Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №17 харківської міської ради харківської області

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №17 харківської міської ради харківської області

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5


ХАРКІВСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №17
ХАРКІВСЬКОЇ

МІСЬКОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХАРЬКОВСКАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЕЙ №17
ХАРЬКОВСКОГО

ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НАКАЗ
20.04.2016 № 296Про порядок організованого закінчення 2015/2016 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11(12)-х класів у Харківській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 17 Харківської міської ради Харківської областіНа виконання Законів України «Про загальну середню освіту», «Про засади запобігання і протидії корупції», відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 157/26602, наказів Міністерства освіти і науки України від 16.09.2015 № 940 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році», від 08.10.2015 № 1050 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 16 вересня 2015 року № 940», від 08.02.2016 № 94 «Про затвердження орієнтовних вимог до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році», листа Міністерства освіти і науки України від 22.05.2015 № 1/9-253 «Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за № 924/27369, Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2015 № 306, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.03.2015 за № 354/26799, листа Міністерства освіти і науки України від 21.09.2015 № 2/2-14-1907-15 щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 № 496, наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 07.04.2016 № 137 «Про порядок організованого закінчення 2015/2016 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності Харківської області», наказу Департаменту освіти Харківської міської ради від 18.04.2016 № 158 «Про порядок організованого закінчення 2015/2016 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності м. Харкова», наказу Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради від 19.04.2016 № 153 «Про порядок організованого закінчення 2015/2016 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності», з метою створення належних умов у навчальному закладі, що забезпечать безумовне дотримання порядку закінчення 2015/2016 навчального року і проведення державної підсумкової атестації, установленого нормативно-правовими документами, здійснення контролю за виконанням навчальних планів та програм, а також за відповідністю освітнього рівня учнів і випускників навчального закладу І, ІІ, ІІІ ступенів вимогам Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
НАКАЗУЮ:
1. Призначити відповідальними за порядок організованого закінчення 2015/2016 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів:

1.1. - 4-х класів - заступника директора з начально-виховної роботи Фінтісову Ларису Віталіївну;

1.2. - 9-х, 11-х класів - заступника директора з навчально-виховної роботи Головко Тетяну Анатоліївну.

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Головко Т.А.:

2.1. Ужити необхідних заходів з питань організованого закінчення 2015/2016 навчального року, проведення державної підсумкової атестації учнів 9-х, 11(12)-х класів.

Квітень – червень 2016 року

2.2. Установити неухильний контроль за дотриманням вимог нормативних документів Міністерства освіти і науки України з питань організованого закінчення поточного навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 9-х, 11 (12)-х класів.

Квітень – червень 2016 року

2.3. Провести роз’яснювальну роботу з педагогічними працівниками навчального закладу з питань особливостей оцінювання навчальних досягнень учнів випускних класів, які є учасниками міжнародних предметних олімпіад та турнірів, конкурсів, учасники IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, учасниками ІІІ етапів Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, учасниками тренувальних зборів із підготовки до олімпіад, турнірів, змагань, конкурсів, що мають статус міжнародних, та проведення державної підсумкової атестації.

До 20.04.2016

  1. Створити та погодити з Управлінням освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради склади державних атестаційних комісій для проведення державної підсумкової атестації згідно з пунктом 1 розділу III Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 157/26602.

11-х класів – до 21.04.2016

9-х класів – до 18.05.2016

  1. Установити контроль за роботою педагогічних працівників у частині недопущення фактів хабарництва під час організованого закінчення навчального року і проведення державної підсумкової атестації учнів.

Травень – червень 2016 року

  1. Створити апеляційні комісії з кожного предмета, з якого проводиться атестація.

До 01.05.2016 – 11(12)-і класи

До 31.05.2016 – 9-і класи

  1. Здійснити контроль за дотриманням порядку звільнення за станом здоров’я випускників 9, 11(12)-х класів навчального закладу від державної підсумкової атестації. За результатами проведеної роботи видати відповідні накази.

До 04.05.2016

  1. Забезпечити діяльність апеляційних комісій у разі виникнення зауважень і пропозицій із питань процедури проведення та об’єктивності оцінювання результатів атестації, що проводилася в письмовій формі.

З 05.05.2016 по 25.05.2016 – 11(12)-і класи

З 01.06.2016 по 10.06.2016 – 9-і класи

  1. Забезпечити участь учнів 11(12)-х класів старшої школи в зовнішньому незалежному оцінюванні на пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання:

- 05.05.2016 з української мови;

- 11.05.2016 з математики або 13.05.2016 з історії України.

  1. Організувати проведення в навчальних закладах державної підсумкової атестації учнів 11(12)-х класів старшої школи з іноземної мови.

20.05.2016

  1. Установити контроль за дотриманням термінів семестрового та річного оцінювання навчальних досягнень учнів 5 – 11-х класів,

До 25.05.2016 (семестрове оцінювання)

До 07.06.2016 (річне оцінювання – не пізніше

6 робочих днів після завершення ІІ семестру

і не раніше, ніж через три дні після

виставлення оцінки за ІІ семестр)

  1. Узагальнити та проаналізувати результати проведення державної підсумкової атестації учнів 9-х, 11(12)-х класів. Узагальнену інформацію надати до Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради за встановленими формами (додатки 5, 6, 7, 8, 9).

До 07.06.2016 – 11 (12)-і класи

До 16.06.2016 – 9-і класи

  1. Привести у відповідність та тримати в актуальному стані бази даних випускників 9-х та 11(12)-х класів на порталі ІСУО – інформаційна система управління освітою для безперешкодного здійснення заходів щодо своєчасного виготовлення документів про загальну середню освіту державного зразка.

До 27.05.2016 – 11(12)-і класи

До 09.06.2016 – 9-і класи

  1. Здійснити контроль за роботою педагогічних працівників із питань об’єктивності та відповідності виставлених у додатки до документів про базову та повну загальну середню освіту балів про рівень навчальних досягнень учнів 9, 11(12)-х класів отриманим ними балам за річне оцінювання та державну підсумкову атестацію, зазначеним у шкільній документації.

До 27.05.2016 – 11(12)-і класи,

До 07.06.2016 – 9-і класи

  1. Здійснити контроль за дотриманням класними керівниками вимог щодо розрахунків середнього бала атестата випускників 11(12)-х класів, середнього бала свідоцтв випускників 9-х класів та здійсненням відповідних записів у додатках до атестатів про повну загальну середню освіту, свідоцтв про базову загальну середню освіту та шкільній документації.

До 27.05.2016 – 11(12)-і класи,

До 07.06.2016 – 9-і класи

  1. Здійснювати переведення учнів навчального закладу (крім перших класів) до наступного класу на підставі результатів підсумкового (семестрового та річного) оцінювання знань учнів та державної підсумкової атестації (для випускників початкової та основної шкіл) згідно з рішенням педагогічної ради навчального закладу, яке упродовж п’яти робочих днів з дати прийняття рішення оприлюднити на офіційному веб-сайті навчального закладу.

  2. Забезпечити випускникам основної школи отримання свідоцтв про базову загальну середню освіту (випускникам з навчальними досягненнями високого рівня (10, 11, 12 балів) – свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою).

  3. Організувати проведення в навчальному закладі державної підсумкової атестації учнів 9-х класів основної школи з трьох предметів: українська мова, математика та предмет за вибором навчального закладу.

З 01.06.2016 по 08.06.2016

  1. Після завершення державної підсумкової атестації:

   1. Унести зміни до бази даних про випускників 11(12)-х, які претендують на отримання атестата про повну загальну середню освіту з відзнакою.

До 30.05.2016

   1. Унести зміни до бази даних про випускників 9-х класів, які претендують на отримання свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою.

До 09.06.2016

  1. Здійснювати контроль за роботою педагогічних працівників із питань повного та якісного виконання Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 23.11.2011 № 1392, Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 № 24.

До 10.06.2016

  1. Надіслати до Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської інформацію про випускників, які нагороджуються золотими та срібними медалями (додаток 10).

До 15.06.2016

3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Фінтісовій Л.В.:

3.1. Ужити необхідних заходів з питань організованого закінчення 2015/2016 навчального року, проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х класів.

Квітень – червень 2016 року

3.2. Установити неухильний контроль за дотриманням вимог нормативних документів Міністерства освіти і науки України з питань організованого закінчення поточного навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х класів.

Квітень – червень 2016 року

3.3. Створити та погодити з Управлінням освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради склади державних атестаційних комісій для проведення державної підсумкової атестації згідно з пунктом 1 розділу III Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 157/26602.

4-х класів – до 28.04.2016

3.4. Установити контроль за роботою педагогів початкової школи у частині недопущення фактів хабарництва під час організованого закінчення навчального року і проведення державної підсумкової атестації учнів.

Травень – червень 2016 року

  1. Створити апеляційні комісії з кожного предмета, з якого проводиться атестація.

До 10.05.2016 – 4-і класи

  1. Забезпечити діяльність апеляційних комісій у разі виникнення зауважень і пропозицій із питань процедури проведення та об’єктивності оцінювання результатів атестації, що проводилася в письмовій формі.

З 12.05.2016 по 25.05.2016 – 4-і класи

  1. Організувати проведення в навчальному закладі державної підсумкової атестації учнів 4-х класів початкової школи з трьох предметів: українська мова, літературне читання, математика.

З 12.05.2016 по 21.05.2016

  1. Доручити педагогічним працівникам навчального закладу вжити заходів щодо недопущення фактів відсутності без поважних причин учнів 4-х класів під час проведення державної підсумкової атестації.

У дні проведення державної підсумкової атестації

з 12.05.2016 по 21.05.2016

3.9. Установити контроль за дотриманням термінів семестрового та річного оцінювання навчальних досягнень учнів 3(2) – 4-х класів,

До 25.05.2016 (семестрове оцінювання –

не пізніше, ніж за 3 дні до кінця певного семестру)

До 07.06.2016 (річне оцінювання –

не пізніше 6 робочих днів після завершення ІІ семестру)

3.10. Узагальнити та проаналізувати результати проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х класів. Узагальнену інформацію надати до Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради за встановленими формами (додаток 4).

До 25.05.2016 – 4-і класи

  1. Здійснювати контроль за роботою педагогів початкової школи з питань повного та якісного виконання Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 20.04.2011 № 462.

До 10.06.2016

 1. Заступнику директора з виховної роботи Агбелекале Л.В.:

  1. Надати до Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради інформацію про проведення свята «Останній дзвоник» у навчальному закладі за встановленою формою (додаток 1).

До 01.05.2016

4.2. Розробити для надання запрошеним почесним гостям на свято «Останній дзвоник» у навчальному закладі інформацію про ЗНЗ та сценарний план проведення свята за встановленими формами (додатки 2, 3).

До 01.05.2016

4.3. Забезпечити організоване проведення свята «Останній дзвоник» у навчальному закладі.

27.05.2016

4.4. Забезпечити безпечні умови для проведення святкових урочистостей з нагоди закінчення школи випускниками 11(12)-х та 9-х класів навчального закладу й вручення їм документів про освіту державного зразка.

28.05.2016 – 11-і класи

09.06.2016 – 9-і класи

5. Лаборанту школи Паламар Д.Л. розмістити цей наказ на офіційному сайті навчального закладу.

До 22.04.2016

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Директор ХСШ № 17 І.І.Касеко
З наказом ознайомлені

Агбелекале Л.В. Паламар Д.Л.

Фінтісова Л.В. Головко Т.А.

Касеко І.І.
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №62 харківської міської ради харківської області
Затвердити номенклатуру справ Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №62 Харківської міської ради Харківської області на...

Зразок заяви батьків
«Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №15 з поглибленим вивченням окремих предметів Харківської міської ради Харківської...

План роботи шкільного методичного об `
«Харківська спеціалізована школа І –ііі ступенів №11 з поглибленим вивченням окремих предметів Харківської міської ради Харківської...

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №17 харківської міської ради харківської області
Про порядок організованого закінчення 2012/2013 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №62 харківської міської ради харківської області
Про порядок організованого закінчення 2015/2016 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №134 харківської міської ради харківської області
Затвердити номенклатуру справ школи на 2013 рік, відповідальних за ведення й збереження документації та терміни зберігання обов’язкових...

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №134 харківської міської ради харківської області
Затвердити номенклатуру справ школи на 2014 рік, відповідальних за ведення й збереження документації та терміни зберігання обов’язкових...

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №52 харьковского...
Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №52 харківської міської ради харківської області

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №52 харківської міської ради харківської області

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №52 харківської міської ради харківської області

Досвіду
Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №96 харківської міської ради харківської області

Наказ
Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №52 харківської міської ради харківської областіБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт