Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Програми навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій, до обов'язків яких належить забезпечення виконання заходів пожежної безпеки

Програми навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій, до обов'язків яких належить забезпечення виконання заходів пожежної безпеки

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6
Лекція

програми навчання з питань пожежної

безпеки посадових осіб підприємств,

установ та організацій, до обов'язків яких

належить забезпечення виконання заходів

пожежної безпеки

Навчальні питання

1. Що таке пожежа. Статистика пожеж.

2. Основні причини виникнення пожеж.

3. Основні нормативно-правові акти з питань пожежної безпеки.

4. Відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки.

5. Перелік основних документів з питань пожежної безпеки для навчальних закладів.

6. Протипожежний режим. Інструкції з питань пожежної безпеки. Навчання з питань пожежної безпеки в закладах, установах і організаціях системи освіти України.

7. Основні вимоги пожежної безпеки до утримання території, будівель, приміщень та споруд, електроустановки.

8. Вимоги пожежної безпеки для приміщень різного призначення, що належить до системи освіти України.

9. Вимоги до утримання технічних засобів протипожежного захисту.

10. Установки пожежної автоматики.

11. Первинні засоби пожежогасіння.

12. Дії під час пожежі.

13. Загальні поняття про Добровільну пожежну охорону та Пожежно-технічну комісію.

Пожежа - неконтрольований процес знищування або пошкодження вогнем майна, під час якого

виникають чинники, небезпечні для істот та навколишнього природного середовища.

ОСНОВНИМИ ПРИЧИНАМИ ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖ Є:

- Необережне поводження з вогнем – від 58 – 60 %

- Порушення правил монтажу та експлуатації електроустаткування та побутових електроприладів 18 – 20 %

- Порушення правил під час улаштування та експлуатації приладів опалення 11 – 12 %

- Дитячі пустощі з вогнем 7 – 8 %

- Підпали 2 – 3 %

- Інші причини (іскри, самозаймання, природні явища та інше) – 5%.

Основні нормативно-правові акти з питань

пожежної безпеки.

- Кодекс цивільного захисту України;

- Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»;

- Закон України «Про страхування»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2003 № 444 "Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях«;

- Наказ МВС України від 11.09.2014 № 935 «Про Порядок затвердження програм навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки, організації та контролю їх виконання.

- Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 року №564 «Про затвердження Порядку функціонування добровільної пожежної охорони»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 5 червня 2013 р. № 440 «Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності»;

- Кримінальний кодекс України;

- Кодекс України про адміністративні правопорушення;

- НАПБ А.01.001-2004 «Правила пожежної безпеки в Україні»;

- НАПБ В.01.050-98/920 «Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України»;

- НАПБ Б.02.003-2009 «Типове положення про пожежно-технічну комісію»;

- НАПБ Б.01.008-2004 «Правила експлуатації вогнегасників»;

- НАПБ Б.02.003-2007 «Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою»;

- ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір»;

- ДБН В.2.2-9-99 Громадські будинки та споруди;

- ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»;

- ДБН В.2.5-56-2010 «Системи протипожежного захисту»;

- ДНАОП 0.00-1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок;

- ДСТУ 2272:2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять;

- ДСТУ 3855-99 Визначення пожежної небезпеки матеріалів та конструкцій. Терміни та визначення;

- ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94) Матеріали будівельні. Методи випробувань на горючість;

- ДСТУ Б В.1.1-2-97 (ГОСТ 30402-96) Захист від пожежі. Матеріали будівельні. Метод випробувань на займистість;

- СНиП 2.04.05-91* "Отопление, вентиляция и кондиционирование";

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Згідно зі статтею 270 Кримінального Кодексу України:

1. Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі, якою заподіяно шкоду здоров'ю людей або майнову шкоду у великому розмірі, — карається штрафом від п’ятдесяти до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки, — карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Згідно зі ст. 175 Кодексу України “Про адміністративні правопорушення”, порушення або невиконання встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, а також використання пожежної техніки та засобів пожежогасіння не за призначенням — тягне за собою накладення штрафу на громадян від половини (0,5) до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від двох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно зі ст.188.8 Кодексу України “Про адміністративні правопорушення”, невиконання приписів та постанов посадових осіб органів державного пожежного нагляду або створення перешкод для їх діяльності — тягне за собою накладення штрафу на громадян від половини (0,5) до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ДОКУМЕНТІВ З ПИТАНЬ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ

1. Наказ (накази) про призначення відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, дільниць тощо, технологічного та інженерного устаткування, а також за утримання і експлуатацію технічних засобів протипожежного захисту.

2. Програма та перелік питань, з якими необхідно ознайомити працівників під час проведення протипожежних інструктажів.

3. Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки.

4. Посвідчення про проходження спеціального навчання питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій.

5. Накази (інструкції), якими повинен бути встановлений відповідний протипожежний режим.

6. Плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі.

7. Інструкція, що визначає дії персоналу щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей.

8. Інструкція для працівників охорони (сторожів, вахтерів, вартових тощо), у якій визначені їхні обов'язки щодо контролю за додержанням протипожежного режиму, огляду території і приміщень, порядок дій в разі виявлення пожежі, спрацювання засобів пожежної сигналізації та автоматичного пожежогасіння, а також хто з посадових осіб адміністрації має викликатися в нічний час у разі пожежі.

9. Акти заміру опору ізоляції електричних мереж та електроустановок.

10. Список (для працівників охорони) посадових осіб підприємства із зазначенням їх домашньої адреси, службового і домашнього телефонів.

11. Декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

12. Сертифікат (сертифікати) відповідності на усі види пожежної техніки та протипожежного устаткування, що застосовуються для запобігання пожежам та для їх гасіння.

13. Договір про виконання робіт з обслуговування установок пожежної автоматики

14. Акт технічного обстеження установки пожежної автоматики.

15. Інструкції з експлуатації вогнегасників.

16. Пам'ятки про правила пожежної безпеки та поведінку людей на випадок виникнення пожежі.

17. Наряди-допуски на проведення вогневих робіт.

Протипожежний режим

На кожному підприємстві з урахуванням його пожежної небезпеки наказом (інструкцією) повинен бути встановлений відповідний протипожежний режим, у тому числі визначені:

- можливість паління (місце для куріння), застосування відкритого вогню, побутових нагрівальних приладів;

- порядок проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт (у тому числі зварювальних);

- правила проїзду та стоянки транспортних засобів;

- місця для зберігання і допустима кількість сировини, напівфабрикатів та готової продукції, які можуть одночасно знаходитися у виробничих приміщеннях і на території (у місцях зберігання);

- порядок прибирання горючого пилу й відходів, зберігання промасленого спецодягу та ганчір’я, очищення повітроводів вентиляційних систем від горючих відкладень;

- порядок відключення від мережі електрообладнання у разі пожежі;

- порядок проходження посадовими особами навчання й перевірки знань з питань пожежної безпеки, а також проведення з працівниками протипожежних інструктажів;

- порядок організації експлуатації і обслуговування наявних технічних засобів протипожежного захисту (протипожежного водопроводу, насосних станцій, установок пожежної сигналізації, автоматичного пожежогасіння, димовидалення, вогнегасників тощо);

- порядок проведення планово-попереджувальних ремонтів та оглядів електроустановок, опалювального, вентиляційного, технологічного та іншого інженерного обладнання;

- дії працівників у разі виявлення пожежі;

- порядок збирання членів добровільної пожежної дружини та відповідальних посадових осіб у разі виникнення пожежі, виклику вночі, у вихідні й святкові дні.

Види і зміст інструкцій з питань пожежної безпеки.

Інструкції розробляються на основі діючих правил та інших чинних нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки виходячи зі специфіки пожежної небезпеки будинків, споруд, технологічних процесів, технологічного та виробничого обладнання. Вони встановлюють порядок та спосіб забезпечення пожежної безпеки, обов'язки і дії працівників у разі виникнення пожежі, включаючи порядок оповіщення людей та повідомлення про неї підрозділів ДСНС, евакуація людей і матеріальних цінностей, застосування первинних засобів пожежогасіння, пожежного устаткування, систем пожежогасіння та взаємодії з підрозділами ДСНС. Інструкції можуть мати як додаток план евакуації під час пожежі людей і матеріальних цінностей.

Інструкції про заходи пожежної безпеки (далі - інструкції) поділяються на такі види:

- загальні інструкції для підприємств, організацій, установ (далі - загальнооб'єктові інструкції);

- інструкції для окремих цехів, виробничих дільниць, лабораторій, приміщень тощо;

- інструкції для службових приміщень;

- інструкції щодо проведення пожежонебезпечних видів робіт, експлуатації технологічних установок, обладнання тощо;

- інструкції для працівників охорони (вартових, сторожів тощо).

У загальнооб'єктовій інструкції необхідно відображати основні вимоги з питань пожежної безпеки, а саме:

- порядок утримання території, будинків, приміщень, споруд, протипожежних розривів, під'їздів до будинків, споруд, вододжерел;

- вимоги щодо утримання шляхів евакуації;

- правила проїзду та стоянки транспортних засобів;

- місця зберігання (на території) та допустиму кількість розташування там сировини, напівфабрикатів та готової продукції;

- допустимість (місця) куріння;

- порядок використання відкритого вогню, проведення вогневих та інших пожежонебезпечних робіт;

- порядок збирання, зберігання та видалення горючих відходів виробництва;

- утримання та зберігання спецодягу;

- основні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки технологічних процесів;

- вимоги щодо зберігання пожежовибухонебезпечних речовин та матеріалів;

- правила утримання протипожежної техніки, у тому числі пожежної автоматики, та первинних засобів пожежогасіння;

- порядок огляду, приведення в пожежобезпечний стан і закриття приміщень після закінчення роботи;

- особливості утримання електроустановок, вентиляційного та іншого інженерного обладнання,

застосування опалювальних та інших нагрівальних приладів;

- обов'язки та дії працівників у разі виникнення пожежі із зазначенням порядку та правил (системи) оповіщення людей про пожежу та виклику підрозділів ДСНС, евакуації людей та матеріальних цінностей, аварійного вимкнення електрообладнання та вентиляції, зупинення роботи технологічного обладнання тощо, застосування первинних засобів пожежогасіння, пожежного устаткування, систем пожежогасіння.

В інструкціях для окремих приміщень (дільниць) вказуються:

- категорія приміщення за вибухопожежною та пожежною небезпекою відповідно до НАПБ Б.03.002-2007 (для виробничих, складських приміщень, лабораторій тощо);

- вимоги щодо утримання шляхів евакуації та виходів;

- місця для куріння та вимоги до них;

- правила утримання приміщень, робочих місць, зберігання та застосування ЛЗР, ГР, пожежовибухонебезпечних речовин і матеріалів;

- порядок прибирання робочих місць, збирання, зберігання та видалення горючих відходів, промасленого шмаття;

- утримання та зберігання спецодягу;

- місця, порядок і норми одночасного зберігання в приміщенні сировини, напівфабрикатів та готової продукції;

- умови проведення зварювальних та інших вогневих робіт;

- порядок огляду, вимкнення електроустановок, приведення в пожежобезпечний стан приміщень і робочих місць, закриття приміщень після закінчення роботи;

- заходи пожежної безпеки при роботі на технологічних установках та апаратах, які мають підвищену пожежну небезпеку;

- граничні показання контрольно-вимірювальних приладів (манометрів, термометрів тощо), відхилення від яких можуть викликати пожежу або вибух;

- обов'язки та дії працівників у разі виникнення пожежі: порядок і способи оповіщення людей, виклику підрозділів ДСНС, зупинки технологічного устаткування, вимкнення ліфтів, підйомників, вентиляційних установок, електроспоживачів, застосування первинних засобів пожежогасіння, пожежного устаткування, систем пожежогасіння, послідовність евакуації людей та матеріальних цінностей під час пожежі з урахуванням дотримання техніки безпеки.

Інструкції затверджуються керівником закладу або особою, яка виконує його обов'язки.

В установі, організації здійснюється реєстрація наявних Інструкцій відповідно до журналу реєстрації інструкцій про заходи пожежної безпеки.

Інструкції, чинні в межах установи або організації, слід оформляти на односторонніх аркушах, які мають розміщатися на видних місцях або тиражуватись у вигляді брошур для видачі працівникам на руки.

Під час викладення вимог в інструкціях слід керуватися НАПБ.02.013-2003 Положення про порядок розроблення, затвердження, перегляду, скасування та реєстрації нормативно правових актів з питань пожежної безпеки.

У тексті інструкцій мають бути викладені як обов'язкові, так і рекомендовані протипожежні вимоги залежно від об'єкта нормування.

Загальні положення викладаються окремим розділом на початку основної частини.

Основна частина НАПБ може поділятися на: розділи, підрозділи, пункти й підпункти.

У разі поділу на пункти й підпункти кожен із них має містити завершену інформацію, яка відповідає назві розділу та підрозділу.

Розділи, підрозділи, пункти й підпункти слід нумерувати арабськими цифрами.

НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ В ЗАКЛАДАХ, УСТАНОВАХ І ОРГАНІЗАЦІЯХ СИСТЕМИ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Усі працівники під час прийняття на роботу і за місцем праці повинні проходити інструктажі з питань пожежної безпеки (далі - протипожежні інструктажі) відповідно до порядку, встановленими нормативними атами та Положенням про організацію охорони праці та порядок розслідування нещасних випадків у навчально- виховних закладах.

Особи, яких приймають на роботу, пов'язану з підвищеною пожежною небезпекою, попередньо, на початку самостійного виконання роботи, повинні пройти спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум), а потім постійно, один раз на рік, - перевірку знань.

Особи, які суміщають професії (роботи), навчаються або інструктуються як за основною, так і за сумісною професією.

Організація своєчасного і якісного проведення спеціального навчання, інструктажів та перевірки знань з питань пожежної безпеки в навчальному закладі покладається на його керівника, а в структурному підрозділі (кафедра, лабораторія, дільниця, цех тощо) - на керівника відповідного підрозділу.

Порядок проходження працівниками спеціального навчання, інструктажів та перевірки знань визначається керівником навчального закладу, організації (наказом або відповідним положенням, що розробляється на об'єкті і затверджується керівником).
  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Про затвердження Правил пожежної безпеки на залізничному транспорті
З метою виконання Закону України "Про пожежну безпеку", забезпечення належного рівня пожежної безпеки на об'єктах та у рухомому складі...

Про затвердження Правил експлуатації вогнегасників
З метою удосконалення нормативно-правового забезпечення у сфері пожежної безпеки та виконання завдань, визначених Програмою забезпечення...

До початку роботи
Правил пожежної безпеки для закладів, установ І організацій системи освіти України (Наказ Міністерства освіти України І гудпо мвс...

Інструкція про заходи пожежної безпеки на приватному підприємстві «Компанія»
України «Про пожежну безпеку», напб а. 01. 001-2004 «Правила пожежної безпеки в Україні» І встановлює правила дотримання пожежної...

Журнал результатів перевірки стану пожежної безпеки
Зовнішнім оглядом перевіряєть­ся наявність та цілість засобів пожежегасіння, пожежної сигналізації, оповіщення тощо. Не­доліки та...

Нака з
Про затвердження Правил пожежної безпеки для закладів, установ І організацій системи освіти України

Законодавство України
Про затвердження Правил пожежної безпеки для закладів, установ І організацій системи освіти України

Наказ
Відповідно до пункту 16 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів...

Законодавства з питань пожежної безпеки

Наказ
Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України

Зразок заповнення Декларації відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам...

Декларація відповідності об ' єкта вимогам законодавства з питань...
Декларація відповідності об'єкта вимогам законодавства з питань пожежної безпеки (для початку господарської діяльності)

Законодавства з питань пожежної безпеки
Зразок бланка заяви на отримання висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

Декларація №1 відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання...

Наказ
Відповідно до пункту 33 частини другої статті 17 Кодексу цивільного захисту України та з метою вдосконалення нормативно-правового...

Наказ
України від 30 грудня 2014 року n 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за n 252/26697, з метою...

Наказ
України від 30 грудня 2014 року №1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за №252/26697, з метою...

Затверджено дк «Газ України» нак «Нафтогаз України» Наказ від 30 07. 04 №180 погоджено
«Правил безпеки систем газопостачання України», «Типової інструкції по організації безпечного виконання газонебезпечних робіт», «Типової...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт