Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Спадщина. Алгоритм проведення державної реєстрації переходу права власності на успадковану частку нерухомого майна у вже відкритому розділі

Спадщина. Алгоритм проведення державної реєстрації переходу права власності на успадковану частку нерухомого майна у вже відкритому розділі


Спадщина

Марина Єлькіна,

приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу

СПАДЩИНА.
АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА УСПАДКОВАНУ ЧАСТКУ НЕРУХОМОГО МАЙНА У ВЖЕ ВІДКРИТОМУ РОЗДІЛІ


Відповідно до книги шостої Цивільного кодексу України (далі — ЦК України) спадкуванням є перехід прав та обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців).

До складу спадщини входять усі права та обов’язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті. Якщо у складі спадщини, яку прийняв спадкоємець, є нерухоме майно, спадкоємець зобов’язаний зареєструвати право на спадщину в органах, які здійснюють державну реєстрацію нерухомого майна.

Право власності на нерухоме майно виникає у спадкоємця з моменту державної реєстрації цього майна. Відповідно до ст. 182 ЦК України право власності на нерухоме майно, його виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації, яку здійснюють відповідно Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» нотаріуси та державні реєстратори.

Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно — це офіційне визнання і підтвердження державою фактів виникнення, переходу або припинення прав на нерухоме майно, обтяження таких прав шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (п. 1. ст. 2. Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»).

Законом України «Про нотаріат» нотаріусам та/або посадовим особам, які вчиняють нотаріальні дії, надано право витребовувати від фізичних та юридичних осіб відомості та документи, необхідні для вчинення нотаріальної дії, та окреслені повноваження нотаріусів у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: «Нотаріус під час вчинення нотаріальних дій з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва має доступ та користується Державним реєстром речових прав на нерухоме майно. Нотаріус є спеціальним суб’єктом, на якого покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» і який має печатку такого реєстратора. Користування Державним реєстром речових прав на нерухоме майно здійснюється безпосередньо нотаріусом, який вчиняє відповідну нотаріальну дію (статті 46, 46-1 Закону України «Про нотаріат»).

Питання пошуку вірного алгоритму проведення державної реєстрації права за спадкодавцем постали від початку роботи в Державному реєстрі прав. Ці питання стосувались як отримання інформації (у тому числі витягів з реєстру прав), так і порядку реєстрації переходу права від спадкодавця до спадкоємців. Нотаріус мав самостійно вирішити їх у правовому полі для запобігання порушення прав громадян, Конституції, законів, нормативних актів, при вчиненні нотаріальних дій, щоб не тільки не обмежити права громадян, а й захистити саме нотаріуса при виконанні ним своїх обов’язків.

Листом голови Державної реєстраційної служби України Л.В. Єфіменка від 03.01.2013 № 397-06-15-13 стосовно питань, пов’язаних із проведенням державної реєстрації прав власності на нерухоме майно, що входить до складу спадщини, та реєстрація яких проведена відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення, доведено до відома органів державної реєстрації прав і нотаріусів інформацію щодо порядку відкриття розділу після смерті власника: «… у разі смерті власника об’єктів нерухомого майна, реєстрація прав на які проведена відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення, вчинення такої нотаріальної дії, як видача свідоцтва про право на спадщину проводиться без державної реєстрації таких прав за померлим власником у Державному реєстрі прав.

Думки колег розділились. Деякі нотаріуси дотепер відкривають розділ на померлого, як підставу додають свідоцтво про смерть, інші, не відкриваючи розділ на померлого, проводять реєстрацію права одразу на спадкоємця відповідно до виданого ними свідоцтва про право на спадщину. Напрацювання алгоритму, за яким має проводитись державна реєстрація переходу успадкованого нерухомого майна від спадкодавця до спадкоємців з 01.01.2013 поставила чимало питань перед нотаріальною спільнотою стосовно того:

– яким чином працювати з інформацією про права попередніх власників, якщо їх права не було внесено до РПВН (яким чином та кого запитувати, яку саме інформацію)?

– яким чином та на підставі яких документів проводити реєстрацію виникнення права в РРП на суб’єкта?

– та ін.

Багато колег вважають невірним відкриття розділу з реєстрацією права власності одразу на ім’я спадкоємця.

На обґрунтування своєї позиції колеги посилаються на те, що до видачі свідоцтва про право на спадщину нотаріус позбавлений можливості виготовити витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на ім’я спадкодавця та не може отримати відомості з ДРРП .

Тому, як вважають колеги, відкриття розділу з реєстрацією права власності одразу на ім’я спадкоємця можливо тільки після видачі свідоцтва про право на спадщину.

Ще одне слушне зауваження. У разі наявності заборони на майно спадкодавця нотаріус має перенести таку заборону у розділ та письмово повідомити кредитора про видане свідоцтво про право на спадщину спадкоємцям боржника. Але якщо розділ відкривається одразу на спадкодавця,таке перенесення є неможливим. Саме це стосується арештів, накладених на майно спадкодавця.

Така позиція також має під собою тверде підґрунтя та має право на існування.

Відповідно до ст. 28 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» інформаційну довідку з Державного реєстру прав мають право отримувати: суд, органи місцевого самоврядування, органи внутрішніх справ, органи прокуратури, органи державної податкової служби, органи Служби безпеки України та інші органи державної влади (посадові особи), якщо запит зроблено у зв’язку зі здійсненням ними повноважень, визначених законом.

Нотаріус при вчиненні нотаріальних дій користується інформацією з Державного реєстру прав, порядок доступу до якого встановлює Міністерство юстиції України.

До 2013 року відповідно до п. п. 4.20 п. 4 глави 10 Порядку про вчинення нотаріальних дій нотаріусу при вчиненні нотаріальної дії з нерухомим майном потрібно було надати витяг з Реєстру прав власності (з БТІ), який надавав відповідну інформацію.

Законодавство у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, Закон України «Про нотаріат» передбачають можливість використання нотаріусом як спеціальним суб’єктом, на якого покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, даних Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек, Державного реєстру обтяжень рухомого майна.

Під час вчинення нотаріальних дій з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва, нотаріус здійснює пошук у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва, обтяження таких прав та за його результатами формує витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, який залишається у справі державної нотаріальної контори чи приватного нотаріуса (ст. 46-1 Закону України «Про нотаріат»).

Нотаріус повинен взяти Витяг з Державного реєстру речових прав (який має містити ґрунтовну інформацію, у тому числі про право власності, розміри загальної та житлової площі, кількість кімнат, форму власності, зокрема щодо квартир спільного заселення).

Часто під час перевірки документів, поданих нотаріусу для вчинення нотаріальної дії, інформації в реєстрах до 2013 року немає, тобто до електронного реєстру прав працівниками БТІ вчасно не перенесена з паперових носіїв, витяг нотаріус отримує пустим.

Постає питання, що робити, коли нотаріус не може самостійно за допомогою наявних у нього реєстрів перевірити наявність зареєстрованих прав, якщо їх не було внесено до електронного реєстру прав працівниками БТІ?

Таку інформацію можливо частково отримати шляхом витребовування додаткової інформації від архівної установи БТІ.

На підставі отриманої від БТІ відповіді нотаріус видає свідоцтво про право на спадщину. Адже незрозуміло, яким чином внести інформацію про первинне право спадкодавця до ДРРП про майно, або його частку на підставі такої довідки, якщо інформації щодо нього в електронному реєстрі прав не було?

Наказом Міністерства юстиції від 14.12.2012 № 1844/5 врегульований порядок використання даних так званих «старих» реєстрів та переносу даних зі старих реєстрів державними реєстраторами (зокрема і нотаріусом, коли він виконує обов’язки реєстратора) та наказом від 02.08.2011 № 1936а/5 «Про затвердження Порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно» врегульований порядок використання даних старих реєстрів.

Закон передбачає, що нотаріус під час вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном проводить державну реєстрацію прав власності, реєстрація яких проведена відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення. Можна зробити висновок, що право власності на таке майно не виникає вперше, а фактично відбувається перетягування інформації про право власності зі старих реєстрів та його відтворення в ДРРП.

Порядок вчинення нотаріальних дій наголошує, що видача свідоцтва про право на спадщину на нерухоме майно проводиться нотаріусом після подання правовстановлюючих документів щодо належності цього майна спадкодавцеві, перевірки відсутності заборони або арешту цього майна та виготовлення нотаріусом витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (п. 4.15 глава 10 розділу ІІ Порядку).

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про Державну Реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» якщо право власності спадкодавця на нерухоме майно є дійсним, тобто його дійсність підтверджено належними документами, нотаріус, керуючись цим Законом (ст. 16), відкриває розділ на нерухоме майно та проводить державну реєстрацію права власності на нерухоме майно на підставі заяви.

Наважусь відтворити алгоритм, який із самого початку роботи з Державним реєстром прав спільними зусиллями колег було запропоновано на форумі Юридичного радника.

Алгоритм
дій нотаріуса при оформленні права на спадщину на нерухоме майно


І етап. Попередні пошуки інформації на спадкодавця (з символами) та об’єкт: окремо в реєстрі Гугл Хром та окремо в ДРРП:

пошук заяв — за об’єктом;

пошук іпотеки — за об’єктом;

пошук обтяжень + Спецрозділ — окремо за об’єктом, окремо за суб’єктом;

пошук інших речових прав — окремо за об’єктом, окремо за суб’єктом;

пошук у старих реєстрах до 2013 р.:

РПВН — ретельно звіряємо правовстановлювальний документ із даними РПВН;

обтяжень — за об’єктом та суб’єктом одночасно;

іпотеки — за об’єктом.

Знайдену інформацію в Реєстрах з Гугл Хрому роздруковуємо. Підстава — вчинення нотаріальної дії. Підготовка до видачі свідоцтва про право на спадщину.

ІІ етап. Видача спадщини:

прийом заяви на видачу свідоцтва про право на спадщину;

перевірка наявності спадкової справи та заповітів, спадкових договорів (51,00 грн. +51,00 грн.);

інші необхідні перевірки (бланк, довіреність тощо);

видача свідоцтв;

реєстрація в Спадковому Реєстрі (51,00 грн. з кожного спадкоємця, якщо не звільнений);

формування спадкової справи.

ІІІ етап. Реєстрація права власності в ДРРП:

пошук заяв (за об’єктом) та роздрукування інформації про це;

реєстрація заяви спадкоємця;

сканування необхідних документів;

роздрукування відомості за результатом пошуків за об’єктом + померлого — 1 примірник (для спадкової справи);

роздрукування відомості за результатом пошуків за об’єктом + спадкоємцем — 1 примірник (для реєстраційної справи);

роздрукування відомості за результатом пошуків за другим (за кожним наступним) спадкоємцем, якщо їх більше одного — 1 примірник (для реєстраційної справи);

витяг про відсутність податкової застави на спадкоємців (можна всіх разом) — 1 примірник на спецбланку ІЦ — для РС (34,00грн.);

витяг у порядку доступу нотаріусів — окремо за об’єктом (за номером в ДРРП), окремо за спадкодавцем (68,00 гр+68,00грн.);

рішення про реєстрацію права власності — 1 примірник;

відкриття розділу;

реєстрація права власності за кожним спадкоємцем (119,00грн.);

перенесення заборон та інших записів про обтяження старих реєстрів та спецрозділу у разі їх наявності;

завершення відкриття розділу;

витяг у процедурі реєстрації — 2 примірника на бланках за кожним спадкоємцем (120,00 грн. кожний витяг). Можливий варіант видачі 1(єдиного) витягу на всіх спадкоємців з відтворенням всіх зареєстрованих прав — у кількості, яка дорівнює числу спадкоємців;

задоволення заяви спадкоємців;

відмітка спадкоємців на рішенні про отримання документів із вказівкою на час його отримання та на номер отриманого документа;

підготовка документів для передачі в РС: супровідний лист, опис вкладення, належні копії та оригінали;

підготовка копій для облікової справи.

За таким алгоритмом дій (без попередньої реєстрації права власності на спадкодавця) виникають певні труднощі при реєстрації переходу права власності до спадкоємців.

Хочу розглянути приклад реєстрації права власності в разі смерті одного зі співвласників на частку в спільному майні, коли частка в праві до переходу та після переходу не дорівнюють одна одній:

ЗАДАЧА:

У 1996 році в порядку безоплатної приватизації Петренку Івану Григоровичу та Петренко Надії Петрівні передано в рівних частках кожному право на квартиру, яка розташована за адресою: м. Одеса, вулиця Генуезька, будинок 3, квартира 5.

У 2013 році Надія Петрівна помирає та право власності на успадковану від неї 1/2 частку квартири переходить Петренку Івану Григоровичу в порядку спадкування та реєструється в ДРРП.

Інша 1/2 частка в праві власності на квартиру, яка належала Петренку І.Г. на підставі розпорядження органу приватизації від 1996 року залишається в первинному вигляді. Інформація щодо цього (останнього) права до електронного реєстру прав (до 2013 року) працівниками БТІ не внесена, відповідно і в ДРРП інформація щодо цієї частки відсутня.

У 2014 році Петренко І.Г. помирає.

Спадкоємці: Петренко Євген Іванович та Петренко Інга Іванівна звернулись до нотаріуса та подали заяву на видачу свідоцтва про право на спадщину на майно (квартиру), залишене після смерті Петренка Є.Г.

Нотаріус видав свідоцтво про право на спадщину після смерті Петренка І.Г. на квартиру, яка належала померлому: 1/2 частка — на підставі свідоцтва про право власності (розпорядження органу приватизації) та 1/2 частка — на підставі свідоцтва про право на спадщину від 2013 року.

Питання: за яким алгоритмом нотаріус має внести інформацію до ДРРП та здійснити перехід права власності до спадкоємців від вже зареєстрованої 1/2 частки до 1 (однієї цілої), коли зміни до права власності, яке належало спадкодавцю, додати в реєстр неможливо (спадкодавець помер, інформація в реєстрах до 2013 року відсутня), а у спадкоємця підставою виникнення права власності тільки новий документ — свідоцтво про право на спадщину на всю квартиру?

АЛГОРИТМ

проведення державної реєстрації переходу права власності на успадковану частку нерухомого майна у вже відкритому розділі

  1. Пошук заяв.

  2. Заява на реєстрацію переходу права власності до спадкоємців на підставі виданих свідоцтв про право на спадщину (рис. 1).Рис.1

Додаємо документи, на підставі яких будемо реєструвати право власності (видані свідоцтва про право на спадщину на 1 цілу в рівних частках по 1/2 частці у кожного спадкоємця) (рис. 2).Рис.2

  1. Рішення на реєстрацію переходу права власності на 1 цілу (1/2 та 1/2) (рис. 3).Рис. 3
Формуємо рішення (рис. 4).

РІШЕННЯ
про державну реєстрацію прав та їх обтяжень


№ 419550

30 жовтня 2014 року
Я, державний реєстратор прав на нерухоме майно приватний нотаріус Єлькіна Марина Олексіївна, Одеський міський нотаріальний округ, Одеська обл. розглянув заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, прийняту 30.10.2014 17:12:54 за реєстраційним номером 243234,

яку подав Петренко Євген Іванович, що діє на підставі ____________________,

податковий номер/серія, номер паспорта 2222222222,

Петренко Інга Іванівна, що діє на підставі ____________________,

податковий номер/серія, номер паспорта 3333333333,

для проведення державної реєстрації права власності

форма власності: приватна, спільна часткова, розмір частки: 1

на квартира з реєстраційним номером 11403651101,

що розташований Одеська обл., м. Одеса, вулиця Генуезька, будинок 3, квартира 5, кадастровий номер земельної ділянки ____________________ ,

та документи, подані для проведення державної реєстрації прав.

Керуючись частиною другою статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», п. 20 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2013 № 868,

ВИРІШИВ:

Провести державну реєстрацію права власності

форма власності: приватна, спільна часткова, розмір частки: 1

на квартира з реєстраційним номером 11403651101,

що розташований Одеська обл., м. Одеса, вулиця Генуезька, будинок 3, квартира 5, кадастровий номер земельної ділянки ____________________,

за суб’єктом: Петренко Євген Іванович, податковий номер 2222222222, Петренко Інга Іванівна, податковий номер 3333333333.

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень може бути оскаржено відповідно до законодавства.
Державний реєстратор

прав на нерухоме майно _____________________ (Єлькіна М.О.)

Рис. 4

Розділ. Реєстрація переходу права власності.

  1. Право власності у нас є тільки на 1/2 частку (воно є зареєстрованим в ДРРП). А виникнення ще на 1/2 частку, яка належала спадкодавцю на підставі свідоцтва про право власності від 1996 року — не зареєстровано. Тому перехід права у нас відбудеться від 1/2 до 1. Частки в праві до переходу та після переходу не будуть дорівнювати одна одній (рис. 5).
Рис. 5

Знаходимо розділ, в якому зареєстровано право Спадкодавця на 1/2 частку в майні та шукаємо права власності, які зареєстровані (рис. 6).


Рис. 6
Завантажуємо (натискаємо «Лупу») (рис. 7 ).Рис. 7

Переглядаємо: право власності зареєстровано лише на 1/2 частку квартири. Інша частка 1/2 належала спадкодавцю на підставі документа про право власності, виданому до 2013 року та не занесеного до електронного реєстру БТІ.

Виникла ситуація: право власності на 1/2 частку ми додати в реєстр можемо тільки на підставі виданого нами свідоцтва про право на спадщину. Інформацію щодо того, на підставі чого ця частка належала спадкодавцю на день його смерті, можна буде взяти тільки зі свідоцтва про право на спадщину (в якому ми описуємо первинний документ про право власності).

Реєструємо перехід права власності на двох нових спадкоємців в одиниці з наявної в ДРРП 1/2 частки (рис. 8 ).

Реєстрація переходу права власності (рис. 8):Рис. 8
Додаємо номер заяви, підтягуємо, вносимо номер рішення та додаємо із заяви документи, на підставі яких право власності переходить до спадкоємців (рис. 9).Рис. 9
Входимо в «Атрибути переходу». Через «+» додаємо інформацію в нижню частину таблиці «Право власності після переходу» (рис. 10).


Рис. 10
Додаємо частку (по 1/2) після переходу та підтягуємо із заяви кожного спадкоємця по черзі (рис. 11, 12).Рис. 11


Рис. 12
Додаємо документ, на підставі якого право власності переходить кожному спадкоємцю (рис. 13).Рис. 13
Повертаємось до розділу «Атрибути переходу» та через «+» додаємо іншого спадкоємця та 1/2 частку в праві власності на об’єкт в нижній частині таблиці «Право власності після переходу» (рис. 14, 15).


Рис. 14


Рис. 15
Повертаємось в розділ «Атрибути переходу» та натискаємо зверху «Повне відчуження» (рис. 16).


Рис. 16
Ставимо галочку («V») на номері права власності спадкодавця, натискаємо кнопку


Повне відчуження


Отримуємо знизу нуль, зверху два права по 1/2 . У «Дереві» бачимо два права власності після переходу, номера яким ще не присвоєно (рис. 17).


Рис. 17
Переходимо в «Дерево», «Право власності» — спадкоємець один (рис.18).


Рис. 18
У розділі «Додаткова інформація» у пункті «Право власності до та після переходу» — ставимо «1/2 до переходу» та «1/2 після переходу» (рис.19).


Рис. 19
Аналогічні дії робимо в «Праві власності» іншого спадкоємця.

Натискаємо «Прийняти».


Рис. 20


Сумарне зменшення часток не дорівнює сумі часток в нових правах


Натискаємо «Продовжити» (рис. 21).


Рис. 21


Право власності з номером 206478 зареєстровано

Право власності з номером 206479 зареєстровано

Інформацію для Право власності з номером 206419 збережено

Перейти до заяви з номером 243234 для реєстрації задоволення?


Отримуємо два (2) нових зареєстрованих права власності в рівних частках по 1/2 частці у кожного спадкоємця.

Перевіряємо права власності (рис. 22).


Рис. 22
У «Дереві» маємо вибрати або взяти витяг для кожного спадкоємця окремо або через «Документи» отримати один витяг для обох, видати його кожному (роздрукувати в трьох екземплярах — по 1 кожному спадкоємцю та 1 в РС).

Робимо один витяг на всіх (рис. 23).


Рис. 23
Просимо надати актуальні дані (рис. 24).

Натискаємо «Прийняти». Формуємо та друкуємо витяг (рис. 25–27), або в інший спосіб (рис. 28).


Рис. 25


Рис. 26


Рис. 27
Таким чином, у кожного власника по 1/2 частці в праві власності на всю квартиру.

Можна зробити іншим чином: видати витяг для кожного спадкоємця тільки на відповідну частку без посилання на іншого співвласника.

У «Дереві» обираємо вкладку «Право власності».

Знаходимо необхідне нам право власності та знизу серед синього обираємо «Витяг в процедурі реєстрації» (рис. 28):


Рис. 28
Запитуємо актуальні дані (рис. 29).


Рис. 29
Натискаємо «Прийняти» (рис. 30). Формуємо витяги (рис. 30–37).


Рис. 30


Рис. 31


Рис. 32
Аналогічне робимо щодо іншого співвласника та отримуємо витяг (рис. 33).


Рис. 33


Рис. 34
Натискаємо «Прийняти» (рис. 35)


Рис. 35


Рис. 36


Рис. 37
Таким чином, інформація щодо первинного документа (розпорядження органу приватизації ) про права спадкодавця на майно знайшло відображення тільки в тексті свідоцтва про право на спадщину, а сам документ зберігається в справах нотаріуса, який провів реєстрацію переходу права.

Такий алгоритм дій не можна назвати абсолютно вірним. Така ситуація склалася в результаті того, що за час, наданий відповідним органам на наповнення електронного реєстру, внесення всіх даних про зареєстровані права так і не відбулося: в БТІ права власності так і залишились здебільшого на паперових носіях.

Маємо те, що маємо.

Добре, що реєстр прав надає нам можливість такого переходу.

Можливо, є інший шлях — проведення змін у реєстрі. Ймовірно, ми мали б додавати в реєстр документи, на підставі яких право власності було зареєстровано в цілому. Але на якій підставі ми маємо таке робити?

У зв’язку з цим ще одне питання: чи вірно ми вчиняємо, коли при видачі свідоцтва про право на спадщину проводимо державну реєстрацію тільки на ту частку, свідоцтво на яку ми видали, а інші частки та права на них залишаємо відкритими?

Можливо, це питання майбутніх опрацювань спеціалістів.

Вірогідно, це питання є завданням для законотворців або тих, хто хоче привести правову базу в належний вигляд, наповнити її інформацією, що зведе нанівець комерсантів-заробіт­чан, які, використовуючи державну інформаційну базу БТІ, видають громадянам платні довідки з реєстру про їх зареєстровані права замість того, щоб продовжити наповнення електронного реєстру прав на підставі цих самих документів.

Звертаю увагу, що ненаповнений реєстр є приводом для різноманітних проблем громадян, права на нерухомість яких відповідно до чинного Закону вважаються чинними, а для нотарів такий напівнаповнений реєстр є проблемою через неможливість нормальної роботи в новому реєстрі.

MEH № 1 2015 г. - -

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Про затвердження Положення про порядок оформлення права власності...
Тимчасового положення про державну реєстрацію об'єктів нерухомого майна та прав власності на них в місті Києві, з метою удосконалення...

Алгоритм державної реєстрації права власності з відкриттям розділу на об’єкт
Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (тобто за правилами, що діяли під час виникнення...

Пропонуємо шаблон договору, що присвячений купівлі-продажу одного...
Коментар: Договір купівлі-продажу є найбільш поширеним цивільно-правовим, господарським договором, що регламентує перехід права власності...

Судова палата у цивільних справах
Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна, про визнання права власності...

Міністерство юстиції україни київське міське управління юстиції
Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна

Комунальне підприємство Київське
Комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти» нерухомого майна...

Інформаційний лист щодо зняття заборони відчуження нерухомого майна...
Консультативно­методична рада з питань нотаріату при Головному територіальному управлінні юстиції у Харківській області щодо зняття...

Методичні рекомендації щодо посвідчення договорів про виділ (поділ)...
Об’єктом права спільної часткової власності є об’єкт нерухомого майна, який складається з однієї основної будівлі та допоміжних будівель...

Вікторія нікітенко
Право користування земельними ділянками державної І комунальної власності не можуть бути предметом застави, внесеним до статутного...

Галина Подгорна
Кабінету Міністрів України від 17. 10. 2013 №868 (далі — Порядок №868) встановлено, що подання документів для проведення державної...

Закон України «Про іпотеку»
Закону. На перший погляд – все зрозуміло. Але слід нагадати, що діюче Тимчасове положення, яке регулює питання реєстрації права власності,...

Порядок нотаріального посвідчення договорів поділу (ст. 367 Цк україни)...
Співвласники можуть домовитися про порядок володіння І користування майном, що є їх спільною частковою власністю. Об’єкт може бути...

Розділ 2 Положення про Єдиний реєстр заборон відчуження нерухомого...
Господарського суду Київської області від 26. 01. 2010 р про припинення права застави у зв’язку з розірванням кредитних договорів,...

Щодо придбання нерухомого майна банкрута на аукціоні: питання про...
Набуття права власності на нерухоме майно банкрута, придбане на аукціоні, регулюється кількома нормативно-правовими актами, які по-різному...

Типовий договір оренди індивідуально визначеного (нерухомого або...
Фонду державного майна України від 9 серпня 2007 року n 1329, від 5 березня 2013 року n 276, від 27 серпня 2018 року n 1113

Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових...
Позбавлення права власності на частку в спільному майні (на прикладах сучасної судової практики)

Інформаційна картка
«Рішення міської ради про затвердження технічної документації із землеустрою щодо передачі земельної ділянки у постійне користування...

Судова палата у цивільних справах Верховного Суду України в складі
Особа 1 до особа 2, особа 3 про припинення права власності на частку у спільному майні, визнання права власності та виселення за...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт