Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

В роботу з громадянського та патріотичного виховання включені такі суспільні інститути

Випуск 4

Сторінка9/23
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   23

В роботу з громадянського та патріотичного виховання включені такі суспільні інститути: громадянські організації, рухи, партії, школа, сім’я, релігійні громади, місцева спільнота, урядові організації та установи. Чинниками цієї діяльності є: учнівське самоврядування, спілкування, мас-медіа, природа, мистецтво, громадське життя, волонтерський рух.

Воєнно-політичне керівництво Великої Британії приділяє особливу увагу стану військово-патріотичного виховання молоді. Зокрема, в країні діє принцип KAPE (Keep the Army in the public eye – тримати армію під наглядом населення), що сприяє зростанню популярності військової служби і громадянському та патріотичному вихованню. Особливе місце в роботі з молоддю посідає міністерство оборони, яке розглядає її як важливе джерело поповнення новобранцями збройних сил. З цією метою міністерство здійснює низку соціальних програм і програм, що навчають. Основним елементом серед них є так звані Сили кадетів (Cadet Force), які залучено понад 125000 молодих людей віком від 12 до 22 років. Ці сили у свою чергу поділяються на Об’єднані сили кадетів (CCF), які діють в 245 школах (переважно приватних) по всій країні, в них залучено 40000 чоловік. Також існують Морський кадетський корпус (SCC), Армійські сили кадетів (ACF) та Навчальний корпус Військово- Повітряних сил (ATC)

Дуже цікавим є досвід Великої Британії у подоланні глобалізаційних викликів щодо створення сучасних збройних сил та реформування системи військової освіти. Трансформація характеру та умов військової служби, виконання бойових завдань у контексті глобальних соціокультурних змін змусили по-новому подивитися на роль у війську жінки. Серйозних змін останнім часом зазнає цивільний компонент збройних сил. Як виявляється, цивільні отримують перевагу щодо військових з огляду більшу стабільність та меншу «ціну» для держави. Зарубіжні експерти закликають встановити гнучку систему зв’язків, куди повинні увійти всі структури професійної військової освіти щодо співробітництва, обміну інформацією та здійснення експертизи уздовж інституційних кордонів.

Вивчаючи досвід військово-патріотичного виховання Великої Британії, необхідно намагатися залучати найкращі його досягнення у процесі формуванні громадянина і патріота в Україні. Особливо це важливо в умовах інтеграції нашої країни у європейське співтовариство та переходу Збройних Сил України до контрактної армії.

ДУМКИ, ВИСЛОВИ, ЦИТАТИ ПРО ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ
«Народ, який думає на один рік - вирощує хліб; народ, який думає на десять років – вирощує сади; народ, який думає на сто років - вирощує молоде покоління»

Народна мудрість«Україна не тільки для українців, а для всіх, хто живе на теренах України, а живучи, любить її, а люблячи, хоче працювати для добра краю і його людності, служити їй, а не оббирати, не експлуатувати для себе»

М.Грушевський
«Патріотизм – це сплав почуття й думки, осягнення святині - Батьківщини – не тільки розумом, а й передусім серцем… Патріотизм починається з любові до людини. Патріотизм починається з колиски»

В. Сухомлинський
«У кожного з нас Вітчизна починається з чогось маленького, начебто непоказного і непримітного; в життя кожного з нас назавжди до останнього нашого подиху входить щось єдине і незмінне, як груди матері, її ласкавий дотик, рідне слово. Це наш рідний куточок, що втілює в собі живий образ Вітчизни»

B.Сухомлинський
«Якщо немає людини без самолюбства, так немає людини без любові до Батьківщини, і ця любов дає вихованню вірний ключ від серця людини і могутню опору для боротьби з його поганими природними особливостями»

К. Ушинський
«Найцінніший ґрунт для духовного виховання сильного характеру - то рідна мова. Пильнуйте ж виховувати такі потрібні для нації сильні характери, виховуючи дітей тільки рідною мовою. Особа, що не зросла на рідній мові, загублена для нації, бо ціле життя буде безбатченком, і справи рідної нації їй будуть чужі»

І. Огієнко
«Почуття любові до рідного краю, як до органічної цілісності, є необхідною і єдиною можливістю того найтіснішого у світі зв’язку людей, що називається нацією»

В. Липинський
«Патріотизм як одне з сильних почуттів, із яких складається емоційний світ людини, невід’ємний від осмислення і вибору шляхів та засобів реалізації інтересів своєї Вітчизни»

О.Майборода
«Кожний виховний крок у нас повинен бути пронизаний патріотичним вихованням, і якщо це не так, то це виховання. нікуди не годиться. Якщо мені говорять, що у мене все добре, але нема патріотичного виховання, то я повинен це розуміти так, що вся робота зовсім нічого не варта»

A.Макаренко
«Важливо, щоб ти був готовий померти за свою країну;але ще важливіше, щоб ти був готовий прожити життя заради неї»

Т. Рузвельт
«В  основі будь-якого народу міститься природна потреба у самозбереженні, самовдосконаленні, самоствердженні шляхом розбудови власної держави. Через це  будь-яке виховання завжди має бути національним»

О.Вишневський
«Не думайте, що ваша країна може зробити для вас, думайте, що ви можете зробити для вашої країни»

Джон Кенеді
«Виховуючи в молоді патріотизм, здорову національну гордість, свідомість своєї національної гідності, ні в якому разі не можна виховувати в неї національної пихи й презирства до інших народів лише на тій підставі, що вони не українці. Український народ на собі відчув, що таке несправедливість, і сам мусить бути справедливим»

Г. Ващенко
«Україна починається з тебе»

В.Чорновол

РОЗДІЛ III

БІБЛІОТЕКА ВНЗ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНО-

ПАТРИОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

( З ДОСВІДУ РОБОТИ КОЛЕГ ЗА ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСАМИ)
МІСЦЕ БІБЛІОТЕКИ ВНЗ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ {Тези}

Фастишевська К.М.,

зав. бібліотеки Хмельницького політехнічного коледжу

Велика роль у процесі формування патріотизму у молодого покоління належить саме бібліотекам навчальних закладів. Реалізація завдань має здійснюватися шляхом координації роботи бібліотеки ВНЗ з управлінням у справах сім’ї та молоді, центром соціальної допомоги молоді, з іншими бібліотеками, закладами освіти, культури, спілкою письменників, з засобами масової інформації, молодіжними, юридичними, громадськими організаціями тощо.

Патріотичне виховання молоді, її готовності до праці та військової служби має давні традиції у бібліотеках, але сьогодення розставляє нові акценти і вимагає розширення цього завдання. Важливе місце у системі патріотичного виховання молоді займає виховання любові і пошани до державної символіки, Конституції України, знання законів нашої держави.

Бібліотека політехнічного коледжу використовує багатий арсенал різноманітних форм і методів роботи під час підготовки до святкування Дня Конституції та Дня Незалежності України. В бібліотеці оформлені розгорнуті експозиції та книжково-ілюстративні виставки: "Якою є історія української Конституції", Моя Земля – це незалежна Україна", "Незалежність держави і права молоді", "Майбутнє твоє, Україно!"; стенди "Україна незалежна: сторінки історії"; проведені уроки державності: "Державні символи України", "Символіка нашого краю"; історико-патріотична година "Сторінками історії"; урок історичної пам'яті "Історія української державності"; дискусії: "Яким я бачу майбутнє своєї держави?", "Жити за законами держави"; вечори запитань та відповідей: "Хто ми, чиї сини, яких батьків, ким, за що закуті?", "Вони загинули в боротьбі за Українську державу" та ін.

Важливим моментом у роботі бібліотеки по патріотичному вихованню є популяризація літератури про Велику Вітчизняну війну. Бібліотека провела комплекс заходів: оформлені книжкові виставки літератури: "Роки війни, століття пам'яті", "Пам'ятаємо твій подвиг, солдат", на яких розмістили місцевий матеріал, зібраний в тематичну папку "Визволення Хмельниччини", провели героїко-патріотичні читання: "Не можна забути дороги війни", "Полум'ям подвигу вашого наші горять серця"; проведені зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни і Збройних Сил України; вечори пам'яті, вечори-спогади, уроки мужності, літературно-музичні композиції, вечори поезії воєнних років на теми: "Шляхами мужності і слави", "Вічна слава героям!", "Тільки пам'ять не сивіє", "Великі жертви твої, Україно".

Мета патріотично-військового виховання – формування у молоді почуття національної гордості, готовності захищати суверенітет України, підвищення зацікавленості молоді до служби в її Збройних Силах. Основна увага тут спрямована на допризовну молодь. Ефективною формою ознайомлення молоді з умовами проходження військової служби є проведення різних масових заходів, а саме: дня призовника "Я стану твоїм захисником, Україно!". Спільно з військкоматом провели: урок патріотичного виховання "Героїзм та мужність йдуть поруч", відкритий діалог "А ти зміг би повторити подвиг дідів?"; дискусію "Як ти розумієш патріотизм?".

Цікавими і корисними для майбутніх воїнів були зустрічі з юнаками, які відслужили в армії, воїнами-афганцями, з ліквідаторами наслідків аварії на ЧАЕС. Змістовними були вечори пам'яті, вечори–вшанування: "Ми пам'ятаємо і сумуємо", "Афганські сторінки хвилюють моє серце". Бібліотекарі доносять до молоді коледжу інформацію про стан сучасної армії шляхом бесід: "Сучасний студент. Який з нього вояк?", вечорів запитань і відповідей: "Українська армія зразка 2020 року: якою їй бути?", "Професійна армія: міф чи майбутнє?", вечорів-диспутів: "Що таке контрактна основа армії ?"

Розвиток відносин між Україною та НАТО набув нового імпульсу на сучасному етапі. Головною метою бібліотекарів є надання повного обсягу інформації щодо напрямку діяльності цієї організації. А так як літератури на цю тему в бібліотеці було обмаль, ми разом із керівником інформаційного центру, викладачем предмету "Захист Вітчизни" О. М. Зобкало написали листи-прохання в Брюссель та Київ у центри інформації та документації НАТО і отримали 80 примірників видань та журналів "Брифінг НАТО", "НАТО/ОТАN". Оформили книжкову виставку "Україна і НАТО", тематичні папки-досьє "Діяльність НАТО", "Україна – Росія – НАТО", провели годину цікавих повідомлень "Ставлення до вступу у НАТО", "НАТО: за і проти".

Краєзнавча робота посідає пріоритетне місце в діяльності нашої бібліотеки і є основою патріотичного виховання молоді. Сформований в бібліотеці фонд краєзнавчої літератури, матеріали з місцевих газет, краєзнавчий довідково-бібліографічний апарат, система інформаційного обслуговування молоді з питань краєзнавства, випробувані на практиці форми і методи популяризації матеріалів про Хмельниччину допомагають виховати у молоді почуття патріотизму і національної самосвідомості. Специфіці краєзнавства найбільш повно відповідають комплексні форми популяризації літератури. В коледжі оформлена народознавча світлиця, музей бойової слави. Велику увагу привертає колоритна виставка предметів українського побуту "Скарбниця народної мудрості", що розміщена в народознавчій світлиці. Максимально розкрити краєзнавчий фонд, представити широке коло наявних у бібліотеці краєзнавчих матеріалів допомагає книжкова виставка "Хмельниччино - мій рідний краю", "Літературна Хмельниччина".

Як зберегти і передати нащадкам усі ті кращі надбання національної культури, що були виплекані протягом століть українським народом? Які зусилля докласти, аби молодь не цуралася національного спадку? Адже звертання до традицій зовсім не означає нехтування сьогоденням. Тільки пізнавши минуле, витоки своєї культури та історії, можна чіткіше зрозуміти і уявити майбутнє. "Той, хто не знає свого минулого, любив повторювати М. Рильський, не вартий майбутнього". Цікаві форми проведення заходів розширюють знання студентів про край, його історію, розвивають інтерес до минулого і сучасного.

Більшої ефективності роботи у цьому напрямку надають краєзнавчі вечори "Край мій, оспіваний в віршах", "Люби рідне місто всім серцем своїм", екологічна година "Знай, люби, бережи", книжкова виставка "Охороняємо природу рідного краю".

Щорічно в коледжі проводяться День знань, посвята в студенти, День коледжу, свято квітів. Ці свята стали великим родинним зібранням. Його мета – підвищення іміджу коледжу, поваги до викладачів, вони об’єднують не лише випускників усіх поколінь, але й талановитих студентів, які свою майстерність виражають в картинах, вишивках, виробах народних промислів.

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ

ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ {Тези}

(з досвіду роботи бібліотеки Криворізького металургійного інституту)

Т.І. Караман

Значна роль у процесі формування ідеології патріотизму у студентства належить бібліотеці ВНЗ. Саме бібліотека є не тільки засобом забезпечення доступу студентів до знань та інформації, але й просвітницьким осередком, який сприяє вихованню молоді.

Сучасні інформаційні ресурси дозволяють проводити роботу з національно- патріотичного виховання в різних напрямках: громадянському, історико-патріотичному, краєзнавчому. Завдання бібліотекаря – за допомогою фонду публіцистичної та художньої літератури, кіноматеріалів висвітлювати правдиву історію українського народу, прищеплювати шанобливе відношення до рідної мови. Для вирішення цих завдань бібліотекарями нашого вузу проводяться різноманітні патріотично-виховні заходи, які дозволяють виховати у молоді національно-патріотичні почуття, поглибити знання про державну символіку України. Щорічно проводиться цикл заходів, присвячених відзначенню Міжнародного дня рідної мови, а також організовуються книжкові виставки (до Дня Соборності України; до Дня пам’яті героїв Крут; до Дня Конституції України; до Дня Державного Прапора; до Дня Незалежності України тощо). Так, традиційно до Дня Соборності України та Дня пам’яті героїв Крут проводяться різноманітні просвітницькі акції, серед яких години пам’яті, уроки історії, уроки пам’яті.

В 2015 році з метою вшанування пам’яті Героїв Революції гідності було проведено збори-реквієм «Небесна сотне, ви тепер святі». Колектив бібліотеки КМІ намагається донести до кожної молодої людини, що все що відбувається в країні, місті, навчальному закладі – все стосується її та залежить від неї.

В роботі з молоддю особливу увагу ми приділяємо ознайомленню з історією героїчної боротьби українського народу за державну незалежність. Студенти нерідко стають учасниками різноманітних масових заходів. Наприклад, «Вони славу здобували Україні біля Крут» (вечір-реквієм), «Історичний урок єднання», «Козацька слава в наших серцях» (година історії), «Обов’язок захищати Україну» (урок мужності), «Війна пройшла по їхніх долях» (година мужності). Кожним проведеним заходом працівники бібліотеки намагаються підкреслити, що існування України сьогодні – це результат боротьби українського народу за право мати свою національну державу.

Маючи досвід патріотичного виховання молоді, ми замислились над тим, як розповісти молоді про подію так, щоб вона усвідомила її ціну. Вирішили, що найкраще звернутися до живих свідків, бо вони зможуть передати власні враження від жахливої події.

Сьогодні формування патріотичних почуттів у молоді неможливо без живого спілкування з учасниками та очевидцями подій, що відбуваються в країні. Саме тому для студентів 2-5 курсів Криворізького металургійного інституту факультету МПО була організована зустріч з бійцями батальйону «Кривбас» – «З Україною в серці». Молодь, затамувавши подих, слухала безпосередніх учасників АТО. Студенти ставили питання, обговорювали свої уявлення про майбутнє нашої держави.

Наша бібліотека проводить різноманітні заходи, які присвячуються знаменним датам і подіям, видатним діячам світової науки і культури. Але одне з чільних місць в нашій роботі належить вихованню любові і дбайливого ставлення до своєї «малої батьківщини», її історії. Адже неможна пізнати історію всієї держави, не знаючи минулого і сьогодення свого краю. З метою популяризації знань про рідний край працівники нашої бібліотеки використовують різні форми роботи. Так, ми підготували та розмістили на сторінці «Ріднокрай» веб-сайту бібліотеки (http://kmi.ccjournals.eu) цикл віртуальних екскурсій під загальною назвою «Мій рідний край – окраса України». При підготовці віртуальних екскурсій нам дуже хотілося, щоб матеріал було цікаво та приємно переглядати, тому кожна екскурсія супроводжується ліричною музикою.

В 2015 році виповнилося 240 років від дня заснування нашого міста. До цієї дати ми підготували та провели низку заходів. З метою виховання у студентів почуття поваги до свого рідного краю, ми запросили молодь до участі в фотоконкурсі «Кривий Ріг очима студентів». Крім того, для студентів І курсу нашого інституту було проведено тематичний вечір «Славне місто моє – краща з кращих перлин». Молодь дізналася про історію заснування міста Кривий Ріг, про розвиток промисловості. Студенти побували у всіх семи районах містах, адже мультимедійна презентація «Кривий Ріг – моє місто», підготована бібліотекою до цього заходу, познайомила з пам’ятними та цікавими місцями, якими славиться кожен із районів. На вечорі студенти познайомилися з членом Асоціації криворізьких літераторів – Оксаною Зорею. На заході лунали ліричні пісні у виконанні авторки, і кожна викликала аплодисменти слухачів.

Зараз спостерігається значне пожвавлення інтересу студентів до вивчення історії свого краю. Саме для цієї категорії користувачів ми підготували та провели вечір пам’яті «Вклонімось тим, хто визволяв Кривбас». Крім того, ми запропонували молоді до перегляду електронний фотоальбом «Символи мужності і героїзму». Цікаві форми проведення заходів розширюють знання студентів про край, його історію. Працівники бібліотеки сподіваються що всі запропоновані заходи допоможуть молоді усвідомити свої корені, знайти моральні орієнтири в житті.

Таким чином, бібліотека ВНЗ сприяє розвитку особистості, допомагає вихованню свідомих громадян, патріотів. Студентство необхідно залучати у вирішення завдань національно-патріотичного виховання. Завдання ж бібліотеки в системі національного виховання – направляти дії молоді в потрібне русло, сприяючи формуванню у неї національної свідомості з осмисленою патріотичною позицією.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   23

Схожі:

Випуск 5
Київський університет туризму, економіки І права член Ділової Ради Всесвітньої туристської міжнародної організації спеціалізованої...

Збірник наукових праць випуск 1
Вісник аграрної історії. Збірник наукових праць // Гол ред. М. А. Журба. – К.: Нпу ім. М. П. Драгоманова, 2011. – Випуск – 264 с

Інструкція про переведення та випуск учнів ( вихованців) навчальних закладів
Витяг з інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) на­вчальних закладів системи загальної середньої освіта

Інструкція про переведення та випуск учнів ( вихованців) навчальних закладів
Витяг з інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) на­вчальних закладів системи загальної середньої освіта

Методичний бюлетень «методичні рекомендації керівнику навчального...
Методичний бюлетень «Методичні рекомендації керівнику навчального закладу щодо роботи з кадрами», випуск шістнадцятий, схвалений...

Випуск 71
У розділах враховано нові вимоги щодо розроблення кваліфікаційних характеристик І одночасно збережено особливості їх побудови

Збірник наукових праць Випуск
...

Засідання педагогічної ради вчителів
Про випуск учнів 11-а класу ( інформація заступника директора з навчально-виховної роботи О. В. Буш, класного керівника)

Методичний посібник щодо ведення шкільної документації
Документи, які регламентують порядок закінчення навчального року, переведення, випуск та нагородження учнів

Випуск 2 Методичні нотатки «Крок в урок»
Застосування технології особистісно зорієнтованого навчання та її вплив на розвиток інтелектуально-пізнавальних І творчих здібностей...

Загальні положення
Підготовка науково-педагогічних та наукових кадрів в аспірантурі мдгу. Випуск 4, Маріуполь, мдгу. – 2008. – 72 с

Модернізація вищої освіти України І Болонський процес Бібліографічний покажчик Випуск 2
Наконечний І. В. – доктор біологічних наук, проректор з наукової роботи мну ім. В. О. Сухомлинського

Наказ
Про затвердження Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти

Закони України Закон України "Про освіту"
Документи, які регламентують порядок закінчення навчального року, переведення, випуск та нагородження учнів

Збірник наукових праць випуск 2
Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних...

З української етнографії та антропологі ї
Підготовка видання, упорядкування ілюстрацій, передмова юрія іванченка макет та художнє оформлення івана динника відповідальні за...

Збірник наукових праць випуск 4-5
Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних...

Збірник наукових праць випуск 6-7
Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт