Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Педагогічна практика щоденник практики

Педагогічна практика щоденник практики

12

Висновок керівника від вищого навчального закладу про

проходження практики

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
Дата перевірки та захисту звіту "____" ____________ 20 ____ року
Оцінка:

за національною шкалою _____________________

(словами)

кількість балів ______________________________

(цифрами і словами)
за шкалою ECTS ____________________________
Керівник практики від ХІПТ(у)
_____________ _____________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

(у редакції наказу Міністерства

освіти і науки України

від 05 червня 2013 року № 683)
Форма № Н-6.03

ХАРКІВСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ТЕХНІКУМ

ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА
ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ
студента ________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)
відділення _________ БУДІВЕЛЬНЕ_________________________
форма навчання ______________денна/заочна____________________
освітньо-кваліфікаційний рівень __ Молодший спеціаліст__________
напрям підготовки __ 0101Педагогічна освіта___________________
спеціальність 5.01010401 Професійна освіта________________
спеціалізація Будівництво та експлуатація будівель і споруд____

(назва)


_________ курс, група _________________

12

Висновок керівника від вищого навчального закладу про

проходження практики

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
Дата перевірки та захисту звіту "____" ____________ 20 ____ року
Оцінка:

за національною шкалою _____________________

(словами)

кількість балів ______________________________

(цифрами і словами)
за шкалою ECTS ____________________________
Керівник практики від ХІПТ(у)
_____________ _____________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

(у редакції наказу Міністерства

освіти і науки України

від 05 червня 2013 року № 683)
Форма № Н-6.03

ХАРКІВСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ТЕХНІКУМ

ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА
ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ
студента ________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)
відділення _________ БУДІВЕЛЬНЕ_________________________
форма навчання ______________денна/заочна____________________
освітньо-кваліфікаційний рівень __ Молодший спеціаліст__________
напрям підготовки __ 0101Педагогічна освіта___________________
спеціальність 5.01010401 Професійна освіта________________
спеціалізація Монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно -

технічних систем і вентиляції

(назва)


_________ курс, група _________________


12

Висновок керівника від вищого навчального закладу про

проходження практики

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
Дата перевірки та захисту звіту "____" ____________ 20 ____ року
Оцінка:

за національною шкалою _____________________

(словами)

кількість балів ______________________________

(цифрами і словами)
за шкалою ECTS ____________________________
Керівник практики від ХІПТ(у)
_____________ _____________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

(у редакції наказу Міністерства

освіти і науки України

від 05 червня 2013 року № 683)
Форма № Н-6.03

ХАРКІВСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ТЕХНІКУМ

ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА
ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ
студента ________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)
відділення _________ ТЕХНОЛОГІЧНЕ_______________________
форма навчання ______________денна/заочна____________________
освітньо-кваліфікаційний рівень __ Молодший спеціаліст__________
напрям підготовки __ 0101Педагогічна освіта___________________
спеціальність 5.01010401 Професійна освіта________________
спеціалізація Організація обслуговування населення

(назва)


_________ курс, група _________________


2

Студент______________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)
прибув до навчального закладу

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

(назва навчального закладу)
Печатка

навчального закладу „___” __________________ 20___ року
____________ _______________________________________________

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

Вибув з навчального закладу
Печатка

навчального закладу “___” _________________ 20___ року
_____________ ______________________________________________

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

Студент______________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)
прибув до навчального закладу

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

(назва навчального закладу)

Печатка

навчального закладу „___” __________________ 20___ року
____________ ______________________________________________

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

Вибув з навчального закладу
Печатка

навчального закладу “___” _________________ 20___ року
_____________ ______________________________________________

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

11
Відгук і оцінка роботи студента на практиці

______________________________________________________________________

(назва навчального закладу)
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
Керівник практики від навчального закладу (ПТНЗ, ЗОШ)
_______________ _____________________________________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

"_____ " _____________________ 20 _____ року
Відгук осіб, які перевіряли проходження практики

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
_______________ _____________________________________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

"_____ " _____________________ 20 _____ року
10

Робочі записи під час практики


Дата

Основний зміст роботи

Підпис майстра в/н


Керівник практики:
від ХІПТ(у) ___________ ____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)


3

Календарний графік проходження практики
з/п

Назви тем і види робіт

Тижні проходження практики

Відмітки про виконання

(Майстер в/н)

1

2

3

4

5

6
1

2

3

4

5

6

7

8

9

І розділ (1-2 тижні)

1

Тема: "Вивчення організації

роботи ПТНЗ (ЗОШ)"

+

+
1.1.

Бесіда з директором

навчального закладу.

+

+
1.2.

Вивчення й аналіз

використання матеріально -

технічної бази ПТНЗ (ЗОШ).

+

+
1.3.

Аналіз управління роботою навчального закладу

+

+
2

Тема: "Вивчення колективу

навчально-виробничої

групи ПТНЗ (класу школи)"


2.1.

Вивчення ролі майстра в/н і

класного керівника в

організації колективу групи (класу).

+

+
3

Тема: "Навчально-виховна робота майстра в/н (вчителя трудового навчання) в майстернях і на виробництві.

+

+
3.1.

Відвідування й аналіз уроків

теоретичного навчання

(уроків у ЗОШ).

+

+
3.2.

Відвідування, спостереження й

аналіз уроків в/н.

+

+
4.

Тема: "Позакласна виховна

робота майстра в/н

(вчителя) у групі."
+
4.1.

Відвідування, спостереження,

аналіз виховних заходів.

+

+
4.2.

Ознайомлення з планом

виховної роботи ПТНЗ (школи),

планом виховної роботи майстра в/н

(класного керівника в школі).
+
4.3.

Підготовка і проведення

виховного заходу на

профорієнтаційну тему,

запрошення на навчання до

ХІПТу.
+
4.4

Поіменне виявлення бажаючих навчатися в ХІПТі.
+
5

Оформлення звітньої документації практики, пакету документів до ДЕКу.
+Підготовка відео та фотоматеріалів.
+
ІІ розділ (4-6 тижні)

1

Тема: "Вивчення організації

роботи ПТНЗ (ЗОШ)"


1.1.

Вивчення організації методичної роботи.+

2

Тема: "Вивчення колективу

навчально-виробничої

групи ПТНЗ (класу школи)"+

+


2.1.

Вивчення загальної

характеристики колективу групи

(класу).+

+


2.2.

Визначення рівня

трудового,морального, естетичного,фізичного,

трудового виховання

членів колективу.+

+


2.3.

Визначення внутрішньо-

колективних стосунків

у групі шляхом анкетування.+

+


2.4.

Вивчення ролі майстра в/н і

класного керівника в організації

колективу групи (класу).+

+


3

Тема: "Навчально-виховна робота майстра в/н (вчителя трудового навчання) в майстернях і на виробництві.+

+


3.1.

Підготовка і самостійне

проведення уроків в/н+

+


3.2.

Відвідування й аналіз уроків

теоретичного навчання

(уроків у ЗОШ)+

+


3.3.

Ознайомлення з роботою майстра в/н по організації виробничої практики.


+

+
9

Робочі записи під час практики


Дата

Основний зміст роботи

Підпис майстра в/н8

ДОВІДКА

про проведення виховного заходу на профорієнтаційну тему

__________________________________________________________________________________________________________________

Дата _______________ Група ____________________
Початок о _____ год. ______ хв. Закінчення о _____ год. _____ хв.
Прізвище, ім’я, по - батькові викладача, який відвідав виховний захід

_____________________________________________________________
Підпис ___________
Список учнів, які виявили бажання навчатися у ХІПТ(і):


№ п/п

ПІБ

Домашня адреса


телефон


1

2

3

4

5


Прізвище, ім’я, по - батькові завідуючого відділенням,

який прийняв довідку________________________________

Дата "_____" __________ Підпис _______________


3.4.

Підготовка і проведення

відкритого уроку в/н

(трудового навчання).

+4.

Тема: "Позакласна виховна

робота майстра в/н

(вчителя)у групі."+

+

+4.1.

Відвідування,

спостереження, аналіз

виховних заходів.+

+


4.2.

Підготовка і проведення

виховного заходу на

профорієнтаційну тему,

запрошення на навчання
до ХІПТу.

+4.3.

Поіменне виявлення бажаючих навчатися в ХІПТі.+

+

+

+
5

Оформлення звітньої документації практики, пакету документів до ДЕКу.

+

+Підготовка відео та фотоматеріалів.+

+

+

+Підготовка до підсумкової науково-практичної конференції.
+
Керівники практики:

від ХІПТ(у) ___________ ____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

від навчального закладу___________ ____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

6

ПРОТОКОЛ

обговорення відкритого уроку виробничого навчання,

проведеного студентом-практикантом

______________________________________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по - батькові)

в _____________________________________________________________

(назва навчального закладу)

Урок розпочато о ____ год. ____ хв.

Урок закінчено о ____ год. ____ хв.

Предмет _______________

Група _________________

Кількість учнів ________ Тема _______________Мета уроку ____________
ПРИСУТНІ

 1. __________________________

(Прізвище, ім’я, по - батькові)

 1. __________________________

(Прізвище, ім’я, по - батькові)
Голова засідання: _____________ _____________

(Прізвище, ім’я, п о- батькові) (підпис)
Секретар: _____________________ _____________

(Прізвище, ім’я, по - батькові) (підпис)
ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 1. Обговорення проведеного уроку.

 2. Оцінювання уроку.

 3. Пропозиції.


СЛУХАЛИ:

 1. _________________________________________________________________________________________________________________________

 2. _________________________________________________________________________________________________________________________УХВАЛИЛИ:


 1. Оцінити уроки на «_______» балів.

Голосували: «За» - «_________» осіб.

«Проти» - «______» осіб.

«Утримались» - «_______»» осіб.


 1. Рекомендувати студенту-практиканту ____________________________________________________________

Звернути увагу на _______________________________________________________________

З протоколом ознайомлений

студент-практикант ____________________ ______

(ПІБ) (підпис)

7
ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТНЬОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ПРАКТИКИ

В останній день практики студент – практикант подає на перевірку звіт по педагогічній практиці керівникові від технікуму.
І розділ

  1. Зміст.

  2. Вступ.

  3. Характеристика ПТНЗ і його матеріально-технічної бази.

  4. Схема внутрішнього керівництва ПТНЗ.

  5. Список учнів групи ПТНЗ.

  6. Психолого-педагогічна характеристика учня.

  7. Опис і дидактичний аналіз одного уроку теоретичного навчання.

  8. План-конспект відкритого виховного заходу на профорієнтаційну тему.


ІІ розділ


  1. Характеристика організації методичної роботи ПТНЗ.

  2. Схема учнівського самоврядування.

  3. Діагностика рівня розвитку колективу групи.

  4. Опис і повний аналіз одного уроку виробничого навчання.

  5. План – конспект уроку виробничого навчання.

  6. Характеристика виховної роботи в ПТНЗ.

  7. План виховної роботи на період практики.

  8. Опис та аналіз позакласного виховного заходу.

  9. Висновок.


Окремо надається пакет документів до державного екзамену з дисципліни "Організації і методики професійного навчання", фото - та відеоматеріали.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації «Щоденник виробничої практики «сестринська...
...

Педагогічна практика Комплект навчальної та методичної
У результаті виконання всіх видів робіт, передбачених програмою практики, студенти повинні вміти

Робоча програма виробничої (науково-педагогічної) практики галузь знань 01 «Освіта»
Виробнича (науково-педагогічна практика) є нормативною складовою підготовки фахівців спеціальності 011 «Науки про освіту» спеціалізації...

Правила ведення й оформлення щоденника Щоденник основний документ...
Коли студент проходить практику за межами міста, у якому знаходиться вуз, щоденник для нього є також посвідченням про відрядження,...

Педагогічна практика у групах дітей дошкільного віку
Мета практики: підготовка студентів до виконання функцій вихователя дітей дошкільного віку, формування вмінь проведення системи навчально-виховної...

Навчальної практики
Перша навчальна практика передбачена на першому курсі. Тривалість практики складає три тижні І проводиться вона відразу після закінчення...

Програма практики розроблена у відповідності до «Положення про проведення...
...

Робоча програма навчальної дисципліни виробнича практика «сестринська...
Робоча програма виробничої практики з дисциплін «Сестринська практика в стоматології» для студентів 2 курсу за напрямом підготовки...

Робоча програма педагогічної практики пп 41 виробнича практика в дошкільних закладах
Кафедра педагогіки І психології (дошкільної та корекційної) імені проф. Поніманської Т.І

Педагогічна рада школи як форма вдосконалення професійної компетентності вчителя
...

Я. С. Дибчинська перекладацька практика
Методичні рекомендації призначаються для студентів ІІІ курсу денного відділення факультету менеджменту та викладачів кафедри ділової...

Відгук осіб, які перевіряли проходження практики
Напередодні практики керівник практики від кафедри проводить інструктаж студентів І видає

Орієнтовний зміст програми виробничої практики для студентів спеціальності...
Під час проходження виробничої практики студент повинен вивчити такі аспекти діяльності підприємства – бази практики

Програма, методичне забезпечення та критерії оцінювання виробничої...
Переддипломна виробнича практика студентів юридичного факультету є невід’ємною складовою процесу підготовки фахівців в університеті...

Програма проведення виробничої практики освітній ступінь бакалавр...
Виробнича практика є продовженням реалізації наскрізної навчальної програми, що заснована на принципах безперервності та послідовності...

Характеристика (Відгук І оцінка роботи студента на практиці)
Після закінчення навчальної, виробничої або переддипломної практики студент зобов’язаний надати керівнику практики від кафедри для...

Робоча програма з виробничої практики студентів денної та заочної...
Результати роботи студенти оформлюють у вигляді звіту з практики. Оцінюють результати роботи студентів спочатку керівники практики...

Робоча програма з виробничої (педагогічної) практики
Бази практики повинні відповідати змістовним завданням практики, що передбачає достатній рівень матеріально-технічного оснащення...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт