхилень у написанні букв та їх поєднань Дотримується гігієнічних правил письма частіше під контролем учителя, ніж самостійно. Письмові роботи в зошиті виконує з частими відступами від правил їх оформлення, допускає орфографічні помилки. Темп письма задовольняє процес роботи на уроці. Самостійно контролює всі гігієнічні правила письма. Дотримується всіх правил ведення зошита. Культура оформлення робіт в зошиті належна.

Навчальний матеріал з математики учениця засвоїла : вміє вимірювати і креслити відрізк,для розв’язку математичних завдань використовує раціональні способи і прийоми, пропонує нові шляхи розв’язку складених математичних задач на 2 дії, правильно висловлює математичні міркування. Вона досконало знає таблиці складу чисел, арифметичних дій, а саме додавання та віднімання. Безпомилково використовує ці знання під час розв’язування математичних завдань. Письмові роботи виконує чітко, відхилень від вимог до оформлення немає. Накреслення букв та цифр у роботі правильне. Інколи припускається 1 грубої чи 1 негрубої помилки. З англійська мови навчальний матеріал засвоїла. Учениця розпізнає на слух найбільш поширені слова у мовленні, які звучать в уповільненому темпі. Знає послідовність літер алфавіту,вміє рахувати в межах 10.

Добре списує друкованими буквами.

Батьки цікавляться навчанням дитини, є активними помічниками у навчанні, співпрацюють з вчителями.

Субота Андрій навчається в даній школі з 01.09.2015 року. До вступу до школи дитячий садок не відвідував, виховувався в родині.

На кінець навчального року учень показав такі уміння та навички: читає плавно складами, усвідомлює зміст твору з незначною допомогою вчителя, основну думку – під керівництвом педагога. Темп читання 28 слів за хвилину. Під час декламування віршів іноді неправильно регулює темп читання і силу голосу.

Учень пише розбірливо, та дуже охайно. Техніка письма відпрацьована. Письмо плавне. Рукописний текст легко читається. Букви у тексті рівномірні. Темп письма задовольняє процес роботи на уроці. Самостійно контролює всі гігієнічні правила письма. Дотримується всіх правил ведення зошита. Культура оформлення робіт в зошиті належна.

З математики учень вміє читати і записувати суми, різниці, знаходити значення виразів на дві дії. Розв’язує прості задачі та складені задачі на 2 дії.. Знає співвідношення між одиницями довжини, вартості, часу та використовує їх під час розв’язування задач. Учень знає таблиці складу чисел, арифметичних дій, а саме додавання та віднімання. Правильно використовує ці знання при розв’язуванні математичних завдань, але інколи припускається помилок. Письмові роботи виконує охайно, відхилення від вимог до оформлення письмових робіт незначні. Записи робить розбірливо, букви та цифри зображені в цілому правильно.

Навчальний матеріал з англійської мови засвоїв добре. Учень розпізнає на слух найбільш поширені слова у мовленні, які звучать в уповільненому темпі. Знає послідовність літер алфавіту,вміє рахувати в межах 10.Добре списує друкованим шрифтом.

Стан здоров'я відповідає основній групі. Здатний виконати окремі контрольні нормативні показники та вправи комплексного тесту оцінки стану фізичної підготовленості.

Хлопчик дисциплінований, не конфліктний, спокійний, поступливий, доброзичливий. Має багато друзів.

Мати цікавиться навчанням дитини, є активним помічником у навчанні, співпрацює з вчителями.

Пропоную всіх учнів першого класу перевести до другого класу, а Литовку Вікторію залишити на повторний курс у 1 класі.

Горішня Олена Олексіївна,класний керівник 3 класу,

Олійник Оксана Анатоліївна,класний керівник , яка звітувала про успішність учнів 5 класу у ІІ семестрі 2015/2016 навчального року:

Рівень навчальних досягнень учнів за результатами річного оцінювання

Клас

Всього учнів у класі

Рівень навчальних досягнень

Усереднений показник

високий

достатній

середній

початковий
5

9

0

4

5

-

6.3

Потенціал для покращення рівня навчальних досягнень мають Богданов Д, Богданов Р, Рябуха Ю.

Запропонувала перевести учнів 5 класу до 6 ( згідно списку) .

Нескреба Альона Валеріївна ,класний керівник 9 класу ,звітувала про успішність учнів за ІІ семестр та навчальний 2015/2016 рік:

ІІ семестр

Клас

Всього учнів у класі

Рівень навчальних досягнень

Усереднений показник

високий

достатній

середній

початковий
9

7

-

2

5

-

5,8

Річні

Клас

Всього учнів у класі

Рівень навчальних досягнень

Усереднений показник

високий

достатній

середній

початковий
9

7

-

2

5

-

5,8Учні 9 класу успішно завершили ІІ семестр.

Корінько Валентина Михайлівна ,класний керівник 11 класу звітувала про успішність учнів за результатами семестрового та річного оцінювання:

Клас

Всього учнів у класі

Рівень навчальних досягнень

Усереднений показник

високий

достатній

середній

початковий
11

7

-

3

4

-

6,2

Учні 11 класу склали державну підсумкову атестацію з української мови , математики ,історії України та іноземної мови ( німецької).

ВИСТУПИЛИ :

Ісайченко Римма Олексіївна,заступник директора школи з навчально- виховної роботи ,яка запропонувала перевести учнів 1,3,5 класів до наступних ( згідно списків) та залишити на повторний рік навчання ученицю 1 класу Литовку Вікторію Вадимівну.

УХВАЛИЛИ:1.1.Перевести учнів :

до 2 класу:

Калініченка Артема Андрійович

Красовську Тетяну Вікторівну

Осадчу Валерію Андріївну

Протопопову Діану Олександрівну

Пушкар Євгенію Віталіївну

Суботу Андрія Івановича

до 4 класу :

Біліченка Владислава Анатолійовича

Коваленка Максима Івановича

Осадчого Максима Юрійовича

Суботу Дмитра Івановича

до 6 класу:

Богданова Дмитра Віталійовича

Богданова Руслана Віталійовича

Гарбуза Костянтина Михайловича

Дятлову Юлію Юріївну

Ткаченка Юрія Ігоровича

Рябуху Юрія Юрійовича

Крутоуса Данила Романовича

Супруна Арсенія Олександровича

Чалу Вікторію Вікторівну

1.2.Залишити на повторний рік у першому класі Литовку Вікторію Вадимівну.
2 . СЛУХАЛИ :

Директора школи Рябуху М В ,яка познайомила присутніх з результатами державної підсумкової атестації за курс повної загальної освіти учнів 11 класу.

Державну підсумкову атестацію склали 7 учнів 11 класу з української мови , математики,історії України у формі ЗНО, з іноземної мови ( німецької) письмово у школі .

Всі предмети державної підсумкової атестації проходили у письмовій формі.

Результати подані у таблиці:

№з/п

Назва предмета

Рівень навчальних досягнень
високий

достатній

середній

початковий
1

українська мова ЗНО)

0

1

5

1
2

історія України

0
33

математика3

1
4

іноземна мова ( німецька)

0

2

5
ВИСТУПИЛИ :

Корінько Валентина Михайлівна,класний керівник 11 класу запропонувала випустити зі школи та видати атестати про повну загальну середню освіту всіх учнів 11 класу згідно списку.

УХВАЛИЛИ:

2.1.Атестати про повну загальну середню освіту видати та випустити зі школи таких учнів:

Всеволожського Микиту Андрійовича

Лавра Романа Сергійовича

Лозову Анастасію Юріївну

Литовку Андрія Вадимовича

Сидоренко Анастасію Сергіївну

Славіогло Єлизавету Федорівну

Суботу Віталія Геннадійовича


3.Інформацію директора школи щодо виконання рішень попередніх засідань педагогічної ради взяти до відома.
Голова педради М. В. Рябуха.

Секретар : Р.О.Ісайченко

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Засідання педагогічної ради вчителів
Провести широку роз’яснювальну роботу серед батьків, учнів про необхідність проведення медичного, профілактичного огляду учнів у...

Засідання педагогічної ради Голова педагогічної ради Кірдіщева Л....
«Сучасне освітнє середовище – основа формування компетентного фахівця інноваційної педагогічної культури», її п’ятого етапу «Підготовка...

Порядок денний пленарного засідання 17 чергової сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 24 грудня 2015 року №44 Про бюджет Зеленодольської міської ради на...

Пропозиції департаменту вищої освіти Міністерства освіти І науки...
України після 20 лютого 2014 року, затвердженого наказом мон від 19 травня 2016 року №537, зареєстрованого в Мінюсті 30 травня 2016...

Президента України Про зміни у складі Національної ради реформ
«Питання Національної ради реформ» (із змінами, внесеними Указами від 19 січня 2015 року №22, від 3 червня 2015 року №310, від 26...

Порядок денний пленарного засідання 21 чергової сесії Зеленодольської...
...

№33 від 05 квітня 2017 року
Баришівського району», наказу Морозівського нвк від 29. 03. 2017 №32 «Про проведення державної підсумкової атестації у 2016/2017...

Закону України
Міністерства освіти І науки України до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на...

Рішення від 20 травня 2016 року №117 VII про виконання районного...
Виконані всі затверджені доходні джерела. Районний бюджет по доходам разом із трансфертами по загальному фонду виконаний на 86%....

Умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році
Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України,...

Умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році
Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України,...

Умов и прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України,...

Календар бухгалтера на травень 2017 року
Дня перемоги), рекомендує керівникам підприємств, установ та організацій перенести для працівників, яким установлено п'ятиденний...

Кодекс законів про працю України
Ввр, 1987 р., N 37, ст. 715, від 30 жовтня 1987 року n 4841-xi, ввр, 1987 р., n 45, ст. 904, від 27 травня 1988 року n 5938-xi, ввр,...

Кодекс законів про працю України
Ввр, 1987 р., №37, ст. 715, від 30 жовтня 1987 року №4841-xi, ввр, 1987 р., №45, ст. 904, від 27 травня 1988 року №5938-xi, ввр,...

Порядок денний пленарного засідання чергової 13 сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до складу постійних комісій Зеленодольської міської ради VII скликання

Порядок денний пленарного засідання 15 чергової сесії Зеленодольської...
Про погодження інвестиційної програми комунального підприємства " Зеленодольський міський водоканал "

1. у 2011 – 2012 н р. навчальні заняття в 11 класах завершити 03...
Дніпропетровської облдержадміністрації від 28. 02 2012 року №162/0/212-12 «Про порядок закінчення навчального року та проведення...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт