Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

ІННОВАЦІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕКИ ВНЗ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ - Випуск 4

Випуск 4

Сторінка14/23
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   23

ІННОВАЦІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕКИ ВНЗ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Новікова Т.В., директор
Наукова бібліотека Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка
У міру розвитку інформаційних технологій повинна зростати роль бібліотек як соціально-комунікаційних центрів, центрів по формуванню ІК суспільства на основі інформаційного світогляду, що буде сприяти формуванню гармонійних інформаційних потреб користувачів, а також надійного і комфортного для гармонійного розвитку особистості інформаційного середовища.

Спілкуванню належить одне із головних місць у соціально-функціональному устрої діяльності бібліотеки, забезпечуючи її найважливішу функцію – комунікаційну. Вона реалізується через бібліотечне обслуговування, надання послуг. Так, нові електронні технології – це засіб, необхідний для вирішення цілей бібліотеки, але не втратити бібліотеку як простір для творчого спілкування нині є досить актуальним завданням.

Бібліотечним фахівцям слід враховувати, що сучасні молоді люди не готові до ролі «об'єкта виховного впливу», «якого ведуть». Останнім часом вони досить незалежні й самостійні у своєму виборі і поведінці. Головне у цьому, вчасно уловлювати зміну потреб і напрямів інтересів молоді, тим чи іншим чином пов'язаних з бібліотекою, і відповідно змінювати форми і методи роботи з нею.

У сучасних умовах бібліотекар повинен не тільки знати новітні технології, але й приділяти увагу традиційним формам спілкування. Бібліотекар є безпосереднім учасником навчального процесу студентів. Форми взаємодії можуть бути різними: індивідуальними, груповими, аудиторними заняттями, внеаудиторными.

Фахівці наукової бібліотеки завжди спрямовують свою діяльність на інновації в такій сфері діяльності як виховання студентської молоді. Саме тому в культурно-просвітницькій роботі впровадили нову форму роботи, яку запровадили за ініціативою ректора, академіка, Леоніда Миколайовича Тищенка з вересня 2014 р. – культурно-освітні години. Це творча реалізація в практику нових концепцій, ідей, технологій бібліотечних працівників (культурно-освітні години занесені в розклад студентів університету 1-3 курсів і бажано, щоб проходили спільно з кураторами груп).

Для початку були розроблені напрямки і цикли культурно-освітніх годин: краєзнавство, етико-естетичне виховання, письменники-ювіляри, визначні дати року тощо. Уже є такі культурно-освітні годинаи, що викликали особливий інтерес у студентської молоді.

На культурно-освітніх годинах, бібліотекарі намагаються зацікавити студентів різними формами спілкування. Незвичайним для першокурсників стала година у форматі «круглого столу» на тему «Світ на перехресті». Кіномистецтво, колись таке популярне, переживши період відступу перед телебаченням і домашнім відео, знову починає привертати до себе увагу шанувальників великого екрану, озброївшись сучасними технічними винаходами. Щоб допомогти розібратися в проблемах, що стоять перед суспільством, студентам (групи 14-МН, 11-МН ННІ БМ) було запропоновано подивитися уривок з фільму «Перехрестя», над яким працювали документалісти з різних країн. Автори фільму спробували представити різні погляди на ситуацію в світі. Після перегляду фільму студентам порекомендували обговорити поставлені проблеми у форматі «круглого столу». Перед початком заходу студентів ознайомили з основними правилами обговорення. Акцент був зроблений на те, що ці правила добре б усім нам засвоїти і в повсякденному житті. Студенти розділилися на команди по 10 чоловік і обрали секретаря. Предметом активного обговорення були наступні питання:

1. Як виглядало б наше життя, якби ми жили в гармонії з природою і один з одним?

2. Що нам заважає відчувати себе сповненими життям?

3. Що я можу змінити в собі, щоб почати бачити іншу реальність і жити в гармонії з іншими людьми і природою?

Ці заняття показали, що сучасні ІКТ надають можливість побудови процесу навчання як «діалогу культур», формують діяльнісну основу навчання, вони задають соціокультурний контекст і контекст майбутньої взаємодії в особистому житті та професійній діяльності.

Є ще один напрямок роботи для культурно-освітніх годин – аналітико-рецензійна або оціночна діяльність. Безсумнівно, бібліотекар повинен володіти навичками аналізу літературних творів, тобто їх рецензування, вміти поділитися знаннями такими прийомами з читачем. Цьому служить цикл годин: «Що означає для нас книга». Починається вона з презентації «Книга і бібліотека як загальнолюдський фундамент культури». Особливо пізнавальною стала бесіда про історію книги, книгодрукування і видозміни книги, поява першої бібліотек та її еволюція до електронної. Потім студентів знайомлять з елементами книги і видавничим апаратом. Безсумнівно зупиняємося на довідково-допоміжному апараті. Популярність цієї години викликає застосування практичних навичок, які прививиют знання про типи книг. І закінчуються заняття невеликим конкурсом «Збери прислів'я».

Цікавою і необхідною темою для першокурсників стала культурно-освітня година: «Мистецтво читання. Самостійна робота з книгою», мета якого познайомити їх з алгоритмами і порадами самостійної роботи з навчально-методичною літературою.

Реалізуються отримані навички в ході заходів, які носять практичний характер. Це виставки-діалоги «Роздуми над прочитаною книгою», «Тобі першокурсник», «Тобі дипломник»; обмін думками про прочитані книги, досвід усної рецензії і т. д.

В сучасних умовах показали свою актуальність години освіченості з основ інформаційного світогляду. Мета таких лекцій – розвиток у майбутніх фахівців уміння формувати своє інформаційне середовище для ефективного та безпечного використання інформації з метою адаптації до сучасних умов, прийняття рішень і організації знань для успішного навчання.

На годині освіченості «Феномен інформації. Властивості інформації» розглядаються основні закони і закономірності функціонування інформаційного простору, сутність інформації як природного явища і основи існування людського суспільства.

Бібліотека прагне допомогти користувачам протистояти сприйняттю брехливої інформації, навчити користувачів методів грамотної оцінки інформаційного потоку. Тому частина занять присвячується впливу інформації на свідомість, поведінку і здоров'я людини. В умовах інформаційної війни особливо актуально навчання методам захисту від негативних інформаційних впливів. Цим методам присвячуються цикл годин «Як не стати жертвою інформаційної війни».

На годинах освіченості «Інформаційне середовище людини. Її формування і функціонування» розглядаються механізми формування інформаційного середовища людини, принципи організації знань людини. Мета таких годин – допомогти студентам раціонально організувати підготовку до виконання навчальних завдань, до іспитів, допомогти засвоїти методи інтелектуальної роботи для кращого засвоєння навчального матеріалу та розвитку творчого підходу до навчання.

Система патріотичного виховання пропонує формування національного світогляду (погляди, переконання, ідеали) і національної моралі (гідності, честі, совісті). Ці складові національної духовності визначаються в ідейній, моральній, етичній спадщині, традиціях, звичаях народу, його історії та сучасності. Спрямованість освітньо-виховного процесу вимагає такої трансформації, яка б забезпечила велику впливовість і дієвість, а досягти цього можливо за умови його (процесу) концептуальної підпорядкованості формування ціннісних орієнтацій особистості, які обумовлюють її свідомість і поведінку. Саме тому, особливу увагу приділяємо національно-патріотичним проблемам. У цьому циклі цікавою є година освіченості   на тему «День українського козацтва» для студентів ННІ БМ. «Година освіченості» розпочалася зі вступного слова Н.Г. Грабар (головний бібліограф, доцент кафедри культурних універсалій). Н.Г. Грабар розповіла про те, як в Україні відзначають День українського козацтва. Після цього продемонстрували презентацію  «Українське барокко», яку підготувала Т. В. Перевозник. Студенти уважно слухали про цікаві факти та записували подробиці. Бібліотекарі переконують своїх читачів, що звичаї – це ті неписані закони, якими керуються в найменших щоденних і найбільших національних справах. Використання слайдів під час перегляду посилило емоційне сприйняття матеріалу огляду.

Бібліотекарі підготували повністю огляди про державні та історичні символи, а інші перебувають на різних стадіях розробки. Кожен огляд складається з власне текстової частини і цілком самодостатньою презентацією, яку можна самостійно переглянути окремому студенту або продемонструвати групі без участі доповідача. У презентаціях застосовані звукові ефекти і ефекти анімації, використано багато наочної інформації – малюнків, фотографій, карт, схем і т. д.; музичний супровід, відеоматеріали.

Не менш цікавими і насиченими плануються культурно-освітні години: «Культурні символи» і «Люди – символи України». Вважаємо, що цей цикл буде корисним і пізнавальним не тільки українським студентам. Іноземні студенти, які навчаються в нашому університеті, зможуть у цікавій та доступній формі ознайомитися з Україною, дізнатися більше про її історію, культуру, традиції, звичаї. Як з’ясувалось, іноземним студентам така подача матеріалу допомагає краще пізнати країну, де вони будуть навчатися п'ять років, адже поєднання теоретичного з наочним запам'ятовується краще. Фахівці бібліотеки намагаються краще подати матеріал, відомості про культурні багатства України, звичаї і традиції українського народу, а студенти жвавіше сприймають матеріал, запам'ятовують програму курсу, беруть участь в обговоренні тем і пропонують наступні теми для пізнання.

Курирує тематику годин освіченості досвідчений фахівець, зав. сектором культурно-виховної роботи Л. І. Бездольна, яка докладає чимало зусиль, щоб доручена справа приносила користь нашим студентам.

Таким чином, головна особливість спілкування в бібліотечних установах полягає в наступному:

а) в організації різноманітних форм роботи, метою яких є спілкування (вдосконаленні форм культурно-дозвіллєвої та індивідуальної роботи);

б) ознайомлення учасників з новими умовами спілкування (сучасні ІКТ, візуалізація);

в) добір необхідного контенту і його форм презентації для забезпечення взаєморозуміння учасників міжкультурної комунікації.
Анотація: стаття присвячена інновації в діяльності бібліотеки, зокрема культурно-просвітницької роботи. Наголошено на впровадженні в практику роботи бібліотеки годин освіченості. Фахівцям необхідно враховувати закономірності і тенденції в розвитку читача. Вони тісно переплітаються із закономірностями загально психологічного, вікового і загальноосвітнього розвитку людини. Висвітлено кращі розробки годин освіченості.

Аннотация: статья посвящена инновации в деятельности библиотеки, в частности культурно-просветительской работы. Сделан акцент на внедрении в практику работы библиотеки культурно-обращовательных часов. Специалистам необходимо учитывать закономерности и тенденции в развитии читателя. Они тесно переплетаются с закономерностями обще психологического, возрастного и общеобразовательного развития человека. Освещены лучшие разработки культурно-обращовательных часов.

ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ У ПІДВИЩЕННІ РІВНЯ ОСВІЧЕНОСТІ СТУДЕНТІВ ХНТУСГ ІМ. П. ВАСИЛЕНКА (ДОСВІД РОБОТИ)
Бездольна Л. І., зав. сектором
Наукова бібліотека Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка
Одним з результатів інформаційної, освітньої та культурно-виховної діяльності Наукової бібліотеки є новий формат спілкування – години освіченості. Він задовольняє і розвиває інформаційні потреби і запити користувачів, розширює коло пізнавальних інтересів, сприяє проведенню дозвілля, допомагає залученню нових користувачів до бібліотеки, здійснює рекламу бібліотеці, створює її імідж.

Години освіченості входять до системи заходів з культурно-просвітницької, виховної роботи НБ, тобто до річного плану роботи і здійснюються за пріоритетними її напрямками.

Патріотизм є головним чинником національного світогляду молоді. Сьогодення розставляє нові акценти у підході до національно-патріотичного виховання. На годинах освіченості приділяється увага темам виховання любові і пошани до державної символіки, Конституції України, знання законів нашої держави, готовності до захисту України, мужності, відваги, розуміння громадянського обов'язку, який передбачає у будь-який час стати на захист Батьківщини, потребу вивчати бойові традиції та героїчні сторінки історії українського народу.

Серед тематичного блоку цього напрямку особливу увагу заслуговують такі години освіченості:

 «Утверджувати ідеали культури миру – служити миру» – бесіда з презентацією;

 «Творець українського гімну Михайло Вербицький» – бесіда з презентацією.

 «Українське (козацьке) бароко» – слайд-бесіда з презентацією. Жива та цікава розповідь бібліотечного працівника та презентація визвали у студентів неабиякий інтерес до теми святкування Дня українського козацтва.

Духовна культура українців – одна з найбагатших у європейських країнах, в ній прихований багатий, неповторний досвід нації, система цінностей, менталітет. Тож приділяємо увагу на годинах освіченості питанням духовності, культури, традицій нашого народу в таких заходах, як:

 «Українські традиційні обряди в осінньо-зимових святах» – слайд-огляд;

 «Хто вміє віночок вити, той вміє життя любити» – огляд зі слайд-шоу дав прекрасну можливість студентам відкрити для себе неповторний світ чудодійних оберегів – квітів, розширити знання про усну народну творчість, традиції, обряди. Цікавим доповненням до проведеного заходу було незабутнє слайд – шоу про історію українського віночка.

 «Традиційне вбрання українців. Культура носіння одягу» – лекція-показ зі слайд-шоу. Під час лекції студенти демонстрували український національний одяг та акцентували як правильно називаються елементи чоловічого та жіночого українського національного вбрання. Бібліотекар звертала увагу аудиторії на культуру носіння українського національного костюму. Великим попитом серед учасників заходу та всіх присутніх користувалася книга Катерини Матейко «Український народний одяг» (1996 р).

Ці заходи збагатили студентську молодь духовно, подарували радість спілкування і сприяли формуванню естетичних смаків та уподобань у студентської молоді.

Напередодні Великодня, найбільшого християнського свята пройшли святкові години освіченості:

 «Традиційні обрядові дії на Великдень» – слайд-огляд;

 «Великодні дзвони б’ють» – бесіда зі слайд-вікториною

Мета цих годин – поглибити знання та уявлення студентів про традиції святкування Великодня, виховувати любов та глибоку повагу до традицій свого краю, до рідної української землі, не забувати своєї національної культури.

Чому Великдень святкується щороку в різні дати? Чому ми освячуємо паски, писанки і запалюємо свічки на Великдень? Які традиції Страсного тижня? Що треба зробити перш ніж скоштувати великодньої паски? Про все це студенти дізналися з цікавої і змістовної бесіди «Великодні дзвони б’ють». Також вона познайомила їх виставкою літератури «Великодня писанка». До уваги всіх студентів було запропоновано зібрати великодній кошик. Від кожної групи було обрано учасника для конкурсу «Збери Великодній кошик», який пройшов жваво та весело. Інтрига, хто зібрав правильно кошик, тягнулася майже до самого кінця години освіченості. І тільки після перегляду мультимедійної презентації «Великдень на гостини просить», студенти одержали довгоочікувану відповідь, якими продуктами та оберегами наповнюють великодній кошик.

Краєзнавство – повноцінний капітал, який допомагає формувати у студентської молоді цінності народу, розвивати його культуру, виховувати національну гідність. Краєзнавча робота посідає пріоритетне місце в діяльності нашої НБ і є основою патріотичного виховання молоді. Цікаві форми проведення заходів під час годин освіченості розширюють знання студентів про край, його історію, розвивають інтерес до минулого і сучасного. Заслуговують на увагу такі заходи:

«Місто долі моєї – Харків» – відео-прогулянка;

«Харків студентський» – слайд вікторина;

«Незвичайні пам’ятники Харкова» – слайд-лекція;

«Забавные памятники Харькова» – відео прогулянка;

«Україна туристична» – екскурсії;

«Імена героїв в назвах вулиць» – слайд-огляд;

«Імена осіб в назвах вулиць (вул. Чигирина, Воробйова, Гіршмана)» – слайд-огляд;

«Цікаве про Харків» – бесіда.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   23

Схожі:

Випуск 5
Київський університет туризму, економіки І права член Ділової Ради Всесвітньої туристської міжнародної організації спеціалізованої...

Збірник наукових праць випуск 1
Вісник аграрної історії. Збірник наукових праць // Гол ред. М. А. Журба. – К.: Нпу ім. М. П. Драгоманова, 2011. – Випуск – 264 с

Інструкція про переведення та випуск учнів ( вихованців) навчальних закладів
Витяг з інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) на­вчальних закладів системи загальної середньої освіта

Інструкція про переведення та випуск учнів ( вихованців) навчальних закладів
Витяг з інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) на­вчальних закладів системи загальної середньої освіта

Методичний бюлетень «методичні рекомендації керівнику навчального...
Методичний бюлетень «Методичні рекомендації керівнику навчального закладу щодо роботи з кадрами», випуск шістнадцятий, схвалений...

Випуск 71
У розділах враховано нові вимоги щодо розроблення кваліфікаційних характеристик І одночасно збережено особливості їх побудови

Збірник наукових праць Випуск
...

Засідання педагогічної ради вчителів
Про випуск учнів 11-а класу ( інформація заступника директора з навчально-виховної роботи О. В. Буш, класного керівника)

Методичний посібник щодо ведення шкільної документації
Документи, які регламентують порядок закінчення навчального року, переведення, випуск та нагородження учнів

Випуск 2 Методичні нотатки «Крок в урок»
Застосування технології особистісно зорієнтованого навчання та її вплив на розвиток інтелектуально-пізнавальних І творчих здібностей...

Загальні положення
Підготовка науково-педагогічних та наукових кадрів в аспірантурі мдгу. Випуск 4, Маріуполь, мдгу. – 2008. – 72 с

Модернізація вищої освіти України І Болонський процес Бібліографічний покажчик Випуск 2
Наконечний І. В. – доктор біологічних наук, проректор з наукової роботи мну ім. В. О. Сухомлинського

Наказ
Про затвердження Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти

Закони України Закон України "Про освіту"
Документи, які регламентують порядок закінчення навчального року, переведення, випуск та нагородження учнів

Збірник наукових праць випуск 2
Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних...

З української етнографії та антропологі ї
Підготовка видання, упорядкування ілюстрацій, передмова юрія іванченка макет та художнє оформлення івана динника відповідальні за...

Збірник наукових праць випуск 4-5
Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних...

Збірник наукових праць випуск 6-7
Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт