Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Розділ 1 Аналіз навчально-методичної та виховної діяльності за 2014 – 2015 н р. та завдання на 2015 – 2016 н р

Розділ 1 Аналіз навчально-методичної та виховної діяльності за 2014 – 2015 н р. та завдання на 2015 – 2016 н р

Сторінка1/12
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Погоджено

на засіданні педагогічної ради від 31.08.2015 р.
Директор школи Л.М.Улянченко


РОЗДІЛ 1

Аналіз навчально-методичної та виховної діяльності за 2014 – 2015 н.р. та завдання на 2015 – 2016 н.р.

  1. Аналіз результатів навченості школярів і виконання навчальних програм

У 2014-2015 н. р. робота школи була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України», реалізацію державних та регіональних програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів.

Школа здійснювала свою діяльність відповідно до статуту. Навчально-виховний процес відбувався в одну зміну.

Педагогічним колективом закладу освіти проведено роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі. На початок 2014 – 2015н.р. в закладі було відкрито 11 класів (1-11 класи). Станом на 01.09. 2014 року кількість учнів становила 82 особи, на кінець навчального року зменшилася до 80. Середня наповнюваність учнів у класах складала 7,1 осіб. З 9 класу випущено 5 учнів. Всі отримали свідоцтва звичайного зразка та були зараховані до 10 класу.

Аналіз результатів роботи школи за 2014-2015 навчальний рік свідчить про виконання річного плану роботи школи.

Відповідно до річного плану роботи школи у 2014-2015 н.р. педагогічний колектив працював на п’ятому, підсумковому етапі проекту «Педагогічні стратегії розвитку креативної інноваційної особистості як головна мета освіти ХХІ століття».
У 2014-2015 н.р. середній бал успішності по школі становить 8,1 бала

1клас – -

2 клас – 8,8

3 клас – 7,8

4 клас – 9,1

5 клас – 8,2

6 клас – 8,4

7 клас – 8,1

8 клас – 8,5

9 клас – 6,6

10 клас – 6,7

11 клас – 9

Горбань Світлана, учениця 6 класу, навчалась за індивідуальним навчанням . Співбесіди з ученицею та її батьками показала, що вчителі відповідально ставляться до навчально-виховного процесу, класний керівник класу Іванова В.М. максимально намагається залучити ученицю до участі в позаурочних виховних заходах, що сприяє соціалізації та формує її особистість.

Учні під керівництвом вчителів-предметників приймали участь у предметних олімпіадах, Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах. На жаль, в цьому навчальному році наш заклад посів загальне 14 місце з предметних олімпіад серед шкіл району.

Результати участі у Всеукраїнських конкурсах

Навча-льнийрік

Інтерактивні конкурси

Лелека

Патріот

Кришталева сова

Геліантус

Гринвіч

Левеня

Уч.

Пер.

Уч.

Пер.

Уч.

Пер.

Уч.

Пер.

Уч.

Пер.

Уч.

Пер.

2014-2015

12
10

0

0

0

0

0

10

2 с.

11

0Навчальний рік

Інтерактивні конкурси

Бобер

Кенгуру

Конкурс ім.. П.Яцика

Захист учнівських

дослідницьких

робіт

Уч.

Пер.

Уч.

Пер.

Уч.

Пер.

Уч.

Пер.

2014-2015

23

0

12

3 с.

3

0

0

0


На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку» та ін. було організовано роботу щодо охоплення навчанням дітей шкільного та дошкільного віку, які проживають у мікрорайоні школи та контролю відвідування навчальних занять учнями.

Протягом навчального року здійснювався внутрішньо шкільний контроль, було вивчено стан викладання предметів та рівень нав­чальних досягнень учнів з української мови і літератури, правознавства, трудового навчання. Згідно з річ­ним планом школи здійснювався контроль за виконанням рекомен­дацій, наданих під час контролю адміністрації школи.

Протягом навчального року адміністрацією школи з метою впровадження допрофільної та профільної підготовки за технологічним профілем роботу було організовано таким чином:

Організація допрофільного навчання


Навчальний рік

8 клас

учнів

9 клас

учнів

% охоплення

2012-2013

1

13

1

6

100%

2013-2014

1

5

1

13

100%

2014-2015

1

10

1

5

100%


Організація профільного навчання

Навчальний рік

10 клас

учнів

11 клас

учнів

% охоплення

2012-2013

1

6

0

0

100%

2013-2014

1

5

1

6

100%

2014-2015

1

9

1

5

100%


Виконання ст.. 53 Конституції України «Про освіту», статті 6 Закону України «Про загальну середню освіту», статті 19 Закону України «Про охорону дитинства», Постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», наказу Держкомстату України від 06.11. 2007 № 406 «про затвердження форми державного статистичного спостереження № 77-РВК «Звіт про кількість дітей шкільного віку» було організовано роботу щодо охоплення навчанням дітей шкільного та дошкільного віку, які проживають у мікрорайоні школи.

Велике значення вчителі надають використанню інноваційних технологій у навчанні учнів. Над цією проблемою школа працює не перший рік і не одне засідання педагогічної ради було їй присвячене. Розглянуті наукові основи з проблеми, зроблено аналіз. Протягом навчального року здійснювався внутрішньошкільнийконтроль, було вивчено стан викладання предметів та рівень нав­чальних досягнень учнів з української мови і літератури, російської мови, трудового навчання і географії. Згідно з річ­ним планом школи здійснювався контроль за виконанням рекомен­дацій, наданих під час контролю адміністрації школи. Усі матеріали внутрішньошкільного контролю узагальнено в довідках і наказах по школі. Наприкінці навчального року адміністрацією школи були прове­дені наради про результати роботи у навчаль­ному році та планування роботи на наступний навчальний рік.

  1. Аналіз виховної роботи з учнями

Виховна робота школи у 2014-2015 н. р. базувалася на таких пріо­ритетних напрямках: громадський, морально-правовий, екологіч­ний, художньо-естетичний, патріотичний, здоровий спосіб життя та фізичне і трудове навчання. Школа працювала над виховною проблемою «Спільна виховна ро­бота школи, батьків, громадськості з виховання учнів». Основними документами, якими керувався в виховній роботі, були На­ціональна програма «Діти України», Національна доктрина розвитку освіти, концепція громадянського виховання, комплексна програма профілактики і запобігання поширення алкоголізму, наркоманії, токсикоманії та СНІДу серед населення, комплексна програма про­філактики злочинності, формування здорового способу життя, розвит­ку духовності та зміцнення моральних засад суспільства, програма роботи з обдарованою молоддю, Програма профілактики ВІЛ-інфекції / СНІДу в області, Програма правової освіти населення області, Національна програма оздоровлення дітей, програма «Обдарована молодь», Закони України «Про пожежну безпеку».

Згідно з річним планом школи був спланований та проведений комплекс виховних заходів. Не можна не відзначити високу результативність таких заходів як Свято першого дзвоника, Золотої осені, Дня бібліотекарів, Дня вчителя, новорічних ранків, свята до дня 8 Березня, Останнього дзвоника, Дні іменинника, відкриті виховні години спілкування. Всі класні керівники та класоводи належно готували заходи, все ж хочеться виділити заходи Іванова В.О., Іванової В.М., Кравченко Н.П., Яценко Л.В. за оригінальність побудови сценарію та тематичну актуальність.

З метою національно-патріотичного виховання у кожному класі створено куточки державної символіки. Згідно з річним планом у школі проводилася певна робота з фор­мування здорового способу життя, попередження травматизму, спор­тивно-масова робота, виступи екологічної агітбригади, агітбригади за здоровий спосіб життя.

Проведено ряд тематичних місячників:

 • Вересень - місячник дорожнього руху та фізичної культури « Збережи здоров’я на все життя”

 • Жовтень - місячник екологічного виховання “Земля - наш дім”

 • Листопад - місячник здорового способу життя «Молодь за здоров’я»

 • Грудень-січень - місячник національного виховання “Я, родина, Україна”

 • Лютий - місячник художньо-естетичного виховання “Що внутрішня, що зовнішня краса тобі одній дарована, людино”

 • Березень - місячник родинно-побутової культури «Родина – вогник духовності»

 • Квітень - місячник «Люби і знай свій рідний край»

 • Травень - місячник військово-патріотичного виховання “Вахта пам’яті»

В ході місячників було заплановано і проведено чимало заходів: тематичні лінійки, виставки малюнків, плакатів, конкурси рефератів, творів.

Систематична робота проводиться щодо запобігання дитячому травматизму: викладається курс «Основи здоров’я» 1—7 кл., проводяться години спілкування з про­типожежної безпеки, запобігання травматизму та випадкам утоплення; правил поводження з електроприладами; пра­вил поводження в громадських місцях. Протягом навчального року було зареєстровано один випадок дитячого травматизму (Синякін Д., 1 клас, вдома). Питання стану роботи школи щодо запобігання дитячого травма­тизму розглядались на нарадах, шкільній комісії класних керівників, батьківських всеобучах, батьківських зборах.

На V етапі роботи над науково-методичним проектом класні керівники та класоводи намагалися приділяти більше уваги нетрадиційним формам роботи з учнями та батьками. Було проведено такі заходи: круглі столи, зустрічі, проектна діяльність, віртуальні екскурсії, рольові та ділові ігри.

На засіданнях комісії класних керівників також особлива увага приділялася особистісно-зорієнтованому вихованню, розвиткові креативності учнів. Розглядалися актуальні питання: обмін думками з питання «Робота з батьками, теми і форми зустрічей у різних класах», «Виховна робота в школі. Якою вона має бути?», «Виховання Інтернет-культури», «Чи є сучасною педагогіка А. Макаренка та В. Сухомлинського?»

У школі працюютьгуртки «Вишиванка», «Краєзнавець», «Спортивний», вокальний та хоровий. Гуртківці приймали участь у шкільних та районних виставках, конкурсах.

Педагогічний колектив школи проводить роботу, спря­мовану на виконання комплексної цільової програми боротьби зі злочинністю. Головними напрямками роботи з цього питання є ін­дивідуальна робота з дітьми, схильними до пропусків занять, право­порушень, до дітей з девіантною поведінкою, індивідуальна робота з батьками.

Заступником директора з навчально-виховної роботи, педагогом-організатором, класними керівника­ми проводиться індивідуальна робота з учнями, схильними до пра­вопорушень, контролюється відвідування учнями уроків, вчителями ведеться щоденник психолого-педагогічних спостережень за цими учнями. У наступному році слід звернути увагу на учнів, які могли б нав­чатися на достатньому та високому рівнях, залучити цих учнів до активної участі в гуртках.

Зауваження та пропозиції щодо організації навчально-виховної роботи:

 1. Середній рівень індивідуальної роботи вчителів з учнями протя­гом навчального року.

 2. Робота вчителів з обдарованими учнями.

Пропозиції
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Розділ 1 Аналіз навчально-методичної та виховної діяльності за 201...
Аналіз навчально-методичної та виховної діяльності за 2016 – 2017 н р та завдання на 2017 – 2018 н р

Затверджено
Розділ І. Аналіз навчально-методичної та виховної роботи за 2010-2011 н р та основні завдання на новий навчальний рік

Затверджено
Розділ І. Аналіз навчально-методичної та виховної роботи за 2011-2012 н р та основні завдання на новий навчальний рік

Затверджую
Розділ І. Аналіз освітньої І методичної роботи дошкільного навчального закладу за 2015/2016 навчальний рік

Розділ основні підсумки діяльності школи у 2013/2014 навчальному...

Розділ основні підсумки діяльності управління освіти у 2014 році та завдання на 2015 рік
Розділ контрольно-аналітична діяльність та організаційна робота з підвідомчою мережею 107

Затверджую
Розділ основні підсумки діяльності управління освіти у 2014 році та завдання на 2015 рік

Про затвердження Правил внутрішкільного трудового розпорядку для шкільного
«Про режим роботи загальноосвiтнiх навчальних закладiв міста у 2015/2016 навчальному році» та рекомендацій щодо структури 2015 –...

Затверджено
Розділ Основні підсумки діяльності відділу освіти у 2015 році та основні пріоритетні завдання в освітній галузі на 2016 рік

Основні завдання виховної роботи у 2014-2015 навчальному році
Основною метою педагогічних працівників у вихованні учнів у 2014-2015 навчальному році буде формування громадянина, патріота, інтелектуально...

І. аналіз виховної роботи у 2013-2014 навчальному році ІІ. Основні...
Монмсу від 31. 10. 2011 №1243, згідно з річним планом роботи школи педагогічний колектив у 2013-2014 навчальному році створював сприятливі...

Адміністрація жовтневого району управління освіти
Розділ І. Основні підсумки діяльності управління освіти у 2014 навчальному році та завдання на 2015 рік

Звіт за 2015-2016 н р
У відповідь на лист департаменту освіти І науки Львівської обласної державної адміністрації від 28. 11. 2017 №4-2601-2748 щодо надання...

Засідання ради школи
Вступ. Аналіз навчально-виховного процесу за 2014/2015 навчальний рік

Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу...
Навчально-виховний процес в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році організовується відповідно...

План роботи кз лор «Червоноградська загальноосвітня школа-інтернат...
Педагогічний аналіз за 2015-20156навчальний рік. Пріоритетні цілі І завдання на 2016-2017навчальний рік

Пояснювальна записка 46 49
Аналіз роботи школи за 2013/2014 навчальний рік та завдання на 2014/2015 навчальний рік

Звіт щодо організації та проведення навчально-методичної роботи у...
Положенням про методичну роботу у професійно-технічному навчальному закладі, що затверджене наказом Міністерства освіти І науки України...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт