Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Річний план роботи єнакієвської загальноосвітньої школи І ііі ступенів №3 на 2012-2013 н р

Річний план роботи єнакієвської загальноосвітньої школи І ііі ступенів №3 на 2012-2013 н р

Сторінка1/13
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Комунальний заклад Єнакієвської міської ради

«Єнакієвська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3»

РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ
Єнакієвської загальноосвітньої школи

І – ІІІ ступенів №3
на 2012-2013 н. р.

Заслуханий та затверджений

на засіданні педагогічної

Ради школи протокол № 1

від .08.2012 р.

Директор школи
_________ Т. О. Сіверська

Вступ.
Навчальний процес є одним із основних напрямків діяльності школи. Колектив школи в своїй роботі враховує перспективні вимоги суспільства, відтворює їх в навчальних планах, програмах, перепідготовці кадрів, вдосконаленні матеріальної бази. В своїй роботі колектив має за мету основи системного підходу до розв’язання задач в навчально-виховному процесі. Все це дає можливість створити умови для творчого саморозвитку. Мета, що стоїть перед школою досягається оптимальними шляхами з мінімальними затратами праці, все це є науковим підходом до розвитку школи. Показниками освітньої діяльності нашої школи є:

 1. Дотримання чинного законодавства в галузі освіти (закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Положення про загальноосвітній навчальний заклад», «Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 11-річний термін навчання», Концепція загальної середньої освіти тощо).

 2. Забезпечення державно-громадянського управління.

 3. Ліцензування навчального закладу, отримано Свідоцтво про атестацію школи.

 4. Освітня модель закладу.

 5. Розробка і випровадження педагогічних та освітніх експериментів, технологій, програм.

 6. Співпраця з вищими навчальними закладами.

 7. Створення єдиного освітнього простору в системі неперервної освіти.

 8. Навчальні плани.

 9. Випровадження концепцій (статусу, положення).

 10. Дотримання чинного законодавства щодо вивчення і використання української мови, як державної.

Протягом навчального року адміністрація школи забезпечує постійний аналіз виконання плану внутрішнього контролю.

У 2011-2012 н. р. робота адміністрації з кадрами проводилась відповідно до річного плану школи. Основною метою роботи з кадрами було укомплектування школи кадрами на початок 2012-2013 н. р. та їх збереження до завершення навчального процесу.

Зараз в школі працює 21 вчителя (з них 1 довантажений: учитель музики Корчак Т. А.). Слід зазначити, що вчителі працюють згідно спеціальностей за дипломом. В школі відсутня плинність вчителів.

Важливим моментом у кадровій роботі із забезпечення високого методичного та професійного рівня діяльності педколективу є атестація та перепідготовка. В 2011-2012 н. р. пройшли перепідготовку 3 вчителів при Донецькому ІППО (учитель іноземної мови Винокурова І. А., учитель фізичної культури Антропова Н. В., учителі початкових класів Кравченко О. В., Трубавіна О. І., Суханова В. В., Лаушкіна Л. І. пройшли І частину дистанційних курсів).

Атестація педпрацівників контролюється завжди, відвідуються уроки, вивчається стан викладання предметів, ведеться робота зі спонсорами, забезпечується контроль за поурочними планами, організовується заміна уроків, підводяться підсумки за семестри навчального процесу, контроль за діяльністю вчителів, методичної ради, контроль з всіми видами шкільної діяльності.

Атестація педагогічних працівників проходить за планом заходів з проведення атестації, який передбачає перевірку строків проходження курсів підвищення кваліфікації, виявлення кількості уроків, оформлення методичних папок для накопичення матеріалів на період атестації вчителів, складання графіку проведення відкритих уроків вчителів, які атестуються, вивчення рівня кваліфікації, професійної діяльності та загальної культури в педколективі, серед учнів та їх батьків.

За підсумками атестації 2011-2012 н. р. кваліфікаційну категорію «Вчитель вищої категорії» підтверджено учителю іноземної мови Винокуровій І. А., учителю української мови Крючковій О. Г.Учителю фізичної культури Антроповій Н. В. підтверджено кваліфікаційну категорію «Вчитель вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання «Старший учитель». Кваліфікаційну категорію «Учитель І категорії» підтверджено учителю історії Мусієнко С. Ф., учителю фізики Коломієць Л. М. З Коломієць Л. М. знято педагогічне звання «Старший учитель». Кваліфікаційну категорію «Спеціаліст» підтверджено учителю початкових класів Сухановій В. В. Бібліотекарю Шальневій Л. І. підтверджений 10 розряд.

План методичної роботи в 2011-2012 р. виконано. Підсумки участі педагогічних працівників у загальношкільних та міських педагогічних заходах свідчать про ефективність цієї роботи в колективі.

Певну роботу проведено з підвищення якості з педагогічної культури та етики поведінки у колективі.

Аналізуючи виконавчу дисципліну педколективу, слід визначити, що всі розпорядження адміністрації виконуються у зазначені терміни.

У школі організована робота з педагогічного досвіду. Проведена робота з узагальнення та поширення досвіду роботи учителів вищої категорії Лазаренко Н. М. та вчителя-методиста Бородкіної О. Ю.

Отже робота з педкадрами протягом 2011-2012 н. р. проводилась цілеспрямовано та на задовільному рівні.

Згідно з річним планом роботи, педагогічний колектив працював над єдиною методичною проблемою : «Оновлення навчально-виховного процесу шляхом активного впровадження інноваційних технологій та поглиблення науково-методичної роботи в умовах національної школи». На початку року була створена науково-методична рада школи на чолі з директором Сіверською Т. О. До складу її ввійшли заступники директора з НВР та ВР Кондратьєва В. А., Фірсенкова І. І., голови шкільних МО Лаціс А. О., Лаушкіна Л. І., Крючкова О. Г. Протягом 2011-2012 н. р. відбулися засідання науково-методичної ради школи за темами: системний підхід до самоосвіти вчителя, як необхідна умова забезпечення безперервності підвищення його кваліфікації, організація МР з педагогічним колективом на 2011-2012 н. р., зміст і спрямування діяльності творчої групи учителів для роботи над методичною проблемою, затвердження плану роботи МР на 2011-2012 н. р., аналіз роботи вчителів російської мови та літератури, діагностика творчого потенціалу учнів (олімпіади, МАН), впровадження нових критеріїв оцінювань навчальних досягнень учнів, підготовка до конкурсу «Вчитель року». Створений на протязі І семестру інформаційно-методичний кабінет поповнився новими матеріалами: тематичними розробками вчителів, доповідями на засіданнях МО. Роботі кожного заступника директора допомагали керівники МО. Проводились засідання шкільних МО, організація та проведення контрольних зрізів знань, семінарів, підготовка до участі у конкурсі «Вчитель року».

Відбулися педагогічні читання за темами: «Інтерактивні технології – шлях до формування творчої особистості учнів» (заступник директора з НВР Кондратьєва В. А.), «Державний стандарт початкової загальної освіти» (керівник МО вчителів початкових класів Лаушкіна Л. І.). На цих читаннях учителі мали змогу поділитися своїм власним педагогічним досвідом, ознайомитися з досвідом роботи своїх колег. Усі документи: доповіді, матеріали з цих читань зібрані в інформаційно-методичному центрі.

Відбулися психолого-педагогічні семінари за темами: «Виховна система школи» (Фірсенкова І. І.), «Робота з обдарованими дітьми» (Лазоренко Н. М.) Протягом навчального року регулярно відвідувались засідання школи педагогічної майстерності (школа передового педагогічного досвіду, керівник – Кондратьєва В. А.). Тематика засідань школи засвідчила, що керівник Кондратьєва В. А. здійснила величезну роботу з проблеми «Педагогічна майстерність – похідна професіоналізму вчителя», «Чинники спонукання вчителя вдосконалення майстерності».

Організація чіткого і правильного ведення шкільної документації – одна із важливих задач учбового процесу. В зв’язку з цим адміністрацією школи була проведена перевірка ведення поурочних планів, організації факультативних занять, перевірка ведення шкільної документації.

Винятково було перевірено ведення поурочних планів у вчителів: Мусієнко С. Ф., Филипщук С. Г., Крючкової О. Г., Суханової В. В., Трубавіної О. І., Коломієць Л. М., Вінокурової І. А., Антропової Н. В., ЛацісА. О. Було відмічено, що поурочні плани цих вчителів на 01.09.2011-2012 р. складені згідно календарних планів, чітко і продумано поставлена мета уроків згідно тем, вказані методи проведення уроків учителями (лекції, самостійна робота, уроки-диспути, семінарські заняття.

При перевірки організації факультативних занять ( Винокурова І. А., Кондратьєва В. А., Фірсенкова І. І.) було відмічено, що плани складені згідно авторських програм і затверджені директором школи, в школі ведуться спеціальні журнали по кожному факультативному курсу, де вчителі відмічають тему занять відвідування. В планах факультативних занять відмічено форми занять, які використовують вчителі: семінарські заняття диспути, конференції. В планах занять вказана мета, яка допомагає вчителям поглиблювати теоретичні знання учнів, і їх всебічний розвиток. На день перевірки всі заняття ведуться згідно плану.

Додаткові заняття проводять такі вчителі, як Мусієнко С. Ф. - історія, Лазаренко Н. М. – біологія, Коломієць Л. М. – фізика з метою поглиблення знань учнів з даних предметів.

27.04.2012 р. була проведена повторна перевірка класних журналів 1-11 класів з метою контролю за усуненням недоліків, що були виявлені під час попередньої перевірки.

Треба відзначити, що більшість виявлених недоліків усунено.

Якість оформлення журналів зросла, Особливо в 9-11 класів (Мусієнко С. Ф.. Лазоренко Н. М., Филипщук С. Г.) та початкових класів (кл. керівники Трубавіна О. І., Лаушкіна Л. І.).

Всі вчителі школи ведуть тематичний облік знань учнів відповідно рекомендаціям Міністерства освіти України. Більш охайними стали сторінки журналів. Більшість учителів своєчасно записують проведені уроки. Облік відвідування учнями занять своєчасно ведеться класними керівниками.

Велике значення адміністрація школи приділяла перевірці класних журналів та факультативів. Перевіркою про заповнення класних журналів та факультативів з англійської мови, російської мови та світової літератури було встановлено, що більшість класних керівників своєчасно написали списки в класних журналах, заповнили сторінки про зведений облік досягнень учнів у навчанні, про загальні відомості про учнів, зведену таблицю руху учнів та їх досягнень у навчанні, а також заповнили списки учнів з усіх видів бесід по попередженню дитячого травматизму. Це класні керівники Кожевнікова В. О. (класний керівник 8 класу), Суханова В. В. (класний керівник 4 класу), Лаушкіна Л. І. (класний керівник 3 класу), Трубавіна О. І. (класний керівник 2 класу). Також усі вчителі, які ведуть індивідуальні заняття на дому, своєчасно заповнили і здали необхідні документи до учбової часті про учнів і їх батьків, медичні документи учнів, які підлягають індивідуальному навчанню на дому. Своєчасно заповнили зміст уроків і домашнє завдання в журналах такі учителі: Мусієнко С. Ф. (учитель історії), Кожевнікова В. О. (учитель математики), Фірсенкова І. І. (учитель російської мови та літератури), Сіверська Т. О., Кондратьєва В. А. (учителі російської мови та літератури), Лаціс А. О. (учитель української мови та літератури).

Велика увага приділялася перевірці зошитів, щоденників. Треба відмітити, що більшість вчителів ведуть роботу над помилками учнів, працюють над культурою ведення зошитів, строго виконують єдиний орфографічний режим.

Вчителі початкових класів, української та російської мов та літератури, математики, іноземних мов слідкують за системою письмових робіт згідно учбових програм (кількість робіт, розподіл їх за часом, ступень важкості та її наростання).

Види письмових робіт: домашні, класні, лабораторні, контрольні відповідають календарним планам.

Більшість учителів важливу роль приділяють культурі ведення зошитів: охайності, чіткості і порядку записів, виконанню єдиного орфографічного режиму.

На засіданні методичних об’єднань були розглянуті питання по веденню зошитів учнями, але слід вказати на такі недоліки: учні 9-го класу (Сердюк В., Іовчак О.) – не мають зошитів з контрольних робіт з математики, неохайно ведуть записи в контрольних роботах учні класу.

Перевірка щоденників показала, що класні керівники Винокурова І. А., Мусієнко С. Ф., вчителі початкових класів постійно перевіряють щоденники своїх учнів, систематично виставляють оцінки за тиждень, слідкують за контролем за щоденниками батьками учнів.

Слід відмітити, що такі учні, як Гайдук А. (10 клас), Іосипчук А. (9 клас), Алфьорова М. (7 клас), Мусієнко М. (8 клас) та інші учні охайно ведуть записи в щоденниках, батьки слідкують за їх успішністю.

Виконання навчальних програм є важливим станом в удосконаленні навчально-виховного процесу. У травні була проведена перевірка виконання навчальних програм, проведені підсумкові контрольні роботи з української мови та літератури, з російської мови та літератури, з математики. Перевірка виявила, що більшість учителів суворо виконують державні програми, потрібний мінімум контрольних робіт, практичних, лабораторних робіт з фізики, хімії, біології, математики. Написані контрольні диктанти, роботи з розвитку мовлення, перекази, твори з української та російської мови та літератури. Однак при цьому виявлені такі недоліки:

1) учитель Крючкова О.Г., Лаціс А.О. – недостатній обсяг записів з української літератури;

2) учитель Филипщук С. Г. – несвоєчасно виставляла оцінки.

Під час проведення контрольних зрізів за текстом адміністрації головна увага відводилася рівню знань, визначеному державними програмами. Учителі школи були націлені на знищення з практики формалізму та відсоткоманії, лібералізму в оцінці знань учнів, що обов’язково призводить до пошуків нового підходу та аналізу стану знань учнів. Результати діяльності учителя не визначалися кількістю учнів, що встигають, маючи високий рівень. Для учителів нашої школи важливі глибина та міцність знань школярів, їх рівень виховності. У зв’язку з цим звеличилася роль вивчення результативності уроку. Педколектив школи намагався наблизити всі уроки до рівня відкрити, які відрізняються стрункою побудовою, вмілою співвіданістю методів та прийомів навчання. Саме так працює багато вчителів нашої школи, постійно експериментують з новітніми досягненнями педагогічної науки, беруть участь у педагогічних ярмарках ідей, розповсюдженні нових підручників та посібників, ведуть пошук ефективних форм і методів навчання та виховання учнів, що сприяє росту загального кругозору, дозволяє по новому будувати свою роботу, збагачувати практику школи передовим досвідом. Це учителі Бородкіна О.Ю., Винокурова І. А., Антропова Н. В., Лазоренко Н. М.

Учителі початкових класів особливу увагу приділяють техніці читання. Учитель Кравченко О. В. основною задачею ставить навчання читанню вголос кожного учня окремо (в букварний період формує спосіб читання з орієнтировкою на голосний звук, навички читання цілими словами, навчає елементарному умінню працювати з текстом, запроваджує елементи читання «про себе», самостійного читання). Однак недостатньо ведеться робота індивідуального читання. Для учнів, що слабо читають, слід підбирати картки з полегшеним текстом. Для учнів, що читають дуже добре, необхідно підбирати диференційні завдання, а також вести роботу з удосконалення вимови, чіткості, сили голосу, правильності читання.

Результати контрольних робіт показали, що під час оцінювання враховувалися правильні відповіді, що свідчить про повне засвоєння та глибину знань. З російської мови в 1-4 кл. в учнів формуються знання правил за допомогою учителя. Але деякі діти вміють формулювати правила, виправляти помилки в розборі речення лише за допомогою вчителя, їм важко проілюструвати відповіді прикладами, немає послідовності у викладанні матеріалу, діти допускають мовленнєві помилки. Перевірка українського читання у 2-4 класах показала, що 1/3 учнів допускають помилки у вимові слів, в інтонації під час читання віршів напам’ ять, виявляють неповні знання тексту, неуважно, основну думку визначають лише за допомогою вчителя, під час переказу допускають логічну непослідовність в мовленні. Слабкою є робота з учнями, які мають низький рівень знань. Підсумкова контрольна робота в 4 класі з української мови показали, що не всі учні дають правильні відповіді, не вміють використовувати правила правопису, допускають мовленнєві, орфографічні та пунктуаційні помилки.

З математики підсумкова контрольна робота показала, що учні 4 кл. у більшості не вміють швидко розв’язувати задачі, не всі достатньо використовують арифметичні дії та розв’язують задачі з поясненням ходу розв’язання.

З трудового навчання учителі 1-4 класів відпрацьовують з учнями правильні прийоми користування різноманітними матеріалами, виконують елементарні правила санітарії та вимоги ТБ.

Урокам малювання слід приділяти більш уваги, не дивлячись на те, що рівень художньої майстерності підвищився в учнів через відвідування ними художніх студій. Діти вміють передавати пропорції, колір, композиційні рішення, загальний малюнок, але недостатньо уваги приділяється усним відповідям на практичних заняттях, термінології та системі занять з теорії, відсутня самостійність суджень під час оцінювання учнівських робіт.

На уроках музики учителі недостатньо уваги приділяють хоровому співу, прослуховуванню записів, музикальній грамоті, сольфеджіо, практичним навичкам.

На уроках фізкультури необхідно більш уваги приділяти загальнорозвиваючим вправам, питанням ТБ, бо трапляються травми на уроках (учителя Чурило Н. В., Антропова Н.В.), підвищувати якість роботи, своєчасно приймати нормативи, оформлювати результати в класних журналах.

У 5-11 класах провідна роль у засвоєнні учнями культури усного мовлення, письмових навичок належить учителям російської мови та літератури Сіверській Т.О., Кондратьєвій В.А. Перевірка знань показала, що більша частина школярів дає правильні визначення мовних понять, вміють поясняти свою відповідь, застосовують на практиці, послідовно вміють висловити думку з боку норм літературної мови.

З російської літератури слід більше приділяти уваги диференційному навчанню, вчити грамотно висловлювати думки в творах, проводити діагностуюче анкетування зі складних розділів програми.

З української мови зрізи показали(учитель Лаціс А.О., Крючкова О.Г.), що більшість учнів з роботою впоралися, але відчувається слабка робота з учнями, які мають низький рівень знань, мало уваги приділяється всім видам розбору. З української літератури учні вміють пояснити взаємозв’язок подій, характер і вчинки героїв, їх роль у художньому творі, однак, не можуть приводити текст для аргументації своїх висновків.

З математики контрольні роботи показали (учителя Кожевнікова В.О., Филипщук С.Г.), що багато учнів володіють обчислювальними навичками, деякі з дробами, але слабко відпрацьовані алгоритми, обчислювань з багатозначними числами, учні не завжди вміють скласти рівняння з чисел і букв, за умовою задачі, здійснювати найпростіші вимірки та побудови за допомогою співвизнаних інструментів, розв’язувати задачи на знаходження довжини, об’єму, площі.

З алгебри і початків аналізу учні мають уявлення про завдання дій чисел, оволоділи навичками дій з ірраціональними числами, але в 10,11 класах важливо приділяти увагу на розв’язання тригонометричних нерівностей, вправ, дослідженню функцій, практичному використанню інтегралів. З геометрії більшість учнів засвоїли методи геометричних перетворень, застосовують теореми курсу, вміють відтворити просторові фігури на площині, однак необхідно націлити учнів на розв’язування практичних задач з використанням тригонометрії, давати повне пояснення контрольним моментам під час розв’язання стереометричних завдань.

На уроках історії (учитель Мусієнко С.Ф.)проведені контрольні роботи показали, що діти із зацікавленням можуть яскраво показати з достатньою глибиною багатовікову історію України, аналізувати політичні події, давати їм свої оцінки.

З фізики (учитель Коломієць Л.М.) контрольні роботи показали, що на уроках успішно вирішуються задачі виховання та навчання, розкриваються міжпредметні зв’язки, однак слабкою ланкою є невиконання учбового експерименту фізпрактикуму.

З астрономії (учитель Коломієць Л.М) учні розкрили відомості про фізичну природу небесних тіл, змогли пояснити існування закономірностей, розкрити сутність явищ, але необхідно націлити дітей на правильне користування зірковим атласом, рухомою карткою зіркового неба.

З хімії (учитель Бородкіна О.Ю.) контрольні роботи знань показали, що учні знають окремі положення хімічної системи Мєндєлєєва Д.І., але недостатньо уваги приділяється експерименту на уроках, практичним навичкам.

З іноземної мови (уч. Попова А. В., Вінокурова А.В.) учні ведуть бесіди, можуть робити доповіді в межах тематики, читають нескладні тексти, але недостатньо уваги приділяється аудіювання, говорінню, граматиці.

З біології, географії (уч. Лазоренко Н.М.) контрольні роботи показали, що слід звернути увагу на вдосконалення практичних навичок у використанні карти, на екологічну освіту та виховання учнів.

З креслення (уч. Коломієць Л. М.) слід привернути увагу на відпрацювання знань з прямокутного проектування, вчити читати креслення та ескізи.

З основ інформатики (Филипщук С. Г.) формувати знання про основні правила роботи на ЕОМ.

З трудового навчання (уч. Чурило Н.В.) продовжити роботу з розширення технічного кругозору учнів, знайомство з професіями нашого міста.

На уроках «Захист Вітчизни» (уч. Кликов М. Б.) продовжувати роз’яснювати учням дії спрямовані на укріплення оборони країни, відпрацьовувати фізичні вправи.

Факультативи, гуртки сприяли розвитку інтересів учнів. У школі були проведені Шевченківські дні, українські вечорниці, Тижні української мови та іноземної мови, де діти показали свою творчу роботу. Учителям слід продовжити роботу з розвитку інтересів учнів, більш стабільно проводити роботу в спортивних секціях, під час змагань.

У школі працюють три МО, де розв’ язуються питання з навчально-методичної роботи, проводяться відкриті уроки, творчі звіти учителів, що атестуються, з наступним обговоренням. Уся методична робота проводилась у співвідносності з планом.

Навчальна робота школи у 2011 – 2012 р. проводилась на задовільному рівні.

На протязі року весь колектив працює згідно річного плану роботи школи. Кожен член педколективу відчуває своє причетність до створення цього плану, відчуває відповідальність за кінцевий результат.

Постійно ведеться контроль по господарчій діяльності, а також, контроль за виконанням всіх пунктів навчального плану, по охороні праці, чергування в школі, підведення підсумків, проведення класних годин, організація масових та інших виховних заходів за планом, плани робота на мікрорайоні.

В розділі «Вступ» ми традиційно припускаємо наявність опису ситуації в мікрорайоні школи, аналізуємо роботу школи за минувший навчальний рік і завдання на новий навчальний рік.

Протягом навчального року ведеться контроль за масово-виховною роботою згідно з планом. Слід звернути увагу на перевірку тем поглибленої творчої роботи вчителів, контроль за станом перевірки класних журналів, перевірки зошитів 1-5 класів і дотримання єдиного орфографічного режиму, контроль за веденням щоденників, на роботу з відстаючими. Всі класні керівники приділяють увагу питанням виконання програм, сумлінно відносяться до звіту з харчування.

У ІІ семестрі цілеспрямовано велася підготовка до державної підсумкової атестації, а також підведені підсумки курсової перепідготовки кадрів.

Педагогічний колектив нашої школи постійно дбає про дітей-сиріт і дітей, які залишилися без опікування батьків з метою підготовки їх до життя і праці, створює найсприятливіші умови для всебічного розвитку їх і здобуття ними середньої освіти. В нашій школі таких дітей три. Це Носова Юлія Сергіївна, 20.09.1995 р. н. (позбавлена батьківського піклування, опікун – Нездолій Микола Іванович, мешкає за адресою: вул. Турутіна, б. 125, кв. 27) – учениця 10 класу; Маклаєва Олена Олександрівна, 19.08.1996 р.н. (позбавлена батьківського піклування, опікун – Маклаєва Людмила Михайлівна, мешкає за адресою: вул.. Яблочкова, б. 28, кв. 15) – учениця 9 класу; Петрова Тетяна Ігорівна,16.11.1998 р. н., дитина-сирота, опікун – Мітракова Лідія Олексіївна, мешкає за адресою: вул. Тухачевського, б. 6а) – учениця 7 класу.

Школа веде соціальний паспорт на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та постійно ведеться облік дітей інших пільгових категорій.

Адміністрацією школи, класними керівниками та представниками батьківського комітету відвідуються сім’ї опікунів, в яких виховуються діти-сироти та діти, які позбавлені батьківського піклування. Ведуться відповідні акти з висновками та пропозиціями.

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, забезпечуються школою поглибленим медичним оглядом (два рази на рік), ведуться відповідні документи.

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, та діти інших пільгових категорій забезпечуються школою безкоштовним харчуванням щорічно, єдиними квітками (в особових справах є копії цих квитків), безкоштовним користуванням підручників, безкоштовно відвідують гуртки та спортивні секції.

У квітні 2012 року Петрова Т. та Маклаєва О. були забезпечені путівками до м. Святогір’я «Перлини Донеччини». Яцкова О. (2 клас) відвідала ДОЦ «Ластівка» у другу зміну. У червні 2012 року працював шкільний табір «Сонечко». в якому оздоровилось 40 учнів нашої школи. З них 4 учнів із багатодітних родин, 6 учнів із сімей матерів-одиначок, 1 дитина-інвалід.

Протягом року з опікунами школою проводиться право освітня та право виховна робота (бесіди, відвідування на дому, лекторії). В школі працює правовий лекторій «Підліток: його проблеми та інтереси».

В школі також створені інформаційні банки даних дітей, соціально незахищених категорій.

Протягом року в школі проводились благодійні ярмарки, концерти, виставки-продажі, акції «Від серця до серця», зібрані кошти направлені на підтримку дітей, хворих цукровим діабетом.

Адміністрацією школи ведеться постійна робота з опікунами дітей різних пільгових категорій з питань профілактики правовиховної роботи та виконання Закону України «Про загальну середню освіту», на нараді при директорові щомісячно слухаються звіти класних керівників про стан взаємовідносин виховання , навчання, про умови проживання дітей-сиріт в сім’ях опікунів.

Виявлена сім'я учня 8 класу Колесниченко Сергія, 25.06.1998 р. н., мати якого Борисова Олена Михайлівна не працює протягом трьох років. Хлопець перебував у реабілітаційному центрі «Рябінка» з 28.09.2011 р. по 10.06.2012р.

Недостатньо приділяється уваги літньому оздоровленню дітей, треба, щоб працював оздоровчий шкільний табор для малозабезпечених дітей.

Більше уваги приділяти роботі з обдарованими дітьми, робити гуртки за інтересами, забезпечити роботу шкільного прес-центру. Неослабну вагу прицілити ОП, ПДТ.

ЗОШ №3 у 2011-2012 навчальному році працювала над реалізацією наступних проблем:

 • проведення в школі освітньої політики, що відповідає державним вимогам та потребам населення, зміцненню здоров’я і розвитку творчої особистості учня;

 • створення комфортних умов для навчання і виховання дітей і учнівської молоді;

 • оптимізація мережі ЗОШ №3 у відповідності потребам населення, переходам на нову структуру, зміст загальної середньої освіти і 11-річний термін навчання;

 • реалізація міських проблем «Дистанційна освіта», «Соціальний захист та профілактика бездоглядності та правопорушень серед дітей учнів їх соціальна реабілітація в суспільстві», «Обдаровані діти»;

 • забезпечення контролю за дотримання державних стандартів, реалізацією прав дітей на придбання якісної освіти.

Виконання учбових програм з найважливішим кроком в досконалості навчально-виховального процесу. В травні 2012 року була проведена перевірка виконання учбових програм, проведені підсумкові контрольні роботи з української мови та літератури, з російської мови та літератури, з математики. Перевірка показала, що більшість вчителів суворо виконують державні програми, мінімум контрольних, практичних і лабораторних робіт з фізики, хімії, біології, математики, написали контрольні диктанти, роботи з розвитку мови, перекази, твори з української мови та літератури та російської мови та літератури.

Одначе при цьому виявлені слідуючи недоліки:

 1. Вчителі російської мови та літератури, української мови та літератури, іноземної мови по 1 години не записали у журналі аудіювання (вчитель Крючкова О. Г., Фірсенкова І. І.).

 2. Вчителі Коломієць Л . М., Крючкова О.Г., не всі теми записали з української літератури.

При проведенні контрольних робіт за текстом адміністрації насамперед увагу приділяли рівню знань, умінь та навичок учнів відповідно обов’язковому об’єму знань, визначеними державними програмами. Вчителі школи були наділені на викорінювання із практиці школи формалізму, лібералізму в оцінюванні знань учнів, що неодмінно веде до пошуку нового підходу і аналізу стану знань учнів. Для вчителів нашої школи важливі глибина і міцність знань учнів, їх рівень виховання. Педколектив школи намагається приблизити свої уроки до рівня відкритих, відрізненим струнким структурним будуванням, вмілим сполученням і підбором методів і прийомів навчання. Саме так працює більшість учителів нашої школи, вони постійно випробують новітні досягнення педагогічної науки, беруть участь у педагогічних ярмарках ідей, випробуваннях нових програм та підручників, ведуть пошук ефективних форм і методів навчання та виховання учнів, що сприяє росту їх майстерності, педагогічної культури, загального кругозору дозволяє по-новому будувати свою роботу, збагачувати практику школи передовим досвідом. Це вчителі Бородкіна О.Ю., Фірсенкова І.І., Крючкова О.Г., Суханова В.В., Кравченко О.В., Трубавіна О.І. та інші.

Учителі 1-4 класів особливу увагу приділяють техніці читання. Учителі Суханова В.В., Кравченко О.В., Лаушкіна Л. І., Трубавіна О. І. основною задачею у букварний період ставили навчання читанню вголос кожного учня формуванню засобу читання з орієнтировкою на голосний звук, читанню цілими словами, навчанню елементарним вмінням роботи з текстом, постійного введення елементів читання мовчки, самостійного читання. Однак, недостатньою є робота індивідуальна. Для учнів, що читають посередньо, слід підбирати картки з полегшеним текстом. Для тих, хто читає відмінно, слід давати диференційовані завдання, а також вести роботу з удосконалення вимови, чіткості, зрозумілості читання, сили голосу, правильності.

Документація школи оформлена своєчасно.

Аналізуючи роботу школи за 2011-2012 навчальний рік необхідно:

 1. Усьому педколективу продовжувати роботу з підвищення рівня знань учнів, суворо виконувати навчальні програми.

(Протягом року).

 1. Усім учителям вести індивідуальну та диференційовану роботу з учнями , за цю роботу звідувати на нарадах при директорові, на МО.

(Протягом року)

 1. Згідно графіку відділу освіти проводити діагностичне, поточне та підсумкове від слідкування навчальних досягнень учнів 4,6,9,10,11, ретельно аналізувати їх результат.

Відповідальний – заступник директора з НВР.

 1. Методичну роботу школи спрямувати на допомогу вчителеві.

Відповідальний – заступник директора з НВР.

 1. Чітко вести шкільну документацію.

Відповідальні – класні керівники, вчителі.

 1. Виконання навчальних програм перевіряти один раз на семестр.

Відповідальний – заступник директора з НВР.

7. Всім учителям-предметникам працювати над творчою підготовкою учнів до ДПА протягом року.

Відповідальні – вчителі-предметники.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Довідка про результати комплексних перевірок загальноосвітньої школи-інтернату...
Од та від 25. 11. 2014 року №437-од затверджено склад експертної групи з проведення комплексної перевірки загальноосвітньої школи-інтернату...

Затверджено на засіданні педагогічної ради Шахтарської загальноосвітньої...
...

План роботи Старовірівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів...
Старовірівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені двічі Героя Радянського Союзу А. Г. Кравченка

План роботи Юровецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на...
У 2014-2015 навчальному році педагогічний колектив та адміністрація школи працювали, керуючись

План роботи Юровецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на...
Про освіту», «Про загальну середню освіту», Указів Президента України, рішень Уряду України, органів управління всіх рівнів з питань...

План методичної роботи Балківецької загальноосвітньої школи І-ІІІ...
Неперервне вдосконалення рівня педагогічної майстерності вчителів, їх компетентності в галузі навчального предмета та методиці його...

План роботи Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №73...
Найвищий відсоток якості знань у класах: 2-а-80 %, 2-б-74%, 2-в-68%, 3-в-60%, 4-в-64%, 5-б-41%, 11-б-58%. Найнижчий відсоток якості...

Статут пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 Пирятинської...
Пирятинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 Пирятинської райдержадміністрації Полтавської області (далі – Навчальний заклад)...

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №16
З метою якісної організації конкурсного приймання дітей до школи, відповідно до „Правил конкурсного приймання до Харківської спеціалізованої...

Золочівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2
В золочівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №2 проводиться значна робота із зверненнями громадян та з питань дотримання...

Організація роботи з батьками в загальноосвітній школі
Дана робота містить матеріали із практики роботи Лубенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10 Полтавської області

Протокол №1 загальних зборів трудового колективу Криворізької загальноосвітньої...
Про попередні результати роботи Криворізької загальноосвітньої школи I-III ступенів №89 та підготовку звіту за 2014-2015 н рік

План роботи шкільної бібліотеки Соледарської загальноосвітньої школи...
Сприяти реалізації державної політики в галузі освіти, розвитку навчально-виховного процесу, виховання поваги до національної культури,...

Виявлення обдарованих учнів
Заступники директора з навчально-виховної роботи Шепетівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6

Старокостянтинівський районний методичний кабінет Миролюбненська зош і—ііі ступенів
Передерій Лариса Володимирівна, вчитель української мови та літератури Миролюбненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Старокостянтинівського...

Групи продовженого дня
Л. В. Пірштук, заступник директора з навчально-виховної роботи Білоколодязької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Пучковська Тетяна Василівна, вчитель інформатики Нововолинської загальноосвітньої...
Нововолинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Нововолинської міської ради Волинської області

Комунальний заклад
З метою якісної організації конкурсного приймання дітей до школи, відповідно до «Правил конкурсного приймання до Харківської спеціа-лізованої...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт