Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Доповідь щодо

Доповідь щодо

Доповідь

щодо соціального супроводження прийомних сімей

та дитячих будинків сімейного типу
Механізм співпраці спеціалістів служби у справах дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, навчальних закладів, установ охорони здоров’я, органів внутрішніх справ під час здійснення комплексного контролю за умовами утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу, соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу закріплений наказом Міністерства соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства внутрішніх справ України від 01.06.2012 р. № 329/409/652/502 «Про взаємодію місцевих органів виконавчої влади з питань здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей-сиріт та дітей. позбавлених батьківського піклування, які виховуються в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу, соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу».

Суб’єкти взаємодії, згідно Порядку, зобов’язані інформувати один одного про утримання і виховання дітей у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу, забезпечення їх потреб, захист їх прав; володіти інформацією про дитину , її потреби, особливості розвитку, стан здоров’я; прогнозувати проблеми дитини щодо особливостей розвитку, стану здоров’я, з якими прийомна сім’я, дитячий будинок сімейного типу можуть зіткнутись у подальшому, з метою запобігання, виявлення та припинення порушень прав дитини; невідкладно інформувати службу у справах дітей про ускладнення або виникнення кризової ситуації з прийомною дитиною, дитино-вихованцем, прийомними батьками, батьками-вихователями, рідними дітьми прийомних батьків, батьків-вихователів, між прийомною дитиною, дитиною-вихованцем та батьками або між дітьми в родині чи інші обставини, які можуть негативно вплинути на добробут чи стан дитини, родини; ініціювати проведення спільної зустрічі, наради чи іншого заходу для вирішення нагальних питань захисту прав прийомної дитини, дитини-вихованця; стимулювати прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу до самостійної діяльності у вирішенні проблем, активізації їх власних можливостей та ресурсів.

За кожним суб’єктом соціальної роботи закріплені певні обов’язки.

Згідно п. 4.5.4 Порядку взаємодії місцевих органів виконавчої влади з питань здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в прийомних сім`ях та дитячих будинках сімейного типу, соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу спеціаліст центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді забезпечує:

здійснення соціального супроводження прийомної сім`ї, дитячого будинку сімейного типу на основі індивідуального плану соціального захисту дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, та оцінки потреб дитини;

надання щорічної інформації про здійснення соціального супроводження прийомної сім`ї, дитячого будинку сімейного типу службі у справах дітей.

Також, відповідно до п. 4.9. центр готує та надає до управління-служби у справах дітей інформацію про утримання і виховання дітей у прийомних сім`ях та дитячих будинках сімейного типу, забезпечення їх потреб, захист їх прав.

Комплексний контроль за умовами утримання і виховання прийомної дитини у прийомній сім’ї, дитини-вихованця у дитячому будинку сімейного типу здійснює спеціаліст управління-служби у справах дітей.

Протягом 28-29 квітня робоча група (у складі представників управління-служби у справах дітей та центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді здійснила комісійне обстеження умов утримання і виховання прийомних дітей у прийомних сім’ях, дітей-вихованців у дитячих будинках сімейного типу.

29 квітня юрисконсульт ЦСССДМ взяла участь у нараді за участю суб’єктів соціальної роботи, прийомних батьків/батьків-вихователів, опікунів/піклувальників. На нараді розглядалися питання оформлення житлової субсидії, літнього оздоровлення дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, скасування пільг при вступі дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування до навчальних закладів тощо.

Соціальне супроводження всіх прийомних сімей/дитячих будинків сімейного типу, згідно Порядку здійснення соціального супроводження прийомних дітей та дитячих будинків сімейного типу, затвердженого наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 23.09.2009 р. № 3357, здійснюється спеціалістами центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

В ході соціального супроводження прийомні батьки та батьки-вихователі отримують інформацію щодо підготовки дітей до самостійного життя, способів покращення адаптації дітей в сім’ях, вікових та індивідуальних особливостей дітей, використання методів виховного впливу, попередження можливих конфліктних ситуацій в прийомних сім’ях, літнього оздоровлення дітей. Робота спеціалістів спрямована на підтримку позитивного психологічного мікроклімату в родинах, підвищення виховного потенціалу прийомних батьків, батьків-вихователів. З дітьми, які виховуються в прийомних сім’ях, ДБСТ проводяться бесіди, консультування щодо адаптації у прийомній сім’ї, формування толерантного ставлення до біологічних родичів, організації змістовного дозвілля, вступу до навчальних закладів, підтримки позитивних стосунків з однолітками та дорослими, взаємостосунків з особами протилежної статі, проводиться робота, спрямована на розвиток психічних процесів, ведення здорового способу життя, підготовки до виходу з сімей, навичок самостійного життя тощо. За результатами індивідуальної роботи з дітьми, батькам надаються рекомендації щодо виховання, навчання та розвитку дітей.

Спеціалістом центру разом з прийомними батьками/батьками-вихователями складається план створення умов щодо розвитку й виховання дитини в прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного типу. Частота відвідувань прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу у ході соціального супроводу визначається і планується індивідуально залежно від етапу адаптації дитини в сім’ї, соціально-психологічного клімату в сім’ї, розвитку стосунків прийомних дітей, дітей-вихованців з членами сім’ї, уміння батьків самостійно розв’язувати проблеми дітей тощо. Нормативною базою рекомендується протягом першого місяця перебування дитини в сім’ї відвідувати сім’ю не менше ніж щотижня; наступні три місяці – не менше одного разу на два тижні; надалі, протягом першого року функціонування, - за потреби, але не рідше одного разу на місяць; потім – не рідше одного разу на два місяці. За результатами проводились індивідуальні консультації, надавались рекомендації.

На сьогоднішній день у Амур-Нижньодніпровському районі функціонує 12 прийомних сімей ( Бовкун, Войтович, Лифар, Козленко, Радіонови, Барінови, Хромова, Ковальови, Кудренко — Стрижикурка, Карноза, Ілюшик, Овчиннікова) в яких виховується 21 прийомна дитини та 3 дитячих будинки сімейного типу (Пузир, Соболева-Заплюсвічка, Кузьміни), в яких виховуються 19 дітей — вихованців.

У 2015 році припинили функціонування 2 прийомні сім`ї (Деркач та Кошман). Деркач- у зв`язку з досягненням прийомною дитиною повноліття, Кошман – усиновленням прийомних дітей.

З приводу створення прийомних сімей в Амур-Нижньодніпровському районі протягом 2014-2015 рр. повідомляємо наступне: протягом 2014 року ЦСССДМ провів зазначену роботу з 1 особою (Водопян Римма Сергіївна) та 2 сім`ями (Берестюк, Сушко-Малюченко). Одну особу та дві сім’ї взято на облік з питань створення прийомних сімей ( згідно наказу Міністерства України у справах сім`ї, молоді та спорту від 25.09.2009 р. № 3385 центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді забезпечує збір інформації щодо кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, співбесіду, підготовку документів та направлення на навчання для кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі).

Дві особи (Водопян Римма Сергіївна, Панова Марина Іванівна) та одна сім’я (Берестюк) були направлені до ОЦСССДМ для проходження навчання, за результатами якого отримали рекомендації Дніпропетровського обласного ЦСССДМ про включення до Єдиного електронного банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім'ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів.

У 2014 році створено 2 прийомні сім’ї (Панова, Войтович), влаштовано 2 дітей. Водопян Римма Сергіївна на даний час частково поновлює документи (термін дії деяких довідок закінчився) та висловлює бажання усиновити дитину. 2 сім`ї (Берестюк, Сушко-Малюченко) після проходження навчання щодо створення ПС, обрали іншу, більш пріоритетну, форму сімейного виховання - усиновлення.

Протягом 2015 року до ЦСССДМ звернулися 2 особи (Хоменко Олена Сергіївна та Цайгер Любов Сергіївна) та 1 сім`я (Васильковський В. Ю.) з питань сімейних форм виховання дітей.

Цайгер Л. С., на даний час, не має можливості підготувати повний пакет документів, необхідних для направлення на навчання. Васильковський В. Ю. отримав від спеціалістів ЦСССДМ інформацію та роз`яснення, необхідні для підготовки документів, станом на 15.05.2015р. немає довідок про стан здоров`я, довідок про доходи, нотаріально завіреної згоди батьків кандидата на створення ПС (документи надано частково).

з/п

Прийомна сім`я,

дата створення

Проведена робота

1.

Войтович Наталія Григорівна

Войтович Сергій Володимирович

21.02.2014 р.

Спеціалісти ЦСССДМ надавали прийомним батькам консультації з питань адаптації Анастасії у прийомній сім`ї, інформацію щодо вікових особливостей дітей підліткового віку. Надано рекомендації щодо корекції поведінки прийомної дитини, формування міцних позитивних взаємостосунків в родині. В підвищення виховного потенціалу прийомних батьків.

Прийомним батькам надано інформацію, проведено консультації з наданням рекомендацій щодо розвитку психічних процесів, особливих здібностей Анастасії.

З метою підвищення виховного потенціалу прийомних батьків, Войтович Н. Г та Войтович С. В. у квітні 2015 р. пройшли відповідне навчання.

2.

Карноза Тетяна Володимирівна

(18.05.2012)

В ході соціального супроводження впродовж поточного року спеціалісти ЦСССДМ надали прийомній матері роз`яснення щодо вікових особливостей дітей підліткового та юнацького віку, методів виховного впливу на дитину, та надавали відповідні рекомендації.

Прийомній матері рекомендовано спрямувати зусилля на формування толерантних взаємостосунків в родині. З підлітком проводились бесіди, консультації з метою профілактики негативних звичок (тютюнопаління), формування вміння уникати небезпечних ситуацій за межами дому.


3.

Лифар Віталій Григорович

Лифар Тетяна Михайлівна

(20.06.2008)

Спеціалісти ЦСССДМ проводили з прийомними батьками бесіди та консультації, спрямовані на подальшу підтримку позитивних стосунків в родині, надавали консультування щодо вікових та індивідуальних особливостей дівчат, роз`яснення з питань виховання та навчання дітей, розвитку особливих здібностей (з урахуванням віку та стану здоров`я), організації змістовного дозвілля. Надавали рекомендації щодо вміння батьків разом з дітьми спільно формувати сімейні цінності, дотримуватись сімейних правил.

Прийомним батькам надано рекомендації щодо виховання дітей, регулювання взаємовідносин між членами прийомної сім`ї.

В результаті – в сім`ї створено позитивний мікроклімат, присутні взаємоповага та взаєморозуміння. Батьки уважно ставляться до потреб дітей.

4.

Барінов Ігор Володимирович

Барінова Тетяна Григорівна

(21.05.2010)

Спеціалісти ЦСССДМ надавали прийомним батькам консультації з питань адаптації дітей у прийомній сім`ї, інформацію щодо вікових особливостей дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Надано рекомендації щодо корекції поведінки прийомних дітей, підтримки міцних позитивних взаємостосунків в родині. В результаті – спостерігається підвищення виховного потенціалу прийомних батьків.

Прийомним батькам надано інформацію, проведено консультації з наданням рекомендацій щодо розвитку психічних процесів дітей, особливостей спілкування з Анастасією.

Збільшився словниковий запас дитини, чіткість вимови слів.


5.

Ілюшик Світлана Володимирівна

(01.12.2011)

Прийомній матері надано рекомендації щодо вміння самостійно виявляти нахили, проблеми та потреби Анастасії, допомоги дитині у виборі друзів, вміння самостійно знаходити різні варіанти рішень сімейних проблем.

Спеціалісти ЦСССДМ проводили з прийомною матір’ю бесіди та консультації, спрямовані на роз`яснення питань виховання та навчання дитини, розвитку її особливих здібностей, підготовки до самостійного життя.

Рекомендовано прийомній матері розвивати особливі здібності дитини, враховуючи її індивідуальні особливості (вікові, особистісні, стан здоров`я тощо), звернути увагу на профілактику емоційного вигорання.

6.

Хромова Наталія Володимирівна

(20.08.2010)

Спеціалісти ЦСССДМ надавали прийомній матері інформацію щодо вікових особливостей дітей молодшого шкільного віку. Надано рекомендації щодо підтримки позитивних взаємостосунків та налагодження емоційного зв`язку з дитиною, з питань розвитку самостійності, підвищення рівня мотивації до навчання тощо.

Також прийомній матері було надано рекомендації щодо використання різних методів та засобів виховання дитини, враховуючи конкретну ситуацію, методів покарань та заохочень.

7.

Бовкун Вадим Кімович

Бовкун Оксана Іванівна

(20.07.2007)

В процесі соціального супроводження прийомним батькам було надано консультації щодо подальшого виховання, розвитку психічних процесів дитини (з урахуванням віку та індивідуальних особливостей Наталії). Також прийомним батькам було надано рекомендації щодо формування у дитини відповідальності, організовувати змістовне дозвілля.

Спеціалісти ЦСССДМ проводили з членами сім`ї роботу, спрямовану на попередження конфліктних ситуацій, зниження емоційної напруги, вміння знаходити різні варіанти рішень сімейних проблем, вміння поважати рішення іншого тощо.

Батькам рекомендовано спрямувати зусилля на формування позитивних взаємостосунків у родині, присутність в них взаємодопомоги та взаємопідтримки, а також виховання у дитини почуття емпатії.

8

Пузир Світлана Василівна

(16.10.2006)

З метою аналізу психологічного мікроклімату ДБСТ спеціалістами ЦСССДМ проведено психологічне тестування матері — виховательки та дітей — вихованців. За результатами проводились індивідуальні консультації, надавались рекомендації щодо вирішення конфліктних ситуацій в сім, ї, підтримання позитивних стосунків. У 2014 р. з сім, ї вибула одна дитина — Клименко Ярослав (усиновлення). В червні 2013 р. в сім, ю довлаштовано Карлова Максима 14. 04. 2004 р.н. Максим має вади розвитку по зору та навчається в спеціалізованій школі — інтернаті для слабозорих дітей. Спеціалістами ЦСССДМ проводиться робота з прискорення адаптації дитини в ДБСТ, матері — виховательці надаються рекомендації щодо особливостей виховання та навчання дитини з вадами зору, вміння налагоджувати емоційний контакт з дитиною, враховуючи особливості його психофізіологічного розвитку та використовуючи індивідуальний підхід. Матері — виховательці надається інформація щодо навчання, виховання та розвитку дітей молодшого шкільного та підліткового віку, організації їх дозвілля. Зі всіма дітьми — вихованцями проводиться корекційна робота, спрямована на підтримку позитивного психологічного мікроклімату в сім` ї.

9

Заплюсвічка Сергій Васильович

Соболева Світлана Іванівна

(16.10.2006)

В червні 2015 року в ДБСТ планується довлаштування ще 1 дитини-вихованця: Веремко Максима, 2003 р.н.

Батьків — вихователів проінформовано щодо вікових особливостей дітей молодшого шкільного та підліткового віку та методів виховного впливу на них. Надано рекомендації щодо регулювання взаємовідносин між дітьми, прискорення адаптації нових дітей-вихованців до нових умов проживання в ДБСТ.

Батьки успішно регулюють взаємовідносини між усіма членами прийомної сім`ї, що сприяє безконфліктному спілкуванню дітей та дорослих.

10.

Козленко Світлана

Миколаївна

20.03.2009

Прийомній матері протягом року надавались психологічні консультації щодо адаптації прийомних дітей до умов навчання і виховання в школі, в процесі виховання враховувати індивідуальних психофізіологічного особливостей розвитку дітей.

11

Родіонова Світлана Вікторівна

Родіонов Олексій Васильович

04.09.2009

Надано психологічні консультації батькам з питань виховання і навчання прийомної дитини. Проінформовано щодо вікових особливостей дітей підліткового віку та відповідного виховного впливу на них.

Прийомні батьки використовують відповідні віку дитини методи виховання.

Спеціалісти ЦСССДМ провели для батьків та дитини ряд консультацій, надали рекомендації з питань корекції поведінки хлопчика. Максиму роз`яснено правила поведінки у школі.

Спеціаліст надавав прийомним батькам рекомендації щодо визначення та розвитку особливих здібностей Максима.

На даний час хлопчик займається танцями, відвідує музичну школу (саксофон), бере участь у всеукраїнському конкурсі «Патріотична весна».

12

Овчиннікова Валентина Дмитрівна. 1953 р.н.

ПС Овчиннікової В.Д. функціонує з 24 травня 2013 р. На даний час в ПС Овчиннікової виховується четверо дітей:

Паленого Сергія, 03.02. 1997 р.н., Паленого Дениса, 08. 10. 1995 р.н. (прийомні діти) та 2 дітей під опікою.

Соціальне супроводження ДБСТ здійснювалось спеціалістами, психологами ЦСССДМ регулярно за встановленим графіком, згідно чинного законодавства. З дітьми – вихованцями і матір’ю - вихователькою проводились психологічні консультації, бесіди, надавались рекомендації.

В родині переважають позитивні стосунки, але діти ще не набули відчуття повноти цільності сім’ї, лише формуються емоційні зв`язки, емпатійні почуття.14.

Ковальова Ірина Володимирівна, 1960 р.н

Ковальов Віктор Миколайович 1948 р.н.

Прийомна сім’я була 20.12.2015 р. реорганізована у ДБСТ, 16.05.2014 р. знову стала ПС.

В сім’ю влаштовано 4 прийомних дітей:

  1. Радіонов Олександр Володимирович, 06.10. 2007 р.н.,

  2. Маментов Віталій Олегович, 05. 04. 2003 р.н.,

  3. Клімов Артем Олександрович, 31.12.2003 р.н.

  4. Харчьов Валентин Петрович, 01.11.2003 р.н.

  5. З метою аналізу психологічного мікроклімату в сім’ї та виявлення рівня взаємовідносин в сім’ї проводилось психологічне тестування. За результатами прийомним батькам надавались рекомендації стосовно виховання і навчання дітей з вадами психофізіологічного розвитку, використання індивідуального підходу в роботі з дітьми. Протягом року виникали певні труднощі (поведінка Валентина у школі та прийомній сім’ї не завжди є соціально прийнятною. Прийомні діти мають труднощі у засвоєнні деяких предметів шкільної програми тощо).

15.

Кудренко Тетяна Вікторівна1976 р.н.

Стрижикурка Сергій Володимирович 1975 р.н

Прийомну сім’ю створено з червня 2013року. В сім’ю влаштовано Щербулу Анастасію 1998 р.н.

З прийомними батьками проводились психологічні консультації стосовно особливостей виховання і навчання дитини юнацького віку, проводилась психодіагностична та корекційна робота з Анастасією та за їх результатами надавались рекомендації батькам.

16

Кузьміна Олена Вікторівна, 1961 р.н.

Кузьмін Юрій Іванович, 1961 р.н.

Прийомну сім’ю було створено 21.08.2012 року. В сім’ю були влаштовані діти: Кібка Антоніна Юріївна, 23.06.2000 р.н., Кібка Ірина Юріївна. 30.04.2005 р.н., Река Карина Миколаївна, 25.05.2002 р.н. В червні 2013 року на базі ПС створено ДБСТ, довлаштовано двоє дітей: Собко Дар’ю Миколаївну, 13.06.1998 р.н. та Шелест Діану Олегівну, 20.01.2001 р.н. Батькам-вихователям надавалися психологічні консультації стосовно особливостей виховання і навчання дітей підліткового та молодшого шкільного віку, проводилась психодіагностична робота , індивідуальна та групова корекційна робота з дітьми-вихованцями та за їх результатами надавались рекомендації батькам-вихователям. Протягом року періодично виникали непорозуміння між Діаною та батьками-вихователями, пов`язані з поведінкою дитини (тютюнопаління, вживання алкогольних напоїв, коло спілкування дівчини за межами дому, поведінка у школі тощо). Ситуація в сім`ї розглядалась на комісії з питань захисту прав дитини 07.10.2014 р. та 06.05.2015 р.

З метою підвищення виховного потенціалу Кузьміна О.В. у травні 2015 р., Кузьмін Ю. І. у липні 2015 р. пройдуть відповідне навчання.Для прийомних сімей на базі ЦСССДМ створено і функціонує клуб «Родинне коло», на засіданнях якого прийомні батьки мають змогу отримати інформацію від фахівців з різноманітних питань (навчання у школі, пільги при оплаті за комунальні послуги, податку на нерухоме майно, профілактика травматизму, виховання та навчання дітей тощо), а також поділитися досвідом з іншими прийомними батьками.

Умови утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу, знаходяться під постійним контролем Амур-Нижньодніпровської районної у місті ради.
Директор АНД ЦСССДМ Н.М. Александрова


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Доповідь розроблена на виконання Закону України «Про Загальнодержавну...
«реалізація конвенції ООН про права дитини в україні: досягнення, проблеми, перспективи»

Доповідь на засідання шмо
Леніна, 17, с. Голубівка, Новомосковський район, Дніпропетровська область, 51230

Доповідь на тему : Формування інноваційної особистості учня на основі його творчих можливостей

Доповідь на засідання шмо
Леніна, 17, с. Голубівка, Новомосковський район, Дніпропетровська область, 51230

Доповідь на тему: Сутність та
Тому ставлення людини до природи розглядається як важлива громадянська характеристика особистості

Доповідь підготовлена для теленору
Малюнок 1: Поширення фіксованого та мобільного зв’язку в Україні (відсоток населення) 13

Доповідь 2 групи
Гістотехнології – це наука, яка займається культивуванням клітин вищих організмів (рослин І тварин)

Доповідь 1учня
Мета: ознайомити учнів з основними проблемами функціонування та розвитку української мови у ХХІ столітті

Методична доповідь
Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «артемівський коледж транспортної інфраструктури»

Доповідь (або реферат) на основі двох-трьох джерел
Повторення відомостей про види мовленнєвої діяльності. Різновиди читання й аудіювання

Доповідь усна
Відповідальні за проведення конференції: Луцький національний технічний університет – кафедра обладнання переробних виробництв, завідувач...

Вступ
Перша періодична доповідь україни про виконання європейської хартії регіональних мов або мов меншин

Доповідь Голови зборів Шпаковського М. М
Присутні: члени Громадської організації «Всеукраїнське об’єднання «Українська футбольна асоціація медиків» (далі по тексту – го «во...

«доповідь на конференцію 2014»
Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, кафедра природничої освіти запрошує вас взяти участь у роботі...

Доповідь Заступника директора з нвр
Педагогічна технологія це продумана в усіх деталях модель спільної діяльності з проектування, організації та проведення навчального...

Доповідь «Методичні рекомендації щодо навчання письма дітей шестирічного...
Читання І письмо два найпотрібніші школяреві інструменти навчання І водночас два віконця в навколишній світ

Акмеологічні аспекти розвитку особистості вчителя та учня в сучасних умовах. (доповідь)
Згідно із Законом України "Про освіту" "педагогічні працівники зобов’язані постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність,...

Доповідь начальника відділу освіти
Зміни в політичному, соціально-економічному житті нашої країни, зростаючі вимоги суспільства до якісної освіти спонукають як до радикальних...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт