Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Рішення від 25 жовтня 2017 року №461 VII про виконання районного бюджету за 9 місяців 2017 року та внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2016 року №280 -VII «Про районний бюджет на 2017 рік»

Рішення від 25 жовтня 2017 року №461 VII про виконання районного бюджету за 9 місяців 2017 року та внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2016 року №280 -VII «Про районний бюджет на 2017 рік»

Сторінка1/3
  1   2   3
БАРВІНКІВСЬКА РАЙОННА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХVІІІ сесія VIІ скликанняРішення

від 25 жовтня 2017 року № 461 - VII
Про виконання районного бюджету

за 9 місяців 2017 року та внесення змін

до рішення районної ради від 21 грудня 2016 року

№ 280 -VII «Про районний бюджет на 2017 рік»

та додатків до нього (зі змінами)

Заслухавши інформацію заступника начальника фінансового управління Барвінківської райдержадміністрації районна рада відмічає, що районний бюджет за 9 місяців 2017 року по власним доходам виконаний на 110,8%. При плані 24970,8 тис грн. надійшло 27674,8 тис грн. доходів, що на 2704,0 тис грн. більше, ніж було заплановано. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшилися на 9921,4 тис грн.

Районний бюджет по доходам разом із трансфертами по загальному фонду виконаний на 98,9%. Затверджений план з урахуванням змін 159176,6 тис грн., отримано доходів 157496,2 тис грн. Спеціальний фонд за 9 місяців 2017 року виконаний на 90,6%.

Видаткова частина загального фонду районного бюджету за 9 місяців 2017 року виконана на 92,3%. При плані 162497,8 тис грн., касові видатки склали 150005,4 тис грн. Виконання видаткової частини спеціального фонду становить 79,1%. При плані 7086,2 тис грн., касові видатки складають 5604,1 тис грн.
Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України та статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада
В И Р І Ш И Л А:
Інформацію про виконання районного бюджету за 9 місяців 2017 року взяти до відома.
Внести зміни до рішення районної ради від 21 грудня 2016 року № 280 -VII «Про районний бюджет на 2017 рік» та додатків до нього, (зі змінами), внесеними рішенням районної ради від 18 січня 2017 року № 318-VII, від 24 лютого 2017 року № 332 - УІІ, від 28 квітня 2017 року № 366 – УІІ, 26 липня 2017 року № 410 – УІІ, від 04 вересня 2017 року № 448-VII, від 06 жовтня 2017 року № 457-VII виклавши їх у новій редакції:
1. Визначити на 2017 рік:
- доходи районного бюджету в сумі 206014,0 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 193926,4 тис. грн., доходи спеціального фонду бюджету районного бюджету – 12087,6 тис. грн., згідно з додатком 1 до цього рішення;
- видатки районного бюджету у сумі 211110,3 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 197342,0 тис. грн., видатки спеціального фонду районного бюджету – 13768,3 тис грн., за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів згідно з додатком2.
- дефіцит загального фонду районного бюджету у сумі 3415,6 тис. грн., який складається з профіциту загального фонду в сумі 1482,6 тис. грн. та дефіциту загального фонду в сумі 4898,2 тис. грн. Джерелом покриття дефіциту загального фонду районного бюджету визначити вільний залишок коштів, що спрямовується на видатки загального фонду – 4898,2 тис. грн., профіцит, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 1482,6 тис.грн. Установити обсяг коштів, які передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 1482,6 тис. грн., з них: за рахунок вільного залишку коштів загального фонду – 481,3 тис. грн. та перевиконання доходної частини бюджету – 1001,3 тис грн., згідно з додатком 7 до цього рішення;
- дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 1680,7 тис. грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 1482,6 тис. грн., вільний залишок коштів, що спрямовується на видатки спеціального фонду – 198,1 тис грн., згідно з додатком 7 до цього рішення.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду – 197342,0 тис. грн. та по спеціальному фонду – 13768,3 тис. грн., згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Визначити оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету на 2017 рік у сумі 500,0 тис грн.
4. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти (іншу субвенцію) міській та сільським радам в обсязі не меншому ніж в 2016 році, згідно з додатком 4 до цього рішення.
5. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком 9 до цього рішення.
6. Затвердити на 2017 рік резервний фонд районного бюджету у сумі 150,0 тис грн.

Дозволити Барвінківській районній державній адміністрації використовувати кошти резервного фонду районного бюджету на капітальні видатки шляхом передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на підставі розпоряджень голови районної державної адміністрації із наступним затвердженням на сесії Барвінківської районної ради.
7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату ;

придбання медикаментів та перев»язувальних матеріалів ;

забезпечення продуктами харчування ;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.
8. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію окремих місцевих (регіональних) програм у сумі 1451,4 тис грн. згідно з додатком № 5 до цього рішення.
9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації в особі начальника фінансового управління Барвінківської районної державної адміністрації, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов»язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов»язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
10. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах: на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв»язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків.

Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних та грошових показниках для головних розпорядників коштів районного бюджету на 2017 рік виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком 6 до цього рішення.

Розпорядникам коштів забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв»язку, які споживаються бюджетними установами та укладення договорів за кожним видом енергоносіїв у межах установлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.
11. Установити, що джерелами формування загального фонду районного бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені у статті 64 Бюджетного кодексу України.
12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені у статтях 691, 71 Бюджетного кодексу України.
13. Затвердити формулу розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (інших субвенцій) з районного бюджету бюджетам місцевого самоврядування згідно з додатком №7 до цього рішення.
14. Установити, що розпорядники коштів районного бюджету беруть бюджетні зобов»язання та здійснюють платежі за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов»язань минулих років, узятих на облік в органах Державного казначейства.

Зобов»язання взяті розпорядниками коштів районного бюджету без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених рішенням районної ради про районний бюджет, не вважаються бюджетними зобов»язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов»язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов»язань не здійснюються.

За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів в межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов”язання та не здійснюють платежі за іншими заходами (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.
15. Установити, що керівники бюджетних установ, які фінансуються з районного бюджету, утримують чисельність та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів – в межах планів використання бюджетних коштів та фактично одержаних обсягів доходів.
16. Начальникам управлінь, відділів, керівникам бюджетних установ вжити заходів, щодо оптимізації граничної чисельності працівників бюджетних установ, не допускаючи її збільшення проти врахованої в розрахунках до проекту районного бюджету на 2017 рік.

17. Надати право голові районної ради, за погодженням з постійною комісією з питань бюджету та фінансів, в процесі виконання районного бюджету, у виняткових випадках, вносити зміни в районний бюджет в частині зміни обсягів міжбюджетних трансфертів, розподілу вільних залишків та перевиконання доходної частини районного бюджету та за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету, здійснювати перерозподіл видатків за економічною та функціональною класифікацією в межах загального обсягу призначень з наступним затвердженням всіх змін на сесії районної ради. Фінансовому управлінню при внесенні змін до розпису районного бюджету надавати довідки-повідомлення в управління Державної казначейської служби України у Барвінківському районі.
18. Відповідно до вимог статті 77 Бюджетного кодексу України:

міжбюджетні трансферти районному бюджету з державного бюджету враховані в обсягах, визначених у законі про Державний бюджет України на 2016 рік;

обсяги міжбюджетних трансфертів та видатків, що проводяться за рахунок таких трансфертів, приводяться у відповідність до обсягів, затверджених законом про Державний бюджет України на 2017 рік, у двотижневий строк з дня його офіційного опублікування.
19. Дозволити головним розпорядникам коштів та бюджетним установам:

- проводити попередню оплату предметів, матеріалів та послуг на термін, що визначений постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 року № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти»(із змінами);

- отримувати готівку на здійснення інші видатків, які не можуть бути проведені за безготівковою оплатою.
20. Надати право голові Барвінківської районної ради укладати договори про міжбюджетні трансферти між районним бюджетом та іншими бюджетами.
21. Додатки 1- 9 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
22. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та соціально-економічного розвитку районної ради (Понімаш Р.М.).

  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Рішення від 06 жовтня 2017 року №457 VII про внесення змін до рішення...
...

Рішення від 26 липня 2017 року №410 V i І про виконання районного...
При плані 10856,8 тис грн надійшло 14863,7 тис грн доходів, що на 4006,9 тис грн більше, ніж було заплановано. В порівнянні з аналогічним...

Рішення від 22 листопада 2017 року №486 VII про внесення змін до...
...

Рішення від 24 лютого 2017 року №332 VIІ про внесення змін до рішення...
...

Рішення від 20 травня 2016 року №117 VII про виконання районного...
Виконані всі затверджені доходні джерела. Районний бюджет по доходам разом із трансфертами по загальному фонду виконаний на 86%....

Рішення від 21 липня 2016 року №201 VII про виконання районного бюджету...
Виконані всі затверджені доходні джерела. Районний бюджет по доходам разом із трансфертами по загальному фонду виконаний на 99,7%....

Порядок денний пленарного засідання 26 сесії Зеленодольської міської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 20. 12. 16 року №347 «Про міський бюджет на 2017 рік»

Порядок денний пленарного засідання 26 чергової сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 20. 12. 16 року №347 «Про міський бюджет на 2017 рік»

Рішення від 28 лютого 2018 року №541- VIІ про внесення змін до рішення...
...

Рішення від 28 березня 2018 року №580- VIІ про внесення змін до рішення...
...

Порядок денний пленарного засідання 17 чергової сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 24 грудня 2015 року №44 Про бюджет Зеленодольської міської ради на...

Охтирська районна рада сьоме скликання дванадцята сесія рішення
Про внесення змін до рішення Охтирської районної ради від 22. 12. 2016 «Про районний бюджет на 2017 рік»

Охтирська районна рада сьоме скликання чотирнадцята сесія рішення
Про внесення змін до рішення Охтирської районної ради від 22. 12. 2016 «Про районний бюджет на 2017 рік»

Охтирська районна рада сьоме скликання одинадцята сесія рішення
Про внесення змін до рішення Охтирської районної ради від 22. 12. 2016 «Про районний бюджет на 2017 рік»

Порядок денний пленарного засідання 21 чергової сесії Зеленодольської...
...

№33 від 05 квітня 2017 року
Баришівського району», наказу Морозівського нвк від 29. 03. 2017 №32 «Про проведення державної підсумкової атестації у 2016/2017...

Охтирська районна рада сьоме скликання четверта сесія рішення
Про внесення змін до рішення Охтирської районної ради від 23. 12. 2015 «Про районний бюджет на 2016 рік»

Охтирська районна рада сьоме скликання восьма сесія рішення
Про внесення змін до рішення Охтирської районної ради від 23. 12. 2015 «Про районний бюджет на 2016 рік»База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт