Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методичні розробки Добірка завдань з теми «фонетика»

Методичні розробки Добірка завдань з теми «фонетика»

Сторінка1/2
  1   2

Додаток 2


Методичні розробки
1. Добірка завдань з теми «ФОНЕТИКА»
1. Запишіть 6 слів, у яких останній звук позначається двома літерами.

2. Випишіть у три колонки слова:

1. Звуків і букв порівну.

2. Звуків менше ніж букв.

3. Звуків більше ніж букв.

Радіо, праця, рідне, дзюркіт, авіалінія, алюміній, дощ, жолудь, емальований, цятка, об’їзд, сім’я, розбуджений, троє, льон, електрозварник, ідея, обсаджувати.

3. Відшукайте слова, де звуків більше, ніж букв, випишіть їх. Підкресліть слова, у яких букв більше ніж звуків.

Вишита колоссям і калиною

вигойдана співом солов’я,

звешся веселково Україною,

нене зачарована моя.

4. Підкресліть слова, в яких звуків більше, ніж літер.

Майка, читаю, їхав, кущ, маяк, джміль, ялинка, подвір’я, щавель, дзвінок.

5. Доберіть слова до схем.

= 0 = - 0

- - 0 - - 0

0 = 0 – 0 =

- 0 – 0 =: 0

6.Відгадай загадку. Полічи кількість букв і звуків у відгадці. Чого більше? Чому?

Воно належить мені. Але інші вживають його частіше, ніж я.

7. Запиши букви приголосних букв українського алфавіту у порядку абетки.

8. Відгадай загадку. Підкресли у тексті букви, що позначають дзвінкі приголосні звуки.

На грибка я

Схожий трішки:

Зверху – брилик,

Знизу – ніжка,

Я в соснову

Дошку вгруз,

На мені висить картуз.

9. Про які буквосполучення йдеться у загадці?

Це усі повинні знати:

Нас не можна роз’єднати:

Відрізняємося ми чим?

Літер дві, а звук один.

10. Поділіть слова на склади (рискою або дужкою знизу).

Обруч, рак, квітень, гайка, синька.

11. Назвіть звуки в слові рік. Придумайте слова, що починаються з кожного звука даного слова. Складіть з ними речення.

12. Відгадайте назву фрукта за цією звуковою схемою:

0 – 0 = - 0 –

Відгадайте. Що це за фрукт та придумайте аналогічне завдання для свого товариша.

13. Розмістіть у порядку збільшення звуків слова, що починаються на букву д:

Дуб, дятел, доля, долото, дзеркало, джентльмен.

14. Замініть у словах глухі звуки дзвінкими, щоб утворилися нові слова:

Коса - Сірка -

Кіска - Сир -

15. Поставте наголос у словах:

Шофер, подруга, черговий, дочка, олень, читання, кілометр, виразно, засуха, випадок,

одинадцять.

16. Підкресліть букви, в яких «сховався» звук [й].

Дощик м’яту поливає,

А сонечко вигріває.

Розцвітає синя м’ята,

Веселіє біла хата.

17. Запишіть в алфавітному порядку:

Апельсин, колосок, атака, боротьба, наставник, крона, нива, блекота.

18. Фонетичні загадки:

а)1. Приголосний, глухий. Моя пара [з].

2. Голосний, ненаголошений. Можу уподібнюватися до [и].

3. Приголосний, дзвінкий, не маю пари. Знайдіть мене у слові лексика.

4. Приголосний, дзвінкий, без пари. Разом з голосним [а] позначаюсь однією буквою.

б) Відгадайте слово за описом його звуків.

1. Приголосний, глухий, моя пара [з].

2. Голосний, наголошений. Ніколи не стою на початку слів.

3. Приголосний, дзвінкий, м’який без пари. Знайди мене у слові соняшник.

4. Голосний, позначаю м’якість попереднього приголосного. Є у слові промінь.

5. Приголосний, дзвінкий, м’який без пари.

19. До якого з даних слів підходить звукова модель:

- = 0 – 0 =: 0

Ніччю, вугілля, століття, світання, колосся.

20. У котрому рядку у всіх словах кількість букв відповідає кількості звуків. Обкресліть порядковий номер цього рядка.

1. Юнак, щука, літо, тінь.

2. Пенал, запорізький, рілля, просьба.

3. Окраєць, земля, вокзал, дев’ять.

21. Відшукайте слово, де звуків більше ніж букв. Придумайте два приклади своїх слів з такою ж ознакою.

Сонце вкрилося хмарками,

Хтось в невидимій імлі

Небо сірими нитками

Пришиває до землі.

22. Доберіть слова, щоб перший звук був [л], останній [а].

23. Як ніч можна перетворити на рака, змінюючи почергово лише одну букву?

( Ніч – річ – рік – рак. )

24. Продовжити ряд слів, добираючи їх так, щоб вони римувалися.

Зразок: Листок – молоток – колобок – колосок – волосок і т. д.

Гілка - …, …, …,

Коса - …, …, …,

25. З поданих речень випишіть слова, які відповідають даним схемам:

[ 0 | - - 0 = : 0 ] [ - = 0 | - 0 | = : 0]

Осінь щедра та багата встала до світання.

Роздає усім до свята дорогі убрання.

26. Прочитайте вірш. Замість звукових моделей дібрати з дужок потрібні слова.

В небі жайворонки [ - = 0 |= : 0].

[ - 0 | - 0 | - 0 | = 0 | = : 0], [ - = 0 = | 0 = | : 0 ],

[ - - 0 | = 0 = ], [ - - 0 | = 0 =] цілий день,

і [ - - 0 | - 0 | - 0 = ], і співають,

і з [ - 0 | - - 0 | = 0 ] світ [ = 0 | - 0 | = 0 = ]

[ - - 0 | - 0 - ] радісних пісень.

27. Відшукайте у кожному рядку зайве слово, Підберіть до нього споріднені:

Весна, весняний, весело, веснянка.

Сирий, сирість, сирний, сируватий.

28. Придумайте слова з таким же звуковим складом:

Щока - Мальва - Зоя –

29. У котрому рядку всі слова мають однакову кількість букв та звуків.

1. Юність, щедрість, екзамен, тінь.

2. П’ять. Запорізький, обличчя, просьба.

3. Заєць, земля, вокзал, дев’ять.

30. Прочитайте вірш.

Жива вода дає життя

Всьому живому в світі,

Якщо живе жива вода,

Тоді земля у квіті.

Випишіть з вірша слова, в яких:

а) звуків, більше ніж букв; б) звуків менше ніж букв.

31. Підкресліть слова, в яких звуків більше, ніж літер.

Галявина, їжак, лялька, юрба, ящик, в’юн, земля, країна, олівець, щавель, край.

32. Встановіть закономірність, продовжіть ряд слів.

Загадка, мама, школа, юність, …

Ящик, юнак, їжак, єнот, …

Карась, дзвін, джміль, день, …

2. Добірка завдань з теми «БУДОВА СЛОВА»
1.Відшукайте у кожному рядку зайве слово. Підберіть до нього споріднені:

1.Весна, весняний, весело, веснянка.

2.Сирий, сирість, сирний, сируватий.

3.Дорога, доріжка, дорожній, дорого.

2.Прочитайте, виберіть з тексту слова до моделей:

1. ∩ ^ 

2.⌐ ∩ ^
Вийди, вийди, сонечко,

на дідове полечко,

на бабине зіллячко,

на наше подвір’ячко,

на весняні квіточки,

на маленькі діточки,

там вони граються,

тебе дожидаються.

3. У поданих словах позначте корінь і префікс. Що цікавого ви помітили? Утвори подібні слова.

1.Беззубий, беззвучний, піддався, беззахисний .

4.Виберіть спільнокореневі слова з групи слів, виділіть корінь.

1.Вітер,вітерець, віти, вітровій, вітряно, вітряк, Віта.

2.Мука,мучний,мучити, мучнистий, борошно.

3.Дітки, діти, подітися, дітвора, школярі, учні.

4.Годинник, година, годити, годинниковий, вряди годи.

5.Дорога, придорожній, дорожній, путь, доріжка, дорогий, шлях.

6.Гуска, гусенята, гусар, гусениця, гусак.

7.Маленьий, мала, малюк, малеча, малюнок.

5. Придумайте слова з такою ж будовою, як у поданих словах:

1.Багатство.

2.Літо.

3.Водій.

4.Забрали.

6.Спишіть слова. Виділіть в них основу і закінчення. Утворіть по дві форми від кожного з виділених слів.

1..Водяний.

2.Пальто.

3.Вік.

4.Земля.

7.Випишіть із групи слів зайве, звертаючи увагу на закінчення.

1.Вечеря, звичаї, чай, свято, сила.

2.Вчора, тихо, зустріч, далеко.

3.Поні, журі, шосе, таксі, ідея.

4.Ніч, сніданок, любов, правило.

8.За допомогою суфіксів утвори і запиши слова з новими значеннями.

1. Став.

2. Жито.

3. Зелень.

4. Молоко.

5. Рід

9.Розподіліть слова так, щоб у кожній групі були слова одного кореня.

1.Правити, правий, справа, правопис, праворуч, правитель.

2. Завод, водиця, водій, заводчик, водник, обезводнили, водойма, підводник

3. Ніс, носовий, носилки, носила, ноша, перенісся, переносити, носоріг, приніс.

10.Запишіть схеми поданих зразків:

Зразок: ─ ∩ ^  (напишу).

Лісом, молодець, подорожній, тихо, пришкільний, садівник, листки. Переписує, розмова, радісно, підземний.

11. Згрупуйте слова у 3 колонки:

у 1-шу ─ слова з вираженим звуковим закінченням ;

у 2-гу ─ з нульовим ;

у 3-тю ─ без закінчень.

Пюре, ручка, ліс, висновок, борець, далеко, літо, поле, таксі, добре, розповідь, літній, мама, край.

12.До поданих слів доберіть спільнокореневі:

1.Клас.

2.Сад.

3.Вода.

4.Земля.

5.Море.

6.Водій.

7.Тополя.

13. Доберіть по 1 слову до кожної схеми:

1.Префікс, корінь, суфікс ;

2.Корінь, суфікс ;

3. Префікс, корінь, суфікс, закінчення.

14. Відшукайте у кожному рядку зайве слово. Підберіть до нього споріднені:

1.Весна, весело, весняний, веснянка.

2.Сирний,сирий, сирість, сируватий.

15. Придумайте 3-4 слова з такою ж будовою, як у поданих словах.

1.Ставок.

2.Загадка.

3.Вода.

4.Перехід.

16. Доберіть три слова за схемою префікс + корінь + суфікс + закінчення , щоб із них можна було скласти речення.

17. Доберіть якнайбільше спільнокореневих слів до слів творити, сніг. Виділіть із них префікси та суфікси ( за наявності).

18. Запишіть слова за будовою у такому порядку ( буквами п, к, с, з позначено відповідно префікс, корінь, суфікс, закінчення):

1.п + к + з ;

2.п + к + с ;

3.п + к ;

4.п + к + с + з ;

19.Виберіть спільнокореневі слова з групи слів, виділіть корінь.

1.Дитина, подітися, дітвора, школярі, учні, дітки.

2.Доріжка, дорога, придорожній, путь, дорожній, шлях, дорогий.

Придумайте таке ж завдання для своїх товаришів зі словами милий, гори.

20 .Знайдіть слово, в якому префікси такі, як у словах вивезти і змішаний; корінь ─ як у слові вільний; суфікси такі, як у словах вихователь, ходити, акторка; а закінчення ─ як у слові вода.

Не збувай про можливі чергування звуків у різних значущих частинах слів.

21. Підкресліть пари спільнокореневих слів:

витікати – тікати;

котик - каток;

ломити – уламок;

звечора – вечеря;

волом – волі;

спік – випечений;

текти – потік;

витру – витерти;

політ – злетіти;

викотить – котом;

22.У кожному стопчику закресліть зайве слово:

сова син

совеня синок

совок синій

совиний синівський

23. Утворіть нові слова із букв даних слів:

Спина, дошка, лісок, смола.

24.Чи належать до спільнокореневих такі слова? Доведіть свою думку.

Котик-каток; витікати – тікати; ломити - уламок ; волом – волі; текти – потік; викотить – котом; політ – злетіти; витру – перетерти; спік – випечений; звечора – вечеря.

25. Відшукайте спільне у словах кожної колонки. Доповніть їх своїми прикладами.

Сом хата ставок

ліс мама бережок

меч весна плужок

26. Розберіть за будовою слова:

Хатинонька, доріжка, прибережний, польовий, весна, запорізький, Прикарпаття,

зубний, село, край, лото, багаття, совість, дружити, дзвонить, мідь, вікно, швидко,

дружок, малий, далеко.
3. Добірка завдань з теми «ОРФОГРАФІЯ»
1.Вставте пропущені букви ф або хв. Запишіть.

…ланель, …абрика, …анера, …артух, шар…, …орма, …утболка, …илька, …атати, гра…ин, …алити, …іст, …іртка, сара…ан, …орий, …утляр.
2.Випишіть слова групами. Вставте [е],[и].

1-ша група ─ слова, в яких ненаголошені [е],[и] можна перевірити, використавши число (однина, множина).

2-га група ─ добір перевіреного слова з іншої частини мови.

З…мля, м…довий, ч…рговий, кр…ло, з…ма, в…рба, кр…кливий, в…шневий, н…зенький, в…сняний, ч…сло, з…рно, св…ня, в…сокий, с…ло, ш…рокий, к…слиця, ш…поче, в…сна.
3. Запишіть слова, вставляючи потрібну літеру з дужок.

Ягі ( д, т ) ка, шу (б, п ) ка, ле (х, г )ко, шви (т, д ) ко, зу ( п, б ) ки, зага (д, т ) ка, бері ( с, з) ка, ри (п, б ) ка, ка ( з, с ) ка, подру (ш, ж ) ка, сте (ж, ш ) ка, ва (ж, ш )ко, мере (ж, ш ) ка, ло ( ш, ж ) ка, лі ( с, з ) ти, слі (з, с) ки.
Пригадайте прислів’я з поданими словами ( на вибір ). Запишіть.
4.Спишіть.Вставте, де потрібно, пропущені букви.

Гу…ся, ріл…я, колос…я, знан…я, зерн…я, взут…я, дит…я, корін…я, порос…я, щаст…я, прилад…я, Над…я, зіл…я, жит…я, вугіл…я, тел…я.
5. До поданих коренів слів доберіть префікс так, щоб слово записувалося з апострофом.

…’їхати, …’єднати, …’їзд, …’яснення, …’язати, …’явити, …’явитись, …’їсти.
6. Побудуйте вірш, вставляючи пропущені літери.

…е до…, пері…ить злива,

…енятко вимокло, як хлю… .

А …иглик, …ебетун …асливий,

…ебече, пурхнувши на ку… .

7. Запишіть слова в алфавітному порядку, вставте пропущені букви.

Уч…тель, вер…сень, ч…рвоний, вул…ця, д…ректор, яс…н, за…єць, ч…тання, в…дмідь,

з…лений, к…шеня, д…тина.
8. Вставте пропущені букви. З даними словами складіть речення.

С…стра, в…селий, в…ликий, знан…я, облич…я.
9. Вставте пропущені букви. Визначте головні члени речення.

Ясне сонце не гріє, Ос…паються клени,

холодок повіва. листя з дуба л…тить.

Зас…хає, жовтіє Лиш ялинка з…л…на

На узліс..і трава. серед лісу стоїть.
10. Вставте, пропущені букви.

Х…жак, с…ло, к…ти, с…ни, д…вак, д…мар, т…мніти, д…ревце, в…селенький, в…терти,

б…р…жок, д…ван, з…л…ненький.
11. Вставте пропущені букви, запишіть в дужках перевірне слово.

Віночок пл…ту – помий пл…ту.

Молодий кл…нок – гострий кл…нок.

Подвір’я вим…ту – вікно вим…те.
12. Відтворіть на письмі текст вірша Т. Шевченка

…ч…т…с…, бр…т…м…ї,

д…м…йт…, ч…т…йт…,

І ч…ж…г… н…в…ч…йт…сь,

й св…г… н… ц…р…йт…сь.
13. Виправте допущені помилки.

Річка буг, полтава, чирвоний, типленько, чиривики, матірю, житя, девять, бур’як, про вести, здороги, взутя, стерня, осіній, дзьоп, книшка, швидко, зар’ядка.
14. Розкрийте дужки і запишіть слова, приголосні подвоюються, а потім ті, де подвоєння немає.

Заня(т)я, багато столі(т)ь, перед могутніс(т)ю, бездорі(ж)я, покритий ема(л)ю, зра(н)я, дозві(л)я, з учас(т)ю, І(л)я, (л)ється, тюле(н)ячий, обли(ч)я, з лю(т)ю, (н)яня, рі(л)я.
15. Вставте пропущені букви, запишіть правильно.

(…)різати, (…)фотографувати, (…)скочити, (…)’єднати, (…)шити, (…)цідити, (…)питати, (…)кинути, (…)класти, (…)котити.
16. Вставте пропущені букви, запишіть в дужках перевірні слова.

В білій од…жині (…) цілий рік ходила,

Нав…сні (…) з…л…ний (…) кожушок наділа,

Кучері вм…вала (…) чистою росою

Та й розв…с…ляла (…) білою красою.
17. Спишіть, вставляючи пропущені букви, визначте дієвідміну дієслів.

Раненько прокидає…ся,

Зарядкою займа..ся,

Водою облива…ся,

Швиденько одягає…ся,

В дорозі не спиняє…ся,

Назад не озирає…ся,

Так, друже мій, ніколи,

Не спізни…ся до школи.
18. Запишіть слова у дві колонки: в одну – з префіксом пре-, в іншу - з префіксом при-:

Пр…глибокий, пр…кусити, пр…славний, пр…сміливий, пр…бивати, пр…кордонник, пр…бічник, пр…хороший, пр…завзятий, пр…пущення, пр…морозок, пр…меншити, пр…старкуватий, пр…хилитися, пр…сумний, пр…вабити, пр…добрий, пр…красний.
19. Виправте у тексті помилки і запишіть правильно.

Трьома ярусами розкинулось зилене миреживо лісу.

У першому, найвищому ярусі, шуміли вершини дубів.

До них схилялися розлогі клени і ясини. Св’яткові берези ворушили довгими косами.

А в другому ярусі чорніли ягоди черемхи, чорніли осикі.

За А. Шияном

20. Вставте пропущені букви, підберіть, де можливо, перевірні слова.

Ми…тить (…), ні…ті (…), ягі…ка ( …), ні…ка (…), во…зал.
21. У котрому рядку всі слова написані без орфографічних помилок?

Счистити, м’який, вогкий, здоров’я.

Шістдесят, святковий, ін’єкція, молотьба.

Прейти, зписати, клиновий, сирида.

Спишіть всі слова, виправивши помилки.
22. Виправте помилку у загадці, відгадайте її.

Вчистім полі він росте:

На високих нішках,

В зилених панчішках,

Квіточки блакитні,

Очиньки привітні.
23. Вставте пропущені букви, запишіть слова, поділяючи для переносу.

Кол…ри, жит…я, п..нь, кв..тка, га…ка, ц..го, ол..нь, чую, чотир…ох, лящ.
24. Запишіть якомога більше слів, що означають кольори та їх відтінки. Складіть і запишіть одне речення, використавши деякі із цих слів.
25. Словниковий диктант.

Виразно, комп’ютер, кілометр, аеродром, хвилина, четвер, влітку, горизонт, одинадцять, щоденно, будь ласка, ввечері, до побачення, ззаду, мізинець, мільйон, напам’ять, п’ятсот,

шістсот, юннат, держава, президент, пиріжок, Київ.

26. Визначте, чи підходять такі перевірки орфограм слабких позицій в коренях слів.

Зам…тіль – мить;

в…селий – весла;

оз…ратися – озера;

т…рпкий – терпить;

с…литися – сила;

в…сіти – високо;

м…туєвий – мито.

Напишіть, там де слід, свої перевірні слова.
27. Спишіть, вставляючи пропущені букви, апостроф. Поставте у словах наголос.

Д…рева, с…чі, подвіря, в…села, …венять, т…плиця, г…рой, бага…я, св…ято, сл…зи.
28. Придумайте словниковий диктант для своїх товаришів на вивчені орфограми.
29. Вставте замість крапок пропущені букви.

Бач…те, вч…те, ід…те, чита…те, сто…те, біжи..те, дума…те, воз…те, раху…те.
ЛЕКСИКА

1. Виберіть до фраз слово-синонім з дужок.

Корабель пустелі ( верблюд, човен, джип ).

Столиця гумору ( Одеса, Париж, Нью-Йорк ).

Царство Нептуна ( пекло, море, ліс ).

Білі мухи ( міль, сніг, тополиний пух ).

Другий хліб ( сухарі, чіпси, картопля ).
2. Поясніть, як ви розумієте дані вислови:

ні пари з вуст ─ _____________________________.

Байдики бити ─ ____________________________.

Ловити гав ─ ______________________________.

Пекти раків ─_______________________________.

Намолоти сім мішків вовни ─_________________.
3. Поясніть як у тлумачному словнику:

Адрес, адреса, адресат, адресант.
4. Доберіть синоніми:

Чемпіон ─_____________________________.

Дискусія ─ ____________________________.

Дисципліна ─__________________________.

Фініш ─ ______________________________.
5. Підкресліть рядок, у котрому в усіх словах кількість букв відповідає кількості звуків.

Юність, щедрість, екзамен.

Запорізький, просьба, обличчя, п’ять.

Заєць, джміль, вокзал, дев’ять.

6. Доберіть якнайбільше ознак до слів.

Земля ─ _________________________________.

Струмок ─ _______________________________.

Сад ─____________________________________.

Небо ─ __________________________________.
7.Підберіть синоніми до слів:

гарна ( дівчина) ─____________________________.

гарна ( людина ) ─____________________________.

могутній ─ _________________________________.

злоба ─_____________________________________.
8. Поясніть коротко, як ви розумієте такі вислови:

яблуко від яблуні далеко не падає ─ ___________________.

намолоти сім мішків гречаної вовни ─________________.
9. Складіть лексичний словник до опису бузку.
10. До словосполучень, що вжиті у прямому значенні, добери словосполучення, які вживаються у переносному значенні: Крижана бурулька ─____________________________________.

Світла кімната ─ _______________________________________.

Тепла осінь ─ ___________________________________________.

Гострий ніж ─ __________________________________________.

11. Підкресліть з ряду слів форми одного і того ж слова: ніс, заніс, носом, носити, носив, на носі, підніс, біля носа.
12. Розгадайте кросворд.

Запишіть по горизонталі, що означають вислови:

  1. водити за ніс;

  2. зарубати на носі;

  3. встромляти носа;

Якщо правильно підберете слова, тоді по вертикалі вийде слово, яке означає « клювати носом ».
  1. Поясніть значення слів, як у тлумачному словнику.

Бібліотека ___________________________________.

Конституція __________________________________.

Дисципліна __________________________________.

Друкарня ____________________________________.

Матриця ____________________________________.


  1. Запишіть слова в алфавітному порядку:

заїхав, жовтень, їжак, бджола, квасоля, вівторок, м’який.
15.До поданих слів доберіть по два синоніми:

ароматний ─ ________________________________;

тьма ─ ______________________________________;

міць ─ ______________________________________;

відомий ─ ___________________________________;

давній ─_____________________________________;
16.Поясніть значення слів.

Розум ─____________________________________.

Майстерність ─______________________________.

Досвідчений ─ ______________________________.
17. Поясніть значення виразів.

Очей не показувати ─____________________________.

Очі рогом лізуть ─ _____________________________.

очі розбігаються ─________________________________.

мозолити очі ─ __________________________________.

очі бігають ─ ___________________________________.

очі метають зірки ─ ______________________________.

очі на мокрому місці ─ ___________________________.
18. Доповніть речення порівняннями.

Сонце ніжно голубило землю, як…________________.

Тоненькі берізки взялися за руки і пішли в танок, наче …__.

Озеро виблискує на сонці, ніби…_________________.
19. Доберіть антоніми до багатозначних слів, вжитих у переносному значенні :

сухий одяг ─______________________________________;

суха погода ─______________________________________;

сухий хліб ─________________________________________;

суха мова ─ ________________________________________;

сухе літо ─ ________________________________________;

сухі квіти ─ _______________________________________;

чисті руки ─ _______________________________________;

чиста совість ─_____________________________________;

чисте небо ─_______________________________________;

чиста ріка ─ _______________________________________;
20. Назвіть одним словом:

велика біда ─__________________________________;

сильний дощ ─ ________________________________;

дрібний дощ ─ ________________________________;

топлене сало ─________________________________;

колекція засушених рослин ─____________________;

заклад, де продають ліки ─______________________;
21. До поданих слів доберіть близькі за значенням з префіксами.

Тихий, сумний, бесіда, слабкий, сміливий.
22. З поданими словами складіть словосполучення так, щоб кожне з цих слів було вжито у прямому і переносному значеннях.

Світлий, довгий, шовковий.
23. Доберіть прислів’я – антоніми.

Хто працює, той не бідує.
24. Підберіть дієслова з переносним значенням до слів.

Зима - ______________________.

Сонце - _____________________________________.

Весна - _____________________.

Котик - _____________________________________.

25. Вставте пропущене слово:

Синиці голодом намлілись –

Така зима, така зима!

Оце б у вирій полетіли –

Та … там нема.

( Л.Костенко)

26.Утворіть нові слова із букв даних слів:

Наприклад: старий – айстри.

Спина - . Лісок - .

Дошка - . Смола - .

27. Допиши іменники.

Великий, просторий, чистий;

дерев’яний, червоний, м’який;

висока, гілляста, могутня;

чисте, прозоре, ясне.

28. Гра «Синоніми».

Дах - . Півень - .

Очерет - . Копиця - .

Борошно - . Заєць - .

Жара - . Хуртовина - .
29. Підкресліть омоніми у тексті. Поясніть їхнє значення.

Гей, стрільці, хапайте луки

та й біжіть бігом на луки!

Комарня там вельми сита –

Настріляйте зо три сита.
30. Вставте прикметники – антоніми, щоб прислів’я мало смисл:

… правда краща, ніж … брехня.

З …хмари - …дощ.

Земля …, а хліб родить.

31. Згрупуйте синоніми за значенням. Яке слово зайве?

Кусок, краса, кусень, шматок, врода, іній, скибка.

Дитина, колиска, мама, люлька, маля, дитя.

Планета, земля. Мир, світ, стіл, згода. Лад, земна куля.

Іскриться, сміється, переливається, біжить, регоче, сріблиться.

32. Знайдіть синонімічну пару фразеологізмам:

Завидки беруть, крутити голову, між двома вогнями, нам’яти боки, піднімати на глум, підбивати клинці, як у казці, давати прочухана.

Довідковий матеріал: милити шию, між молотом і ковадлом, заздрощі хапають, надавати стусанів, брати на кпини, як у бога за пазухою, баламутити голову, смалити халяви.
33. Поясніть значення слова, склавши з ним речення:

Лисички, півники.
34. Серед поданих словосполучень знайдіть і підкресліть ті, що вжиті у прямому значенні.

Біжить вода, біжить час, біжить хлопчик.

Легкий пух, легкий вітер, легка задача.

Добрий час, добрий дідусь, добрий хліб.

Тиха година, тиха музика, тиха дівчинка.

Гроза відійшла. Відійшла хвороба. Відійшло від душі.
35. Доповни прислів’я антонімами:

Що маєш зробити, то зроби сьогодні, а що маєш з’їсти, то з’їж…

Якщо влітку пісні співаєш - …сльози проливаєш.

По одягу зустрічають, а по розуму - …

Правда солона, а брехня - …

36. Доберіть різнокореневі антоніми до слів I стовпчика, однокореневі – до слів II стовпчика.

Ситий – надія –

Далекий – відкривати -

Білий – молодий -

Зустріч – поринати -

Рідкий – відганяти -
37. Відгадайте слово:

Синонім до слова вродливий, антонім до слова негарний.

Синонім до слова ненька, антонім до слова мачуха.

Синонім до слова лютий, антонім до слова добрий.

Синонім до слова радісний, антонім до слова сумний.

Складіть подібне завдання зі словами тихий, земля.38. Від поданих слів утворіть нові, змінюючи першу літеру:

ліс – ___________________________;

мак – ___________________________;

дар – ___________________________;

піч – ___________________________;

борт – __________________________;

39. Із поданих слів складіть синонімічні групи:

Сильний, журливий, задушевний, дужий, печальний, щирий, рослий, великий, потужний, сумний, високий, говорити, балакати, чуйний, казати, невтішний, розмовляти, міцний, сердечний.
40. Випишіть словосполучення, в яких є слова в переносному значенні.

Залізний стілець, залізна воля, срібний дзвіночок, срібний голосок, золоте серце, золотий перстень, свіжа квітка, свіжа думка.
41. Відредагуйте речення, замінивши однокореневі слова їх синонімами:

Ледар усе життя ледарює.

Тільки нероба нічого не робить.

42. Виберіть потрібне слово з поданих у дужках синонімів і запишіть з ним речення:

(Спить, куняє, дрімає ) земля під глибоким снігом.

Дівчина хитро ( сміється, регоче, посміхається).

Учні ( говорили, вели розмову, розмовляли, розповідали ) про історію рідного краю.
43.Придумайте речення зі словом так, щоб вони вживалися у різному значенні.

Ніс, ніс. Став, став. Дорога, дорога.
44.Розтлумачте слова.

Осоння – ____________________________________.

Вишивка –___________________________________.

Брунатний - __________________________________.

Серветка -___________________________________.

Вибори – ____________________________________.
45. Замініть одним словом:

пасти задніх –___________________________;

пекти раків – ___________________________;
46. Підберіть синоніми:

туман лягає -____________________________________;

думає – ________________________________________;

дорога – ________________________________________;
47. Запишіть синоніми у порядку зростання швидкості руху:

Іти, повзти, плентатись, нестись, бігти, летіти, мчатися.

Склади і запиши речення з виділеними словами.
48. З букв даного слова складіть і запишіть інші слова:

Зразок: соловейко – село, коло, воло, колеса, косо.

Товариш – _________________________________.

Ластівка – __________________________________.

Листоноша – ________________________________.
49. Продовжіть ряд, мислячи за аналогією:

Пісня – глухий, картина – _________________.

Електровоз – вагони, кінь –_________________.

Школа – навчання, лікарня – _______________.

Ліс – дрова, бібліотека – ___________________.

Пісня – композитор, літак –________________.
50. Складіть та запишіть речення, де б такі слова, як віра, надія, любов означали:

а) імена,

б) почуття.
51. Розподіліть синоніми в порядку зростання ознаки:

безстрашний, хоробрий, сміливий, сміливець;

боязливий, несміливий, заяча душа, боягуз.
52. Випишіть слова, вжиті в переносному значенні.

Підморозило. Тоненька крига засклила річку й озеро. Це зима прийшла. Ходить вона по долинах і горах. Тихо ступає у великих валянках. Скрізь свою чарівну картину домальовує.
53.Перебудуйте розповідне речення у запитальне.

Без повітря не може бути життя на Землі?
54. Перебудуйте спонукальне речення у розповідне.

Бережіть книги – джерело знань.
55. Поставте слова су формі звертання. З одним із них запишіть спонукальне речення.

Зіронька ─ …, зимонька ─ …, Марія Степанівна ─ … .
56. Впізнайте слово за діями, ознаками.

Впав, покотився, підскочив, закотився.

Скрекотуха, торохтілка, плетуха.

Вірний, чесний, надійний.
57. Складіть і запишіть два речення зі словом добрий, вжитим у прямому і в переносному значеннях.
58. До сполучення слів, вжитих у переносному значенні, доберіть сполучення слів у прямому значенні.

Ліс дрімає – _________________________________.

Золота осінь – ________________________________.

Вередливий вітер – ______________________________.
59.Доберіть синоніми до слів.

Морозний –________________________________.

Співати - ____________________________________.

Недуга - ______________________________________.
60. Із букв кожного слова утворіть нові слова.

Жайворонок, буквар, приказка, команда, порядок, світлофор, тракторист, роса, сонечко,

жирафа.
61. Із поданих слів складіть синонімічні ряди.

Біда, жахливий, сум, бездіяльний, журба, похмурий, потворний, ледачий, смуток, насуплений, страшний, лінивий, лихо, понурий, горе.
62. Підберіть якнайбільше ознак до слів:

земля, струмок, сад, небо, клас, країна, село.
63. Складіть речення, в яких слова сонце, світлий, крила, виступали б у прямому, а потім у

переносному значенні.
64. Прочитайте фразеологізми. Поясніть їх значення, замінивши відповідними словами.

Зарубай на носі –____________________________.

Водити за ніс – _____________________________.

Крутити носом –____________________________.

Байдики бити – _____________________________.

Комар носа не підточить – ____________________.

64. Розподіліть синоніми у порядку зростання ознаки:

заяча душа, боягуз, несміливий, боязливий;

людина великого розуму, тямовитий, світла голова, розумний.

65. З поданих афоризмів випишіть антоніми і з’ясуйте, якою частиною мови вони є.

- Ученість - солодкий плід гіркого кореня .(Сократ)

- Нехай ми мовчимо, проте вчинки наші говорять. (Сенека)

- Хто сам собі друзів шукає, той сам собі ворог. (Ш. Руставелі)

- Людині потрібно два роки, щоб навчитися говорити і шістдесят років, щоб навчитися

тримати язик за зубами.
66. Згрупуйте синоніми за значенням. Яке слово зайве?

А) Мужність, розмова, відвага, бесіда, хоробрість, балачка, сміливість, вулиця, говірка.

Б) Кусок, краса, кусень, шматок, врода, скибка, іній.

В) Багаття, крик, вогонь, галас, ватра, небо.

Г) Лелека, стіл, герой, бусол, сміливець.
67. До прикметників доберіть синоніми з префіксом без -.

Засушливе літо - сумний день -

пустинний острів - жорстокий вчинок –
68. До дієслів доберіть синоніми.

Будувати - _________.

Перемагати - _____________________________.

Ясніє - _________________________.

Тремтить – _______________________________.
69. Словосполучення замініть синонімічним словом.

Шкільна сумка, очний лікар, дитячий лікар, кімната для навчання, пересувний цирк, мамин батько, шкільний стіл.
70. До іншомовних слів доберіть українські відповідники.

Алфавіт, біографія, автор, аналогічний, аплодисменти, архаїчний, арбітр, акцент.

Слова для довідок: оплески, застарілий, азбука, наголос, життєпис, подібний, льотчик, суддя.
71. Доберіть слова – синоніми до фразеологізмів.

Байдики бити – _____________________________.

Правити теревені - ___________________________.

Одним махом – _________________________________.

Як дві краплі води – ___________________________.

Тримати язик за зубами – ________________________.

З хвилини на хвилину – ________________________.

Сон рябої кобили – ______________________________.

Наганяти страх – _______________________________.
72. Доберіть синонімічні фразеологізми до даних стійких сполучень.

Хоч греблю гати; сила силенна; без ножа різати; байдики бити; теревені правити; ні риба ні м'ясо; заломити ціну; гав ловити; дати драла; не всі вдома; обдерти як липку; пускати бісиків.
73. У кожному стовпчику знайдіть пару, яка не є антонімами.

Літо – зима високий – низький

стіна – стеля важко – легко

вгору – вниз далекий – сільський

життя – смерть рідне – чуже

говорити – мовчати здалека – зблизька

вперед – назад холодний – теплий
74. Доберіть антоніми до виділених слів.
  1   2

поділитися в соціальних мережахСхожі:

І. В. Брага Усі уроки алгебри в 11 класі
Розробки уроків з теми «Інтеграл та його застосування» Профільний рівень. Методичні та дидактичні матеріали до 12 уроків теми

Методичні рекомендації щодо написання І оформлення рецензій
Пропоновані рекомендації можуть допомогти рецензенту у здійсненні науково-методичного аналізу матеріалів з досвіду роботи педагогів,...

Методичні рекомендації щодо розробки робочих навчальних планів підготовки...
Використання тестових завдань для ефективного педагогічного контролю за рівнем якості знань та професійних досягнень учнів (методичні...

Вступ 7 фонетика й вимова 10

Характеристика тесту з англійської мови
Загальна кількість завдань тесту – На виконання тесту відведено – 45 хвилин. Тест оцінюється в 60 балів. Вступне тестування включає...

Методичні рекомендації Методичні розробки практичних занять
Державний професійно-технічний навчальний заклад "нікопольський центр професійної освіти"

Аргументація актуальності обраної теми, мета та завдання розробки,...
Впровадження інтерактивних методів роботи в процесі підвищення орфографічної грамотності учнів

Добірка матеріалів для роботи із здібними та обдарованими дітьми
Добірка матеріалів призначена для роботи із здібними та обдарованими дітьми молодшого шкільного віку

Методичні вказівки до вивчення теми «нова та новітня історія япо нії»
Методичні вказівки до вивчення теми «Історія Японії нового та новітнього часу» (у межах курсу «Історія країн Азії, Африки та Латинської...

Методичні рекомендації щодо розробки складових
Нормативно-методичні засади щодо розроблення освітньо-кваліфікаційної характеристики

Методичні рекомендації та завдання з підготовки школярів до участі...
Комплект олімпіадних завдань охоплює програмовий матеріал з різних розділів курсу історії України та Всесвітньої історії за попередні...

Програма з дисципліни «управлінський облік»
Посібник включає програму курсу, тематичний план, методичні вказівки до вивчення кожної теми І завдання для практичних занять. До...

Повинна бути актуальною та відзначатися новизною. Формулювання теми...
Наукова робота це самостійно виконане наукове дослідження тієї чи іншої проблеми, яке відповідає науковим принципам, має певну структуру,...

Методичні вказівки до практичних занять із теми «Організація стоматологічної...
Методичні вказівки до практичних занять із теми «Організація стоматологічної допомоги населенню України» з дисципліни «Соціальна...

Уроку з української літератури на тему: “ Павло Тичина
Організаційна частина. Оголошення теми та завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності учнів

Методичні рекомендації для слухачів дистанційного курсу За загальною редакцією О. В. Редича
В. Л. Журавський (тема 1), С. П. Ріппа (тема 3), І. Д. Погорєловська (теми 4), В.І. Ночвай (загальний опис курсу, графік, навчально-тематичний...

Відділ освіти Сокальської рда методичний кабінет Системний підхід...
Системний підхід до реалізації науково-методичної теми у знз (методичні рекомендації). Методичний кабінет. – Сокаль. 2011

Методичні рекомендації м. Київ 2013 р. Пащенко В.І
Методичні рекомендації розроблені для фізичних та юридичних осіб, керівників громадських радіоаматорських об’єднань. Призначені для...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт