Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Філія газопромислове управління «полтавагазвидобування»

Філія газопромислове управління «полтавагазвидобування»

Сторінка1/9
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова комітету з конкурсних торгів

ГПУ «Полтавагазвидобування»
______________ Мартинов В.В.

Протокол засідання

комітету з конкурсних торгів

від «14» червня 2016р. №ПГВ16(П)-028

ФІЛІЯ ГАЗОПРОМИСЛОВЕ УПРАВЛІННЯ «ПОЛТАВАГАЗВИДОБУВАННЯ»


ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»ДОКУМЕНТАЦІЯ


ПРОЦЕДУРИ ЗАПИТУ ПРОПОЗИЦІЙ У ДВА ЕТАПИ

33.12.1 Ремонтування та технічне обслуговування машин загальної призначеності (Послуги з ремонту печей)

Шифр закупівлі: ПГВ16(П)-028


Головний механік /Лазарів М.Є./ ____________

Секретар К.К.Т. /Дядченко С.І./ ____________
Відповідальний закупник /Мартинов В.В./ ____________
ЗМІСТ

Розділ 1. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації процедури закупівлі

2. Інформація про Замовника процедури закупівлі

3. Інформація про предмет закупівлі

4. Процедура закупівлі

5. Недискримінація учасників

6. Інформація  про  валюту  (валюти),  у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції процедури закупівлі.

7. Інформація про мову (мови),  якою  (якими)  повинні  бути складені  пропозиції процедури закупівлі.

Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації процедури закупівлі

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації процедури закупівлі

Розділ 3. Підготовка пропозицій процедури закупівлі

1. Оформлення пропозиції процедури закупівлі

2. Зміст пропозиції процедури закупівлі Учасника

3. Забезпечення пропозиції процедури закупівлі

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції процедури закупівлі

5. Строк, протягом якого пропозиції процедури закупівлі є дійсними

6. Кваліфікаційні критерії та вимоги до учасників

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції процедури закупівлі

9. Внесення змін або відкликання пропозиції Учасником

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій процедури закупівлі

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання  пропозицій процедури закупівлі

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій процедури закупівлі на І-му етапі

3. Орієнтовний дата початку ІІ-го етапу процедури запиту пропозицій у два етапи

4. Комерційні переговори

Розділ 5. Визначення переможця

1. Оцінка пропозицій процедури закупівлі та акцепт пропозиції.

2. Відхилення пропозицій закупівлі

3. Відміна Замовником закупівлі

4. Інша інформація

Розділ 6. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

2. Основні умови, які обов'язково будуть включені  до договору про закупівлю

3. Дії замовника при ухиленні переможця закупівлі від укладення договору про закупівлю

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

5. Перелік документів для Учасника-переможця, необхідних для укладення договору та які надаються для служби безпеки

Розділ 7. Реєстр недобросовісних Учасників

1. Включення до реєстру недобросовісних Учасників.

Додатки

1. Кваліфікаційні критерії та вимоги до учасників

2. Цінова пропозиція (Форма)

3. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (технічне завдання)

4. Основні умови, які обов'язково будуть включені  до договору про закупівлю.

5. Анкета контрагента.

6. Декларація про прийняття умов проведення процедур закупівель
Розділ 1. Загальні положення
1. Терміни, які вживаються в документації процедури закупівлі

Документація процедури закупівлі розроблена відповідно до Порядку закупівель товарів, робіт та послуг ПАТ «Укргазвидобування», затвердженого наказом ПАТ «Укргазвидобування» від 15.03.2016р. №139 (надалі – Порядок).

Терміни, які використовуються в цій документації процедури закупівлі, вживаються в значеннях, визначених Порядком.
2. Інформація про Замовника процедури закупівлі

Повна назва: філія Газопромислове управління «Полтавагазвидобування» Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування».

Місцезнаходження: 36008, м. Полтава, вул. Фрунзе, 173.

Посадові особи Замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з Учасниками:

- Голова комітету з конкурсних торгів, відповідальний за проведення процедури закупівлі – Мартинов Віталій Васильович, тел.(0532) 51-58-23;

за довідками:

- щодо технічних питань: Лазарів Микола Євгенович головний механік, тел. (0532) 51-53-07, е-mail: kompressor@pgpu.com.ua;

- щодо проведення процедури закупівлі: Дядченко Сергій Іванович – начальник відділу організації закупівель товарів, робіт та послуг, тел. (0532) 51-53-81, djadchenko@pgpu.com.ua.

Адреса веб-сайту, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.ugv.com.ua.
3. Інформація про предмет закупівлі

Найменування предмета закупівлі: 33.12.1 Ремонтування та технічне обслуговування машин загальної призначеності (Послуги з ремонту печей).

Вид предмета закупівлі: послуги.

Місце надання послуг: ГС-Солоха, Солохівського ЦВНГК ГПУ «Полтавагазвидобування» (Полтавська обл., Зіньківський р-н, смт. Опішня, вул. Леніна, буд. 40).

Строк надання послуг: до 31.12.2016р.
4. Процедура закупівлі: процедура запиту пропозицій у два етапи
5. Недискримінація учасників: вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.
6. Інформація  про  валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції процедури закупівлі

Валютою пропозиції процедури закупівлі є гривня.

У разі якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент, такий учасник може зазначити ціну пропозиції процедури закупівлі у доларах США або ЄВРО. При розкритті пропозицій процедури закупівлі ціна такої пропозиції торгів перераховується у гривні за офіційним курсом гривні до дол. США або ЄВРО, встановленим Національним банком України на дату розкриття пропозицій процедури закупівлі, про що зазначається у протоколі розкриття.
7. Інформація про мову (мови),  якою  (якими)  повинні  бути складені пропозиції процедури закупівлі

Під час проведення процедури закупівлі усі документи, що готуються Замовником та Учасником, викладаються українською мовою та/або російською мовою, а також за рішенням Замовника одночасно усі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

Якщо в складі пропозиції процедури закупівлі надається документ, що складений не на українській або російській мовах, Учасник надає завірений у встановленому порядку переклад цього документу на українську або російську мову.
Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз'яснень

до документації процедури закупівлі
1. Процедура надання роз'яснень щодо документації процедури закупівлі

Учасник, має право не пізніше ніж за 5 робочих днів до закінчення строку подання пропозицій процедури закупівлі, звернутися до Замовника за роз'ясненнями щодо документації процедури закупівлі. Замовник надає письмове роз'яснення на запит протягом трьох робочих днів з дня його отримання. Датою отримання є дата реєстрації запиту в комітеті з конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації процедури закупівлі, продовживши строк подання та розкриття пропозицій не менше ніж на 5 робочих днів, та оприлюднити протягом одного робочого дня з дати прийняття рішення про внесення зазначених змін на власному веб-сайті.
Розділ 3. Підготовка пропозицій процедури закупівлі
1. Оформлення пропозиції процедури закупівлі

Пропозиція процедури закупівлі, подається у одному запечатаному пакеті і містить два внутрішніх окремих запечатаних конверта:

- конверт з кваліфікаційною пропозицією – прошитою, пронумерованою з зазначенням кількості скріплених аркушів на звороті останнього аркушу та скріпленою підписом та печаткою* Учасника;

- конверт з ціновою пропозицію.

Конверти з кваліфікаційною пропозицією та ціновою пропозицією процедури закупівлі запечатуються в одному пакеті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

На пакеті повинно бути зазначено:

- номер запиту пропозицій у два етапи за даними сайту;

- повне найменування і місцезнаходження Замовника: Філія Газопромислове управління «Полтавагазвидобування» Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування», 36008, м. Полтава, вул. Фрунзе, буд. 173;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури запиту пропозицій у два етапи;

- повне найменування учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження, юридична адреса, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів, факс, електронна адреса, П.І.Б. керівника підприємства;

- П.І.Б. номер телефону та електронна адреса контактної особи Учасника, яка відповідає за дану процедуру закупівлі;

- маркування: „Не відкривати до _________ (зазначається дата та час розкриття  пропозицій)”

На внутрішніх конвертах з відповідними частинами пропозиції зазначаються:

1.  Номер запиту пропозицій у два етапи за даними сайту;

2.  Предмет запиту пропозицій;

3.  Найменування та адресу Замовника;

4.  Найменування та адресу Учасника;

5.  Найменування частини заявки (кваліфікаційна або цінова пропозиція).

Якщо та чи інша частина пропозиції складається з декількох пакетів, упакованих в окремі конверти, то на кожному такому конверті додатково вказується номер пакету відповідної частини заявки.

Одночасно із пропозицією, яка подається у письмовій формі, учасником надається електронна копія кожної із частин пропозиції на одному або декількох компакт-дисках CD-R/DVD-R (без можливості подальшої зміни інформації, що зберігається на таких носіях), до складу якої входять всі документи, що становлять відповідну частину пропозиції учасника. CD-R/DVD-R компакт-диски в обов’язковому порядку підписуються перманентним маркером з зазначенням дати та часу запису інформації, назви Учасника та підписом його уповноваженої особи.

До складу електронної копії повинні бути включені скановані варіанти документів (у формі, доступній для візуального сприйняття), підготовлених на паперовому носії, і переважно у форматі Portable Document Format (* .pdf), за принципом: один файл - один документ. З назви кожного документа, що міститься в електронній копії пропозиції, повинно чітко слідувати який саме документ міститься у файлі. Файли не повинні мати захисту від їх відкриття, копіювання їх вмісту або їх друку. Найменування файлів має однозначно відповідати змісту в них електронних копій документів, при цьому назва файлу не повинна перевищувати 25 символів.

Кожен електронний носій, що становить електронну копію частини пропозиції, повинен бути вкладений у внутрішній конверт із відповідною частиною заявки Учасника.

До складу однієї електронної копії частини пропозиції повинні входити всі документи, що становлять оригінал цієї частини. Зміст електронних версій документів, що входять в електронну копію, повинен повністю відповідати змісту оригіналу. У разі виявлення невідповідностей між оригіналом і електронною копією, пропозиція такого Учасника може бути відхилена.

Не допускається надання електронної копії обох частин (кваліфікаційної та цінової) на одному електронному носії. У разі виявлення електронних копій двох частин пропозиції Учасника на одному електронному носії, заявка такого Учасника може бути відхилена.

Отримана пропозиція процедури закупівлі вноситься Замовником до реєстру отриманих пропозицій.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію процедури закупівлі.

Учасникам закупівлі дозволяється подавати пропозиції процедури закупівлі як по всьому предмету закупівлі, так і по визначеним частинам предмета закупівлі (лотам).

Усі сторінки пропозиції процедури закупівлі Учасника повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки Учасника*.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції Учасника процедури закупівлі підтверджуються: випискою з протоколу засновників, копією наказу про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи Учасника на підписання документів пропозиції.

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).

2. Зміст пропозиції процедури закупівлі Учасника

Пропозиція процедури закупівлі, яка подається Учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

- кваліфікаційної пропозиції;

- цінової пропозиції.
Кваліфікаційна пропозиція повинна містити:

- документально підтверджену інформацію про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям та вимогам до учасника згідно з Додатком 1 до документації;

- інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (технічне завдання) згідно з Додатком 3 до документації, підписану уповноваженою особою та засвідчену печаткою* Учасника;

- анкету контрагента, згідно з Додатком 5 до документації, підписану уповноваженою особою та засвідчену печаткою* Учасника.

- декларацію про прийняття умов проведення процедур закупівель згідно з Додатком 6, підписану уповноваженою особою та засвідчену печаткою* Учасника.
Цінова пропозиція повинна містити:

- цінову пропозицію складену за формою згідно з Додатком 2 до документації, підписану уповноваженою особою та засвідчену печаткою* Учасника;

- основні умови, які обовязково будуть включені до договору (із заповненими даними Учасника та додатками до договору) згідно з Додатком 4 до документації, підписані уповноваженою особою Учасника та засвідчені печаткою* Учасника.*Вимога щодо скріплення документів печаткою не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Філія газопромислове управління «полтавагазвидобування»
Мартинов Віталій Васильович – голова комітету з конкурсних торгів, тел.(0532) 51-58-23

Філія газопромислове управління «полтавагазвидобування»
Мартинов Віталій Васильович – голова комітету з конкурсних торгів, тел.(0532) 51-58-23

Філія газопромислове управління «полтавагазвидобування»
Мартинов Віталій Васильович – голова комітету з конкурсних торгів, тел.(0532) 51-58-23

Філія газопромислове управління «полтавагазвидобування»
Мартинов Віталій Васильович – голова комітету з конкурсних торгів, тел.(0532) 51-58-23

Філія газопромислове управління «полтавагазвидобування»
Мартинов Віталій Васильович – голова комітету з конкурсних торгів, тел.(0532) 51-58-23

Філія газопромислове управління «полтавагазвидобування»
...

Філія газопромислове управління «полтавагазвидобування»
...

Філія газопромислове управління «полтавагазвидобування»
Вироби з вулканізованої гуми, н в.І. у.; гума тверда; вироби з твердої гуми (Вироби з гуми в асортименті)

Філія газопромислове управління «львівгазвидобування» публічного...
Філія Газопромислове управління «Львівгазвидобування» Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування»

Філія газопромислове управління «львівгазвидобування» публічного...
Філія Газопромислове управління «Львівгазвидобування» Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування»

Філія газопромислове управління «львівгазвидобування» публічного...
Філія Газопромислове управління «Львівгазвидобування» Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування»

Філія газопромислове управління «львівгазвидобування» публічного...
Філія Газопромислове управління «Львівгазвидобування» Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування»

Філія газопромислове управління «львівгазвидобування» публічного...
Філія Газопромислове управління «Львівгазвидобування» Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування»

Філія газопромислове управління «львівгазвидобування» публічного...
Філія Газопромислове управління «Львівгазвидобування» Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування»

Філія газопромислове управління «львівгазвидобування» публічного...
Філія Газопромислове управління «Львівгазвидобування» Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування»

Затверджую
Найменування та місцезнаходження замовника: Публічне акціонерне товариство „Укргазвидобування” Філія Газопромислове управління „Шебелинкагазвидобування”,...

Затверджую
Найменування та місцезнаходження замовника: Публічне акціонерне товариство „Укргазвидобування” Філія Газопромислове управління „Шебелинкагазвидобування”,...

Затверджую
Найменування та місцезнаходження замовника: Публічне акціонерне товариство „Укргазвидобування” Філія Газопромислове управління „Шебелинкагазвидобування”,...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт