Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Програма корекційного навчання з

Програма корекційного навчання з

Сторінка1/9
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

(Лист №1/11-18794 від 05.12.2012 р.)

Рецензенти: к.пед.н., ст. н. сп. Чеботарьова О.В. (старший науковий співробітник лабораторії олігофренопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки НАПН України), Кануннікова І.В. (директор ДНЗ комбінованого типу №176 м. Києва).

Трофименко Л.І.

У програмно-методичному комплексі представлено зміст та методику логопедичних занять з корекції та попередження порушень мовленнєвого розвитку у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення III-IV рівня.

Для вчителів-логопедів та вихователів спеціальних та загальноосвітніх дошкільних навчальних закладів, студентів педагогічних вищих навчальних закладів.

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА. МЕТА І ЗАВДАННЯ КОРЕКЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ______________________________________2

РОЗДІЛ 2. НОРМАТИВНІ ПОКАЗНИКИ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ 6-7 РОКІВ ЖИТТЯ__________________________________________7

РОЗДІЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗНМ__________________________________12

3.1. Особливості розвитку лексичної сторони мовлення

у дітей із ЗНМ_________________________________________________12

3.2. Особливості розвитку граматичної сторони мовлення

у дітей із ЗНМ_________________________________________________23

3.3. Особливості розвитку зв’язного мовлення______________________32

3.4. Особливості розвитку фонетико-фонематичної сторони мовлення___34

РОЗДІЛ 4. ПРОГРАМА КОРЕКЦІЙНОГО НАВЧАННЯ З

РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

ІЗ ЗНМ______________________________________________________38

РОЗДІЛ 5. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО КОРЕКЦІЙНОГО НАВЧАННЯ З РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗНМ_____________________________________67

5.1. Формування лексичної сторони мовлення ______________________67

5.2. Формування граматичної системи мовлення ____________________78

5.3. Формування синтаксичної сторони мовлення ____________________87

5.4. Формування фонетико-фонематичної сторони мовлення ___________93

5.5. Формування зв’язного мовлення _____________________________100

5.6. Навчання грамоти _________________________________________102

5.7. Організація і планування корекційної роботи __________________105

РОЗДІЛ 6. МОВЛЕННЄВИЙ МАТЕРІАЛ _________________________108

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ__128


Вступ

Корекційно-розвивальна робота з подолання загального недорозвитку мовлення у дітей старшого дошкільного віку в умовах дошкільного навчального закладу компенсую чого типу (ДНЗ), представлена у програмно-методичному комплексі «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення», розрахована на один навчальний рік. Відомо, що у старшій логопедичній групі перебувають діти шостого та сьомого років життя і вступають переважно до навчання загальноосвітні школи. Такі діти потребують спеціально організованого навчання та виховання.

Специфіку змісту навчання відображено у системі корекційно-розвивального навчання і розрахована на вчителів-логопедів ДНЗ компенсую чого типу. Матеріали розділів комплексу можуть стати у нагоді вихователям загальноосвітніх ДНЗ, а також використовуватися студентами педагогічних вищих навчальних закладів, для читання на курсах підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

Комплекс складається із розділів: 1. Пояснювальна записка. 2. Нормативні показники мовленнєвого розвитку дітей 6-7 років життя. 3. Характеристика мовленнєвого розвитку дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ. 4. Програма корекційного навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ. 5. Методичні рекомендації до корекційного навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ. 6. Мовленнєвий матеріал.

Програмно-методичний комплекс розроблено з урахуванням змісту та напрямів корекційного навчання з розвитку мовлення дітей середнього дошкільного віку і є ланкою загальної системи подолання ЗНМ у дошкільників.

Автор висловлює щиру вдячність за підтримку, взаєморозуміння, співпрацю та побажання успіхів колективам дошкільних навчальних закладів №395, №176 м. Києва.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації до корекційного навчання з розвитку мовлення...
Система формування лексико-семантичної сторони мовлення розроблена на основі виявлених відповідних порушень у дітей вказаної категорії,...

Програма виховання І навчання дітей від 2 до 7 років 3 видання, доопрацьоване та доповнене
Програма виховання І навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина» (3 видання, доопрацьоване та доповнене) розроблена на виконання Закону...

Програма виробничих практик для студентів денної та заочної форми навчання
Наскрізна програма проходження виробничих практик для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності "Облік І аудит"

Методичні вказівки та робоча програма навчальної практики для студентів...
Методичні вказівки та робоча програма навчальної практики (для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 09 06 03 “Електротехнічні...

Робоча програма виробничої практики для студентів іv-го року навчання...
Робоча програма виробничої практики для студентів іv-го року навчання освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” за напрямом підготовки...

С. М. Шуляренко програма І методичні вказівки
Програма І методичні вказівки щодо проходження переддипломної практики для студентів денної форми навчання спеціальності «Облік І...

Програма вступного фахового випробування для вступу на навчання для...
Програма фахових випробувань за спеціальністю 18010013 «Управління проектами» (далі – Програма) є нормативним документом Луцького...

Програма вступного фахового випробування для вступу на навчання для здобуття
Програма є нормативним документом Луцького національного технічного університету, який розроблено кафедрою промислового І цивільного...

Програма вступного фахового випробування для вступу на навчання для здобуття
Програма є нормативним документом Луцького національного технічного університету, який розроблено кафедрою промислового І цивільного...

Методичні вказівки та робоча програма переддипломної практики для...
Методичні вказівки та робоча програма переддипломної практики (для студентів 5, 6 курсів денної І заочної форм навчання спеціальностей...

Програма з біології для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Вступ. Програма призначена для навчання біології на академічному рівні у класах універсального, спортивного, математичного, фізичного,...

Методика сенсорної корекції для дітей з олігофренією особливості...
Особливості обладнання та комплектації сенсорної кімнати для корекційного заняття

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
Програми з української (рідної) мови для шкіл з українською мовою навчання розроблено на основі Закону України "Про загальну середню...

Програма українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів...
Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 р. №1392, який ґрунтується на засадах компетентнісного, особистісно орієнтованого й діяльнісного...

Програма фахових співбесід вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Програма фахових співбесід вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста зі спеціальності 05040301...

Програма українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів...
Міністрів України від 23. 11. 2011 р. №1392, який ґрунтується на засадах компетентнісного, когнітивно-комунікативного, особистісно...

Програма українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів...
Міністрів України від 23. 11. 2011 р. №1392, який ґрунтується на засадах компетентнісного, когнітивно-комунікативного, особистісно...

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену зі спеціалізації «логопедія»
Програма комплексного кваліфікаційного екзамену зі спеціалізації «Логопедія» для студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта ос...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт