Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

План План 1 Вступ 3 Суть та важливість навчання лексиці англійської мови на початковому етапі 6 1 Основні компоненти навчання лексики 6

План План 1 Вступ 3 Суть та важливість навчання лексиці англійської мови на початковому етапі 6 1 Основні компоненти навчання лексики 6

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6

План


План 1

Вступ 3

1. Суть та важливість навчання лексиці англійської мови на початковому етапі 6

1.1 Основні компоненти навчання лексики 6

1.2 Традиційна стратегія навчання лексиці англійської мови 9

1.3 Оптимальні способи ознайомлення з новим словом 11

1.3.1 Використання наочності 12

У молодших класах, коли тільки починається нагромадження активного словника й учні ще слабо володіють усним мовленням, читанням, вимовою, графікою англійської мови, ознайомлення зі словами в процесі бесіди й слухання зв'язної мови дається важко; слова можливо повідомляти лише в окремих фразах, і тільки після їхнього відпрацьовування як лексичних одиниць, які наповнюють моделі, стає можливим використати їх у зв'язній мові, у читанні текстів. 12

1.3.2 Семантизація за допомогою синонімів/антонімів 17

1.3.3 Простий переклад 19

2. План-конспект уроку з англійської мови з використанням методів навчання лексики 26

Англійська мова в 2-му класі: «Подорож друзів у веселу школу» 26

Хід уроку 26

1. Оргмомент 26

2. Введення в тему уроку 26

3. Фонетична зарядка 26

4. Початок подорожі 27

5. Школа 27

6. Розклад уроків 29

7. Музична пауза (зарядка «Teddy-bear») 31

8. Підведення підсумків уроку 31

9. Домашнє завдання 32

Список використаної літератури 36

Вступ


Через те, що позиції англійської мови у світі як лідируючого засобу міжнародного спілкування усе більше й більше підсилюються, і не спостерігається ніяких вагомих тенденцій до зупинки або вповільнення даного процесу, проблема створення ефективної методики викладання англійської мови представляється вкрай важливою. Як відомо, людський мозок найбільше активно сприймає й запам'ятовує інформацію й продуктивно працює протягом першої половини життя; таким чином, у випадку з англійською мовою, так само як і з величезною безліччю інших дисциплін, украй важливим є надання можливості освоєння мови на відносно ранньому етапі розвитку людської особистості.

Одним з важливих прогресивних принципів сучасної методики саме є органічний зв'язок лексики із граматикою й фонетикою. Як не можливо засвоювати лексику, не вивчаючи одночасно граматичну форму слова і його вимову, так не можливо й вивчати граматику й фонетику взагалі, не приймаючи до уваги на ті конкретні слова, на які повинні поширюватися досліджувані правила граматики й фонетики.

Крім загальних особливостей лексики як матеріалу мови, існують особливості словникового складу досліджуваної мови. Характерною рисою англійської лексики є багатозначність й омонімія. Тому, цілком очевидно, що методика навчання лексиці повинна враховувати специфіку конкретної мови.

Навчання лексики займає чи не найважливіше значення у викладанні англійської мови на початковому етапі. Вчитель повинен зацікавити учнів, сприяти виникненню бажання до занять з іноземної мови. Особливо це актуально для учнів початкових класів, адже, відомо, що молодший шкільний вік характеризується тим, що дитині важно зосередитися або займатися тим, чим їй не до вподоби, або не цікаво. Але попри цю важливість проблеми і методи викладання лексичного матеріалу на уроках англійської мови залишаються недостатньо вирішеними. Таким чином, відсутність належного теоретичного аналізу порушеної проблеми, а також усвідомлення необхідності ґрунтовно вивчити тему викладання лексичного матеріалу, визначають актуальність вибору теми реферату: «Навчання лексиці на початковому етапі».

Об’єкт дослідження – процес навчання англійської мови дітей на початковому етапі.

Предмет дослідження – суть, форми та методи викладання лексики англійської мови на початковому етапі у школі.

Мета дослідження: охарактеризувати основні підходи до проблеми викладання лексики англійської мови на початковому етапі в сучасній педагогічній практиці, а також визначення методів та прийомів для ефективного засвоєння учнями початкового етапу лексичного матеріалу з англійської мови.

Відповідно до об’єкта, предмета, мети дослідження визначені наступні завдання дослідження:

  • дослідити суть лексичного матеріалу, його основні функції та види;

  • визначити основні критерії, яких має дотримуватися вчитель при викладанні лексики англійської мови на початковому етапі навчання;

  • охарактеризувати педагогічні методи та прийоми, які сприяють більш ефективному засвоєнню учнями лексичного матеріалу;

  • розробити конспект уроку з англійської мови для початкових класів з елементами навчання лексики.

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань застосовувалися загальнонаукові методи теоретичного та емпіричного дослідження, які взаємодоповнювали один одного та забезпечували можливість комплексного пізнання предмета дослідження. Теоретичні методи (аналіз психологічної і педагогічної літератури, зіставлення та узагальнення фактів) застосовувалися на етапі теоретичного дослідження. Проективні методи були визначальними при розробці плану-конспекту уроку з англійської мови для початкових класів.

Практичне значення дослідження. Матеріали дослідження можуть бути використані при написанні наукових та пошукових праць з даної проблематики, в процесі підготовки до занять з педагогіки, та методики викладання іноземних мов. Вони становлять підґрунтя для подальших педагогічних досліджень з цієї проблематики.

Структура дослідження. Реферат складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел, який налічує 26 найменувань.


  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Доповідь вчителя англійської мови Качанової О. В. за темою: «Сучасні...
Сьогодні життя неможливе без знання хоча б однієї іноземної мови, а процес навчання складний та довгий. А як буде складатись цей...

Вступ
...

Доповідь на тему: «Креативна система навчання англійської мови»
Розглядається креативна система навчання, яка базується на засадах гуманістичної психології І пов'язана з теорією розвивального навчання;...

Вчитель англійської мови, спеціаліст І кваліфікаційної категорії,...
Розділ Дидактичні та психолінгвістичні передумови навчання активної граматики англійської мови

І. Теоретичні засади викладання англійської мови у початковій школі
Теорія освіти й навчання англійської мови дітей початкової ланки освіти на практиці

Курсова робота
Формування іншомовних діалогічних умінь на початковому ступені вивчення англійської мови

Учителів англійської мови
В методиці навчання іноземних мов термін "система" застосовується давно. Ми говоримо про систему навчання мови, систему вправ, систему...

Вступ. Наукова основа інтенсивного навчання англійської

Мета, місце, форми І методи самостійної роботи з англійської мови
В умовах класно-урочної системи навчання англійської мови самостійна діяльність учня – це його навчально-комунікативна мовна діяльність,...

Перспективний план роботи кабінету української мови та літератури на 2015-2019 роки №
Забезпечити в кабінеті чистоту й порядок, доцільне розміщення засобів навчання, шкільного приладдя

Комплекс вправ для формування лексичної компетенції
Використання різних видів наочності на уроках англійської мови під час вивчення лексики

План-конспект відкритого уроку з англійської мови в 7-а класі (з...
Практична мета: удосконалювати лексико-граматичні навички з теми “The Environment”, the second conditional, modal verbs; практикувати...

План – конспект уроку з англійської мови в 5- му класі Красноармійської загальноосвітньої школи
«Chrіstmas» та виконати після текстові вправи, перевіряючи розуміння прочитаного

План Вступ. Із історії походження слова “термін”. Термін, його природа...
Сучасні етапи розвитку англійської терміносистеми та її структурно-семантичні особливості

Використання аудіо-візуальних засобів у процесі навчання англійської мови
Розділ Теоретичні засади використання аудіо-візуальних засобів на уроках англійської мови

План-конспект уроку з англійської мови у 4 класі Тема: Опис кімнати
Мета: Вдосконалити вміння учнів описувати свій дім(квартиру) з опорою на текст-зразок, використовуючи прикметники місця І конструкцію...

Особливості виявлення та проведення слідчих (розшукових) дій на початковому...
Сорока С. О. Особливості виявлення та проведення слідчих (розшукових) дій на початковому етапі розслідування контрабанди наркотичних...

У зв'язку з модернізацією структури та змісту загальної освіти слід...
Особливого значення набуває використання інноваційних технологій у викладанні англійської мови та інших шкільних дисциплін. Мультимедійний...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт