Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методичний посібник на допомогу керівнику

Методичний посібник на допомогу керівнику

Сторінка1/9
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Відділ освіти, молоді та спорту

Світловодської РДА
Районний методичний кабінетІнноваційні форми проведення засідань шкільних методичних об'єднань вчителів

початкових класів


Методичний посібник на допомогу керівнику

шкільного методичного об'єднання

вчителів початкових класів
2016

Інноваційні форми проведення засідань шкільних методичних об'єднань вчителів початкових класів: Посібник для керівників шкільних методичних об'єднань вчителів початкових класів. – Світловодськ, 2017. – 143 с.


Укладач: Орлова Ю.В.,

методист районного

методичного кабінету

відділу освіти,молоді та спорту

Світловодської райдержадміністрації

Рецензент: Лазаревич Т.О.

завідуюча методичним кабінетом

відділу освіти

Світловодської райдержадміністрації

Посібник містить матеріали, які допоможуть керівникам шкільних методичних об'єднань підготуватися до засідання в нетрадиційній формі.

Рекомендовано методичною радою відділу освіти, молоді та спорту Світловодської райдержадміністрації,

протокол № __ від «___»____________2017 р.

ЗМІСТ

Передмова ……………………………………………..

4

Розробки засідань шкільних методичних об'єднань вчителів початкових класів………………......................


5

Впровадження сучасних технологій на уроках в початковій школі…………………………………………

6

Робота з обдарованими дітьми. Проблеми та способи їх вирішення. ……………………………………………..


19

Використання перспективного педагогічного досвіду як умова підвищення ефективності уроку…………………

26

Педагогічними стежинами В.О.Сухомлинського.

"Справжня гуманність,яка вона є?"…………………….

39


Створи свою планету "Інтерактивне навчання"………

48

Педагогічне спілкування: розвиток комунікативних умінь учнів та вчителів.

Комунікативна атака………………………………………

58

Від авторитарного до особистісно орієнтованого спілкування на уроці. …………………..……………………

65Умови розвитку творчої дитини...………………….

73

Впровадження передового педагогічного досвіду в практику роботи вчителів………………………………

83

Учитель і учень – партнери у рамках сучасного уроку………………………………………………………

94

Можливості інтерактивного навчання…………………

101

Підвищення продуктивності навчання шляхом впровадження інноваційних технологій на уроках математики…………………………………………………

110

Ідеальний урок.Типи уроків.Складання конструктора ідеального уроку……………………………………………….

135

Література ………………………………………………..

143

Діяльність – велика річ. Якщо люди рішуче робитимуть те, що треба, то згодом їм це подобається.

Джеф Раскін

ПЕРЕДМОВА

Реформування школи неможливе без якісного оновлення системи роботи з педагогічними кадрами. Сучасні умови вимагають такого вчителя, який може постійно вдосконалювати свою педагогічну майстерність, професійно зростати, вчитися, поповнювати свої знання. Якщо цього немає, вчитель неминуче відставатиме від життя, навіть від своїх учнів, які різними шляхами отримують все нову інформацію про навколишній світ. Щоб цього не сталося, щоб учитель не почувався безпорадним і безпомічним у морі інноваційних технологій, на допомогу повинна прийти належним чином методична робота в школі. Велика роль у навчанні дорослих належить шкільному методичному об'єднанню вчителів, зокрема початкових класів.

Сучасний учитель значно вимогливіше ставиться до форм організації навчальних заходів. Саме тому потрібно ретельно визначати назви таких заходів, щоб учасники мали уявлення про рівень залучення до роботи, тоді вони зможуть внутрішньо налаштуватися на відповідний рівень навчання.

Ефективність навчання педагогів залежить від того, наскільки вони готові до участі у навчальному процесі, від вмотивованості. Досвід роботи свідчить про те, що результат навчання буде більш вагомим та матиме практичне спрямування, якщо учасники братимуть активну участь у формуванні та застосуванні тих знань, які здобувають у ході навчання. Тому варто використовувати інноваційний підхід у проведенні засідань.

Пропонуємо розробки засідань шкільних методичних об'єднань вчителів початкових класів. Сподіваємося, що матеріали методичного посібника "Інноваційні форми проведення засідань шкільних методичних об'єднань вчителів початкових класів" допоможуть заощадити час керівника шкільного методичного об'єднання у підготовці до засідань.

Бажаємо успіху !


Зроби перший крок, і ти зрозумієш, що не все так страшн.

Сенека
Розробки засідань шкільних методичних об'єднань вчителів початкових класів

Від теорії – до практики
Тема. Впровадження сучасних технологій навчання на уроках в початкових класах

Мета: поглибити знання педагогів про використання інноваційних технологій та інтерактивних методів роботи на уроках у початкових класах, обмінятися досвідом з даного питання, розвивати комунікабельність, сприяти самовдосконаленню вчителів початкових класів.

Форма проведення: круглий стіл

Епіграф: Дитинство – найважливіший період людського життя, не підготовка до майбутнього життя, а справжнє, яскраве, самобутнє, неповторне життя. І від того, як минуло дитинство, хто вів за руку в дитячі роки, що ввійшло в її розум і серце з навколишнього світу, від цього багато залежить, якою людиною стане сьогоднішній малюк.

В.О.Сухомлинський
Хід засідання

І. Організаційний момент, повідомлення теми, мети засідання

Позитивне налаштування

Вправа "Три настрої"

Використовується ігровий персонаж. На трьох склянках води демонструється його настрій:

а) почуває себе добре, він усім задоволений і всіх любить. У цей час настрій схо­жий на чисту воду (показує першу склянку з чистою водою);

б) коли в його голову приходять чудові ідеї, то думки стають схожими на салют: вони сяють і переливаються, як вода в іншій склянці (кидає в дру­гу склянку блискітки й паличкою їх розмішує);

в) його думки сумні та неприємні. Тоді його думки схожі на брудну воду (кидає шматочок глини в третю склянку).

(Після демонстрації керівник методичного об’єднання ставить питання)

 1. Чи був у вас такий стан, як у персонажа? Коли?

 2. Як ви виходили з нього?

 3. Що потрібно робити, щоб це минуло?

Відкривається "секрет-правило", що допомагає виправити поганий настрій: подумай про хороше, й буде добре!

ІІ. Теоретична частина

 1. Впровадження сучасних технологій навчання

(виступ керівника методичного об’єднання)

Однією із значущих складових Пріоритетного національного проекту "Освіта" є інформатизація освітнього простору шкіл, яка включає в себе оснащення сучасною технікою, яка дозволяє повною мірою реалізувати інформаційно-комунікаційні технології навчання.

В умовах інтенсивного розвитку інноваційних процесів у суспільному, економічному, політичному житті країни зростає роль освіти, інтелектуальної праці. Умовою виникнення досвіду стало впровадження в педагогічний процес інформаційно-комунікаційних технологій.

Вже на початковому ступені навчання педагог повинен формувати у сучасного школяра елементарні навички користувача персонального комп'ютера, розвивати вміння працювати з необхідними в повсякденному житті обчислювальними та інформаційними системами. У цьому прослідковується актуальність теми.

У зміст освіти закладено розвиток нових процесуальних умінь:
- самостійно займатися своїм навчанням і отримувати потрібну інформацію;

- працювати в групі і приймати рішення;

-використовувати нові технології інформаційні та комунікативні;

Існують протиріччя між соціальним замовленням держави і суспільства, які ставлять перед школою завдання формування людини, здатної успішно адаптуватися в сучасному інформаційному суспільстві, і недостатнім рівнем використання ІКТ у початковій школі.

Тому назріла необхідність у нових підходах до викладання в початкових класах з метою активізації навчальної діяльності молодших школярів.

Використання інтерактивного комплексу та інформаційно-комунікаційних технологій навчання сприяє активної, самостійної, творчої, практичної діяльності молодших школярів в освітньому процесі.

Ідеалом сучасного навчання є особистість не з енциклопедично розвиненою пам'яттю, а з гнучким розумом, зі швидкою реакцією на все нове, з повноцінними, розвинутими потребами подальшого пізнання та самостійної дії, з до­брими орієнтувальними навичками й творчи­ми здібностями.

"Однією з найсерйозніших хиб нашої шкільної практики є те, що, навчаючи дітей, працює пере­важно вчитель", – цю думку

В. Сухомлинського можна застосувати до характеристики навчального процесу й на сучасному етапі.

Розвиток творчого потенціалу дитини трак­тується сьогодні як основне завдання школи. Для реалізації його потрібно насамперед роз­глянути учня не як суму зовнішніх впливів, а як цілісну, активну, діяльну істоту. У цьому – основна суть перебудови навчально-виховного процесу. Учень – не об'єкт, а насамперед тво­рець свого власного "Я".

Отже, навчальний процес слід побудувати так, щоб сприяти свідомій співучасті особис­тості, яка засвоює предмет.

Розв'язання цих актуальних проблем мож­ливо лише на основі широкого запровадження нових педагогічних технологій, спрямованих на всебічний розвиток дитини.

Навчання з використанням інновацій­них технологій якісно перевищує класичну освіту. Воно інтегрує процеси, які не можна об'єднувати в межах класичної освіти: навчан­ня, планування кар'єри, безперервна освіта.

Перевірте, як кожна з технік може допомогти учням відчути здатність на­вчатися. Відзначте кожний прийом сим­волом, що відповідає Вашій думці.

На­приклад:

"**" – прийом уже використовується мною;

"П" – прийом, що мені здається рийнятним;

"?" – прийом, який потрібно об­міркувати;

"V"» – цьому прийому я хотів би повчитися;

"-" – цей прийом не прийнятний для мене.
Виступ члена методичного об’єднання . "Я роблю так"

Передовий перспективний досвід.

Інноваційні педагогічні технології можна поділити на чотири основні групи за метою освіти:

1. Інформаційно-розвивальні, які орієнтова­ні на формування системи знань, збагачення інформацією, міцне запам'ятовування і вільне оперування знаннями.

2. Розвивальні (проблемно-пошукові), які сприяють розвитку розумової діяльності (про­блемного мислення, розумової активності).

3. Діяльнісні технології, які спрямовані на формування практичних умінь навчально-пі­знавальної діяльності (компетентностей).

4. Особистісноорієнтовані технології, які спрямовані на розвиток у навчальному процесі активності особистості, здатної самостійно бу­дувати і корегувати свою діяльність.

Універсальних педагогічних технологій не існує. На практиці освітній процес будується на поєднанні різних технологій навчання, які взаємодоповнюють одна одну.

Необхідною умовою використання інформа­ційних технологій є розробка нових дидактич­них і методичних концептуальних засад освіти.

Головними напрямами цього процесу мають стати:

 • створення предметно-орієнтованих на­вчально-інформаційних середовищ;

 • освоєння засобів комунікації (комп'ютерної мережі, телевізійного зв'язку для обміну ін­формацією тощо);

 • навчання правил і навичок "навігації" в ін­формаційному просторі;

 • розвиток дистанційної освіти.

До інформаційних технологій навчання відносяться і мультимедійні технології, які пов'язані зі створенням мультимедіа:

 • електронних підручників;

 • комп'ютерних фільмів;

 • енциклопедій;

 • баз даних тощо.

У цих продуктах поєднується текстова, гра­фічна, аудіо- та відеоінформація, анімація.

Використання мультимедійних проекторів на уроках у початкових класах дозволяє учням, не виходячи з навчальної аудиторії, брати участь у діалогах, аналізувати озвучені сторін­ки, розмірковувати, здійснювати мандрівки...

Виходячи з вищезазначеного, на практиці не­обхідно використовувати інформаційно-розви­вальні технології в цілому, або, взявши елемен­ти, які більш доцільні до певного класу. Саме інформаційні технології сприяють самостійному поповненню знань, застосуванню технічних і електронних засобів інформації.

Кожен із цих типів уроків має свою специ­фіку. Для реалізації технологій розвивального (проблемно-пошукового) навчання вчителю не­обхідно не лише адаптувати їх до конкретної ситуації, а й забезпечити принципово інший тип взаємодії з учнями. Це співпраця, спіль­ний пошук способів здійснення конкретної дії

У процесі навчального спілкування в молодших школярів з являється почуття поваги до іншої людини, її позиції, думки, не пов'язане з особистими симпатіями й антипатіями. Новим змістом наповнюється для них почуття спра­ведливості, інтенсивно формується почуття власної відповідальності за спільну справу.

Отже, навчання, набуваючи форми спілку­вання, стимулює розвиток почуттів, які визна­чають моральне обличчя особистості.

Головне – побачити у новій, незвичайній ситуації, проблемі щось знайоме, тобто таке, що розв'язується відомими способами. А як, відомо, цілеспрямоване застосування аналогій суттєво підвищує ефективність творчого мислення.

Виступ члена методичного об’єднання . "Я роблю так"

Навчальні програми надають практично безмежні можливості мені як вчителю, так і учням, оскільки містять добре організовану інформацію. Велика кількість ілюстрацій, анімацій і відеофрагментів, гіпертекстове виклад матеріалу, звуковий супровід, можливість перевірки знань у формі тестування, проблемних питань і завдань дають можливість учневі самостійно обирати не тільки зручний темп і форму сприйняття матеріалу, але і дозволяють розширити кругозір і поглибити свої знання.

Я застосовую програми для роботи з усім класом, які припускають можливість співучасті дітей у процесі навчання.

Я працюю за клавіатурою, а учні спільно обговорюють матеріал, який виводиться на екран. Діти діляться на групи, де працюють спільно, а я вводжу результат в комп'ютер.

Виступ члена методичного об’єднання Херсун О. "Я роблю так"

Метод проектів у поєднанні з технологією ІКТ.

Суть проектів полягає у самостійному освоєнні школярами навчального матеріалу та отриманні конкретного результату у вигляді конкретного продукту. Використовуваний мною метод проектів дозволяє наблизити навчання, навчальну діяльність школярів до вирішення практичних завдань, що зближує шкільна освіта з життям, робить процес навчання активним та особистісно значущим.

Методика роботи над проектом:

 • підготовка дітей до роботи над проектом;

 • вибір проблеми;

 • збір інформації;

 • розробка власного варіанту вирішення проблеми;

 • реалізація плану дій;

 • підготовка до захисту проекту;

 • презентація проекту;

 • рефлексія.

ІІІ. Практична частина

1. Робота в малих групах

Завдання групі №1

Стратегія: робіть помилки нормаль­ним і потрібним явищем.

Розповідайте про помилки.

Показуйте цінність помилки як спроби.

Стратегія: формуйте віру в успіх.

Усі діти талановиті.

Відкрита перспектива.

Емоційне погладжування. Авансування.

Даю шанс. Сповідь. Загальна ра­дість.

Обмін ролями. Еврика. Лінія обрію.

Підкреслюйте будь-які поліпшення.

Визнавайте труднощі Ваших за­вдань.

Повідомляйте про будь-які внески.

Обмежуйте час виконання завдань.

Розкривайте сильні боки учнів.

Демонструйте віру в учнів.

Стратегія: концентруйте увагу на по­передніх успіхах.

Аналіз попереднього успіху.

Розповіді "про вчора, сьогодні і завтра".

Повторюйте і закріплюйте успіхи.

Стратегія: робіть процес навчання відчутним.

Наклейки "Я можу".

Альбоми досягнень.

Стратегія: визнання досягнень.

"Оплески".

"Виставки".

Позитивна ізоляція.

Винагороди.

Самовизнання.

Завдання групі №2

На запропо­нованих шкалах відзначте, де, на вашу думку, знаходитеся Ви.


Я акцентую увагу на особистості учня

Я акцентую увагу на поведінці

учня

Я демонструю негативні емоції

Я не демонструю негативних емоцій

Я часто роблю чи говорю щось, що не-погіршує ситуацію

Я рідко роблю чи говорю щось, що погіршує ситуацію

Я обговорюю провину негайно

Я обговорюю

провину пізніше

Я дозволяю учню

"зберегти обличчя"

Я не дозволяю учню

"зберегти обличчя"

Я часто поводжуся

агресивно


Я ніколи не поводжуся агресивно
 1. Вправа "Мікрофон" (керівник методичного об’єднання в ролі кореспондента ставить запитання до членів кожної групи)

Запитання до групи №1

Орлова Ю.В.

Із захопленням учень вчиться лише тоді, коли він сформує найважливіші вміння і навички, за допомогою яких здобуватиме нові знання. Як ви розвиваєте в учнів інтерес до навчання? Які методи і прийоми (крім традиційних) при проведенні уроків з використанням інформаційних технологій Ви використовуєте?

Сідельніченко А.Ю.

● I. Методика організації комп'ютерного практикуму на уроках математики, (ділові ігри, складання кросвордів, тестові завдання, робота з наочними посібниками, учень в ролі вчителя, мозковий штурм)
● II. Методика використання творчих завдань на уроках навколишнього світу і літературного читання з застосуванням засобів Microsoft Office, PowerPoint (створення рекламних роликів, презентацій і т.д.)
● III. Методика використання навчально-контролюючих програм на уроках математики (рольові ігри та імітації; ділові ігри і моделювання; освітні ігри, електронний посібник "Сімейний наставник", "Світ інформатики" для початкової школи, навчальні ігри "Гарфілд", "Малюк" та ін.)

Орлова Ю.В.

Який алгоритм проведення уроку їз застосуванням ІКТ?

Обрєзкова К.Г.

1. На організаційному етапі учням пояснюю мету та зміст подальшої роботи. На даному етапі показую слайд із зазначенням теми та переліку питань для вивчення.
2. На етапі актуалізації знань Мотиваційно-пізнавальна діяльність учителя формує зацікавленість учня у сприйнятті інформації, яка буде розказана на уроці або віддається на самостійне вивчення. Ефект від застосування будь-якої інформації демонструю у вигляді малюнків, ілюстрацій, графіків або діаграм.

Зображення на екрані є рівнозначним словами вчителя. У цьому випадку вчитель пояснює те, що показано на екрані. Зображення на екрані доповнює слова вчителя.
3. Перевірка засвоєння попереднього матеріалу. За допомогою різних форм контролю встановлюю ступінь засвоєння матеріалу: запам'ятовування прочитаного в підручнику, почутого на уроці, дізнаються при самостійній роботі, на практичному занятті і відтворення знань при тестуванні.

 1. Вивчення нового матеріалу. При вивченні нового матеріалу наочне зображення є зоровою опорою, яка допомагає найбільш повно засвоїти подається матеріал. Співвідношення між словами вчителя та інформацією на екрані може бути різним, і це визначає пояснення, які дає вчитель.


Наприклад: Знайомство зі словотворчим аналізом.

Послідовність

Матеріал для спостереження над словами

Графічна модель

Введення поняття корінь

Малюнок з зображенням маку на інтерактивній дошці. Створюємо словесний сад:
Як називається плід маку? - Маківка
Як назвемо насіннячко маку? - Маковінка
Який колір у маку? - Маковий
Це слова - родичі. У них схожий сенс, є спільна частина - корінь МАК.
Гра "Третій зайвий":
Ліс, лісник, сходи
Гусак, гуска, гусениця
Біль, великий, лікарня
Автобус, вантажівка, трамвайВведення поняття суфікса

Утворення нових слів за схемою:
Кущ + ик = кущик
Бант + ик = бантик
Міст + ок = місток 1. Систематизація і закріплення матеріалу. З метою кращого запам'ятовування і чіткого структурування в кінці уроку роблю огляд вивченого матеріалу, демонструючи найбільш важливі наочні посібники на слайдах.

Запитання до групи №2

Орлова Ю.В.

Плануючи урок із застосуванням нових інформаційних технологій яких дидактичних вимог Ви дотримуєтеся?

Гарбуз Л.І.

 • чітко визначаю педагогічну мету застосування інформаційних технологій у навчальному процесі;

 • уточнюю, де і коли буду використовувати інформаційні технології;

 • погоджую обраний засіб інформаційної технології з іншими технічними засобами навчання;

 • враховую специфіку навчального матеріалу, особливості свого класу, характер пояснення нової інформації;

ІV. Підведення підсумків

виступ керівника методичного об’єднання Сідненко В.О.

Зростання це безперервний і нестримний про­цес, у якому перебувають діти. Звідси нібито сама собою випливає думка, що нічого особливого нам, дорослим, робити для цього зростання і не треба "природа знає сама", просто не треба їй заважати.

Діти зростають з радістю, коли відчувають підтрим­ку дорослих.

Усі діти дякували батькам, дідусям і бабусям, учите­лям за те, що вони "допомагають щось робити", "пік­луються", "вчать" – розуміючи це як найнеобхіднішу умову дорослішання.

Підтримка дорослих – це й безоцінне прийняття особистості кожної дитини, і шанобливе конструк­тивне ставлення до її дій, вчинків. Безоцінне ставлен­ня – поживне середовище, тло, основа основ, завдяки якій дитина отримує довіру, що дає їй відчуття захище­ності, безпеки. Шанобливе, серйозне й конструктив­не ставлення до дій дитини – стимул для зростання, розвитку, підтримка в ситуації ризику (розвиток – це завжди крок у невідоме, а отже, завжди ризик).

Коли занурюються у захопливий процес долання труднощів. І перемагають.

І переживають радість успіху.

Просуватися до поставлених цілей можна по-різному.

Можна йти доріжкою, торованою дорослим, наприклад, учителем, який знає, де і яких засобів бракуватиме, а тому заздалегідь потурбується про те, щоб діти їх отримали. (Однак ні для кого не таємниця: ді­тям шкідливе те, що їм пропонують, керуючись най­кращими міркуваннями, і корисне те, до чого вони доживають (доростають) самі).

А можна рухатись маршрутом, який розроблено таким чином, що діти постійно натрапляють на не­сподіванки, опиняються у складних ситуаціях. І тоді спочатку в них виникає потреба у тому чи іншому знанні, способі, і лише потім, усвідомивши брак засо­бів, діти їх відшукають (створять, відкриють) самі або разом із дорослим.

Згадаймо: "Людина, яка хоча б один раз схопила кішку за хвіст, знає про котів значно більше, ніж той, хто лише читав про них, але ніколи не бачив".

(Марк Твен)

"Не судіть про здібності за легкістю засвоєння. Успішніше й далі йде той, хто невтомно переборює себе і перешкоди. Любов до пізнання – ось головне мірило".

(Антуан де Сент-Екзюпері)

Коли допомагають іншим, вчаться разом.

"Я дорослішаю, коли я допомагаю" – ці слова дітей свідчать про справедливість відомої формули "Коли вчу, вчуся".

Разом із товаришами не страшно й цікаво ризику­вати – дитина вчиться спокійно аналізувати, бути іні­ціативною й шукати нове. Разом нелегко працювати, слід з усіма домовитися – дитина вчиться доводити, пояснювати, враховувати думку інших, відстоюва­ти власну, узгоджувати спільні рішення.

"Найбільша розкіш – це насолода розуміння".

(Леонардо да Вінчі).

Разом можна зробити справу швидше – дитина вчиться розподіляти ролі й відповідально виконувати кожну з них. А ще спільна робота – це можливість вчинку: поступитися чимось заради спільної мети, за­бути на час про власне "Я" й подбати про товариша, словом, зробити те, про що діти писали так: "Мені допомагають дорослішати добрі вчинки".

Найважливішим і найжаданішим результатом шкільного навчання вважається здатність дитини до самозростання, саморозвитку.

Не секрет, що зростання може відбуватися і сти­хійно, неусвідомлено. А може й взагалі не відбувати­ся, як у відомій ситуації, описаній чудовим психологом В.В. Давидовим, – "що проспав Ваня". Дитина навчи­лася нового й не помітила, як виросла. Цілком зануре ний у процес вивчення математики, Ваня не помітив... себе зростаючого, не усвідомив, як це відбулося. Тому наприкінці уроку на запитання вчительки про те, чого діти навчилися, впевнено,відповів, що й раніше це знав. Дитина залишилася тим, кого вчать. Не відбулося голов­ної події навчання – зустрічі із собою, який вчиться.

Краще вчитися зростати разом, через занурення у спільно-розподілену діяльність, де кожен виконує власну роль! Зрозуміло, що перелічені моменти не вичерпують теми. Проте задають важливі орієнтири.

Залишається лише додати, що у вихованні, як за­значав Симон Соловейчик, "і один в полі воїн" – на­віть один дорослий в змозі змінити на краще життя дитини, створити умови для її розвитку. А якщо нам об’єднати зусилля?!...

4. Вироблення рекомендацій

 • сприяти створенню інформаційно-комунікаційного середовища на уроках і в позаурочній діяльності;

 • формувати інформаційну культуру, інформаційну грамотність, інформаційну компетентність учня;

 • формувати навчальну мотивацію та інтерес до викладання предметів;

 • підвищити рівень навченості та якості знань шляхом уріз­номанітнення прийомів, форм, методів навчан­ня, використання групової, парної, індивідуальної роботи, педагогічних програмних засобів;

 • удосконалювати інтелектуальні здібності учнів і позитивний настрій до активної пізнавальної діяльності;

 • підвищувати професійну та загальнокультур­ну компетентності;

 • підвищувати викладацьку культуру вчите­ля, яка є складовою частиною успіху на уроці та свідченням майстерного володіння професією педагога;

 • використовувати традиційні та інноваційні, в тому числі й інтерактивні технології навчання;

 • взаємодіяти з учнем на рівних, підтримувати його ініціативу;

 • створювати умови учням для покращання результатів навчання, вчасно надавати їм відповідні індивідуальні рекомендації.

 • посилити практичну спрямованість змісту засідання;

 • надавати особливого значення новим інформаційним технологіям, комп'ютеризації навчання.


ІІІ. Рефлексія

Подарунок "Я твій друг"

Я не можу Вас відпустити без подарунків. Тому пропоную вам трохи попрацювати.

Зробіть дракончика, дайте йому ім'я, напишіть на ньому "Я твій друг" та обміняйтеся подарунками між собою. Усміхніться! Нехай в цей рік Дракона, цей дракончик буде вам справжнім другом, а наші співдружні відносини на засіданнях методичних об’єднань принесуть задоволення від спілкування один з одним!

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Міський методичний кабінет
Бібліотечний урок: методичні рекомендації щодо планування та проведення: На допомогу заступникам директорів та шкільним бібліотекарям:...

Методичний посібник «корпоративні права»
Методичний посібник розроблено приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу Березій З. А

Методичний посібник Про права та обов’язки дітей І батьків
Методичний посібник розрахований для використання в профілактичній та інформаційній роботі з батьками та дітьми

Навчально-методичний посібник 2014» номінація «Навчально-методичний посібник»
Автор Олійник Ю. М., вчитель початкових класів закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №35 Вінницької міської ради»

Методичний бюлетень «методичні рекомендації керівнику навчального...
Методичний бюлетень «Методичні рекомендації керівнику навчального закладу щодо роботи з кадрами», випуск шістнадцятий, схвалений...

Методичний посібник складається з наступних розділів
Методичний посібник підготовлено педагогічним колективом Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності...

Методичний посібник для класних керівників та педагогів організаторів
Даний методичний посібник розрахований для практичного використання тренінгової методики у проведенні виховних годин та позакласних...

Навчально-методичний посібник Схвалено науково-методичною радою
Бондарук І. П. Формування критичного мислення учнів у процесі навчання історії: навчально-методичний посібник / І. П. Бондарук. –...

Навчально-методичний посібник Автор розробки Карпук Оксана Василівна...
Навчально-методичний посібник. Нвк «Маневицька зош І-ІІІ ступенів №2-гімназія імені А. П. Бринського»68 стор

На допомогу класному керівнику Робота класного керівника Щоденно
Матеріали щодо запобігання дитячого травматизму, бесіди з правил дорожнього руху, облік проведення інструктажів

Навчально-методичний посібник доцільно використовувати для студентів...
Акредитація від а до Я. Глосарій з акредитації. Навчально-методичний посібник.  Автори: М. Ф. Гончаренко, С. А. Свіжевська. – Д.:...

Комплексна програма розвитку дітей з аутизмом (на допомогу фахівцям) Науково-методичний посібник
Рибалко В. В. – доктор психологічних наук, професор, головний науковий співробітник Відділу педагогічної психології І психології...

Навчально-методичний посібник Артемівськ
Методичний посібник адресовано практичним психологам та соціальним педагогам навчальних закладів, завідувачам І вихователям-методистам...

Методичний посібник складено відповідно до програми з організації...
Р-32 Регулювання обігу І контроль якості лікарських засобів. Змістовий модуль Методичний посібник для викладачів / Н. І. Сінча, О....

Методичний посібник розглянуто на засіданні обласного методичного...
...

Навчально-методичний посібник: Використання інформаційних та комп’ютерних...
Розглянуто цикловою методичною комісією педагогічних працівників з професій економічного напрямку та операторів комп'ютерного набору...

Навчально-методичний посібник Біла Церква 2015 ббк 63. 3(0)63. 3(4Укр)...
Т. О. Гребенчук. Готуємося до історичної олімпіади: методичні та інформаційні аспекти: Навчально-методичний посібник. – Біла Церква:...

Методичні рекомендації на допомогу керівнику музею при закладі освіти Умань 2009р
Автор завідуюча відділом краєзнавства та наукових досліджень учнів В.І. Нестеренко дає методичні поради по підготовці текстово-анатоційного...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт