Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни кримінальне право

Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни кримінальне право

Сторінка1/3
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ УПРАВЛІННЯ І ПРАВА ПДАА

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИКРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО


(для студентів заочної форми навчання юридичного відділення )

Полтава -2016

Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Кримінальне право» для студентів заочної форми навчання юридичного віділення / Укладач: викладач Кострубяк Т.В. – Полтава : Аграрний коледж управління і права ПДАА, 2015. – 36 с.

Обговорено на засіданні циклової комісії юридичних дисциплін

протокол №  від « » 2015 року

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Кримінальне право відноситься до фундаментальних нормативних професійно-орієнтовних юридичних дисциплін і займає провідне місце у професійній підготовці співробітників правоохоронних органів, суддів, адвокатів та юристів іншого профілю. Це покладає на студентів обов’язок з перших занять зосередити зусилля на засвоєнні відповідних кримінально-правових норм, науково-теоретичних концепцій, категорій і понять.

Відповідно до навчального плану студенти коледжу виконують контрольну роботу з курсу кримінального права. Контрольна робота запланована з метою перевірки теоретичних знань, придбання навичок аналізу кримінального закону та вміння здійснювати юридичну кваліфікацію суспільно небезпечних діянь, використовувати при цьому керівні роз’яснення Пленуму Верховного Суду України.

Виконання контрольної роботи сприяє більш глибокому засвоєнню положень та інститутів як Загальної так і Особливої частин кримінального права, розвитку навичок логічно викладати думку з аргументованими висновками, правильному застосуванню кримінального закону для кваліфікації злочинів.

Неодмінною умовою успішного виконання контрольної роботи є попереднє вивчення кримінального закону (відповідних розділів Загальної та Особливої частин КК України), постанов Пленуму Верховного Суду України, навчальних видань.

Контрольна робота складається з теоретичного питання та задачі і надається для перевірки у встановлений строк.

Завдання для контрольної роботи містять 10 варіантів. Номер варіанта визначається за першою літерою прізвища.
Варіанти контрольних робіт:
Варіант №1 - літери А, Б; Варіант №6 - літери Н, О;

Варіант №2 - літери В, Г; Варіант №7 - літери П, Р;

Варіант №3 - літери Д, Е, Є, Ж; Варіант №8 - літери С, Т, У;

Варіант №4 - літери З, І, Ї, Й, К; Варіант №9 - літери Ф, Х, Ц, Ч;

Варіант №5 - літери Л, М; Варіант №10 - літери Ш, Щ, Ю, Я.

На початку виконання контрольної роботи необхідно ознайомитись з цими методичними рекомендаціями, а також з рекомендованою літературою.

На початку виконання контрольної роботи необхідно ознайомитись з цими методичними рекомендаціями, а також з рекомендованою літературою. Обов’язковою для виконання роботи є наступна література: конспект лекцій, монографії, статті, Кримінальний кодекс України та постанови Пленуму Верховного Суду України, що стосуються кримінально-правової кваліфікації.

Для виконання контрольної роботи необхідно використовувати такі джерела:

Закони

 1. Конституція України //Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст. 141. (З наступними змінами і доповненнями).

 2. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №25-26. – Ст. 131. (З наступними змінами і доповненнями).

 3. Кримінальний кодекс України // Офіційний вісник України. – 2001. – №21. – 8 червня. (З наступними змінами і доповненнями).

 4. Кримінальний кодекс України // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2001. – №6. – 240 с. (З наступними змінами і доповненнями).

 5. Кримінальний кодекс України: Офіційний текст. – К.: Юрінком Інтер. 2001.-240 с. (З наступними змінами і доповненнями).

 6. Кримінальний кодекс України: укр., рос, англ. м. / Відп. ред.; передм. акад НАН України Ю.С. Шемшученка. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького и НАН України, 2002. – 584 с. (З наступними змінами і доповненнями).

 7. Кримінальний кодекс України: Офіц. видання. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. – 336 с. (З наступними змінами і доповненнями).

 8. Закон України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування» від 17.01.2002 р. № 2953-ИІ [ст.203-1 КК] // ОВУ. – 2002. – N 7. – Ст. 276.

Підзаконні акти

 1. Постанова ПВСУ від 26.04.2002 р. №1 „Про судову практику у справах про необхідну оборону”.

 2. Постанова ПВСУ від 26.04.2002 р. №2 „Про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання і заміну не відбутої частини покарання більш м’яким”.

 3. Постанова ПВСУ від 26.04.2002 р. №3 „Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибуховими пристроями чи радіоактивними матеріалами”.

 4. Постанова ПВСУ від 26.04.2002 р. №4 „Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів”.

 5. Постанова ПВСУ від 26.04.2002 р. №5 „Про судову практику у справах про хабарництво”

 6. Постанова ПВСУ від 15.05.2002 р. № 2 „Про практику розгляду судами справ про застосування примусових заходів виховного характеру”.

 7. Постанова ПВСУ від 07.02.2003 р. №2 „Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я особи”.

 8. Постанова ПВСУ від 25.04.2003 р. №3 „Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності”.

 9. Постанова ПВСУ від 24.10.2003 р. №7 „Про практику призначення судами кримінального покарання”.

 10. Постанова ПВСУ від 26.12.2003 р. №15 „Про судову практику у справах про перевищення влади або службових повноважень”.

 11. Постанова ПВСУ від 26.12.2003 р. №16 „Про практику застосування судами України законодавства про погашення і зняття судимості”.

 12. Постанова ПВСУ від 28.12.1996 р. №15 (Із змінами, внесеними згідно з Постановою ПВСУ №17 26.12.2003 р.) „Про практику призначення військовослужбовцям покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні”.

 13. Постанова ПВСУ від 27.02.2004 р. №2 „Про застосування судами законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність”.

 14. Постанова ПВСУ від 16.04.2004 р. №5 „Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини неповнолітніх”.

 15. Постанова ПВСУ від 28.05.2004 р. №9 „Про деякі питання застосування судами України адміністративного та кримінального законодавства у зв’язку з набранням чинності Законом України від 22 травня 2003 р. „Про податок з доходів фізичних осіб”.

 16. Постанова ПВСУ від 08.10.2004 р. №15 „Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів”.

 17. Постанова ПВСУ від 10.12.2004 р. №17 „Про судову практику у справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля”.

 18. Постанова ПВСУ від 15.04.2005 р. №5 „Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом”.

 19. Постанова ПВСУ від 03.06.2005 р. №7 „Про практику застосування судами примусових заходів медичного характеру та примусового лікування”.

 20. Постанова ПВСУ від 03.06.2005 р. №8 „Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил”.

 21. Постанова ПВСУ від 23.12.2005 р. №13 „Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об’єднаннями”.

 22. Постанова ПВСУ від 23.12.2005 р. № 14 „Про практику застосування судами України законодавства у справах про деякі злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, а також про адміністративні правопорушення на транспорті”.

 23. Постанова ПВСУ від 23.12.2005 р. № 12 „Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності”.

 24. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 2006 р. № 10 „Про судову практику у справах про хуліганство”.

 25. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 2008 р. № 5 „Про судову практику у справах про злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи”.

 26. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 19 грудня 2008 р. № 18 „Про внесення змін та доповнень до постанови Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 року № 14 „Про практику застосування судами України законодавства у справах про деякі злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, а також про адміністративні правопорушення на транспорті”.

 27. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 р. № 7 „Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини проти безпеки виробництва”.

 28. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 р. № 8 „Про внесення змін та доповнень до постанови Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 року № 7 „Про практику призначення судами кримінального покарання”.

 29. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 2009 р. № 10 „Про судову практику у справах про злочини проти власності”.

 30. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 2009 р. № 11 „Про внесення доповнення до постанови Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 року № 7 „Про практику призначення судами кримінального покарання”.

 31. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 18 грудня 2009 р. № 16 „Про внесення змін та доповнень до постанови Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 року № 4 „Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів”.

 32. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 4 червня 2010 року № 4 „Про звернення до Конституційного Суду України з конституційним поданням щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 4, частин першої та четвертої статті 5, частини третьої статті 74 Кримінального кодексу України, статті 73 Закону України “Про Конституційний Суд України”.

 33. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 4 червня 2010 року № 7 „Про практику застосування судами кримінального законодавства про повторність, сукупність і рецидив злочинів та їх правові наслідки”.

Коментарі до КК України

 1. Коржанський М.Й. Науковий коментар Кримінального кодексу України. – К.: Атіка, Академія, Ельга-Н. – 2001. – 656 с.

 1. Кримінальний Кодекс України : Науково-практичний коментар / [Баулін Ю. В, Борисов В. І, Гавриш С. Б. та ін.]; за заг. ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – К. : Концерн „Видавничий дім”, Ін-Юре, 2003. – 1196 с.

 1. Кримінальний Кодекс України : Науково-практичний коментар / [Баулін Ю. В, Борисов В. І, Гавриш С. Б. та ін.]; за заг. ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – Х. : Одіссей, 2008. – 1208 с.

 2. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. / М.І. Хавронюк. Категорії злочинів і санкції Особливої частини КК України: наукове дослідження та деякі висновки. За ред. М.І. Мельника. – К: А.С.К., 2001. – 304 с.

 3. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / [М. О. Потебенько, В. Г. Гончаренко]. – К. : „ФОРУМ”, 2001., у 2-х ч. (ч. 2), 674 с.

 4. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / [П. П. Андрушко, В. Г. Гончаренко, Є. В. Фесенко]. – [2 – ге вид, перпероб. та доп.]. – К. : Дакор, 2008. – 1428 с.

 5. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / [П. С.Матишевський, Є. В. Фесенко, С. Д. Шапченко та ін.]; за заг. ред. С. С.Яценка. – [4-те вид., перероб. та доп.]. – К. : А.С.К., 2005. – 848 с. – (Нормативні матеріали та документи).

 6. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – 8-ме вид., перероб. і доп. – Х. : Фактор, 2011. – 1280 с.

 7. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: У 2 т. – Т.1 / За заг. ред. П.П. Андрушка, В.Г. Гончаренка, Є.В. Фесенка. - К.: Алерта; КНТ; Центр учбової літератури. – 2009. – 964 с.

 8. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: У 2 т. – Т.2 /За заг. ред. П.П. Андрушка, В.Г. Гончаренка, Є.В. Фесенка. – К.: Алерта; КНТ; Центр учбової літератури. – 2009. – 624 с.

 9. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / [В. К. Грищук, О. О. Дудоров, А. М. Ришелюк та ін.]; за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – [6-те видання, переробл. і доповн.]. – К. : Юридична думка, 2009. – 1236 с.

 10. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України : У 2-х т. – Т. 1 / За заг. ред. П. П. Андрушка, В. Г. Гончаренка, Є. В. Фесенка. – 3-тє вид., пероб. та доп. – К. : Алерта; КНТ; Центр учбової літератури. – 2009. – 964 с.

 11. Уголовннй кодекс Украйни. Комментарий / Под ред. Ю.А. Кармазина, Е.Л. Стрельцова. – X.: Одиссей, 2001. – 960 с.

Підручники, посібники

 1. Андрусів Г.В., Бантишев О.Ф., Романюк Б.В. Кримінальне право України. Особлива частина: Посібник для підготовки до іспитів. – К.: Вид. Паливода А.В., 2002. – 292 с.

 2. Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів. Навч. посібник. Вид. 2-ге. – К.: Атіка, 2002. – 640 с.

 1. Коржанський М.Й. Кримінальне право та законодавство України. Частина Особлива. Курс лекцій. – К.: Атіка, 2001. – 544 с.

 1. Кримінальне законодавство України. Порівняльний аналіз статей Кримінального кодексу України 2001 р./ С.В. Гізімчук, Ю.В. Гродецький, С.В. Гринчак. За заг. ред. В.В. Сташиса. – К.: Ін Юре, 2001. – 284 с.

 2. Кримінальне право України. Загальна частина / [Александров Ю. В., Антипов В. І., Володько М. В. та ін.]; за ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка. – [вид. 3-тє, переробл. та доповн.]. – К. : Юридична думка, 2004. – 352 с.

 3. Кримінальне право України. Загальна частина / [М. І. Бажанов, В. В. Сташис, В. Я. Тацій та ін.]. – К. : Юрінком Інтер-Право, 2001. – 416 с.

 4. Кримінальне право України. Загальна частина / [М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін.]. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 480 с.

 5. Кримінальне право України. Загальна частина : Підручник / Відп. ред. заслужений діяч науки і техніки України, доктор юридичних наук, професор Є. Л. Стрельцов. – Х. :Одіссей, 2009. – 328 с.

 6. Кримінальне право України. Загальна частина :підручник / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, Л.М. Кривоченко та ін. ; за ред. проф. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – 3-є вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 496 с.

 7. Кримінальне право України. Загальна частина :підручник / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, Л.М. Кривоченко та ін. ; за ред. проф. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – 4-е вид., перероб. і допов. – Х. : Право, 2010. – 456 с.

 8. Кримінальне право України. Особлива частина :підручник / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, Л.М. Кривоченко та ін. ; за ред. проф. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – 3-є вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 624 с.

 9. Кримінальне право України. Особлива частина :підручник / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, Л.М. Кривоченко та ін. ; за ред. проф. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – 4-е вид., перероб. і допов. – Х. : Право, 2010. – 608 с.

 10. Кримінальне право України. Особлива частина. Підручник для студентів юридичних вузів і факультетів / [Г. В. Андрушко, С. Я. Лихова, С. В. Фесенко та ін.]; за заг. ред. П. С. Матишевського, С. С. Яценка, П. П. Андрушка. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – 891 с.

 11. Кримінальне право України: Особлива частина: Підручник для слухачів юрид. спец. вищ. закладів освіти/ За ред. М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – Київ-Харків.: Юрінком Інтер, 2001. – 496 с.

 12. Кримінальне право України: Практикум / За ред. С.С. Яценка. – К.: Юрінком Інтер, 2002 – 528 с.

 13. Кримінальне право України [навчальний посібник] / за ред. Л.В. Багрій-Шахматова. – О. : ОНМУ, 2004. – 676 с.

 14. Кримінальний кодекс України з постатейними матеріалами: Станом на1 вересня 2000 р: У 2 кн./ Упоряд.: П.П. Андрушко. С.Д. Шапченко. – К: Юрінком Інтер, 2000. – Кн.1. – 784 с; Кн.2. – 752 с.

 15. Кримінальні кодекси України 2001 та 1960 років: порівняльні таблиці / Упорядники: Є.В. Фесенко, Я.Є.Фесенко. – К.:Істина,2001. – 272с.

 16. Навроцький В.О. Кримінальне право України. Особлива частина: Курс лекцій. – К: Т-во «Знання». КОО, 2000. – 771с.

 17. Навроцький В.О. Наступність кримінального законодавства України(порівняльний аналіз КК України 1960 р. та 2001 р.). – К.: Атіка, 2001. – 272 с.

 18. Навроцький В.О. Теоретичні проблеми кримінально-правової кваліфікації. – К.: Атіка, 1999. – 418 с.

 19. Осадчий В.І.. Плугатир В.С., Кузнецов В.В. Кримінальне право України. Тестові завдання з відповідями: Навч. посібник/ За заг. ред. В.І. Осадчого. – К: Атіка, 2002. – 208 с.

 20. Сравнительная таблица уголовных кодексов Украины 1960 и 2001 годов. – Х.: ООО «Одиссей», 2001. – 144 с.

 21. Уголовное право Украины. Общая и особенная части. Учебник/ Под ред. Е.Л.Стрельцова. – X.: Одиссей, 2002 – 672 с.

 22. Харченко В.Б. Уголовное право Украины. Общая и Особенная части:новое законодательство в вопросах и ответах. Конспект лекций. – К.: Атика, 2002. – 288 с.

 23. Харченко В.Б., Перекрестов Б.Ф. Уголовное право. Часть Особенная. – X.: Скорпион, 2001. – 272 с.

Монографії

  1. Алфьоров С.М., Шаблистий В.В. Кримінальна відповідальність за погрози застосуванням фізичного насильства / монографія. – Запоріжжя : ФОП Зеленкевич Л.П., 2011. – 212 с.

  2. Антипов В. В. Обставини, які виключають застосування кримінального покарання : монографія / В. В. Антипов, В. І. Антипов. – К. : Атіка, 2004. – 208 с.

  3. Багрий-Шахматов Л.В. Уголовно-правовые и криминологические проблеми коррупции, теневой экономики и борьбы с ними. – Одесса: Латстар, 2001. – 530 с.

  4. Бажанов М.И. Множественность преступлений по уголовному праву Украины. – Х. : Право, 2000. – 128 с.

  5. Богатирьов І. Г. Виправні роботи як вид покарання : Кримінальні, кримінологічні та кримінально-виконавчі проблеми : монографія / І. Г. Богатирьов. – К. : МП «Леся», 2002. – 139 с.

  6. Брайнін Я.М. Основні питання загального вчення про склад злочину. – К. : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – 188 с.

  7. Бурдін В. М. Кримінальна відповідальність за злочини, вчиненні у стані сп’яніння : монографія / В. М. Бурдін. – К. : Атіка, 2005. – 160 с.

  8. Воробей П. А. Кримінальна відповідальність за незаконну торгівельну діяльність / П. А. Воробей (Під ред. В. К. Матвійчука) : монографія. – Київ : УАВС, 1996. – 116 с.

  9. Гриненко І.М. Наркобізнес та національна безпека. – К.: Сфера, 2002. – 211 с. (с/бібл.)

  10. Гуторова Н.О. Кримінально-правова охорона державних фінансів України: Монографія. – X.: НУВС, 2001. – 384 с.

  11. Джужа О. М. Запобігання злочинам, пов’язаним із сексуальним насильством : монографія / О. М. Джужа. – К. : Атіка, 2009. – 240 с.

  12. Діяльність органів внутрішніх справ по запобіганню торгівлі людьми /Навч. посібник. За ред. О.М Бандурка. – X.: Вид-во НУВС, 2001. – 244 с.

  13. Дудоров О.О. Відповідальність за злочини проти довкілля: Науково-практичний коментар розділу VIII Особливої частини нового КК України. – Бердянськ: АРІУ при ЗДУ, 2001. – 83 с.

  14. Дудоров О.О., Мельник МІ., Хавронюк М.І. Злочини у сфері підприємництва. Навчальний посібник / За ред. М.І.Хавронюка. – К: Атіка, 2001. – 608с.

  15. Емельянов В.П. Терроризм и преступлсния с признаками терроризирования (уголовно-правовые исследования). – М.,2000. – 287 с.

  16. Козак О. С. Ефективність звільнення від кримінальної відповідальності в Україні : [монографія] / за ред. О.М. Бандурки. – Київ : Освіта України, 2009. – 204 с.

  17. Коржанський М. Й. Предмет та об’єкт злочину : монографія / М. Й. Коржанський. – Дніпропетровськ : Юр. Акад. МВС; Ліра ЛТД, 2005. – 252 с.

  18. Коржанський М. Й. Проблеми кримінального права : монографія / М. Й. Коржанський. – Дніпропетровськ : Юрид. акад. МВС, 2003. – 200 с.

  19. Коробеев А. И. Советская уголовно-правовая политика: проблемы криминализации и пенализации / А. И. Коробеев. – Владивосток : Дальневосточный ун-т, 1987. – 268 с.

  20. Лень В. В. Осудність в кримінальному праві та законодавстві : монографія / В. В. Лень. – Дніпропетровськ : ДДУВС; Ліра ЛТД, 2008. – 180 с.

  21. Мельник М.І. Корупція: сутність, поняття, заходи протидії: Монографія. – К: Атіка, 2001. – 304с.

  22. Матышевский П.С. Ответственность за преступления против социалистической собственности : монография. – Киев : Вища шк. Изд-во при Киев. ун-те, 1933. – 175 c.

  23. Мельник М.І. Хабарництво: загальна характеристика, проблеми кваліфікації, удосконалення законодавства. – К: Парламентське видавництво, 2000. – 256 с.

  24. Мисливий В. А. Злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту : монографія / В. А. Мисливий. – Дніпропетровськ : Юрид. акад. МВС, 2004. – 380 с.

  25. Осадчий В.І, Плугатир В.С., Савченко А.В. та ін. Кримінально-правовий захист і відповідальність працівників правоохоронних органів: Навч. посібник. – К: НАВСУ, 2001. – 104 с.

  26. Стрельцов Є.Л. Економічні злочини: внутрідержавні та міжнародні аспекти: Навчальний посібник. – Одеса: Астропринт, 2000. – 476с.

  27. Фесенко Є.В. Кримінально-правовий захист здоров’я населення (коментар законодавства та судової практики). – К.: Істина, 2001. – 192 с.

Рішення задач рекомендується викладати за наступним планом:

 1. Обставини (коло питань), що необхідно з’ясувати при розслідуванні даного злочину для правильної кваліфікації злочину та правильного вирішення задачі.

 2. Загальний висновок про наявність у вчиненому діянні складу злочину з посиланням на пункти, частини, статті КК України.

Висновок про відсутність складу злочину необхідно детально мотивувати. Для цього слід проаналізувати наявні ознаки та вказати, які елементи складу злочину відсутні.

 1. Коротка кримінально-правова характеристика конкретного злочину (місце даного злочину в системі Особливої частини та певні розділи КК України, його суспільна небезпека, визначення поняття певного злочину (законодавче чи наукове).

 2. Детальний юридичний аналіз складу злочину, який повинен будуватися на обставинах, викладених у задачі, а не бути абстрактним. З цією метою потрібно:

а) визначити родовий, видовий та безпосередній (основний, додатковий чи факультативний) об’єкти злочину, предмет посягання потерпілого;

б) аналізуючи об’єктивну сторону, необхідно визначити конструкцію складу злочину (матеріальний, формальний або усічений) в залежності від цього характеризувати дію (бездіяльність), причинний зв’язок, а також інші ознаки (місце, спосіб, засоби, обставини(обстановка), знаряддя, час), момент закінчення злочину;

в) вказати ознаки суб’єкта злочину (фізична особа, осудність, вік), а також при необхідності розкрити ознаки спеціального суб’єкта (службова особа, військовослужбовець тощо);

г) назвати форми і види вини, розкрити їх зміст, стосовно до умов задачі, визначити інтелектуальну та вольову ознаки, а також роль мотиву, мети та емоційного стану у такому злочині;

д) розкрити зміст кваліфікуючих ознак (за наявності);

е) відмежувати даний злочин від суміжних злочинів.

В деяких задачах йдеться про незакінчену злочинну діяльність або про вчинення злочину у співучасті. У таких випадках необхідно показати особливості таких складів злочину, охарактеризувати об’єктивні та суб’єктивні ознаки незакінченої злочинної діяльності, об’єктивні та суб’єктивні ознаки конкретного виду співучасті.

Якщо вчинене складає сукупність злочинів, то за вказаною схемою слід аналізувати кожен склад злочину.

Як рішення задачі, так і відповідь на теоретичне питання мають бути розкриті з посиланням на КК України та постанови Пленуму Верховного Суду України.

Умови задач необхідно записати.

Обсяг контрольної роботи не повинен перевищувати 20 сторінок.

Вимоги до оформлення контрольної роботи:

- робота у визначені строки податься тільки у рукописному варіанті (друкований не допускається);

 • робота виконується в учнівському зошиті в клітинку;

 • Обсяг роботи повинен становити не менше 12 сторінок;

 • список використаних джерел оформлюється в кінці тексту під назвою «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», а не «ЛІТЕРАТУРА» або якось інакше.

Приклади рішення задач

Задача 1. Вербенко у себе вдома після розпиття спиртних напоїв з сусідом Гуліним, п’ять разів ударив свого друга Гуліна кухонним ножем у живіт, грудну клітину й ліву руку. Як з`ясувалося в процесі розслідування, причиною став образливий вислів Гуліна. За висновком судово-медичної експертизи спричинено проникаюче поранення порожнини очеревини глибиною 7 см та порізи шкіряного покрову. На лікуванні Гулін перебував в стаціонарі 28 днів.

Рішення

Дії Вербенка належить кваліфікувати за ч. 1 ст. 121 КК.

Родовий об’єкт - життя і здоров’я особи.

Безпосередній об’єкт - здоров’я особи. За умовами задачі - здоров’я Гуліна.

Об’єктивна сторона - полягає у спричиненні тяжкого тілесного ушкодження небезпечного для життя в момент заподіяння.

За умовами задачі, Вербенко будучи в нетверезому стані у відповідь на образливий вислів свого сусіда Гуліна, з яким спільно у себе дома розпивав спиртні напої, кухонним ножем наніс останньому 5 ударів у живіт, грудну клітину і ліву руку. Внаслідок чого заподіяв йому проникаюче поранення черевної порожнини глибиною 7 см. та порізи шкіряного покрову. На лікуванні Гулін перебував у стаціонарі 28 днів.

Згідно з пунктом 2.1.2 Правил судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень затверджених наказом МОЗ України від 17.01.1995р. № 6 – небезпечними для життя є ушкодження, що в момент заподіяння (завдання) чи в клінічному перебігу через різні проміжки часу спричиняють загрозливі для життя явища і котрі без надання медичної допомоги, за звичайним своїм перебігом, закінчуються чи можуть закінчитися смертю. Запобігання смерті, що обумовлене наданням медичної допомоги, не повинно братися до уваги при оцінюванні загрози для життя таких ушкоджень. Загрозливий для життя стан, який розвивається в клінічному перебігу ушкоджень, незалежно від проміжку часу, що минув після його заподіяння, повинен перебувати з ним у прямому причинно-наслідковому зв’язку.

В пункті 2.1.3. цих Правил визначено перелік ушкоджень, що є небезпечними для життя в момент їх заподіяння і зокрема в підпункті “К” зазначено – ушкодження живота, котрі проникли в черевну порожнину, в тому числі і без ушкодження внутрішніх органів.

Вербенко вчинив злочин шляхом дії, тобто активної поведінки із застосуванням знаряддя – кухонний ніж. Спосіб, час, місце значення для кваліфікації не мають. Обстановка – спільне вживання спиртних напоїв, сварка.

Між діями Вербенка та суспільно-небезпечними наслідками має місце прямий необхідний причинний зв’язок, оскільки вони настали саме від дій Вербенка, а не з інших причин.

За особливостями конструкції це матеріальний склад, тобто вважається закінченим з моменту настання суспільно-небезпечних наслідків.

Вербенко вчинив закінчений злочин.

Суб’єктивна сторона – характеризується умисною формою вини у виді як прямого, так і непрямого умислу.

Із обставин, зазначених в задачі (кількість ударів, локалізація і характер тілесних ушкоджень) можна зробити висновок, що Вербунко мав умисел на заподіяння шкоди здоров’ю Гуміну невизначеного характеру, тобто він не бажав настання конкретних суспільно-небезпечних наслідків. Таким чином, суб’єктивна сторона характеризується умисною формою вини у виді прямого (евентуального) умислу. Мотив – розкривається відповідно до умов задачі.

Суб’єкт – фізична осудна особа, яка досягла 14 річного віку, таким за умовами задачі є Вербенко.

Те, що Гуміну були заподіяні різної тяжкості тілесні ушкодження, крім тяжкого (порізи та тривалий розлад здоров’я – знаходився на лікуванні 28 днів), а також надання своєчасної медичної допомоги не впливає на кваліфікацію вчиненого Вербенком.

Остаточна кваліфікація – ч.1 ст. 121 КК.

Задача 2. Тарабанов вночі прийшов до фермерського господарства Зінченка, де його дружина працювала дояркою, і вивів одну свиню, але був затриманий охоронцем за воротами господарства. На допиті пояснив, що хотів продати свиню і купити холодильник. Як з`ясувалося в процесі розслідування, викрадена свиня могла бути продана за 900 грн.

Рішення

Безпосередній об’єкт – власність. За умовами задачі приватна власність, а саме Зінченка.

Предмет – чуже майно (одна свиня вартістю 900 грн.).

Потерпілий – фізична особа, Зінченко – власник майна.

Об’єктивна сторона – діяння у формі активних дій: таємне викрадення чужого майна.

Спосіб – таємний, оскільки дії відбуваються вночі, і Тарабанов розраховував на те, що ніхто його не побачить, коли він проникне до ферми і вчинить викрадення.

Час – значення для кваліфікації не має.

Місце – приміщення ферми Зінченка, що має охорону.

Наслідки – матеріальна шкода Зінченку. Фактично заподіяна матеріальна шкода не була, оскільки охоронець затримав Тарабанова за воротами ферми, і він не зміг розпорядитися викраденою свинею.

Причинний зв`язок – прямий.

Суб’єкт – фізична осудна особа з 14 років, Тарабанов.

Суб’єктивна сторона – умисна форма вини у вигляді прямого умислу.

Мета – незаконно заволодіти чужою власністю і розпорядитися нею на власний розсуд.

Мотив – корисливий.

Дії Тарабанова можна кваліфікувати за ст.185 КК “Крадіжка”, оскільки спосіб вчиненого діяння характеризується таємністю. Таємність характеризується тим, що:

 • вчиняється у відсутності власника чи інших осіб;

 • вчиняється у присутності осіб, але непомітно для них;

 • здійснюється у їхній присутності, але винна особа не знає про це чи вважає, що робить це непомітно для них;

 • потерпілий чи інші особи в силу малолітства, сп’яніння не усвідомлюють факту протиправного вилучення майна;

 • винний діє з урахуванням сприятливої для нього обстановки, яка, на його переконання, виключає втручання сторонніх осіб, котрі усвідомлюють противправність заволодіння майном.

Те, що Тарабанов був затриманий з викраденою свинею, на кваліфікацію не впливає, оскільки охоронець затримав його за воротами фермерського господарства, тобто, винний отримав початкову можливість розпорядитися викраденою свинею. Крадіжка вважається закінченим злочином з моменту, коли винна особа вилучила майно і має реальну в цей момент можливість розпорядитися чи користуватися ним (наприклад, передати іншій особі) – п. 6 ППВСУ №12 від 25.12.1992 р. „Про судову практику в справах про корисливі злочини проти приватної власності”. Визначення моменту закінчення злочину в кожному випадку залежить від характеру майна, обстановки вчинення крадіжки, наявності реальної можливості використати майно за розсудом крадія.

Враховуючи те, що Тарабанов вночі проник на охоронювану територію ферми, в його діях присутня ознака проникнення, передбачена частиною 3 статті 185 КК. Відповідно до положень вище згадуваної Постанови, термін “проникнення” має два критерії: юридичний (психологічний) і фізичний (технічний). Юридичний означає, що особа з усвідомленням і спонуканням нелегально вторгається у чуже житло чи інше приміщення з метою збагатитися шляхом викрадення не належного їй майна. А фізичний полягає у тому, що особа фізично проникає у чуже житло чи інше приміщення, одержуючи можливість безпосереднього доступу до майна шляхом недозволеного входу через відкриті двері, із застосуванням технічних засобів, пошкодженням сховища або охоронних пристроїв (використання відмичок та підібраних ключів, пролом стіни, стелі, огорожі, підкоп під приміщення тощо). Або особа застосовує пристосування, які дозволяють вилучити майно із приміщення, не входячи до нього.

Під приміщенням слід розуміти внутрішню, не призначену для житла частину будівлі або споруди, які належать певним власникам і у яких знаходиться, зберігається або охороняється майно. До інших приміщень у цьому сенсі також можуть належати завод, цех, корабель, магазин, театр, поштова філія, ощадний банк, музей, навчальний заклад, церква та інші господарські, службові та виробничі приміщення.

Говорити про розмір викраденого, ми повинні з`ясувати вартість викраденої свині. Вона складає 900 грн. У відповідності до пунктів 2, 3, 4 примітки до ст.185 КК ми можемо визначити такі види розміру викраденого майна:

 • значна шкода – від 100 до 250 НМДГ;

 • великий – від 250 до 600 НМДГ;

 • особливо великий – більше 600 НМДГ.

Оскільки вартість свині – 900 грн., то визнати розмір заподіяної шкоди значним немає підстав.

Остаточна кваліфікація дій Тарабанова – ч.3 ст.185 КК за ознакою проникнення у приміщення.
На титульному аркуші слід вказати: варіант контрольної роботи, прізвище, ім’я, по батькові (повністю), курс, номер групи.

Зразок оформлення титульного аркушу курсової роботи

міністерство ОСВІТИ І НАУКИ україни

АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ УПРАВЛІННЯ І ПРАВА ПДАА

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з кримінального права

варіант № ХХ

Виконав:

Студент навчальної групи 31 - ЮПЗ,

Бондаренко Сергій Миколайович

Перевірив:

Викладач Кострубяк Т.В.

Полтава - 2016


Контрольна робота оцінюється «зараховано» або «незараховано». Студенти, контрольну роботу яких незараховано, до іспиту не допускаються. Контрольна робота, яка має грубі юридичні помилки, виконана з відхиленням від запропонованого вище плану, а також виконана не самостійно, не підлягає зарахуванню й повертається студенту. В такому випадку повторно виконується той же варіант з урахуванням рецензії, якщо в ній не вказано про виконання іншого варіанта роботи.

Особи, які своєчасно не представили роботи або ж подали роботи, виконані не за своїм варіантом, до складання іспиту не допускаються.

Критеріями оцінювання контрольної роботи є:

а) ступінь розробки теми;

б) повнота охоплення і вивчення літератури стосовно теми;

в) використання спеціальної літератури, нормативних актів, юридичної практики (у тому числі практики судів та слідчих органів);

г) творчий підхід до написання роботи;

д) правильність та наукова обґрунтованість висновків;

е) самостійність викладення;

ж) додержання розроблених методичних рекомендацій.

При оцінці контрольної роботи враховуються: ступінь вивчення і розкриття теми, досягнення мети і задач дослідження; уміння аналізувати зібраний матеріал; грамотність викладу; правильність оформлення, якість доповіді слухача, аргументованість його відповідей на питання. При виставленні загальної оцінки „зхараховано” враховуються: оцінка якості самої роботи (її змісту, оформлення і т.д.) і оцінки захисту контрольної роботи студентом (за результатами співбесіди).
ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

ВАРІАНТ 1

Завдання

  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації до практичних занять І виконання контрольних...
Методичні рекомендації до практичних занять І виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «основи зед» для студентів спеціалізації...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Кримінальне право (загальна частина)» для студентів напряму...

Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт із дисципліни
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни «Діловодство» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності...

Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання Черкаси 2008
Методичні рекомендації містять тематичний план з дисципліни “Нормування праці”, програму дисципліни, порядок виконання контрольних...

Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання Черкаси 2008
Методичні рекомендації містять тематичний план з дисципліни “Економіка праці І соціально-трудові відносини”, програму дисципліни,...

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Контроль І ревізія" для студентів заочної форми навчання...

Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання Черкаси 2007
Рекомендації містять навчальну програму з дисципліни “Господарське законодавство”, порядок виконання контрольних робіт, варіанти...

Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання Черкаси 2008
Планування та організація діяльності підприємства”, програму дисципліни, порядок виконання контрольних робіт, варіанти контрольних...

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “ Податковий облік” для студентів денної та заочної форми...

Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання Черкаси 2007
Методичні рекомендації містять тематичний план дисципліни „Основи Кримінального кодексу України, навчальну програму, порядок виконання...

Методичні рекомендації щодо практичних робіт з навчальної дисципліни
Методичні рекомендації щодо практичних робіт з навчальної дисципліни,,Облік у бюджетних установах" для студентів денної та заочної...

Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної...
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Електротехніка в будівництві» для студентів денної...

Методичні рекомендації до самостійного вивчення нормативної дисципліни «Митне право»
Приймаченко Д. В. Навчально-методичне забезпечення дисципліни «Митне право». Програма вибіркової навчальної дисципліни «Митне право»...

Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни «криміналістика»
Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни «Криміналістика» та методичні вказівки щодо їх виконання для студентів, що навчаються...

Методичні рекомендації щодо забезпечення виконання контрольних робіт...
Розповсюдження І тиражування без офіційного дозволу Київського професійно-педагогічного коледжу ім. А. Макаренка заборонено

Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з навчальної...
«Безпека інформаційних І комунікаційних систем», спеціальністю 17010101, 17010101

Методичні рекомендації та завдання для проведення навчальної практики з навчальної дисципліни
Методичні рекомендації та завдання для проведення навчальної практики бакалаврів з обліку та аудиту з навчальної дисципліни “Фінансовий...

Методичні рекомендації та завдання для проведення навчальної практики з навчальної дисципліни
Методичні рекомендації та завдання для проведення навчальної практики бакалаврів з обліку та аудиту з навчальної дисципліни “Фінансовий...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт