Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Рішення від 06 жовтня 2017 року №457 VII про внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2016 року №280 -VII «Про районний бюджет на 2017 рік»

Рішення від 06 жовтня 2017 року №457 VII про внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2016 року №280 -VII «Про районний бюджет на 2017 рік»

БАРВІНКІВСЬКА РАЙОННА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

позачергова ХVІІ сесія VIІ скликання

Рішення

від 06 жовтня 2017 року № 457 - VII
Про внесення змін до рішення

районної ради від 21 грудня 2016 року

№ 280 -VII «Про районний бюджет на 2017 рік»

та додатків до нього


Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України та статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада
В И Р І Ш И Л А:
Внести зміни до рішення районної ради від 21 грудня 2016 року № 280 -VII «Про районний бюджет на 2017 рік» та додатків до нього, (зі змінами), внесеними рішенням районної ради від 18 січня 2017 року № 318-VII, від 24 лютого 2017 року № 332 - УІІ, від 28 квітня 2017 року № 366 – УІІ, 26 липня 2017 року № 410 – УІІ, від 04 вересня 2017 року №448-VII виклавши їх у новій редакції:
1. Визначити на 2017 рік:
- доходи районного бюджету в сумі 204496,1 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 193044,3 тис. грн., доходи спеціального фонду бюджету районного бюджету – 11451,8 тис. грн., згідно з додатком 1 до цього рішення;
- видатки районного бюджету у сумі 209592,4 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 196600,9 тис. грн., видатки спеціального фонду районного бюджету – 12991,5 тис грн., за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів згідно з додатком2.
- дефіцит загального фонду районного бюджету у сумі 3556,6 тис. грн., який складається з профіциту загального фонду в сумі 1341,6 тис. грн. та дефіциту загального фонду в сумі 4898,2 тис. грн. Джерелом покриття дефіциту загального фонду районного бюджету визначити вільний залишок коштів, що спрямовується на видатки загального фонду – 4898,2 тис. грн., профіцит, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 1341,6 тис.грн. Установити обсяг коштів, які передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 1341,6 тис. грн., з них: за рахунок вільного залишку коштів загального фонду – 481,3 тис. грн. та перевиконання доходної частини бюджету – 860,3 тис грн., згідно з додатком 7 до цього рішення;
- дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 1539,7 тис. грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 1341,6 тис. грн., вільний залишок коштів, що спрямовується на видатки спеціального фонду – 198,1 тис грн., згідно з додатком 7 до цього рішення.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду – 196600,9 тис. грн. та по спеціальному фонду – 12991,5 тис. грн., згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Визначити оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету на 2017 рік у сумі 500,0 тис грн.
4. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти (іншу субвенцію) міській та сільським радам в обсязі не меншому ніж в 2016 році, згідно з додатком 4 до цього рішення.
5. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком 9 до цього рішення.
6. Затвердити на 2017 рік резервний фонд районного бюджету у сумі 150,0 тис грн.

Дозволити Барвінківській районній державній адміністрації використовувати кошти резервного фонду районного бюджету на капітальні видатки шляхом передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на підставі розпоряджень голови районної державної адміністрації із наступним затвердженням на сесії Барвінківської районної ради.
7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату ;

придбання медикаментів та перев»язувальних матеріалів ;

забезпечення продуктами харчування ;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.
8. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію окремих місцевих (регіональних) програм у сумі 1416,4 тис грн. згідно з додатком № 5 до цього рішення.
9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації в особі начальника фінансового управління Барвінківської районної державної адміністрації, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов»язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов»язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
10. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах: на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв»язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків.

Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних та грошових показниках для головних розпорядників коштів районного бюджету на 2017 рік виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком 6 до цього рішення.

Розпорядникам коштів забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв»язку, які споживаються бюджетними установами та укладення договорів за кожним видом енергоносіїв у межах установлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.
11. Установити, що джерелами формування загального фонду районного бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені у статті 64 Бюджетного кодексу України.
12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені у статтях 691, 71 Бюджетного кодексу України.
13. Затвердити формулу розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (інших субвенцій) з районного бюджету бюджетам місцевого самоврядування згідно з додатком №7 до цього рішення.
14. Установити, що розпорядники коштів районного бюджету беруть бюджетні зобов»язання та здійснюють платежі за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов»язань минулих років, узятих на облік в органах Державного казначейства.

Зобов»язання взяті розпорядниками коштів районного бюджету без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених рішенням районної ради про районний бюджет, не вважаються бюджетними зобов»язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов»язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов»язань не здійснюються.

За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів в межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов”язання та не здійснюють платежі за іншими заходами (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.
15. Установити, що керівники бюджетних установ, які фінансуються з районного бюджету, утримують чисельність та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів – в межах планів використання бюджетних коштів та фактично одержаних обсягів доходів.
16. Начальникам управлінь, відділів, керівникам бюджетних установ вжити заходів, щодо оптимізації граничної чисельності працівників бюджетних установ, не допускаючи її збільшення проти врахованої в розрахунках до проекту районного бюджету на 2017 рік.

17. Надати право голові районної ради, за погодженням з постійною комісією з питань бюджету та фінансів, в процесі виконання районного бюджету, у виняткових випадках, вносити зміни в районний бюджет в частині зміни обсягів міжбюджетних трансфертів, розподілу вільних залишків та перевиконання доходної частини районного бюджету та за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету, здійснювати перерозподіл видатків за економічною та функціональною класифікацією в межах загального обсягу призначень з наступним затвердженням всіх змін на сесії районної ради. Фінансовому управлінню при внесенні змін до розпису районного бюджету надавати довідки-повідомлення в управління Державної казначейської служби України у Барвінківському районі.
18. Відповідно до вимог статті 77 Бюджетного кодексу України:

міжбюджетні трансферти районному бюджету з державного бюджету враховані в обсягах, визначених у законі про Державний бюджет України на 2016 рік;

обсяги міжбюджетних трансфертів та видатків, що проводяться за рахунок таких трансфертів, приводяться у відповідність до обсягів, затверджених законом про Державний бюджет України на 2017 рік, у двотижневий строк з дня його офіційного опублікування.
19. Дозволити головним розпорядникам коштів та бюджетним установам:

- проводити попередню оплату предметів, матеріалів та послуг на термін, що визначений постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 року № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти»(із змінами);

- отримувати готівку на здійснення інші видатків, які не можуть бути проведені за безготівковою оплатою.
20. Надати право голові Барвінківської районної ради укладати договори про міжбюджетні трансферти між районним бюджетом та іншими бюджетами.
21. Затвердити розпорядження голови районної ради від 11 вересня 2017 року № 45 «Про внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2016 року № 280 – VIІ «Про районний бюджет на 2017 рік» та додатків до нього (із змінами).
22. Додатки 1- 9 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
23. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та соціально-економічного розвитку районної ради (Понімаш Р.М.).
Голова районної ради Щолок В.С.


Пояснювальна записка

до рішення позачергової ХУІІ сесії УІІ скликання районної ради №457-УІІ

від 06 жовтня 2017 року «Про внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2016 № 280 – УІІ «Про районний бюджет на 2017 рік»

та додатків до нього.
І. Виділення коштів за рахунок перевиконання доходної частини

районного бюджету
1. Збільшуються доходи загального фонду районного бюджету по ККД 11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата» в сумі 683499 грн.

2. Збільшуються видатки загального фонду районного бюджету за рахунок перевиконання доходної частини станом на 01.10.2017 року в сумі 683499 грн. та направляються:

- районній раді - 65000 грн., на придбання бензину – 10000 грн. (КПК 0170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради»);

- на виконання Програми управління майном спільної власності територіальних громад міста та сіл Барвінківського району на 2016-2018 роки на виготовлення технічної документації на приміщення Барвінківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 – 25000 грн., на виконання Програми нагородження відзнаками районної державної адміністрації та районної ради Барвінківського району на 2015-2017 роки – 30000 грн. (КПК 7420 «Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій»);

- відділу освіти в сумі 618499 грн., на виконання програми «Розвиток загальноосвітніх навчальних закладів Барвінківського району» на 2015-2019 роки на придбання 6-ти телевізорів, 2-х ноутбуків, 4-ох проекторів для загальноосвітніх шкіл району – 144000 грн. ( із відповідною передачею із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд) (КПК 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладам»); на проведення робіт, оплати авторського і технічного нагляду по проекту «Капітальне будівництво футбольного міні-майданчика Опорного закладу Барвінківська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1» - 274500 грн. ( із відповідною передачею із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд) (КПК 6310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територій»);

на виконання програми «Розвиток загальноосвітніх навчальних закладів Барвінківського району» на 2015-2019 роки для проведення поточного ремонту в Барвінківській ЗОШ І-ІІІ ст. №1 по проекту «Поточний ремонт коридору (стеля, стіни, заміна дверей) будівлі Барвінківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1» – 199999 грн. (КПК 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладам»).
ІІ. Трансферти з сільських бюджетів

1. Збільшуються доходи загального фонду районного бюджету за рахунок іншої субвенції з сільських рад на загальну суму 92800 грн., із них: з Богодарівської сільської ради – 18800 грн., з Гаврилівської сільської ради – 71000 грн., з Грушуваської сільської ради – 3000 грн.

2. Збільшуються видатки загального фонду районного бюджету за рахунок іншої субвенції з сільських рад на загальну суму 92800 грн. та направляються:

- відділу освіти – 64000 грн., на виконання програми «Розвиток загальноосвітніх навчальних закладів Барвінківського району» на 2015-2019 роки для Гаврилівського НВК – 51000 грн., в тому числі: на оплату послуг з поточного ремонту шкільної їдальні – 30000 грн., на придбання колосників на котел опалювання – 12000 грн., на придбання бойлера – 3000 грн., на придбання канцтоварів – 5000 грн., на придбання господарчих товарів – 1000 грн.; для Грушуваського НВК – 3000 грн. на придбання килиму та іграшок для учнів 1 класу.; для Богодарівської ЗОШ І-ІІ ст. та Барвінківської ЗОШ І-ІІІ ст. №3 - 10000 грн. забезпечення учнів харчуванням (КПК 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладам»);

- районній державній адміністрації –28800 грн., центру первинної медико–санітарної допомоги на виконання програми «Удосконалення медичної допомоги населенню на засадах сімейної медицини Барвінківського району на період 2016-2017 роки» на придбання медикаментів – 2000 грн., в т.ч. для Погонівського ФАПу - 1000 грн., Богодарівського ФАПу – 500 грн., Другого Надеждівського ФАПу – 500 грн., на придбання канцтоварів – 500 грн. для Другого Надеждівського ФАПу, придбання тротуарної плитки – 6300 грн. для Богодарівського ФАПу, придбання матеріалів для зовнішнього та внутрішнього поточного ремонту приміщень ФАПів Гаврилівської сільської ради – 20000 грн. (КПК 2180 «Первинна медична допомога населенню»).
ІІІ. Перерозподіл коштів в межах

затверджених асигнувань та інші зміни

По управлінню соціального захисту населення зменшуються заплановані асигнування в сумі 88100 грн., в тому числі: з КПКВ 1513042 «Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку» в сумі 3427 грн., з КПКВ 1513044 «Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування» в сумі  38200 грн., з КПКВ 1513045 «Надання допомоги на дітей одиноким матерям» в сумі  13700 грн., з КПКВ 1513046 «Надання тимчасової державної допомоги дітям» в сумі 32707 грн., з КПКВ 1513047 «Надання допомоги при усиновленні дитини» в сумі 66 грн. та збільшуються видатки на суму 88100 грн., в тому числі: на КПКВ 1513043 «Надання допомоги при народженні дитини» в сумі 5500 грн., на КПКВ 1513049 «Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям інвалідам» в сумі  56500 грн., на КПКВ 1513080 «Надання допомоги на догляд за особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу» в сумі  26100 грн.

В міжсесійний період прийняте розпорядження голови районної ради від 11 вересня 2017 року № 45 «Про внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2016 року № 280 – VIІ «Про районний бюджет на 2017 рік» та додатків до нього (із змінами).
Начальник фінансового управління М.В.Чухно

- -

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Рішення від 22 листопада 2017 року №486 VII про внесення змін до...
...

Рішення від 25 жовтня 2017 року №461 VII про виконання районного...
При плані 24970,8 тис грн надійшло 27674,8 тис грн доходів, що на 2704,0 тис грн більше, ніж було заплановано. В порівнянні з аналогічним...

Рішення від 24 лютого 2017 року №332 VIІ про внесення змін до рішення...
...

Рішення від 26 липня 2017 року №410 V i І про виконання районного...
При плані 10856,8 тис грн надійшло 14863,7 тис грн доходів, що на 4006,9 тис грн більше, ніж було заплановано. В порівнянні з аналогічним...

Рішення від 20 травня 2016 року №117 VII про виконання районного...
Виконані всі затверджені доходні джерела. Районний бюджет по доходам разом із трансфертами по загальному фонду виконаний на 86%....

Рішення від 21 липня 2016 року №201 VII про виконання районного бюджету...
Виконані всі затверджені доходні джерела. Районний бюджет по доходам разом із трансфертами по загальному фонду виконаний на 99,7%....

Порядок денний пленарного засідання 26 сесії Зеленодольської міської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 20. 12. 16 року №347 «Про міський бюджет на 2017 рік»

Порядок денний пленарного засідання 26 чергової сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 20. 12. 16 року №347 «Про міський бюджет на 2017 рік»

Порядок денний пленарного засідання 17 чергової сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 24 грудня 2015 року №44 Про бюджет Зеленодольської міської ради на...

Охтирська районна рада сьоме скликання чотирнадцята сесія рішення
Про внесення змін до рішення Охтирської районної ради від 22. 12. 2016 «Про районний бюджет на 2017 рік»

Охтирська районна рада сьоме скликання одинадцята сесія рішення
Про внесення змін до рішення Охтирської районної ради від 22. 12. 2016 «Про районний бюджет на 2017 рік»

Охтирська районна рада сьоме скликання дванадцята сесія рішення
Про внесення змін до рішення Охтирської районної ради від 22. 12. 2016 «Про районний бюджет на 2017 рік»

Рішення від 28 березня 2018 року №580- VIІ про внесення змін до рішення...
...

Рішення від 28 лютого 2018 року №541- VIІ про внесення змін до рішення...
...

Порядок денний пленарного засідання 21 чергової сесії Зеленодольської...
...

Охтирська районна рада сьоме скликання восьма сесія рішення
Про внесення змін до рішення Охтирської районної ради від 23. 12. 2015 «Про районний бюджет на 2016 рік»

Охтирська районна рада сьоме скликання десята сесія рішення
Про внесення змін до рішення Охтирської районної ради від 23. 12. 2015 «Про районний бюджет на 2016 рік»

Охтирська районна рада сьоме скликання четверта сесія рішення
Про внесення змін до рішення Охтирської районної ради від 23. 12. 2015 «Про районний бюджет на 2016 рік»База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт