Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Календарно-тематичне планування до

Календарно-тематичне планування до

Сторінка1/9
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Календарно-тематичне планування до НМК Academy Stars 6 Kathryn Harper, Gabrielle Pritchard

Умовні позначення:

Ключові компетентності:


PB (Pupil’s Book) – підручник учня

МС – математична компетентність

SIE – ініціативність і підприємливість (sense of initiative and entrepreneurship)

WB (Workbook)робочий зошит

CNST – основні компетентності у природничих науках

SCC – соціальна і громадянська компетентності (social and civic competences)

TRC (Teacher’s Resource Centre) – ресурсний

(competences in natural sciences and technologies)

CAE – обізнаність та самовираження у сфері культури

центр вчителя

DC – інформаційно-цифрова компетентність

(cultural awareness and expression)

PPK (Pupil’s Practice Kit) – електронний зошит учня

(digital competence)

EL – екологічна грамотність і здорове життя (ecological literacy)

ІЗЛ – інтегровані змістові лінії

L2L – уміння вчитися упродовж життя (learning to learn)* Ключова компетентність «спілкування іноземною мовою» формується на кожному уроці

урок № / дата

Тематика

ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

ключові компетентності

лінгвістична компетенція

комунікативні уміння

лексична і

фонологічна

граматична

Сприймання на слух

Усна взаємодія та усне продукування

Зорове сприймання

Писемна взаємодія та писемне продукування

Preliminary Unit: Welcome!

ІЗЛ: вибудовує товариські стосунки з оточуючими людьми

1

Розповідаємо про себе та свої інтереси. Знайомимося з героями книги

PB с. 4-5, WB с. 4-5

• описувати, розповідати, характеризувати

• запитувати та надавати інформацію

• розпитувати з метою роз’яснення та уточнення інформації

• обмінюватись думками

• уміння логічно обґрунтовувати висловлену думку (МС)

• уміння співпрацювати з іншими на результат, спілкуючись іноземною мовою (SCC)

• уміння використовувати ефективні навчальні стратегії для вивчення мови відповідно до власного стилю навчання (L2L)

• уміння ініціювати усну взаємодію іноземною мовою для розв’язання конкретної життєвої проблеми (SIE)

• уміння вивчати іноземну мову з використанням спеціальних програмних засобів (DC)

protect the environment, creative writing, poetry, science fiction stories, cybersecurity


Wh- questions

Present Perfect

I’ve already written a poem.

I haven’t visited Egypt yet.

Have you ever swum in the sea? Yes, I have.

• розуміє, слухаючи інтерв’ю по радіо, як люди розповідають про себе, що саме їм подобається і не подобається робити, якщо мовлення чітке й повільне.

• ставить запитання і відповідає на запитання, обмінюється думками та інформацією про себе та своїх друзів.

• розповідає про свої уподобання, у обмежений спосіб висловлює власну думку та аргументує її.

• пояснює, що подобається і не подобається, чому надає перевагу.

• розпитує та розповідає про свої інтереси та досвід

• розуміє короткі тексти, в яких люди представляють себе та описують свої інтереси.

PPK: welcome unit activities
2

Говоримо про активний відпочинок.

PB с. 6-7, WB с. 6-7


• уміння використовувати ефективні навчальні стратегії для вивчення мови відповідно до власного стилю навчання (L2L)

• уміння ініціювати усну взаємодію іноземною мовою для розв’язання конкретної життєвої проблеми (SIE)

• уміння вивчати іноземну мову з використанням спеціальних програмних засобів (DC)

Practise the vocabulary: buildings, camping items, emergency items, jobs, outdoor activities


Present Continuous,

Present Perfect, for/since,

Passive voice, adjectives –ed/-ing
• розповідає про свої уподобання, у обмежений спосіб висловлює власну думку та аргументує її.

• описує малюнок простими мовними засобами.

• обмінюється думками, порівнює предмети і людей, використовуючи дуже прості мовні засоби.

• розпізнає і розуміє слова, пов’язані зі сферою особистих інтересів (активні види відпочинку, будівлі, професії)

PPK: welcome unit activities

• пише низку простих фраз та речень про свій минулий досвід, вживаючи Present Perfect

Unit 1: Life in the wild

3

Reading

Природа. Навколишнє середовище.

PB с. 8-9, WB с. 8

TRC: Vocabulary worksheet 1

• описувати, розповідати, характеризувати

• запитувати та надавати інформацію

• розпитувати з метою роз’яснення та уточнення інформації

• висловлювати свої враження, почуття та емоції

• аргументувати свій вибір, точку зору

• надавати оцінку подіям, ситуаціям, вчинкам, діям

• оцінювати стан речей, події, факти

• обмінюватись думками

• уміння логічно обґрунтовувати висловлену думку (МС)

• уміння співпрацювати з іншими на результат, спілкуючись іноземною мовою (SCC)

• уміння вивчати іноземну мову з використанням спеціальних програмних засобів (DC)

• розвивати екологічне мислення під час опрацювання тем, текстів, новин, комунікативних ситуацій, аудіоматеріалів (EL)


Practise target vocabulary: conservation, endangered, extinct, habitat, observe (observing), predator, presenter, prey, protect, species

Past Simple

• розуміє основну інформацію з аудіозапису коротких біографій екологів

PPK: dictionary activity

• відповідає на прості запитання стосовно змісту прочитаного тексту


• розуміє основний зміст простих коротких біографій екологів, у яких цифри, імена, ілюстрації та заголовки відіграють важливу роль і допомагають зрозуміти текст.

• розуміє тексти, які описують людей та місця, якщо в них використано простий мовний інвентар.

• може здогадатись про значення окремих незнайомих слів за контекстом

• пише слова, пов’язані з навколишнім середовищем, для заповнення пропусків у короткому тексті про телевізійну програму диких тварин

4

Reading comprehension / Working with words

Природа. Навколишнє середовище.

PB с. 10, WB с. 9

TRC: Working with words worksheet

• розвивати екологічне мислення під час опрацювання тем, текстів, новин, комунікативних ситуацій, аудіоматеріалів (EL)

• уміння використовувати ефективні навчальні стратегії для вивчення мови відповідно до власного стилю навчання (L2L)

• уміння вивчати іноземну мову з використанням спеціальних програмних засобів (DC)

• уміння логічно обґрунтовувати висловлену думку (МС)

Earphones, campsite, lifeboat, backbone, paintbrush, starfish

Compound nouns
• дискутує навколо питання важливості захисту тварин

• розповідає про захист дикої природи

• знаходить конкретну інформацію у коротких статтях про екологів

PPK: Working with words

5-6

Grammar

Вчимося розповідати про досвід та події в минулому

PB с. 11, WB с. 10

TRC: Grammar worksheet 1

• уміння самостійно працювати з підручником, шукати нову інформацію з різних джерел та критично оцінювати її (L2L)

• уміння ініціювати усну взаємодію іноземною мовою для розв’язання конкретної життєвої проблеми (SIE)

• уміння вивчати іноземну мову з використанням спеціальних програмних засобів (DC)

• уміння співпрацювати з іншими на результат, спілкуючись іноземною мовою (SCC)

for, since, yet

розуміє та правильно вживає Present perfect та past simple tense:

She’s taken photos since 2012. She took this photo last winter.

Graphic grammar video

• розуміє пояснення та інструкції, якщо вони супроводжуються відеорядом, а мовлення чітке і повільне

• ставить запитання і відповідає на запитання, обмінюється думками та інформацією про досвід та події в минулому за допомогою the present perfect та past simple

• розуміє основний зміст короткого допису про пригоду під час канікул

• пише короткий допис про свій досвід та уподобання, вживаючи the present perfect та past simple PPK: grammar activity 1

7

Language in use

Природа. Заповідники. Говоримо про досвід.

PB с. 12, WB с. 11

TRC: Grammar worksheet 2

• уміння співпрацювати з іншими на результат, спілкуючись іноземною мовою (SCC)

• уміння ініціювати усну взаємодію іноземною мовою для розв’язання конкретної життєвої проблеми (SIE)

• уміння вивчати іноземну мову з використанням спеціальних програмних засобів (DC)

• розвивати екологічне мислення під час опрацювання комунікативних ситуацій, аудіо- та відеоматеріалів (EL)

Learn new vocabulary: migrate, record, sanctuary, unbelievable

правильно вживає Present perfect та past simple questions:

Have you ever visited a bird sanctuary? When did you go?

Language in use video

• розуміє основну інформацію у діалозі про відвідування заповідника, представленого у вигляді короткого аудіо/ відеозапису


• ставить запитання і відповідає на запитання, обмінюється думками та інформацією про досвід та події в минулому за допомогою the present perfect та past simple

• розуміє основний зміст діалогу про відвідування заповідника, розпізнає і розуміє запитання у Present perfect та past simple

• пише запитання про відвідування заповідника, вживаючи present perfect та past simple

PPK: grammar activity 2

8

Listening

Природа. Дикі тварини. Порівнюємо фотографії

PB с. 13, WB с. 12


• уміння логічно обґрунтовувати висловлену думку (МС)

• уміння співпрацювати з іншими на результат, спілкуючись іноземною мовою (SCC)

• уміння ініціювати усну взаємодію іноземною мовою для розв’язання конкретної життєвої проблеми (SIE)

• розвивати екологічне мислення під час опрацювання комунікативних ситуацій, аудіоматеріалів (EL)

Practice vocabulary: at risk, behaviour, chance, danger, get rid of, survival

Present Perfect vs. Past Simple

• слідкує за основним змістом опису тварин, представленого у вигляді короткого аудіозапису

• розпізнає, коли мовці погоджуються чи не погоджуються у спілкуванні, якщо мовлення чітке й повільне.


• ставить запитання і відповідає на запитання, обмінюється думками та інформацією про можливі загрози диким тваринам

• бере участь у розмові про диких тварин

• порівнює фотографії тварин, використовуючи дуже прості мовні засоби.

• робить прості, прямі порівняння, аргументуючи свою думку.9-11
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Календарно-тематичне планування з природознавства (1 клас) складено...
Природознавство: Календарно-тематичне планування. 1 кл. Т. Гільберг, Т. Сак. Хмельницький, 2012. 16 с

Календарно-тематичне планування до
Календарно-тематичне планування до нмк academy Stars 5 Kathryn Harper, Gabrielle Pritchard

Календарно-тематичне планування до підручника Get 200! Book 1 Календарно-тематичне...
Календарно-тематичне планування до курсу Get 200! Macmillan Exam preparation course for Ukraine. Book 1

Календарно-тематичне планування Розробки уроків
Посібник містить розробки уроків з трудового навчання, календарно – тематичне планування

Підручника Get 200! Book 2 Календарно-тематичне планування до курсу
Календарно-тематичне планування до курсу Get 200! Macmillan Exam preparation course for Ukraine. Book 2

Тематичне планування за підручником
Календарно тематичне планування за підручником „ Deutsch 5“ (5-й рік навчання) ІІ семестр

Календарно-тематичне планування з предметів образотворче мистецтво...
Календарно-тематичне планування з предметів образотворче мистецтво (5- 7 кл.), та художня культура (9-10 класи)

Календарно-тематичне планування з англійської мови для 9 класу
Календарно-тематичне планування з англійської мови для 9 класу за підручником А. Несвіт

Календарно-тематичне планування

Календарно-тематичне планування Planetino3

Календарно-тематичне планування Planetino1

Календарно-тематичне планування Planetino2

Календарно-тематичне планування навчальний рік 2012-2013 Семестр

Та завдання уроку
Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків образотворчого мистецтва 6 клас

Уроку
Календарно-тематичне планування уроків образотворчого мистецтва у 7 класі (за новою програмою)

Календарно-тематичне планування для 8 кл складено відповідно до Навчальні...
Календарно-тематичне планування для 8 кл складено відповідно до Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Хімія....

Уроку
Календарно-тематичне планування до нмк academy Stars 3 Alison Blair, Jane Cadwallader

Уроку, навчальні завдання (мета)
Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків образотворчого мистецтва у 7 класіБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт