Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Очікувані результати учіння / індекс конкретного очікуваного результату (кор)

Очікувані результати учіння / індекс конкретного очікуваного результату (кор)


ХІІІ тиждень

Українська мова (5/6 год.)Зміст

Очікувані результати учіння / індекс конкретного очікуваного результату (КОР)

Дата

Примітка

1.

Монологічне висловлювання. Роль епітетів (без вживання термінів) у художньому тексті. Вправляння у правильній вимові й наголошуванні слів (тематика тижня). Читання вголос коротких текстів. Обговорення усної інформації за фактичним змістом. Письмо букв на позначення приголосних (голосних) звуків. Запис під диктовку слів з відомими літерами.

 • сприймає монологічне висловлювання /2МОВ 1.1-2;

 • виявляє і пояснює роль епітетів (без вживання термінів) у художньому тексті/2МОВ 4.1-10;

 • позначає звуки буквами на письмі/2МОВ 4.1-3;

 • вправляється в написанні літер/2МОВ 3.1-2;

 • називає в словах відомі букви/2МОВ 4.1-3;

 • читає вголос короткі тексти для здобуття інформації/2МОВ 2.2-2;

 • використовує фактичний матеріал (хто?, що?, де?, коли?) для обговорення усної інформації/2МОВ 4.1-3;

 • записує під диктовку слова з відомими літерами/2МОВ 1.2-22.

Читання вголос коротких текстів. Письмо букв на позначення приголосних (голосних) звуків. Велика/мала літера у власних/загальних назвах. Вправляння у правильній вимові й наголошуванні слів (тематика тижня). Самостійне письмо або відтворення графічних знаків за зразком.

 • читає вголос короткі тексти для здобуття інформації/2МОВ 2.2-2;

 • називає букви/звуки, які розпізнає в записаних словах/2МОВ 4.1-7;

 • вживає велику/ малу літеру у власних/загальних назвах/2МОВ 4.1-2;

 • сприймає монологічне висловлювання, досліджує його особливості/2МОВ 1.1-2;

 • ставить запитання до усного повідомлення й відповідає на запитання /2МОВ 1.2-1;

 • розвиває навички письма/2МОВ 3.1-2;

 • відтворює графічні знаки самостійно або за зразком/2МОВ 3.1-23.

Монологічне висловлювання. Миттєве впізнавання найбільш уживаних слів, коротких словосполучень. Дослідження значення слів. Вправляння у правильній вимові й наголошуванні слів. Письмо складів, слів з вивченими буквами. Запис елементарних повідомлень за допомогою малюнкового письма.

 • сприймає монологічне висловлювання/2МОВ 1.1-2;

 • утворює нове слово із відомих складів/2МОВ 4.1-1;

 • представляє інформацію графічно (рисунки, схеми)/2МОВ 2.6-2;

 • вправляється у правильній вимові й наголошуванні слів/2МОВ 4.1-2;

 • вправляється в написанні літер/2МОВ 3.1-2;

 • досліджує значення слів/2МОВ4.1-44.

Лексичне значення слів (пояснення значень в контексті). Уживання лексики відповідно до ситуації спілкування. Позначення звуків на письмі на слух. Самостійне письмо або відтворення графічних знаків за зразком.

 • експериментує з мовними одиницями (творить нові слова, змінюючи звуки у слові/2МОВ 4.2-1;

 • досліджує значення слів, пов’язаних із темою тижня/2МОВ4.1-4;

 • розвиває навички письма/2МОВ 3.1-2;

 • підписує друкованими літерами своє ім’я та прізвище, назву на власній роботі/2МОВ 3.1-1;

 • відтворює графічні знаки самостійно або за зразком/2МОВ 3.1-25.

Читання вголос коротких текстів для здобуття інформації. Вправляння у правильній вимові слів. Позначення голосних та приголосних звуків буквами на письмі. Відтворення графічних знаків за зразком.

 • читає вголос короткі тексти для здобуття інформації/2МОВ 2.2-2;

 • використовує фактичний матеріал (хто?, що?, де?, коли?) для обговорення усної інформації/2МОВ 4.1-3;

 • вправляється у правильній вимові слів/2МОВ 4.1-2;

 • розвиває навички письма/2МОВ 3.1-2;

 • відтворює графічні знаки за зразком/2МОВ 3.1-26.

Робота з дитячою книжкою. Формування початкових умінь читати-розглядати дитячу книжку. Прогнозування орієнтовного змісту тексту за заголовком та ілюстраціями на обкладинці книжки.

 • прогнозує орієнтовний зміст тексту за заголовком (ілюстраціями) /2МОВ 2.2-1;

 • читає вголос або подумки різні тексти (вірші, народні і літературні казки, оповідання, графічні та інформаційні тексти) залежно від мети читання/2 МОВ 2.2-2;

 • ставить запитання за змістом тексту для уточнення свого розуміння/2 МОВ 2.2-3;

 • розповідає, про що текст, відповідає на запитання за змістом прочитаного/2 МОВ 2.2-4;

 • знаходить у тексті незнайомі слова, робить спроби пояснити їх значення, виходячи з контексту/2 МОВ 2.2-5;

 • ділиться своїми думками та емоціями від прочитаного/2МОВ 1.8-1;

 • уживає відповідно до ситуації спілкування (тематика тижня) лексику/2МОВ 1.7-1«Я досліджую світ»: мовно-літературна галузь (2 год.)

1.

Сюжетно-рольові ігри. Діалогічне та монологічне висловлювання. Уживання відповідної до ситуації спілкування лексики і несловесних засобів. Збагачення словникового запасу. Створення коротких письмових повідомлень.

 • бере участь у сюжетно-рольовій грі/2МОВ 1.7-3;

 • уживає відповідну до ситуації спілкування (тематика тижня) лексику і несловесні засоби /2МОВ 1.7-1;

 • обговорює сюжетно-рольову гру, в якій брав/брала участь/2МОВ 2.5-6;

 • сприймає монологічне висловлювання й використовує усну інформацію з конкретною метою/2 МОВ 1.1–2;

 • з увагою сприймає усні репліки учителя й однокласників й доречно реагує на усну інформацію в діалозі/2 МОВ 1.1–1;

 • створює короткі письмові повідомлення/2МОВ 3.1-32.

Прості медіатексти. Створення та розгадування ребусів. Запис елементарних повідомлень.

 • висловлює свої думки і почуття з приводу простих медіа текстів /2 МОВ 2.5–1;

 • створює та розгадує ребуси /2 МОВ 4.2–1;

 • ділиться досвідом та описує свої почуття, належно використовуючи просту лексику/2 МОВ 2.5–7;

 • записує елементарні повідомлення/2 МОВ 3.1.–1Математика (3 год.)

1.

Лічба до 10 в прямому і зворотному порядку. Число 10. Записування числа 10 двома цифрами. Читання і запис чисел в межах 10 словами і цифрами. Порівняння чисел в межах 10 з використанням відповідних знаків. Збільшення і зменшення числа на кілька одиниць.

 • лічить до 10 в прямому і зворотному порядку /2МАО 3.1-1;

 • утворює рівності на основі знань про склад чисел 2-10/2МАО 2.1-1;

 • читає і записує числа в межах 10 словами і цифрами /2МАО 2.1-1;

 • співвідносить кількість об’єктів навколишнього середовища з відповідним натуральним числом/2МАО 2.1-3;

 • знаходить, на скільки одне число більше або менше за інше/2МАО 2.1-2;

 • порівнює числа в межах 10/2МАО 2.1-22.

Лічба об’єктів навколишнього світу в межах 10. Склад чисел 2-10. Утворення рівностей на основі знань про склад чисел 2-10. Попереднє та наступне число. Знаходження суми, різниці зручним способом у межах 10. Побудова відрізка заданої довжини (1-10см). Вимірювання довжин предметів або відрізків (до 10см).

 • лічить об’єкти навколишнього світу /2МАО 3.1-1;

 • утворює число 10 прилічуванням одиниці до попереднього і відлічуванням одиниці від наступного до нього числа /2МАО 2.1-1;

 • порівнює числа в межах 10/2МАО 2.1-2;

 • співвідносить кількість об’єктів навколишнього середовища з відповідним натуральним числом (до 10)/2МАО 2.1-3;

 • утворює рівності на основі знань про склад чисел 2-10/2МАО 2.1-1;

 • оперує числами в межах 10/2МАО 3.3-1;

 • знаходить суму (додає), різницю (віднімає) зручним для себе способом у межах 10, зокрема й користуючись предметами або засобами, які їх замінюють (наприклад, на пальцях) /2МАО 3.3-2;

 • вимірює довжину предметів/2МАО 3.2-13.

Співвідношення кількості елементів у групі об’єктів навколишнього середовища з відповідним числом і навпаки. Утворення рівностей на основі знань про склад чисел 2-10. Арифметичні дії додавання, віднімання (ілюстрування за допомогою схем).

 • знаходить суму (додає), різницю (віднімає) в межах 10, користуючись предметами або засобами, які їх замінюють/2МАО 3.3-2;

 • утворює рівності на основі знань про склад чисел 2-10/2МАО 2.1-1;

 • знаходить помилки у математичних обчисленнях, усуває їх, виконуючи необхідні дії/2МАО 1.5-1;

 • обирає схему для ілюстрування арифметичних дій додавання, віднімання/2МАО 3.3-2;

 • співвідносить кількість елементів в групі з відповідним числом і навпаки (до 10)/2МАО 2.1-3«Я досліджую світ»: математична галузь (1 год.)

1.

Відтворення в різних видах діяльності ймовірних та фактичних результатів лічби об’єктів. Співвідношення цифри з її зображенням на лінійці, купюрах, циферблаті годинника тощо. Двовимірні (площинні) та тривимірні (об’ємні) фігури на предметах навколишнього середовища, малюнках.

 • позначає час на зображенні/макеті циферблату годинника зі стрілками/2МАО 1.3-4;

 • «записує» (за допомогою природного матеріалу) числа цифрами/2МАО 2.1-1;

 • знаходить знайомі двовимірні (площинні) та тривимірні (об’ємні) фігури на предметах навколишнього середовища, малюнках /2МАО 4.2-3;

 • демонструє вміння переміщувати об’єкти в заданих

 • напрямках: справа наліво, зліва направо, зверху вниз, знизу вгору/2МАО 1.1-2«Я досліджую світ»: природнича галузь (2 год.)

1.

Спостереження за сезонними змінами в природі. Зміни в живій та неживій природі взимку. Рослини та тварини взимку.

 • формулює запитання про все, що його/її цікавить/2 ПРО 4.4-1;

 • запитує, щоб довідатися більше/2 ПРО 4.2-2;

 • провадить (самостійно або в групі) прості спостереження/2 ПРО 1.4-1;

 • розпізнає зміни в неживій та живій природі взимку/2 ПРО 3.1-2;

 • спостерігає за сезонними змінами у природі/2 ПРО 3.1-3;

 • впізнає знайомі дерева своєї місцевості/2 ПРО 3.1-6;

 • описує рослини та тварин/2 ПРО 3.1-8;

 • аналізує явища живої природи в різні пори року (восени та взимку)/ 2 ПРО 3.1-42.

Спостереження за тваринами взимку. Поведінка людини в довкіллі взимку. Зимові розваги. Правила безпеки під час розваг.

 • провадить (самостійно або в групі) прості спостереження/досліди/2ПРО 1.4-1;

 • пояснює, навіщо він/вона виконує певні дії, спостерігаючи за природними об’єктами/явищами/2 ПРО 1.2-1;

 • спостерігає за птахами, що зимують у їхній місцевості та описує їхню поведінку/2 ПРО 4.3-8;

 • описує поведінку пташок взимку/2 ПРО 3.1-8;

 • розповідає про власні емоції, які виникають під час спостереження/2 ПРО 2.3-1;

 • пояснює, як змінюється поведінка тварин взимку/2ПРО 3.1-7;

 • установлює взаємозв’язок між порою року і погодою /2 ПРО 3.1-5;

 • використовує інформацію з різних джерел/2ПРО2.1-1;

 • дотримується правил безпечної поведінки в довкіллі і пояснює ці правила іншим /2 ПРО 3.2-2«Я досліджую світ»: технологічна галузь (1 год.)

1.

Виконання практичної роботи (виготовлення виробу за власним задумом: розробка ескізу виробу; використання матеріалів для оздоблення: лелітки, бісер, стрічки, шитво, нитки, фарби, папір та ін.) Планування послідовності технологічних операцій за допомогою дорослих (використання технологічних карт). Безпечні прийоми праці. Демонстрація результатів власної діяльності.

 • виготовляє виріб за власним задумом/2 ТЕО 4.2-2;

 • планує послідовність технологічних операцій/2ТЕО 1.1-2;

 • з допомогою дорослих та самостійно виконує знайомі технологічні операції з конструкційними матеріалами/2 ТЕО 4.1-1;

 • самостійно робить припущення про потрібну кількість

 • матеріалів для виконання простого завдання/2ТЕО2.1-1;

 • дотримується безпечних прийомів праці під час використання інструментів, пристосувань/2ТЕО2.1-1;

 • демонструє іншим результати власної діяльності/2 ТЕО1.5-1Мистецтво (2 год.)

1.

Ознайомлення з творами мистецтва про зиму. Малювання фарбами (по всій площині аркуша). Експериментування з кольорами, лініями, формами. Презентація власної творчості.

 • сприймає твір мистецтва, добираючи із запропонованих ті слова, які співзвучні особистим емоціям та враженням/2МИО2.1-1;

 • малює фарбами /2МИО1.1-5;

 • пояснює, що подобається, а що не подобається у творі мистецтва /2МИО2.2-1;

 • розповідає про твір мистецтва (картину), який вразив /2МИО2.2-3;

 • експериментує з кольорами, лініями, формами/2МИО1.2-4;

 • пояснює, наскільки вдалося втілити свій задум/2МИО3.1-4;

 • ділиться емоціями від сприймання мистецьких творів/2МИО3.3-3;

 • презентує результати власної творчості/2МИО3.2-12.

Виконання творів про зиму. Характеристика мелодії.

 • характеризує мелодію/2МИО2.2-1;

 • ділиться емоціями від сприймання мистецького твору/2МИО3.3-3;

 • бере участь у колективному виконанні творчого задуму/2МИО 1.3-2;

 • виявляє свої враження від мистецтва різними художніми засобами (звуками, мімікою, рухами)/ 2МИО2.2-2Фізична культура (3 год.)

1.

Виконання метання різними способами на дальність та в ціль. Рухливі ігри. Дотримання безпечної поведінки під час виконання фізичних вправ та ігор.

 • дотримується безпечної поведінки під час ігор та розваг/2ФІО 3.2-1;

 • грає в рухливі ігри/2ФІО 1.3-1;

 • виконує метання різними способами на дальність та в ціль/2ФІО1.1-8;

 • співпрацює й досягає спільних командних цілей під час рухливих ігор та естафет/2ФІО3.1-3;

 • активно вболіває за результат команди/2ФІО3.1-4;

 • застосовує рухливі ігри для розвитку фізичних якостей та під час навчання, задовольняючи потребу в руховій та ігровій діяльності/2ФІО1.3-22.

Виконання метання різними способами на дальність та в ціль. Рухливі ігри під час навчання, екскурсій, відпочинку. Дотримання безпечної поведінки під час виконання фізичних вправ та ігор.

 • грає в рухливі ігри, бере участь в естафетах /2ФІО 1.3-1;

 • виконує метання різними способами на дальність та в ціль/2ФІО1.1-8;

 • застосовує рухливі ігри для розвитку фізичних якостей та під час навчання, задовольняючи потребу в руховій та ігровій діяльності/2ФІО1.3-2;

 • дотримується безпечної поведінки під час ігор та розваг/2ФІО 3.2-1;

 • ефективно співпрацює з іншими у спільних заняттях із фізичного виховання/2ФІО3.1-23.

Виконання метання різними способами на дальність та в ціль. Рухливі ігри під час навчання, екскурсій, відпочинку. Дотримання безпечної поведінки під час виконання фізичних вправ та ігор.

 • виконує метання різними способами на дальність та в ціль/2ФІО1.1-8;

 • грає в рухливі ігри/2ФІО 1.3-1;

 • дотримується безпечної поведінки під час ігор та розваг/2ФІО 3.2-1;

 • застосовує рухливі ігри для розвитку фізичних якостей та під час навчання, задовольняючи потребу в руховій та ігровій діяльності/2ФІО1.3-2ХІІІ –ХІV тижні

«Я досліджую світ»: соціальна і здоров’язбережна галузь (0,5 год.)

1.

Емоції, почуття та настрій людини. Активний та пасивний відпочинок. Правила поведінки в довкіллі.

 • спілкується з вчителем та однокласниками/2СЗО 4.4-1;

 • описує зміни власних емоцій, почуттів, настрою/2СЗО 2.2-8;

 • пояснює можливі небезпеки, що можуть очікувати людину в довкіллі/2СЗО 2.2-1;

 • пояснює, яку просту першу допомогу можна надати/2СЗО 1.3-4;

 • усвідомлює важливість рухів та активної поведінки для себе та інших/2СЗО 3.3-5;

 • пояснює, як харчування впливає на здоров’я людини/2СЗО3.1-1;

 • повідомляє про своє самопочуття дорослим/2ІФО4.1-2;

 • пояснює вплив здорової поведінки та корисних звичок на здоров’я/2 СЗО 3.3-3;

 • визначає свої потреби, бажання, інтереси та цілі/2СЗО 3.3-1;

 • об’єднується з іншими дітьми в групу для навчання та гри/2СЗО 4.4-6«Я досліджую світ»: громадянська та історична галузь (0,5 год.)

1.

Дії і наслідки, їхній вплив на людину. Дотримання встановлених в освоєному громадському просторі правил.

 • прогнозує наслідки різних дій, їхній вплив на людину/2 ГІО 6.3-3;

 • дотримується встановлених в освоєному громадському просторі правил /2 ГІО 2.3-1;

 • представляє зібрані відомості доступними виражальними засобами/2 ГІО 4.2-2;

 • надає допомогу тим, хто її потребує, і висловлює вдячність за підтримку/2 ГІО 7.2-2;

 • переконує у важливості поваги до інших, спираючись на власний досвід і доступні джерела (почуте, прочитане)/2 ГІО 6.2-1Для нотатокподілитися в соціальних мережахСхожі:

Очікувані результати учіння / індекс конкретного очікуваного результату (кор)
Слова – назви предметів, ознак. Запис елементарних повідомлень за допомогою малюнкового письма. Друкування власного імені та прізвища....

Розклад занять на день. Алгоритм дій
Знайти на 14-15 сторінках посібника у графі «Індекс конкретного очікуваного результату» освітні галузі, які реалізуються відповідними...

План заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини...
Забезпечення належних гарантій захисту права на життя та наявність правових засобів захисту І механізмів ефективного розслідування...

Урок 14 Тоталітаризм Очікувані результати
У результаті може трапитися так, що країна з монархічною формою правління виявляється більш демократичною, ніж інша республіка

Уроків з української мови 6 клас Тема уроку
Очікувані результати: учні називають основні терміни розділу й знають, що вони означають; визначають лексичне значення слова, групи...

Волокна тваринного походження, їх властивості, використання
Очікувані результати: учні називають види волокон, характеризують процес виробництва тканини, розпізнають нитки основи, піткання,...

Рекомендації щодо заповнення логічних моделей проекту таблиця «Заплановані...
При заповненні даної таблиці використовуйте інформацію з пунктів 5,10,11 Аплікаційної форми та рекомендації, наведені нижче

Методичні рекомендації щодо проведення уроку
Очікувані результати: учні використовують мультимедійні м інші комунікаційні засоби для презентації теми або проблеми проекту, застосовують...

Рекомендації щодо складання фінансового плану підприємства та звіту...
Фінансовий план підприємства (далі – фінансовий план) складається на рік з поквартальною розбивкою та відображає очікувані фінансові...

Затверджено
Зразкова форма – зразкова форма ф'ючерсного контракту на Індекс українських акцій (Індекс ux)

Слідчому судді Косівського районного суду Івано-Франківської області (поштовий індекс, адреса)
Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №000 від 04. 06. 2001 р., поштовий індекс, адреса, телефон, представника потерпілого...

Рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування...
Податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, об’єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату...

Урок засвоєння нових знань. Організаційний етап Привітання учнів,...
Очікувані результати: учні називають загальні ознаки класу Птахи, риси відмінності будови птахів І плазунів; учні характеризують...

Інструкція №14
Наказом по закладу визначається посадова особа відповідальна за проведення конкретного організованого заходу

Урок №6 Тема
Мета уроку: здійснити контроль за темою за допомогою комп’ютера; виховувати прагнення досягти високого результату

Нетрадиційні форми проведення уроків з інформатики
До групи методів стимулювання І мотивації навчально-пізнавальної діяльності належать методи, спрямовані на формування позитивних...

Програма тема
Мета: формування комунікативних вмінь та навичок з контролем результату й закріпленням позитивного ефекту до кінця корекційної програми...

Ярослава Мудрого На правах рукопису Дашковська Олена Ростиславівна...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт