Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Як виправити помилку, внесену до Книги обліку руху трудових книжок?

Як виправити помилку, внесену до Книги обліку руху трудових книжок?

Як виправити помилку, внесену до Книги обліку руху трудових книжок?
Практичний досвід показує, що при веденні Книги обліку тру­дових книжок не завжди можна уникнути помилок. Правила та по­рядок виправлення помилок у Книзі обліку руху трудових книжок не визначено ні Інструкцією № 58, ні Інструкцією № 240.

Теоретично, для внесення виправлень до Книги обліку руху трудових книжок можна було б скористатися правилами внесен­ня виправлень до трудових книжок (п. 2.10 Інструкції № 58]. Але на практиці робити це недоцільно. Справа в тому, що іноді помилки ви­являються не одразу, а лише через деякий час, коли після внесення помилкового запису до Книги обліку руху трудових книжок уже вне­сено інші записи. У результаті запис про те, що помилковий запис є недійсним, може опинитися через декілька сторінок від сторінки з помилкою. Що ж робити?

Як зазначалося вище Книга обліку руху трудових книжок має бути пронумерована, прошнурована, скріплена підписом керівника та печаткою. Це означає, що з Книги обліку не дозволяється вилу­чати сторінки з помилковими записами.

Отже, у разі допущення помилки виправити її необхідно так, щоб після цього Книга обліку руху трудових книжок мала охайний вигляд, а всі записи після виправлення були чіткими та зрозуміли­ми. І головне — записи, навіть після виправлення, мають виконувати своє основне завдання: підтверджувати, що саме цю конкретну трудову книжку конкретного працівника було прийнято на збері­гання та видано працівникові після його звільнення.

Для цього необхідно уникати виправлень шляхом нанесення і правильного запису «поверх» неправильного. Ліпше, якщо неправильний запис буде акуратно закреслений тонкою лінією, а правильний — написаний поряд.

Отже, записи в Книзі обліку руху трудових книжок доцільно розміщувати так, щоб для прізвища, імені та по батькові було виділено окремий рядок, а записи відокремлювалися один від одного «порожніми» рядками. Це полегшить внесення виправлень.

Оскільки помилки в записах можуть бути різними, то і способиїх виправлення можна застосовувати різні.
Приклад виправлення помилкового запису

Ви помилково зробили повторний повний запис про прийняття трудової книжки. У цьому разі вам необхідно «скасувати» цей за­пис, тобто зробити такі відмітки, щоб наочно було видно, що ця трудова книжка у вас не зберігається, і було зрозуміло з якої причини. Для цього доцільно в графі 13 «Розписка працівни­ка в отриманні трудової книжки» Книги обліку руху трудових книжок зробити такий запис: «Внесено помилково. Див. запис о за № __» або «Внесено помилково, до роботи не приступав».

Якщо зроблено помилку в написанні прізвища, імені, по батько­ві, назві структурного підрозділу, посади, дати і номеру наказу про прийняття, то слово з помилкою слід акуратно закреслити і поряд написати правильний варіант.

Не зайвим буде, якщо особа, відповідальна за ведення і об­лік трудових книжок, поставить свій підпис поряд з виправленням. Якщо запис до Книги обліку руху трудових книжок та виправлення було внесено тією самою відповідальною особою, то підпис можна не розшифровувати, оскільки таке розшифрування має бути в гра­фі 9 «Розписка відповідальної особи, яка приймала або заповнюва­ла трудову книжку чи вкладиш» Книги обліку руху трудових кни­жок. Якщо виправлення вносить інша відповідальна особа, то поряд з підписом про внесення виправлення необхідно також зазначити прізвище.

Якщо допущено помилку під час внесення запису про серію і но­мер трудової книжки, то не зайвим буде отримати підпис (з роз­шифруванням) власника трудової книжки. Це унеможливить не­порозуміння у разі виникнення спірних питань при звільненні або при вирішенні трудових спорів у суді.
У разі внесення виправлень внаслідок зміни персональних да­них працівника (наприклад, зміна прізвища, імені, по батькові) слід закреслити «старий» запис, поряд написати «новий» та зазначити дату і номер наказу, на підставі якого внесено виправлення.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Хто має вести Книгу обліку руху трудових книжок?
Відповідно до пункту 1 Інструкції №58 Книга обліку руху тру­дових книжок ведеться відділом кадрів або іншим підрозділом підприємства,...

Книга обліку руху трудових книжок І вкладишів до них
Посада, професія працівника, який здав або на якого заповнена трудова книжка чи вкладиш

Книгою обліку руху трудових книжок І вкладишів до них. Хто має вести цю книгу?
Постанови Кабінету Міністрів України «Про трудові книжки працівників» від 27. 04. 1993 №301 (із змінами) трудові книжки зберігаються...

Книга обліку бланків трудових книжок І вкладишів до них

Книга обліку бланків трудових книжок І вкладишів до них

Який запис вносити до трудової книжки у разі смерті працівника закла­ду...
...

«Про надання права внесення записів до трудових книжок працівників підприємства»
З метою оптимізації кадрового діловодства на підприємстві, відповідно до п 4 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників,...

Книга обліку pyxy трудових книжок І вкладишів до них
Розписка відповідальної особи, яка приймала або заповнювала трудову книжку чи вкладиш

Наказ
Про загальний порядок роботи загальноосвітніх навчальних закладів району щодо обліку руху учнів та ведення алфавітної книги

Методичні рекомендації керівникам закладів освіти Порядок ведення...
Згідно зі ст. 48 КзпП трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника

Книга обліку депозитних операцій
Порядок заповнення Книги обліку депозитних операцій та Книги обліку особових рахунків депонентів у разі прийняття в депозит грошових...

Наказ
Про затвердження Положення про форму та зміст розрахункових документів, Порядку подання звітності, пов’язаної із використанням книг...

Закону України
Про затвердження Положення про форму та зміст розрахункових документів, Порядку подання звітності, пов’язаної із використанням книг...

Чи необхідно вносити записи до трудових книжок педагогічних працівників...
Чи необхідно вносити записи до трудових книжок педагогічних працівників про присвоєння їм за результатами атестації кваліфікаційних...

Державна податкова служба україни
Державна податкова адміністрація України враховуючи численні звернення стосовно відповідальності фізичної особи підприємця платника...

• Кодексом законів про працю (КзпП)
Особливості заповнення трудових книжок окремих категорій працівників

Н а к а з
Затвердити Інструкцію про порядок ведення трудових книжок працівників, що додається. { Пункт 1 із змінами, внесеними

Нака з
Затвердити Інструкцію про порядок ведення трудових книжок працівників, що додається. Пункт 1 із змінами, внесенимиБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт