Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

До рішення виконавчого комітету

До рішення виконавчого комітетуУКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я


від « ____ » 23.08.2016 20 ____ р. № 335 ______
м.Нова Каховка
Про затвердження Положення про надання

платних послуг структурними підрозділами

відділу культури і туризму Новокаховської міської ради


У відповідності до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 24.12.2015
№911-VIII, Законів України «Про культуру», «Про бібліотеки та бібліотечну справу», «Про музеї та музейну справу», постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011 року № 1271 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності», спільного Наказу Міністерства культури, Міністерства фінансів, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 01.12.2015  №1004/1113/1556 “Про затвердження Порядку визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, заснованих на державній та комунальній формах власності”, керуючись статтею 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Новокаховської міської ради
ВИРІШИВ:


  1. Затвердити Положення про надання платних послуг структурними підрозділами відділу культури і туризму Новокаховської міської ради (додаток 1).

  2. Затвердити перелік та вартість платних послуг, що надаються структурними підрозділами відділу культури і туризму Новокаховської міської ради (додаток 2).

  3. Структурним підрозділам відділу культури і туризму Новокаховської міської ради при наданні платних послуг керуватись цим Положенням.

  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти заступника міського голови Сироватку В.М.


Міський голова В.І.Коваленко

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

23.08.2016 335
ПоЛОЖЕННЯ

про надання платних послуг структурними підрозділами

відділу культури і туризму Новокаховської міської ради


  1. Загальні положення


1.1. Положення про надання платних послуг структурними підрозділами відділу культури і туризму (далі Положення) поширюється на структурні підрозділи відділу культури і туризму Новокаховської міської ради, а саме:

- Музей історії міста;

- Новокаховська міська картинна галерея ім. А.С. Гавдзинського;

- Літературно-меморіальний музей А.Бахути;

- Новокаховська централізована бібліотечна система;

- Новокаховський Палац культури.

1.2. Платні послуги здійснюються закладами культури відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 24.12.2015 року №911-VIII, Законів України “Про культуру”, “Про бібліотеки та бібліотечну справу”, Постанови Кабінету Міністрів України від 12.12. 2011 №1271 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованих на державній та комунальній формі власності”, спільного Наказу Міністерства культури, Міністерства фінансів, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 01.12.2015  №1004/1113/1556 “Про затвердження Порядку визначення вартості та надання платних послуг закладами культури заснованих на державній та комунальній формі власності”.

1.3. Платні послуги   введені  з  метою створення найбільш сприятливих умов для задоволення духовних, моральних та інтелектуальних потреб населення, організації змістовного дозвілля,  удосконалення обслуговування користувачів.

1.4. Для виконання платних послуг заклади культури використовують свої фонди, основні засоби, матеріальні та нематеріальні активи.

1.5. Платні послуги надаються працівниками закладів культури за рахунок раціонального використання робочого часу.
2. Основні завдання
2.1. Поліпшення якості та оперативності обслуговування користувачів за рахунок надання платних послуг.

2.2. Забезпечення та зберігання фондів, основних засобів, матеріальних та нематеріальних активів.

2.3. Поліпшення матеріальної бази закладів культури.
3. Організація роботи
3.1. Використання цього Положення  передбачає:

- перелік тарифів (вартості) платних послуг у закладах культури;

- взаємовідносини між користувачами, замовниками та працівниками закладів культури;

- відповідальність працівників за надання послуг;

- забезпечення систематичного та чіткого  обліку  всієї роботи з надання платних послуг та контролю за якістю їх  виконання.
4. Права і обов’язки
Структурні підрозділи відділу культури і туризму мають право:

4.1 Вносити  пропозиції  щодо  використання коштів,  одержаних  від  надання  платних послуг;

4.2. Визначати можливість і доцільність  виконання послуги;

4.3. Рекламувати  платні  послуги, вносити пропозиції про розширення  або  припинення надання платних послуг чи окремих їх видів;

4.4. Вносити свої пропозиції щодо зміни тарифів на платні послуги.
Структурні підрозділи відділу культури і туризму зобов’язані:

4.5. Чітко дотримуватись виконання  цього Положення;

4.6. Забезпечувати якісне та  оперативне  обслуговування користувачів;

4.7. Аналізувати попит на  ті  чи інші послуги, вести роботу з удосконалення та вивчення доцільності надання платних послуг.
5. Керівництво роботою з надання платних послуг
5.1. Відповідальність за організацію та  надання  платних  послуг  у закладі культури несе керівник закладу.

5.2. Директор призначає відповідальну особу (осіб), яка фіксує отримані  користувачем послуги та веде їх облік.
6. Порядок визначення тарифу (вартості) платних послуг
6.1. Тариф (вартість) послуги визначається на підставі кошторису витрат, пов’язаних з наданням послуги.

До складу витрат належать:

  • матеріальні витрати (придбання матеріалів,  господарські та канцелярські витрати);

  • витрати на електричну енергію;

  • інші витрати - інші послуги, крім комунальних:  (користування каналами зв’язку, послуги Інтернет-провайдерів за користування мережею Інтернет, техобслуговування офісної і комп’ютерної техніки та адміністрування програмного забезпечення; витрати на відрядження, придбання основних засобів, ремонт обладнання та приміщень).

6.2. В основі розрахунків тарифу на платні послуги положено принцип самоокупності з урахуванням попиту і платоспроможності користувачів.
7. Планування та використання доходів від платних послуг
7.1. Облік надходжень та видатків  покладається на  централізовану бухгалтерію  відділу культури і туризму.

7.2. Плата за послуги приймається відповідальним працівником за надання платних послуг по розрахункових квитанціях, який переводить ці кошти через установи банку на спеціальні рахунки закладів культури.

7.3  Відповідно до ст. 13 Бюджетного Кодексу України плата за послуги зараховується до власних   надходжень відповідних закладів культури.   Планування  витрат   за   рахунок   доходів, одержаних від надання  платних  послуг, здійснюється за кожним  видом послуг.
8. Завдання працівників, безпосередньо пов’язаних з наданням платних послуг
8.1. Надавати  користувачам  інформацію  про  всі  види   платних  послуг, які  пропонують заклади культури.

8.2. Здійснювати  оформлення   відповідних   документів  про  надані платні послуги.

8.3. Відстежувати  якість виконання послуг.

 

Заступник міського голови В.М. Сироватка

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

23.08.2016 335


Перелік та вартість

платних послуг, що надаються структурними підрозділами

відділу культури і туризму Новокаховської міської ради
з/п


Вид послуги


Одиниця

виміру

Ціна послуги

(в грн.)


Централізована бібліотечна система


1

Формування бібліографічних списків для курсових, дипломних та наукових робіт


- 1 категорія складності (до 10 джерел)

1 список

2,00
- 2 категорія складності (більше 10 джерел)

1 список

4,00

2.

Підготовка бібліографічних, тематичних, фактографічних, аналітичних, та інших довідок


- тематична, аналітична

1 довідка

4,00
- бібліографічна, фактографічна, довідка з використанням Інтернету

1 довідка

2,00

3.

Користування міжбібліотечним абонементом (МБА) (пересилання документів,електронна доставка документов)


- пересилка документів по МБА

1 замовлення

вартість пересилання
- бланк - замовлення МБА

1 бланк

1,00

4.

Надання послуг з користування настільними і комп′ютерними іграми, персональними комп′ютерами,


1 година


2,00

5.

Нарахування пені за несвоєчасне повернення документів до абонементів бібліотек.


1примірник

0,20 за добу

6.

Ксерокопіювання документів:

- текст

- малюнок


1сторінка

А-4


1,00

3,00

7.

Репродуктування на принтері:

- текст

- малюнок


1сторінка

А-4


1,00

3,00

8.

Сканування та фотокопіювання статей та окремих сторінок документів з фондів бібліотек

1 сторінка

2,00

9.

Формування каталогів для особистих (приватних) бібліотек і бібліотек підприємств, установ та організацій


1 каталог

згідно Наказу Міністерства культури, Міністерства фінансів, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 01.12.2015р. №1004/1113/1556

10.

Організація та проведення культурно-масових заходів, науково-практичних конференцій, семінарів, майстер-класів, фестивалів, виставок


1 захід

11.

Показ слайд - та відео - фільмів, кінопрограм


1 особа

2,00

12.

Навчання у студіях, на курсах, в гуртках іноземних мов, комп′ютерної грамотності, рукоділля, декоративно-ужиткового мистецтва, тощо1 година

згідно Наказу Міністерства культури, Міністерства фінансів, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 01.12.2015р. №1004/1113/1556

13.

Надання приміщення для проведення культурно-просвітницьких заходів


1 година


Новокаховська міська картинна галерея ім. А.С. Гавдзинського


1

Дитячій квиток та групи від 10 чоловік школярів та студентів

1 шт.

2,00

2

Квиток для пенсіонерів

1 шт.

2,00

3

Квиток для дорослих

1 шт.

4,00

5

Абонемент дитячій

1 шт.

6,00

6

Абонемент дорослий

1 шт.

10,00

7

Послуги екскурсовода

1 екскурсія

4,00

8

Фотографування в залах галереї

протягом 1 відвідування

4,00

9

Проведення відкриття виставок, презентацій, бенефісів, літературно-музичних вечорів, студійних занять,

1 захід

згідно Наказу Міністерства культури, Міністерства фінансів, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 01.12.2015р. №1004/1113/1556

10

Організація діяльності любительських об'єднань та клубів за інтересами (художніх, колекційних, та інших)

1 заняття за годину

Новокаховський Палац культури

1

Проведення вистав, театральних та музичних постановок, концертов, спектаклів, інших постановок, виступи артистичних груп, труп, оркестрів та окремих артистів.

Проведення концертів-презентацій, фестивалів, бенефісів, естрадних виступів

1 захід

згідно Наказу Міністерства культури, Міністерства фінансів, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 01.12.2015р. №1004/1113/1556


2

Навчання у студіях, на курсах, проведення занять у літературно-музичних вітальнях, ігрових кімнатах для дітей та гуртках

1 година

3

Організація діяльності любительських об'єднань та клубів за інтересами (художніх, технічних, природничо-наукових, колекційних, за професіями та інших)

1 заняття за годину

4

Розроблення сценаріїв, постановочна робота і проведення заходів за заявками підприємств, установ та організацій.

1 захід

згідно Наказу Міністерства культури, Міністерства фінансів, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 01.12.2015р. №1004/1113/1556

5

Проведення спектаклів, вистав і концертов художньої самодіяльності.

1 захід

6

Проведення театралізованих свят, фестивалів, конкурсів, спортивно-розважальних, оздоровчих, обрядових заходів, виставок книг і творів образотворчого мистецтва.

1 захід

7

Надання послуг з організації та/або проведення культурно-масових заходів, міжнародних симпозіумів, науково-практичних конференцій, семінарів, майстер-класів, концертов, фестивалів, виставок і вистав.

1 захід

8

Показ слайд-фільмів і кінопрограм.

1 захід

9

Надання в оренду приміщень театрів, концертних залів, цирків, культурно-освітніх закладів, музеїв і заповідників у разі, коли це не перешкоджає провадженню закладом діяльності у сфері культури.

1 захід,

(згідно договору)

Розраховується відповідно до «Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна міста» затвердженої рішенням сесії Новокаховської міської ради №323 від 24.04.2003 року.

10

Прокат музичних інструментів, культурно-спортивного і туристичного інвентарю, сценічних костюмів, взуття, театрального реквізиту.

1 одиниця

згідно Наказу Міністерства культури, Міністерства фінансів, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 01.12.2015р. №1004/1113/1556

11

.Виготовлення фонограм концертів і спектаклів, копій звукозапису музичних творів з фонотек театрів, музеїв, бібліотек, клубних закладів, парків культури та відпочинку, науково-методичних центрів, надання послуг студій звуко- і відеозапису.

1 одиниця

12

Надання послуг з користування атракціонами, ігровими автоматами (крім тих, що передбачають отримання грошової винагороди), настільними і комп'ютерними іграми, дитячими містечками безпеки руху, персональними комп'ютерами, глядацькими залами відеотек

1 година

13

Продаж у неспеціалізованих магазинах (кіосках, лотках) видань про фонди і діяльність бібліотек, музеїв, картинних галерей, виставкових залів, заповідників та інших закладів культури і мистецтва, репродукцій, наборів листівок, афіш, плакатів (у тому числі із зображенням творів мистецтв, пам'яток літератури), а також сувенірних виробів, значків, виробів народних промислів, декоративно-ужиткового мистецтва.

1 одиниця

згідно Наказу Міністерства культури, Міністерства фінансів, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 01.12.2015р. №1004/1113/1556


Музей історії міста


1.

Продаж у неспеціалізованих магазинах (кіосках, лотках) видань про фонди і діяльність бібліотек, музеїв, картинних галерей, виставкових залів, заповідників та інших закладів культури і мистецтва, репродукцій, наборів листівок, афіш, плакатів (у тому числі із зображенням творів мистецтв, пам'яток літератури), а також сувенірних виробів, значків, виробів народних промислів, декоративно-ужиткового мистецтва

1 одиниця

згідно Наказу Міністерства культури, Міністерства фінансів, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 01.12.2015р. №1004/1113/1556

2.

Проведення фото-, відео- і кінозйомок окремих експонатів, експозицій, територій та об'єктів музейного типу

1 година

3.

Обслуговування екскурсійних груп і окремих відвідувачів на територіях та у приміщеннях музеїв, під час огляду експозицій, виставок

1 екскурсія

4.

Відвідування, музеїв та виставок.

1 відвідування


Літературно-меморіальний музей А.Бахути


1.

Продаж у неспеціалізованих магазинах (кіосках, лотках) видань про фонди і діяльність бібліотек, музеїв, картинних галерей, виставкових залів, заповідників та інших закладів культури і мистецтва, репродукцій, наборів листівок, афіш, плакатів (у тому числі із зображенням творів мистецтв, пам'яток літератури), а також сувенірних виробів, значків, виробів народних промислів, декоративно-ужиткового мистецтва

1 одиниця

згідно Наказу Міністерства культури, Міністерства фінансів, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 01.12.2015р. №1004/1113/15562.

Проведення фото-, відео- і кінозйомок окремих експонатів, експозицій, територій та об'єктів музейного типу

1 година

3.

Обслуговування екскурсійних груп і окремих відвідувачів на територіях та у приміщеннях музеїв, під час огляду експозицій, виставок

1 екскурсія

4.

Відвідування музеїв та виставок1 відвідування

Заступник міського голови В.М. Сироватка


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Рішення проект 18. 03. 2016 №54 Про затвердження Регламенту виконавчого...
Затвердити Регламент виконавчого комітету Амур-Нижньодніпровської районної у місті Дніпропетровську ради (додаток)

Рішення виконавчого комітету Зеленодольської міської ради

Інформаційна картка
Рішення виконавчого комітету Маріупольської міської ради про здійснення перепоховання

Рішенням виконавчого комітету
Про внесення змін до Положення про надійну експлуатацію будівель та споруд І проведення ремонтних робіт на об’єктах комунальної власності,...

Відділ освіти виконавчого комітету
Первомайський на 2015-2017 роки, затвердженої наказом відділу освіти виконавчого комітету Первомайської міської ради від 26. 01....

Рішення виконавчого комітету
Цей Порядок розроблений відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі купАП)

Рішення виконавчого комітету
Цей Порядок розроблений відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі купАП)

Найменування рішення
Про звіт виконавчого комітету Зеленодольської міської ради за період роботи з листопада 2012 р по жовтень 2013р. Доп. Качан В. А

Рішення виконавчого комітету Сумської міської від 17 грудня 2013...
М- тест рішення виконавчого комітету Сумської міської від 17 грудня 2013 року №650 «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої...

Затверджено
Умані (далі днз №23, дошкільний навчальний заклад №23) створений згідно з рішенням виконавчого комітету Уманської міської ради народних...

Рішення від
Про затвердження Положення про відділ організаційно-кадрової роботи та контролю виконавчого комітету Баштанської міської ради

Рішення від «25»
Про затвердження Положення про відділ організаційно-кадрової роботи та контролю виконавчого комітету Баштанської міської ради

Найменування рішення
Про внесення змін до плану діяльності виконавчого комітету Зеленодольської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів...

Рішення виконавчого комітету міської ради 31. 10. 2012
Закон України та рішення Запорізької міської ради від 25. 07. 2012 №34 «Про затвердження Положення про порядок передачі житлових...

Рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від...

До рішення виконавчого комітету
З метою забезпечення належної роботи адміністративних комісій Баглійського, Дніпровського та Заводського районів при виконавчому...

До рішення виконавчого комітету
Рудківської міської ради, яка має право складати протоколи, розглядати справи про адміністративні правопорушення І накладати адміністративні...

3. Рішення виконавчого комітету міської ради від 15. 03. 2007 №700 „Про
На виконання Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" виконавчий комітет міської радиБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт