Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Указ Президента України - Випуск 4

Випуск 4

Сторінка2/23
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Указ Президента України від 13.10. 2015 року №580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 — 2020 роки»


Опрацювавши їх, розуміємо, що основні завдання освіти на шляху до розбудови національної школи й виховання полягають у національній спрямованості змісту освіти, відродженні національних виховних традицій, створенні усіма суб’єктами освітнього простору умов для формування у молоді  національного самоусвідомлення.

ЗАХОДИ

ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ І МОЛОДІ

ДОДАТОК

до наказу Міністерства освіти і науки України

від 16.06. 2015 р. № 641

Розробниками пропонується така структура Заходів, що окреслює напрями і шляхи розвитку національно-патріотичного виховання в освітньому просторі України. Вони розташовані за показниками важливості і значущості – від загальнодержавного рівня до структурних складових освітньої системи та їх науково-методичного забезпечення.

Перший розділ – Удосконалення нормативно-правової бази – містить у собі елементи управління цим процесом на державному рівні.

Другий розділ – Взаємодія центральних органів виконавчої влади, установ і організацій включає до заходів національно-патріотичного виховання дітей і молоді широке коло учасників.

Третій розділ – Створення соціально-педагогічних умов для реалізації національно-патріотичного виховання. Сюди ввійшли позиції і заходи, які стосуються цілісного підходу до організації і перебігу зазначеного виховання, що включає в себе загально педагогічний і середовищний підхід, стосується дітей і молоді, що охоплені освітнім і виховним процесами.

Четвертий розділ – Зміст і форми національно-патріотичного виховання. Ця позиція найбільш об’ємна в документі, повно і детально пропонує заходи у всіх структурних складових освітнього, навчально-виховного процесу – від дошкілля до підготовки і перепідготовки учительства.

П’ятий розділ – Військово-патріотичне виховання дітей і молоді. В цьому розділі, з огляду на актуальність і важливість теми, розробники вважали за доцільне зібрати і представити цілісно цей аспект національно-патріотичного виховання.

Шостий розділ – Інформаційно-комунікаційні технології у забезпеченні національно-патріотичного виховання – розкриває актуальність, значення і можливість ІКТ для організації і проведення визначеного Концепцією напряму виховної діяльності.

Сьомий розділ Наукове і навчально-методичне забезпечення – розкриває, через які наукові і навчально-методичні матеріали, підручники, конференції, круглі столи тощо здійснюватиметься увесь комплекс заходів, пропонованих у попередніх розділах.

Восьмий розділ – Національно-патріотичне виховання за участю громадських організацій підкреслює важливість тісної співпраці з громадським сектором. Така співпраця закладена і в інших розділах цього документу.
ВИТЯГ З ЗАХОДІВ СТОСОВНО ВНЗ

ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ

«КОНЦЕПЦІЇ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ І МОЛОДІ» (2015 рік)


№№ п/п

Назва заходу

Строк виконан.

2.

ВЗАЄМОДІЯ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ

2.2

Створити Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді на базі Українського державного центру туризму і краєзнавства з метою централізації процесу національно-патріотичного виховання в системі освіти

ІІІ квартал

2015 р.

2.7

Систематично проводити конференції, семінари, круглі столи тощо, присвячені особам, фактам і подіям, зазначеним у Законі України «Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки» (№ 2558 від 9 квітня 2015 року) для кожної категорії педагогічних працівників з урахуванням специфіки їхньої професійної діяльності

Постійно

3.

СТВОРЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

3.1.

Популяризувати на конференціях, круглих столах і широко висвітлювати у друкованих засобах, навчально-методичній літературі, особливо у підручниках з історії для усіх рівнів освіти, факти і події, що свідчать про колективну й індивідуальну боротьбу за незалежність України у ХХ столітті, перелічених у Законі України «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у ХХ столітті» (№ 25-38-1 від 7.04.2015 р.)

Постійно

3.2.

На виконання Закону України «Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки» (№ 2558 від 6 квітня 2015 р.) розробити нові та удосконалити відповідно до ідеології їх засудження діючі програми, навчальні посібники, підручники з питань історії у розділах, що розкривають комуністичні та націонал-соціалістичний (нацистський) тоталітарні режими

Постійно

3.5.

Проводити науково-дослідницьку та освітньо-просвітницьку роботу, яка передбачає відновлення історичної пам’яті про тривалі державницькі традиції України (Київська Русь, Велике князівство Литовське, Військо Запорізьке, Гетьманщина, діяльність Українських урядів 1917-1921 років, інші визвольні проекти), включно з проведенням фотовиставок, організацією музейних експозицій, проведенням дискусій, круглих столів із застосуванням регіональних традицій, свідчень усної історії національно-визвольної боротьби українського народу

Постійно

3.6.

Забезпечити проведення тижнів правової освіти та національно-патріотичного виховання, спрямованих на розвиток у дітей та молоді почуття власної гідності, усвідомлення своїх прав і місця у суспільстві, можливості реалізації своїх прав у поєднанні з виконанням обов’язків із застосуванням рекомендацій Українського інституту національної пам’яті

Постійно

3.8.

Проводити у освітніх закладах спеціальні уроки, конкурси, фестивалі з відзначення Дня української писемності та мови

Щорічно

9 листопада

3.9.

На «День знань» провести лекції, бесіди, виховні заходи з метою утвердження у свідомості молоді переконань про єдність і соборність України (Сходу і Заходу)

Щорічно1 вересня

3.11.

Комплектувати фонди бібліотек освітньо-виховних закладів літературою, спрямованою на національно-патріотичне виховання

Постійно

3.12.

Залучати дітей, учнів, студентів та педагогічні колективи до пошуку, охорони, збереження народної культурної спадщини України (пісні, легенди, перекази тощо)

Постійно

4.

ЗМІСТ І ФОРМИ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

4.5.

Вища освіта
4.5.1.

Запровадити факультативний курс у ВНЗ: «Народна психологія», спрямований на вивчення звичаїв українського народу

IV квартал 2015 р. – І квартал 2016 р.

4.5.2.

Створити студентські об’єднання за мистецькими вподобаннями – вишивка, пісенна творчість, кулінарія, гончарне мистецтво, хореографічна майстерність тощо і налагодити їх роботу

Постійно

4.5.3.

Впровадити практику волонтерської роботи студентів ВНЗ у будинках сиріт, інтернатах (допомога в формуванні громадянської свідомості молоді, інтеграції у суспільство)

Постійно

4.5.4.

Надавати організаційну та матеріальну підтримку національно-патріотичним заходам органів студентського самоврядування

Постійно

4.5.5.

Започаткувати студентські олімпіади з національно-патріотичної тематики

І квартал 2016 р.

4.5.6.

Започаткувати конкурс курсових робіт та наукових публікацій студентів вищих навчальних закладів з національно-патріотичної тематики

І квартал 2016 р.

4.5.7.

Проводити конкурси студентських есе на тему «Що для мене патріотизм і любов до Батьківщини?»

Щорічно

5.

ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ І МОЛОДІ

5.1.

Заклади освіти різного рівня
5.1.18.

Провести з дітьми та учнівською молоддю на рівні закладу, району, міста: безстрокових акцій «Ми разом», спрямованих на допомогу пораненим військовим (1-11 кл.); благодійної акції «З вірою в серці», спрямованої на підтримку захисників нашої країни, їхніх дітей та родин, медичних працівників і волонтерів, які працюють в зоні АТО (1-11 кл., студенти); мітингу-реквієму на вшанування Героїв Небесної Сотні (1-11 кл, студенти); зустрічей з воїнами-учасниками АТО «В родинному колі» (1-11 кл.)

Постійно

5.1.19.

Залучати учнів і студентську молодь до участі у «Вахті пам'яті Небесної сотні»

Постійно

5.1.20.

Проводити тематичні заходи, присвячені героїчним подвигам українських воїнів, боротьбі за територіальну цілісність і незалежність України:

  • до утворення Української Повстанської Армії (14.10.1942 р.);

  • до дня Соборності України;

  • до святкування дня Гідності та Свободи

Щорічно –


14.10

22.01

22.11

5.1.21.

Забезпечити організацію перегляду та обговорення учнями і студентами вітчизняних художніх і документальних фільмів:

  • «Між Гітлером і Сталіним. Україна в ІІ Світовій війні», 2002 рік, авт. – Святослав Новицький;

  • «Війна – український рахунок», 2002 рік, авт. – Сергій Буковський;

  • «Війна без переможців» 2003 рік, авт. – Ігор Чижов;

  • «ОУН-УПА: війна на два фронти», 2006 рік, авт. – Андрій Санченко;

  • «УПА. Третя сила», 2007 рік, авт. – Сергій Братішко, Віталій Загоруйко;

  • «1377 спалених заживо», 2009 рік, авт. – Іван Кравчишин;

  • «Поводир», 2014 рік, авт. – О.Г.Санін тощо

Постійно

5.1.22.

Проводити раз на рік фестивалі патріотичної пісні; святкування Дня Примирення, Дня Збройних Сил України, Дня призовника, захисника Вітчизни, відзначення дня пам'яті Героїв Крут

Постійно

5.1.24.

Активізувати рух волонтерської допомоги (акції, проекти) у навчальних закладах різних типів

Постійно

5.1.25.

Провести Всеукраїнську науково-практичну конференцію з військово-патріотичного виховання

Квітень 2016 р.

6.

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

6.12.

Проводити виставки фото та архівних документів, що ілюструють становлення та розвиток української держави

Постійно

6.13.

Організувати за участю учнів і студентів створення в соціальних мережах національно-патріотичних сторінок «Моє місто», «Моє село», «Мій рідний край» тощо

2015 р.

6.16.

Створити на електронних носіях тематичні добірки українських літературних і музичних творів національно-патріотичної тематики

Постійно

6.17.

Готувати персональні книжкові виставки, присвячені творчості видатних українських інтелектуалів і політичних діячів, які спричинилися до організації боротьби за незалежність, становлення і розвиток української державності.

Постійно

6.18.

Створити на веб-порталі ДНПБ і регулярно поповнювати ресурс «Досвід роботи бібліотек з патріотичного виховання»

Постійно

7.

НАУКОВЕ І НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

7.1.

Навчально-методичні ресурси

(монографії, підручники, навчальні посібники, методичні матеріали)
7.1.3.

Включити питання патріотичного виховання дітей та молоді до дослідницьких програм і планів науково-дослідних інститутів та університетів, які охоплювали б зміст загальної середньої та університетської освіти, включаючи і предмети природничо-математичного циклу

2016-2019 рр.

7.1.7.

Провести всеукраїнський конкурс рукописів методичних рекомендацій та методичних посібників з національно-патріотичного виховання дітей та молоді

ІV квартал

2015 р.

7.1.8.

Розробити методичні рекомендації з формування програм національно-патріотичного виховання освітніх установ (з прикладами змісту програмного матеріалу для закладів різного типу і віку вихованців)

ІV квартал

2015 р.

7.1.9.

Розробити методичні рекомендації з організації громадянського виховання у освітніх закладах та громадських об'єднаннях

ІV квартал

2015 р.

7.1.14.

Проводити дослідження наукових тем, що стосуються особливостей українського етносу у різних регіонах України

Довготривалий проект

7.1.17.

Розробити методичні рекомендацій для викладачів ВНЗ з реалізації національно-патріотичного виховання студентської молоді

Грудень 2016 р.

7.1.18.

Провести цикл семінарів для підвищення кваліфікації викладачів закладів вищої освіти щодо методів реалізації національного-патріотичного виховання у системі вищої освіти

Протягом 2017 р.

7.1.19.

Надавати рекомендаційні бібліографічні списки «Бібліотечка для учителя», присвячені національно-патріотичній тематиці

Щорічно

7.1.20.

Розробити методичні рекомендації «Патріотичне виховання засобами шкільних бібліотек: методи та підходи»

2017 р.

7.1.21.

Підготувати науково-допоміжний бібліографічний покажчик «Національно-патріотичне виховання дітей та молоді»

Щорічно

7.2.2.

Провести Міжнародну науково-практичну конференцію “Духовність у становленні та розвитку особистості”, одним із напрямів її роботи є «Патріотизм та громадянськість в духовному розвитку особистості»

Травень 2015 р.

7.2.4.

Провести конференцію «Особливості національної ідентифікації дітей та молоді в сучасних соціокультурних умовах»

Листопад-грудень 2015 р.

7.2.5.

Організувати і провести круглий стіл із запрошенням психологів та соціальних педагогів закладів освіти щодо розробки та впровадження ефективних моделей національно-патріотичного виховання сучасної молоді

Грудень 2015 р.

7.2.8.

Організувати і провести Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Теоретико-методологічні засади та світоглядні орієнтири національно-патріотичного виховання дітей та молоді»

Квітень-травень 2016 р.

7.2.9.

Провести круглий стіл на тему «Питання громадянського виховання у документальному кіноциклі «Революція гідності»

2016 р.

7.2.10.

Проводити Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми психолого-педагогічного проектування процесу національно-патріотичного виховання дітей та молоді»

Щорічно

7.2.11.

Провести круглий стіл «Психолого-педагогічні умови становлення ціннісних орієнтацій як чинник національного виховання дітей та молоді»

Жовтень

2016 р.

7.2.12.

Організувати і провести науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми громадянського та патріотичного виховання дітей та учнівської молоді»

2017 р.

7.2.13.

Провести круглий стіл «Виховання громадянина-патріота: сучасний український вимір»

2017 р.

7.2.14.

Організувати педагогічні читання «Неперервна освіта дорослих – фундамент усвідомлення національних цінностей українського народу в умовах глобалізаційних процесів»

2017 р.

7.2.15.

Організовувати та проводити відкриті уроки в експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів з метою виховання національної самосвідомості учнів та відкриті лекції у вищих навчальних закладах з проблем виховання студентів як духовної еліти нації

Постійно

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Схожі:

Випуск 5
Київський університет туризму, економіки І права член Ділової Ради Всесвітньої туристської міжнародної організації спеціалізованої...

Збірник наукових праць випуск 1
Вісник аграрної історії. Збірник наукових праць // Гол ред. М. А. Журба. – К.: Нпу ім. М. П. Драгоманова, 2011. – Випуск – 264 с

Інструкція про переведення та випуск учнів ( вихованців) навчальних закладів
Витяг з інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) на­вчальних закладів системи загальної середньої освіта

Інструкція про переведення та випуск учнів ( вихованців) навчальних закладів
Витяг з інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) на­вчальних закладів системи загальної середньої освіта

Методичний бюлетень «методичні рекомендації керівнику навчального...
Методичний бюлетень «Методичні рекомендації керівнику навчального закладу щодо роботи з кадрами», випуск шістнадцятий, схвалений...

Випуск 71
У розділах враховано нові вимоги щодо розроблення кваліфікаційних характеристик І одночасно збережено особливості їх побудови

Збірник наукових праць Випуск
...

Засідання педагогічної ради вчителів
Про випуск учнів 11-а класу ( інформація заступника директора з навчально-виховної роботи О. В. Буш, класного керівника)

Методичний посібник щодо ведення шкільної документації
Документи, які регламентують порядок закінчення навчального року, переведення, випуск та нагородження учнів

Випуск 2 Методичні нотатки «Крок в урок»
Застосування технології особистісно зорієнтованого навчання та її вплив на розвиток інтелектуально-пізнавальних І творчих здібностей...

Загальні положення
Підготовка науково-педагогічних та наукових кадрів в аспірантурі мдгу. Випуск 4, Маріуполь, мдгу. – 2008. – 72 с

Модернізація вищої освіти України І Болонський процес Бібліографічний покажчик Випуск 2
Наконечний І. В. – доктор біологічних наук, проректор з наукової роботи мну ім. В. О. Сухомлинського

Наказ
Про затвердження Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти

Закони України Закон України "Про освіту"
Документи, які регламентують порядок закінчення навчального року, переведення, випуск та нагородження учнів

Збірник наукових праць випуск 2
Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних...

З української етнографії та антропологі ї
Підготовка видання, упорядкування ілюстрацій, передмова юрія іванченка макет та художнє оформлення івана динника відповідальні за...

Збірник наукових праць випуск 4-5
Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних...

Збірник наукових праць випуск 6-7
Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт