Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Протокол №25 розкриття пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій

Протокол №25 розкриття пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій

ПРОТОКОЛ _25_
розкриття пропозицій конкурсних торгів,


кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій
1. Замовник.

1.1. Найменування: Державний заклад «Всеукраїнський клінічний медико-реабілітаційний кардіохірургічний центр Міністерства охорони здоров’я України»

1.2. Місцезнаходження: Вул. Миколи Амосова, 8, м. Київ, 03680
1.3. Відповідальний за проведення торгів:
Віннічук Світлана Парфенівна, секретар Комітету з конкурсних торгів, вул. Миколи Амосова, 8, м. Київ, 03680, тел./факс (044) 275-57-78, vkmrcc@ukr.net
2. Інформація про предмет закупівлі: Код по ДК 016:2010 - 26.60.1 – Устатковання радіологічне, електромедичне та електротерапевтичне устатковання (Код по ДК 021:2015 – 33100000-1 – Медичне обладнання (Лот №1 - ультразвукова діагностична система високого класу; Лот №2 – ультразвукова діагностична система експертного класу)
3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 16.02.2016р., №31, оголошення № 043429.
4. Розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій,

цінових пропозицій) відбулося 22.03.2016р. о 14.00.

Місце розкриття: вул. Миколи Амосова, 8, м. Київ, 03680, приймальня головного лікаря
5. Інформація щодо отриманих пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій):
Номер і дата реєстрації замовником пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційної пропозиції, цінової пропозиції) 

Повне найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи) учасника процедури закупівлі, код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків*, місцезнаходження/

місце проживання, телефон/телефакс 

Інформація про наявність чи відсутність необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів

(запитом цінових пропозицій) 

Ціна пропозиції або ціни окремих частин предмета закупівлі (лотів) (якщо окремі частини предмета закупівлі визначені замовником для надання учасниками пропозицій щодо них) 

Примітка


1


№ 1

21.03.2016р

о 12-48

Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕД ЕКСІМ»

Код за ЕДРПОУ

38203897

01032,м.Київ , вул Назарівська, буд.1

Тел./факс :

(044) 234 48 28


Документи в наявності у відповідності вимог документації конкурсних торгів


Лот 2
1 399 560,00 грн. з ПДВ

2


№ 2

21.03.2016р

о 15-15Товариство з обмеженою відповідальністю «Західмедінвест»

Код за ЕДРПОУ

37319688

43008, м. Луцк вул. Артемовського,20 Тел./факс :

(03322) 3 10 76

Документи в наявності у відповідності вимог документації конкурсних торгів


Лот1
517 000,00 грн. з ПДВ

3

№ 3

21.03.2016р

о 16-20


Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗДРАВО»

Код за ЕДРПОУ

34603398

04071,м. Київ, вул. Хорива,б.39-41, оф.82

Тел./факс :

(044)377 52 87

Документи в наявності у відповідності вимог документації конкурсних торгів


Лот1
500 000,00

грн. з ПДВ

4

№ 4

22.03.2016р

о 10-10


Товариство з обмеженою відповідальністю

« УМТ+»

Код за ЕДРПОУ

38716926

03058,,м. Київ, вул Борщагівська, 204-В

Тел./факс:

(044)404 49 99


Документи в наявності у відповідності вимог документації конкурсних торгів

1 299 000,00 грн з ПДВ

* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті).

6. Присутні.

6.1. Від учасників процедури закупівлі: 

ТОВ «УМТ+» провідний фахівець Гичка Роман Сергійович
ТОВ «ЗДРАВО» Ергнян Григор Рубенович
Зауваження учасників процедури закупівлі:

___________________________________________________________________________________________________немає_______________________________________________________________________________________________________________________________________
6.2. Від замовника (члени комітету з конкурсних торгів):

Голова комітету з конкурсних торгів,


_відрядження_____

Амалян В.А.

Головний бухгалтер

_______________

Жук Т.О.

Заступник головного лікаря з медичної частини

_______________

Лич Е.А.

Заступник головного лікаря з технічних питань

_______________

Шпак С.Д.

Завідувач господарства
Заступник головного лікаря з медсестринства
Сестра медична
Сестра медична з дієтичного харчування
Секретар комітету з конкурсних торгів

________________
____відпустка______
________________
________________
________________

Кузнєцова С.Д.
Божко О.В.
Дубова Ж.І.
Токарська О.В..
Віннічук С.П.
Додаток 1

(до протоколу про розкриття пропозицій № 25__ від 22.03.2016р.)

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ УЧАСНИКА ТОРГІВ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА
Найменування учасників,

які подали пропозиції

Перелік необхідних документів


ТОВ «МЕД ЕКСІМ»

ТОВ»Західмедінвест»

ТОВ»»ЗДРАВО»

ТОВ»УМТ+»

1. Реєстр наданих документів.

+

+

+

+

2. Заповнена форма пропозиції конкурсних торгів згідно з Додатком 4 до ДКТ.

+

+

+

+

3. Довідка від учасника, скріплена печаткою (при наявності такої), складена у довільній формі про відсутність підстав для відмови в участі в процедурі закупівлі, зазначених в частинах першій та другій ст.17 Закону, за винятком пунктів 1 і 6 частини 1 ст. 17 Закону (інформації надається в повному обсязі по всіх пунктах частин першій та другій ст.17 Закону)

+

+

+

+

4. Довідка, яка містить відомості про прізвища та посади осіб, уповноважених діяти від імені учасника, та які мають право підписувати договір та юридичні документи на предмет виконання зобов'язань по результатах процедури закупівлі та копія документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю на осіб, зазначених у довідці:

- виписка (витяг) з протоколу зборів засновників (учасників) про призначення директора, президента, голови правління підприємства учасника та наказ про призначення керівника учасника – відповідно до положень статуту учасника або інші документи, які підтверджують повноваження особи на підписання договору про закупівлю за результатами торгів. У разі наявності в статуті, установчому договорі застережень, які обмежують право керівника самостійно приймати рішення про укладення договору – копія відповідного рішення компетентного органу юридичної особи, яким надається така можливість.

- копія паспорта – для учасника – фізичної особи, у тому числі фізичної особи – підприємця;

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду – для учасника – фізичної особи, у тому числі фізичної особи – підприємця;

- для учасника-нерезидента – відповідні документи, передбачені законодавством країни, де він зареєстрований, завірені у встановленому порядку

+


+

-

-
-

+


+

-

-
-

+


+

-

-
-

+


+

-

-
-

5. Копії завірені учасником установчих документів відповідно до законодавства у редакції, що діє на дату подання пропозиції конкурсних торгів (статут та/або установчий договір (за наявністю) тощо).

+

+

+

+

6. Копія документа, що підтверджує статус платника податків, завірена підписом уповноваженої особи та печаткою учасника:

- для платників податку на додану вартість – копія витягу (виписки) з реєстру платників ПДВ, або копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (для платників, які зареєстровані до 01.01.2014р.).

- для не платників податку на додану вартість – оригінал листа учасника про відсутність реєстрації платника податку на додану вартість з зазначенням статусу платника податків.

+


-

+


-

+


-

+


-

7. Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів (виписка з протоколу засновників, наказ про призначення, довіреність, доручення або інший документ, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів пропозиції) згідно з абзацом шостим пункту 1 Розділу 3 - Підготовка пропозицій конкурсних торгів (інструкція).

+

+

+

+

8. Оригінал листа – згоди на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних. Складається та підписується особисто підписантом договору та особою (особами), яку (яких) уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі.

+

+

+

+

9. Інформаційна довідка, на фірмовому бланку, відповідно до Додатку 2 ДКТ у вигляді таблиці та документи про відповідність запропонованого товару щодо медико - технічних вимог до предмету закупівлі:

- копія свідоцтва про державну реєстрацію МОЗ України;

- копії сертифікатів якості міжнародного зразку запропонованого обладнання;

- копія з оригіналу затвердженої належним чином інструкції з використання або офіційно друкованого проспекту виробника, у тому числі переведеної на українську або російську мову, якщо товар іноземного виробництва.

+
+

+
++
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+10. Оригінал гарантійного листа, виданий безпосередньо виробником (якщо Учасник не є виробником), яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується учасником, у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені документацією конкурсних торгів та пропозицією учасника торгів. Гарантійний лист повинен включати номер оголошення та номер Інформаційного бюлетеня «Вісник державних закупівель», де опубліковане оголошення про проведення відкритих торгів, а також назву предмету закупівлі та назву замовника згідно оголошення.

+

+

+

+

11. Документ, що підтверджує згоду учасника виконувати основні умови договору про закупівлю в редакції Замовника за підписом уповноваженої особи, завіреним печаткою

+

+

+

+

КВАЛІФІКАЦІЙНІ КРИТЕРІЇ

1. Документи щодо підтвердження наявності необхідного обладнання та матеріально-технічної бази:

1.1. Довідка, складена у довільній формі на фірмовому бланку про наявне обладнання, устаткування, матеріально-технічної бази учасника для виконання договору.

+

+

+

+

2. Документи щодо підтвердження наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:

2.1 Довідка складена за наведеною формою в табличному вигляді на фірмовому бланку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід з зазначенням, кількості співробітників, чисельність персоналу, посади, спеціалізації.

2.2. Для підтвердження інформації про наявність працівників відповідної кваліфікації учасник повинен надати копії трудових книжок, вказаних в таблиці працівників.

+


+

+


+

+


+

+


+

3. Документальне підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів:

3.1.Інформаційна довідка про виконання аналогічних договорів у вигляді таблиці (за 2014-2015р.):

+

+

+

+

4. Документи щодо підтвердження наявності фінансової спроможності:

4.1. Копія балансу (форма №1) за останній звітний період з відміткою органів статистики або іншим документом, підтверджуючим прийняття звіту органами Держстатистики (якщо учасник створений у поточному році, він надає проміжну фінансову звітність за останній звітній період), відповідно до Наказу Міністерства фінансів України від 07.02.2013 року N 73 «Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку».

4.2. Копія звіту про фінансові результати (форма №2) за останній звітний період з відміткою органів статистики або іншим документом, підтверджуючим прийняття звіту органами Держстатистики (якщо учасник створений у поточному році, він надає проміжну фінансову звітність за останній звітній період), відповідно до Наказу Міністерства фінансів України від 07.02.2013 року N 73 «Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку».

4.3. Копія звіту про рух грошових коштів (форма № 3) останній звітний період з відміткою органів статистики або іншим документом, підтверджуючим прийняття звіту органами Держстатистики, відповідно до Наказу Міністерства фінансів України від 07.02.2013 року N 73 «Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку».

4.4. Оригінал або завірена копія довідки(ок) з усіх обслуговуючого(чих) банку(ів) про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, виданої(их) не раніше ніж за 30 календарних днів до дати розкриття пропозицій.

4.5. Інформація про реквізити банку, за якими буде здійснюватися оплата в разі акцепту пропозиції


+
+


+

+

++
+


+

+

++
+


+

+

++
+


+

+

+


У таблиці позначено:

"+" - наявність документу.

"-" - відсутність документу.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Протокол №20 розкриття пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних...
Найменування: Державний заклад «Всеукраїнський клінічний медико-реабілітаційний кардіохірургічний центр Міністерства охорони здоров’я...

Протокол №34 розкриття пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних...
Найменування: Державний заклад «Всеукраїнський клінічний медико-реабілітаційний кардіохірургічний центр Міністерства охорони здоров’я...

Протокол №1 від 14. 01. 2016р розкриття пропозицій конкурсних торгів,...
Найменування: Державний заклад «Всеукраїнський клінічний медико-реабілітаційний кардіохірургічний центр Міністерства охорони здоров’я...

Проект підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання...
...

Конкурсних торгів протокол
Запрошуємо Вас прийняти участь у торгах, які проводить Відділ освіти Нікопольської рда відповідно до Закону України «Про здійснення...

Інструкція учасникам для підготовки цінових пропозицій межівська...
«28. 99 Машини й устаткування спеціальної призначеності, н в.І. у.»: Сушарка аеродинамічна (пневматична) для тирси, соломи, шолухи,...

В. М. Бенько документація конкурсних торгів для підготовки пропозицій конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель»

Рішенням комітету з конкурсних торгів від 01 03. 2012
Розділ III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

Рішенням комітету з конкурсних
На підставі ст. 23 Закону України «Про здійснення державних закупівель», затвердити зміни до запиту цінових пропозицій наступного...

Книга скарг І пропозицій після її закінчення зберігається протягом...
Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України

Запит цінових пропозицій
Місцезнаходження: 53860, Дніпропетровська обл., Апостолівський р/н., м. Зеленодольськ, вул. Енергетична,15

Запит цінових пропозицій
Найменування: Державна установа «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського амн україни»

Інструкція Учасникам для підготовки цінових пропозицій
Дк 016: 2010 21. 20. 1 ліки, (код за дк 021: 2015 33661000-1 лікарські засоби для лікування хвороб нервової системи) 7 найменувань...

Є. М. Ващенко запит цінових пропозицій
Найменування та місцезнаходження замовника: Публічне акціонерне товариство „Укргазвидобування” в особі філії Спеціалізована аварійно-рятувальна...

С. В. Цибулько запит цінових пропозицій
Найменування та місцезнаходження замовника: Публічне акціонерне товариство „Укргазвидобування” в особі філії Спеціалізована аварійно-рятувальна...

Законом України «Про публічні закупівлі»
Для того щоб допомогти замовникам торгів більш детально зрозуміти порядок оцінки та розгляду пропозицій, ми спробуємо до кінця розкрити...

Інструкція про Книгу відгуків І пропозицій на підприємствах роздрібної...
Книгу відгуків І пропозицій на підприємствах роздрібної торгівлі та громадського харчування

Директор тб «перспектива-коммодіті»
Аукціон – спосіб проведення торгів Біржею за процедурами відкритого (публічного) або закритого аукціонів, виявлення цін, попиту І...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт