Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методичні рекомендації до викладання практичного курсу «Правознавство» в 9 кл. Розділ Твої права у трудових відносинах (3 год.)

Методичні рекомендації до викладання практичного курсу «Правознавство» в 9 кл. Розділ Твої права у трудових відносинах (3 год.)

Із джерел педагогічної майстерності

Методичні рекомендації

до викладання практичного курсу «Правознавство» в 9 кл.

Розділ 5. Твої права у трудових

відносинах (3 год.)

Розробила

Турлюн Тамара Іванівна,

учитель історії і правознавства

ОНЗ «Дмитрівська ЗШ І-ІІІ ступенів

імені Т.Г.Шевченка»,

учитель-методист

У сучасних умовах розвитку українського суспільства правова освіта є одним із найважливіших чинників розвитку особистості учня.Право має стати важливим регулятором життя і поведінки школяра в умовах його швидкої соціалізації. Правові знання дев'ятикласники отримують на рівні елементарних правових уявлень та основних понять. Тому основним завданням учителя є надання цим знанням і умінням практичної спрямованості.

Розділ з правознавства «Твої права у трудових відносинах» (3год.)

рекомендую вивчати таким чином:

Урок 1. Право на працю в Україні: Як законодавство регулює трудові

відносини.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу

Вид заняття: урок-лекція з використанням інтерактивних форм і методів і

навчання

Урок 2. Як знайти роботу. Що таке підприємницька діяльність.

Тип уроку: засвоєння набутих знань

Вид заняття: урок-практикум

Урок 3. Де можуть працювати підлітки. Як законодавство регулює

працю неповнолітніх

Тип уроку: закріплення і систематизація знань і умінь

Вид заняття: урок-консультація

 1. Основні теоретичні знання з основ трудового права пропоную подати на першому уроці(урок-лекція). 1. При вивченні нового матеріалу рекомендую використати опорну блок-схему «Трудове право». Робота продовжується на наступних двох уроках з цієї теми. 1. Для засвоєння учнями набутих знань та використання практичних умінь і навичок раджу впроваджувати інтерактивні форми і методи навчання: роботу в парах, в малих групах, метод «навчаючи-вчуся»,

«акваріум», уявний мікрофон і т.д.

 1. Із метою набуття учнями досвіду з основ трудового законодавства бажано використовувати на уроках такі форми навчання: аналіз правової ситуації та розігрування правових ситуацій за ролями.

Урок №1

Тема: Право на працю в Україні. Як законодавство регулює трудові

відносини.

Мета: Пояснити, що право на працю – одне з найважливіших прав

громадян, закріплених в Конституції України. Дати поняття

трудового договору. Ознайомити учнів з умовами укладання

трудового договору та його розірвання. Що таке трудова книжка.

Готувати дітей до початку трудової діяльності.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу

Вид заняття: урок-лекція з використанням інтерактивних форм і методів роботи

Основні поняття уроку:

право на працю, працівники і роботодавці, кодекс законів про працю, трудовий договір, трудова книжка, робочий час, статус безробітного, заробітна плата, служба зайнятості.

Навчально-методичне забезпечення

 1. Конституція України, 1996р. 1. Кодекс законів про працю України 2012р.

(Затверджувалось Законом №322-VIII від 10.12.1971р.)

 1. О.І.Пометун, Т.О.Ремех Правознавство

Практичний курс, 2009р.

 1. Закон України про зайнятість населення, 1991р. 1. Блок-схема «Трудове право» 1. Зразок трудової книжки 1. Тематичні папки з правознавства

І. Організація навчальної діяльності

Вчитель. Шановні учні! В житті кожного із вас наступить час, коли ви повинні будите почати свою трудову діяльність. Деякі учні будуть влаштовуватись на роботу після закінчення школи, інші – після отримання дипломів середніх спеціальних та вищих навчальних закладів. Для того щоб ви відчули себе значно впевненіше в цьому складному житті, орієнтувались і швидко знаходили вихід із складних життєвих ситуацій, ми сьогодні і познайомимось з основами трудового законодавства України.

Тема нашого уроку

Право на працю в Україні. Як законодавство регулює трудові відносини.

(Діти записують тему в зошит)

Мета уроку: Дізнатись, які відносини регулює трудове право. Що таке

трудовий договір, його зміст та форми. Що таке робочий

час і час відпочинку. На уроці будуть проводитись ділові ігри,

які максимально наблизять вас до реального життя.

ІІ. Мотивація учнівської діяльності.

Пропоную розв'язати юридичну задачу

Юридична задача

Молодий інженер В дуже хотів працювати в проектному інституті. І ось його бажання здійснилося.

«Ну що ж, ви можете починати, - сказав йому директор, ставлячи резолюцію на заяві. – Бажаю успіху». У кінці першого робочого дня з В стався гострий приступ апендициту, і він був відправлений в лікарню. А коли через 2 тижні повернувся на роботу, його місце було вже зайняте іншим, тому що наказ про його зарахування видати не встигли.

 • Чи буде поновлений на роботу працівник?

Відповіді на ці та інші дуже важливі питання ви отримаєте, коли познайомитесь із трудовим правом.

Трудове право – одна з найбільш важливих галузей права, що регулює відносини в процесі трудової діяльності.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

 1. Учитель пропонує учням опорну блок-схему по вивченню нового матеріалу. (Діти заносять цю схему в зошит). Блок-схему можна використовувати на наступних 2-х уроках з трудового права.


Трудове правоПрийняття на роботу

Трудовий договір

Робочий час

Підприємницька діяльністьРозірвання трудового договору

Заробітна плата

Праця неповнолітніх

Трудова дисципліна

Переведення на іншу роботуСтатус безробітного

Звільнення з роботиСлужба зайнятості


 1. Лекція вчителя з основ трудового законодавства • Конституція України проголошує право своїх громадян на працю

ст.43

(робота з документом)

 • Держава забезпечує рівність трудових прав усіх громадян, незалежно від походження, соціального і майнового стану, раси або національності, політичних поглядів і релігійних переконань, місця проживання, тощо. • Кожен громадянин має право на такі умови праці, які не шкодять його здоров'ю, на заробітну плату, не нижчу за визначену законом, і на відпочинок

ст.45. Конституції України

Нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень, а щорічна відпустка надається тривалістю не менше, як 24 календарні дні.

 • Люди – працівники – реалізовують право на працю, наймаючись на роботу в установи і організації різних форм власності.

Роботодавець: власник підприємства,установи, організації або

уповноважений ним орган чи фізична особа, наділена

правом приймати на роботу і звільняти з роботи згідно

законодавства

Взаємовідносини між працівником і роботодавцем підпадають під дію положень трудового законодавства.

Робота в парах

Завдання

Розгляньте наведені ситуації та визначте, які з них регулюються трудовим законодавством.

 1. Марина влаштувалась прибиральницею у кафе.

 2. Петро влаштувався кур'єром у фірму, що належить його батькові.

 3. Іван на канікулах працював у фермерському господарстві свої батьків.

 4. Сергій ремонтує дрібну техніку своїм знайомим, отримуючи за це гроші.

 5. Ірина погодилась допомогти сусідці прибрати квартиру.

Використовуючи метод «уявного мікрофону» кожен учень може відповісти на запитання і висловити свою думку з приводу правової ситуації.

Вчитель: Аби почати працювати на підприємстві, установі чи організації

необхідно укласти трудовий договір.

Словник юридичних термінів

Трудовий договір – угода між працівником і власником підприємства, організації, установи або уповноваженим органом чи фізичною особою, за якого працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, а власник підприємства зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю.

- Укладення трудового договору оформляється наказом про зарахування працівника на посаду.

При укладені трудового договору громадянин зобов'язаний подати такі документи:

 • паспорт

 • інший документ, що посвічує особу

 • трудову книжку

 • документ про освіту

 • документ про стан здоров'я

 • інші документи

- Якщо людина працевлаштовується вперше, то за 5 днів від початку роботи

їй оформляється трудова книжка.

Юридичний словник

Трудова книжка – документ про діяльність, в якому записують дату початку

роботи, посади, підставу і дату звільнення, нагороди і

заохочення.

 • За свою працю працівник одержує заробітну плату.Заробітна плата – винагорода розмір якої залежить від складності та умов роботи, посади і т.д.

 • В трудовому законодавстві обумовлено підстави припинення трудового договору, коли і за яких умов трудовий договір

може бути розірваний

З ініціативи працівника З ініціативи роботодавця

 • Після звільнення працівник повинен зареєструватись в організацію по працевлаштуванню (Служба зайнятості)

IV. Закріплення вивченого матеріалу

 1. Робота в групах

І. група. Складіть заяву про прийняття на роботу.

ІІ. група. Складіть заяву про звільнення з роботи за власним бажанням.

ІІІ. група. Розв'яжіть юридичну задачу яка була запропонована на початку

уроку.

 1. Ділова гра. Розіграйте правову ситуацію.

Працівник Б одного з промислових підприємств запізнився на роботу на 3 години. (Під час вихідних відпочивав у сестри). Б не встиг вчасно з'явитись на роботу, бо поїзд запізнився на 3 години. Працівник був звільнений з роботи.

(Працівник. Члени сім'ї. Члени профкому. Суд.)

V. Домашнє завдання

Опрацювати §19п.1,3.

Підготовити інформацію про перше робоче місце своїх батьків, чи членів родини.

Урок № 2

Тема: Як знайти роботу. Що таке підприємницька діяльність.

Мета: Ознайомити учнів з можливими шляхами пошуку роботи та

оцінити їх ефективність. Пояснити, що таке підприємницька

діяльність, та хто має право на підприємство. Навчити дітей

складати власне резюме з урахуванням посади, на яку бажають

влаштуватись.

Тип уроку: засвоєння набутих знань і умінь

Вид заняття: урок-практикум

Основні поняття уроку: резюме, рекомендаційний лист, співбесіда,

підприємець, підприємницька діяльність.

Навчально-методичне забезпечення

 1. Конституція України, 1996р. 1. Кодекс законів про працю України 2012р.

(Затверджувалось Законом №322-VIII від 10.12.1971р.)

 1. О.І.Пометун, Т.О.Ремех Правознавство

Практичний курс 9кл., 2009р.

 1. С.П.Ратушняк Правознавство.

Збірник задач 9-11кл.

Тернопіль, 2003р.

 1. І.Б.Усенко Основи правознавства

Київ «Перун» 2003р.

 1. Блок-схема «Трудове право». 1. Учнівські тематичні папки з правознавства.

І. Організація навчальної діяльності

Вступне слово вчителя:

Життя минає, а урок-лишається

Заплетений у творчості вінець

І все, що на уроці відбувається

В майбутньому знаходить свій кінець

Ми продовжуємо вивчати тему «Трудове право». І сьогодні у нас, незвичайний урок – урок практичне заняття. Свої знання з вивченої теми ми повинні вчитись застосовувати на практиці.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

 • Подумайте і дайте відповідь, яким є зміст права на працю?

 • Які відносини регулює трудове право?

 • Що таке трудовий договір?

 • Як укладається трудовий договір?

 • За яких умов трудовий договір розривається?

 • Які документи треба для працевлаштування?

ІІІ. Колективна робота учнів. Обговорення у загальному колі.

Завдання:

Доберіть до кожної з наведених нижче ситуацій із запропонованого переліку необхідні для працевлаштування документи.

Перелік документів: атестат про середню освіту, паспорт, медична довідка

про стан здоров'я, письмовий дозвіл батьків,

характеристика – відгук сусідів, диплом, військовий

білет, права водія, довідка з місця проживання,

свідоцтво про шлюб, квитанція про сплату

комунальних, свідоцтво про народження.

Ситуації:

 1. Водієм – юнак після строкової служби в лавах Збройних сил України, який до призову в армію працював на заводі. 1. Кур'єром – учень 9 класу 15-ти років у вільний від навчання час. 1. Лікарем – молодий спеціаліст після закінчення медичного університету, трудового стажу немає. 1. Учнем автослюсаря – 17-річний випускник середньої школи.

(Результати роботи учнів обговорюються.)

IV. Робота в творчих групах.

Вчитель: Чи знаєте ви, якими способами можна знайти роботу?

(Діти діляться досвідом, яким скористались їхні рідні і знайомі при

працевлаштуванні.)

Вчитель: Шукати роботу можна самостійно, через знайомих і родичів, на

Інтернет Сайтах, звертатись до державної служби зайнятості або

скористатися послугами комерційних агенцій.

Завдання І творчій групі:

Скласти резюме.

Складаючи резюме зазначити:

 • П.І.Б. та посаду на яку претендуєте

 • трудовий досвід

 • інформація про освіту

 • професійні досягнення

 • інші навички(знання мов,комп'ютера і т.д.)

Завдання ІІ творчій групі:

Скласти рекомендаційний лист.

Складаючи рекомендаційного листа зазначте якості людини, яка шукає роботу. Не забудьте підписати його. Зазначте місце роботи і посаду людини, що дає рекомендацію.

Завдання ІІІ творчій групі:

Проведіть імітацію співбесіди з працевлаштування.

Розподіліть ролі, майбутній працівник, роботодавець, спостерігач.

Заслуховується звіт про роботу кожної групи.

Вчитель підводить підсумки роботи і разом з учнями визначають найбільш ефективні способи пошуку роботи, а також певні ризики.

V. Перевірка знань програмового матеріалу і практичне володіння ним.

Вчитель: Конституція України ст.42 проголошує:

«Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не

забороняється законом. Держава забезпечує захист

конкуренції у підприємницькій діяльності.»

Словникова робота.

Підприємництво – безпосередня, самостійна, систематична на власний

ризик діяльність по виробництву продукції виконаних

робіт, наданню послуг з метою отримання прибутку.

Робота в парах. Метод «навчаючи - вчусь»

Завдання:

Прочитайте текст підручника і наведені нижче положення законодавства.

О.І.Пометун, Т.О.Ремах «Правознавство» 9 клас

Підприємство – це корисна для суспільства діяльність, пов'язана з виконанням робіт (наприклад, будівництво будинку), виробництвом продукції (випічка хліба), а також наданням різних послуг (ремонт автомобіля), спрямована на отримання прибутку. Займатися підприємництвом може як окрема особа, так і група людей. Підприємницька діяльність потребує обов'язкової державної реєстрації, що здійснюється в районній, міській або районній у місті державній адміністрації за місцем діяльності чи реєстрації людини-підприємця.

Започаткування та ведення власної справи (бізнесу) регулюється нормами цивільного та господарського права. Якщо підприємець наймає працівника на роботу, укладаючи з ними трудовий договір, то ці відносини регулюються законодавством про працю.

Ст.42.

Кожен має право на працю на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом…

Держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності. Не допускаються зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісна конкуренція…

Поставте одне одному по два запитання до них і дайте відповідь.

Підсумкова бесіда.

Вчитель:

 • До якого органу слід звертатись, щоб зареєструвати власний бізнес? • З якого віку можна займатись підприємницькою діяльністю? • Хто з вас бажає займатись підприємництвом в майбутньому? • Придумайте назву своїй майбутній фірмі.

VІ. Юридична консультація

(створюються декілька довільних груп з учнів класу, які повинні провести консультацію з питань трудового законодавства.)

На стіл учнів ставиться підпис «Юридична консультація»

Визначте, чи є правомірною відмова у прийнятті на роботу в зазначених ситуаціях:

а) 16-літнього Анатолія на тій підставі, що у нього немає письмового дозволу одного з батьків

б) 17-літнього Олексія забійником у шахту

в) 28-літню Катерину начальником цеху на тій підставі, що вона є членом політичної партій

г) 15-літньому Тарасу відмовлено у роботі вантажником в магазині побутової техніки

VІІ. Домашнє завдання.

Опрацювати §19 п.2,4

Написати Єсе «Що таке «чорна праця?»

«У чому небезпека неофіційної праці?»

Урок №3

Тема: Де можуть працювати підлітки. Як законодавство регулює

працю неповнолітніх.

Мета: Ознайомити учнів з правами неповнолітніх у трудових відносинах.

Особливості робочого часу та часу відпочинку підлітків.

Дослідити стан дитячої праці в Україні. Вчити школярів шукати

шляхи розв'язання конфліктних правових ситуацій та вміння

убезпечувати себе від порушення трудових прав.

Тип уроку: закріплення і систематизація знань і умінь

Вид заняття: урок-консультація

Навчально-методичне забезпечення

 1. Конституція України, 1996р. 1. Кодекс знань про працю 1. Закон України «Про відпустку» 1. О.І.Пометун, Т.О.Ремех Правознавство

Практичний курс 9кл., 2009р.

 1. С.П.Ратушняк Правознавство.

Збірник задач 9-11кл.

Тернопіль, 2003р.

 1. Блок-схема «Трудове право».

Основні поняття уроку:

скорочена тривалість робочого часу, пільги в оплаті праці, пільги щодо відпусток, експлуатація праці.

План та хід уроку

І. Організація навчальної діяльності

Вчитель: Шановні учні! Ми продовжуємо вивчати основи трудового права. На сьогоднішньому уроці ви дізнаєтесь про особливості праці неповнолітніх.

По-формі проведення – це урок-консультація. Кожен з вас зможе побути у ролі юриста і надавати консультації з приводу порушення трудових прав ваших однолітків.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

«Юридичний футбол.»

Трудовий договір, роботодавець, резюме інтерв'ю, право на працю, служба зайнятості, статус безробітного.

(Учні дуже швидко дають визначення термінів і понять.)

ІІІ. Робота в малих групах.

Створюються малі групи (3-5чол.)

Методом «навчаючись-вчуся» вивчається нормативна законодавча база щодо праці неповнолітніх.

Вчитель: Законодавство встановлює обмеження у прийняті на роботу неповнолітніх. Закон дозволяє укласти трудовий договір з дитиною яка досягла 16 річного віку. За письмовим дозволом одного з батьків на роботу можуть прийматись діти з 15 років, а вільний від навчання час – з 14років.

Група І працює зі статтями Кодексу законів про працю.

Ст.188

Для підготовки молоді до продуктивної праці допускається прийняття на роботу учнів загальноосвітніх шкіл, професійно - технічних і середніх спеціальних навчальних закладів для виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров'ю і не порушує процесу навчання, у вільний від навчання час по досягненні ними чотирнадцятирічного віку за згодою одного з батьків або особи, що його замінює.

Для підготовки молоді до продуктивної праці допускається прийняття на роботу…

Ст.191

Усі особи молодше вісімнадцяти років приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду і в подальшому, до досягнення двадцяти одного року, щороку підлягають обов'язковому медичному оглядові.

Ст.190

Забороняється застосування праці осіб молодше вісімнадцяти років на важких роботах і на роботах з шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах.

Збороняється також залучати осіб молодше вісімнадцяти років до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми.

Група ІІ. Працює зі статтями Кодексу законів про працю України.

Ст.51.

Скорочена тривалість робочого часу встановлюється:

для працівників віком від 16-18 років – 36годин на тиждень, а для осіб віком від 15-16 років(учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в період канікул) – 24 години на тиждень.

Тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, не може перевищувати половину максимальної тривалості робочого часу…для осіб відповідного віку.

Ст.194.

Заробітна плата працівників молодше вісімнадцяти років при скороченій тривалості щоденної роботи виплачується в такому ж розмірі, як працівникам відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи…

Оплата праці учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів, які працюють у вільний від навчання час, провадиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку. Підприємства можуть встановлювати учням долати до заробітної плати.

Група ІІІ. Працює зі статтями Кодексу законів про працю України.

Ст.198

Звільнення працівників молодше вісімнадцяти років з ініціативи власника або уповноваженого ним органу допускається, крім додержання загального порядку звільнення, тільки за згодою районної (міської) комісії в справах неповнолітніх…

Ст. 199.

Батьки, усиновителі і піклувальники неповнолітнього, а також державні органи та службові особи, на яких покладено нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю, мають право вимагати розірвання трудового договору з неповнолітнім…коли продовження його чинності загрожує здоров'ю неповнолітнього або порушує його законні інтереси…

Закон України про відпустки

Ст.10.

…Право працівника на щорічні основну та додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи настає після закінчення шести місяців безперервної роботи на даному підприємстві.

…Щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на даному підприємстві за бажанням працівника надаються:

 1. Жінкам – перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами або після неї, а також жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда;

 2. інвалідам;

 3. особам віком до вісімнадцяти років…

(Після опрацювання нормативної правової бази, відбувається обговорення законів в загальному колі.)

Вчитель: А тепер переходимо до практичної діяльності.

Ті ж самі групи, перетворюються на юридичні консультації. На партах ставиться напис: «юридична консультація»

IV. Практичне застосування програмового матеріалу

Робота «юридичних консультацій»

І група.

Завдання І групі.

Хто з перерахованих осіб має право на зменшення робочого часу:

а)16-літній токар

б) 33-літній лікар терапевт

в) 18- літній С/ навчався заочно в технікумі

г) 17-літня секретарка, вагітна

ІІ група.

Завдання ІІ групі.

Задача. Після закінчення курсів водіїв у автошколі й отримання прав водія категорії (В) легкові автомобілі (Максим 17 років) вирішив влаштуватися водієм на швидку допомогу, надавши дозвіл батьків, довідку про стан здоров'я, права, паспорт. Яке рішення прийме головний лікар швидкої допомоги?

ІІІ група.

Завдання ІІІ групі.

«Двоє друзів-однокласників Павло й Петро, яким щойно виповнилось по 14 років, вирішили влаштуватись на роботу сортувальниками листів. Начальник поштового відділення Надія Семенівна погодилась взяти хлопців на роботу й запропонувала їм працювати 24 години на тиждень з оплатою праці за фактично відпрацьований час. Павло і Петро, бажаючи заробити більше грошей, вказали у своїх заявах, що хочуть працювати весь вільний від уроків час, навіть уночі.

(Проаналізуйте ситуацію і дайте відповідь на запитання і чи потрібен дозвіл на працевлаштування Павлові й Петру? Скільки годин (максимально) на тиждень можуть працювати друзі. Як має оплачуватись праця Павла і Петра?)

(Керівники творчих груп, або їх члени звітують про результати розгляду справ.)

V. Творча робота.

Розв'язання проблемної ситуації

Вчитель: Уявіть себе підприємцем: як вам вигідніше - брати працівників на роботу офіційно чи без укладення трудового договору? Чому?

(Учні аргументують свої думки.)

VI. Підсумки уроку

Вчитель: Статистика свідчить, що підлітки виконують вельми широкий спектр робіт удома, в сільському господарстві, торгівлі, сфері послуг.

(Миють машини, продають газети, рекламують оголошення і т.д.)

Влаштуватись на неофіційну роботу легше, але тоді марно чекати виконання умов законодавства щодо праці неповнолітніх. Існує небезпека залишитись ошуканим.

Буква закону

Ст.151.(1)

Експлуатація дітей, які не досягли віку, з якого законодавством дозволяється працевлаштування, шляхом використання їх праці з метою отримання прибутку – карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Пам'ятка

«Як уберегти себе від порушення ваших трудових прав»:

 • якщо від вас не вимагатимуть письмового дозволу батьків на працевлаштування, а вам ще не виповнилося 16 років, така праця поза законом, й ваші права не захищені; • ви маєте право на законні пільги щодо характеру, тривалості, оплати праці. Нагадайте про них роботодавцеві; • якщо вам обіцяють високу платню за важку чи нічну працю, то така праця є, скоріш за все, нелегальною, і буде складно домогтися від роботодавця її реальної оплати; • навіть якщо ви домовляєтесь з роботодавцем усно, треба чітко з'ясувати: тривалість вашого робочого часу(В день, у тиждень), розмір і вид заробітної плати (погодинна чи залежно від обсягу виконаної роботи), як і коли вона нараховуватиметься і виплачуватиметься.

VІI. Юридичний диктант

Вставте пропущені слова у потрібному відмінку:

Проблема дитячої праці виникає, коли не виконується хоча б одна з вимог…; недотримання належного…; дитина приймається на роботу, … для її здоров'я; трудова діяльність перешкоджає здобуттю…; праця… впливає на її фізичний розвиток, моральний стан і розумовий розвиток.

(Слова: шкідливий, негативно, вік дитини, освіта, Конвенція ООН про права дитини)

VІІI. Домашнє завдання.

Опрацювати §20

Завдання1. Подумайте і дайте відповідь: які пільги надає трудове законодавство неповнолітнім? Як уберегти себе від порушення трудових прав?

Завдання2. Прочитати фрагмент статті із Інтернет - газети та пояснити, що розуміють під поняттям «дитяча праця». Які є її причини і наслідки?поділитися в соціальних мережахСхожі:

Узагальнен
Тема: Узагальнення з теми «Закони в житті твоєї сім’ї» та «Твої права у трудових відносинах»

Методичні рекомендації до виконання курсових І дипломних робіт для...

Методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у загальноосвітніх...
Міністерство освіти І науки надсилає для практичного використання методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у загальноосвітніх...

Методичні рекомендації щодо викладання історії та курсів духовно-морального...
Вона передбачає викладання курсу «Історія України. Вступ до історії» у 5 класі в обсязі 35 годин, інтегрованого курсу зі стародавньої...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 9 клас
Усього — 70 год. На тиждень — 2 год Текстуальне вивчення творів — 59 год Повторення й узагальнення — 1 год Література рідного краю...

Методичні рекомендації по впровадженню сегментного викладання та...
У методичних рекомендаціях вміщено календарне планування, поурочні плани конспектів та підбірку сегментів з теми : «Кількість теплоти»...

Методичні рекомендації викладання курсу інформатики в початковій...
Укладач: Іванісова Світлана Іванівна, методист Запорізького оіппо тел. 236-30-99, ciit

Методичні рекомендації до написання курсових І дипломних робіт
Для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки спеціаліста за напрямом підготовки 030402 «Правознавство»,спеціальністю...

Методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів початкшколаукілжоерлфжуцкошлуфкждоеплдфцеойжцлдуожцулд...
Відповідно до листа мон україни №1/9-436 від 09. 08. 2017 розміщуємо методичні рекомендації щодо викладання географiї у знз у 2017/2018...

Методичні рекомендації та завдання до написання контрольних робіт...
Кострубяк Т. В. – викладач Аграрного коледжу управління І права Полтавської державної аграрної академії

Методичні рекомендації з виконання, оформлення й захисту дипломної...
Методичні рекомендації з виконання, оформлення й захисту дипломної (магістерської) роботи зі спеціальності «правознавство» для студентів...

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з курсу «Організація обліку»
Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з курсу «Організація обліку» (для студентів І слухачів 5 курсу факультету...

Методичні рекомендації для слухачів дистанційного курсу За загальною редакцією О. В. Редича
В. Л. Журавський (тема 1), С. П. Ріппа (тема 3), І. Д. Погорєловська (теми 4), В.І. Ночвай (загальний опис курсу, графік, навчально-тематичний...

Методичні рекомендації з дисципліни аграрне право для самостійної...
Батигіна Олена Михайлівна, к ю н., доцент кафедри приватного права Полтавського юридичного інституту Національного університету «Юридична...

Методичні рекомендації до написання курсових робіт з курсу „Загальна...
Методичні рекомендації до написання курсових робіт з курсу „Загальна психологія” (укладач: С. О. Ставицька, кандидат психологічних...

Методичні рекомендації щодо викладання української мови І літератури...
Методичні рекомендації щодо викладання української мови І літератури у 2013/2014 н р

Орієнтовний календарно-тематичний план (2011-2012 н р.) Українська...
Поглиблення І систематизація найважливіших відомостей з синтаксису, пунктуації, лінгвістики тексту І стилістики (9 год)

Центр аналітичних досліджень з питань права та безпеки «юкон», місто Харків
«Накази та інші документи з особового складу», під індексом №01-15 — «Особові справи осіб, які перебувають у трудових відносинах...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт