Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Податкова декларація екологічного податку1

Податкова декларація екологічного податку1

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 серпня 2015 року N 715 

 

Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу) 

Податкова декларація екологічного податку1


 

N
з/п

показник

величина10

1

2

3

4

податкове зобов'язання з екологічного податку за:

х

4.1

викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

(сума рядків 4 додатків 1)

 

4.1.1

різниця

(сума різниці між рядками 5.1 та 5.2 додатків 1)

 

4.1.2

штраф

(сума рядків 7 додатків 1)

 

4.1.3

пеня

(сума рядків 8 додатків 1)

 

4.2

скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти

(сума рядків 4 додатків 2)

 

4.2.1

різниця

(сума різниці між рядками 5.1 та 5.2 додатків 2)

 

4.2.2

штраф

(сума рядків 7 додатків 2)

 

4.2.3

пеня

(сума рядків 8 додатків 2)

 

4.3

розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах

(сума рядків 4 додатків 3)

 

4.3.1

різниця

(сума різниці між рядками 5.1 та 5.2 додатків 3)

 

4.3.2

штраф

(сума рядків 7 додатків 3)

 

4.3.3

пеня

(сума рядків 8 додатків 3)

 

4.4

утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензій строк

(сума рядків 4 додатків 4, 5, 6)

 

4.4.1

різниця

(сума різниці між рядками 5.1 та 5.2 додатків 4, 5, 6)

 

4.4.2

штраф

(сума рядків 7 додатків 4, 5, 6)

 

4.4.3

пеня

(сума рядків 8 додатків 4, 5, 6)

 


  

Інформація, наведена у Податковій декларації, розрахунках та доповненнях, є достовірною.

Дата заповнення (дд.мм.рррр)   

  

Керівник (уповноважена особа) /
фізична особа (представник)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

  

 

(реєстраційний номер облікової
картки платника податків або
серія та номер паспорта)6

 

М. П. (за наявності)

Головний бухгалтер
(особа, відповідальна за ведення
бухгалтерського обліку)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

  

 

 

(реєстраційний номер облікової
картки платника податків або
серія та номер паспорта)6

 

 


Ця частина Декларації заповнюється посадовими особами
контролюючого органу

Відмітка про внесення даних до електронної
бази податкової звітності

 
"___" ____________ 20__ року

_____________________________________________________________________________________
(посадова особа контролюючого органу
(підпис, прізвище, ініціали))

За результатами камеральної перевірки Декларації
(потрібне позначити)

порушень (помилок) не виявлено.

Складено акт від

"___" ____________ 20__ року

N ____________


"___" ____________ 20__ року

________________________________________
(посадова особа контролюючого органу
(підпис, прізвище, ініціали))


 


____________

1

Невід'ємною частиною Податкової декларації є 6 (шість) типів додатків: додатки 1 - 6.

Відповідний тип додатка забезпечує обчислення податкового зобов'язання за відповідним видом об'єкта оподаткування - викиди в атмосферне повітря, скиди у водні об'єкти та інші.

За відсутності у платника відповідного виду об'єкта оподаткування тип додатка, у якому обчислюється податкове зобов'язання для такого об'єкта оподаткування, до Податкової декларації не додається.

Згідно з пунктом 250.7 статті 250 розділу VIII Податкового кодексу України Податкова декларація, що містить додатки 4, 5 або 6, подається з копією звітності про фактичні обсяги радіоактивних відходів.

2

У графі "порядковий N" зазначається номер Податкової декларації арабськими цифрами, починаючи з 1 (одиниці) послідовно в порядку зростання кількості поданих з початку року Податкових декларацій.

3

У разі подання копії Податкової декларації відповідно до пункту 250.8 статті 250 розділу VIII Податкового кодексу України поряд з полем "копія" проставляється позначка.

4

Періодом, що уточнюється, вважається період, за який платник, керуючись нормами статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України, самостійно узгоджує суму податкового зобов'язання у зв'язку із самостійним виправленням помилки у раніше поданому податковому розрахунку, що уточнюється.

5

Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

6

Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

7

Зазначається основний вид економічної діяльності платника.

8

Зазначається код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ за місцезнаходженням контролюючого органу, у якому платник перебуває на обліку як платник екологічного податку.

9

Заповнюється за бажанням платника податків.

10

Вартісні показники Податкової декларації (її додатків) зазначаються у гривнях з копійками.

11

Зазначається кількість відповідних типів додатків, що додаються до Податкової декларації.
 

Директор Департаменту
податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук


 


Додаток 1
до Податкової декларації екологічного податку 

 

Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу) 


 

порядковий N Податкової декларації1

 
Розрахунок2 N

 
за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами забруднення

  

N з/п

код забруднюючої речовини8

фактичний обсяг викидів, тонн

ставка податку9

величина10
(к. 3 х к. 4)

1

2

3

4

5

4

податкове зобов'язання за звітний (податковий) період

(р. 4.1 + р. 4.2 +...)

 

4.111

 

 

 

 

4.2

 

 

 

 


5

податкове зобов'язання, що уточнюється12

(р. 4 додатка 1, що уточнюється)

 

5.1

зобов'язання, що збільшується:

якщо (р. 4 > р. 5), то (р. 4 - р. 5)

 

5.2

зобов'язання, що зменшується:

якщо (р. 5 > р. 4), то (р. 5 - р. 4)

 


6

розмір штрафу13

 


7

сума штрафу

(р. 5.1 х р. 6)

 


8

сума пені14

(р. 5.1 х р. 8.4 / 100 х 120 / 100 / р. 8.5 х р. 8.3)

 

8.1

граничний термін погашення узгодженого грошового зобов'язання (дд.мм.рррр)

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2

фактичний термін погашення узгодженого грошового зобов'язання (дд.мм.рррр)

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3

період заниження узгодженого грошового зобов'язання, днів

 

8.4

облікова ставка Національного банку України, діюча на день заниження

 

8.5

кількість днів у календарному році

 


Інформація, наведена у розрахунку, є достовірною.

Дата заповнення (дд.мм.рррр)

  

Керівник (уповноважена особа) /
фізична особа (представник)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

  

 

 

(реєстраційний номер облікової
картки платника податків або
серія та номер паспорта)5

 

 

М. П. (за наявності)

Головний бухгалтер
(особа, відповідальна за ведення
бухгалтерського обліку)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

  

 

 

(реєстраційний номер облікової
картки платника податків або
серія та номер паспорта)5

 

 


____________

1

У графі "порядковий N Податкової декларації" зазначається номер Податкової декларації, до якої додається цей розрахунок.

2

У графі "Розрахунок N" арабськими цифрами зазначається порядковий номер розрахунку, починаючи з 1 (одиниці) послідовно в порядку зростання.

3

При уточненні показників раніше поданих Податкових декларацій за попередні податкові періоди проставляється період, що уточнюється.

4

Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

5

Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

6

Зазначається код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ за місцезнаходженням контролюючого органу, у якому платник перебуває на обліку як платник екологічного податку.

7

Зазначається код органу місцевого самоврядування за місцем розміщення стаціонарних джерел забруднення.

Для кожного стаціонарного джерела забруднення складається окремий розрахунок (додаток).

8

Код забруднюючої речовини зазначається платником відповідно до додатка 7 до Податкової декларації екологічного податку.

9

Ставки податку зазначаються згідно зі статтею 243 розділу VIII Податкового кодексу України.

10

Розмір грошового зобов'язання зазначається у гривнях з копійками.

11

За потреби кількість рядків може бути збільшена.

12

Заповнюється у разі подання уточнюючої Податкової декларації, що містить виправлені показники, та у разі уточнення показників раніше поданої Податкової декларації у складі звітної або звітної нової Податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені платником податку.

13

Зазначається розмір штрафної санкції (десятковим дробом), що застосовується у разі заниження у раніше поданій Податковій декларації суми податкових зобов'язань, що самостійно узгоджується платником, визначеної згідно з нормами підпункту "а" або "б" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України.

14

Нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України.
 


Додаток 2
до Податкової декларації екологічного податку 

 

Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу) 
порядковий N Податкової декларації1

 
Розрахунок2 N

   1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Заповнення виду діяльності в декларації підприємця „спрощенця”
Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця (далі – податкова декларація) затверджена наказом Міністерства...

Податкова декларація з фіксованого сільськогосподарського податку

Податкова декларація з фіксованого сільськогосподарського податку

Податкова декларація з фіксованого сільськогосподарського податку

Будівництво Вінницького регіонального клінічного лікувально-діагностичного...
Підстава для виконання плану екологічного менеджменту І плану екологічного моніторингу

П ро подання податкової та статистичної звітності шановні колеги та партнери!
Декларація екологічного податку (квартальна) за IV квартал 2014р. Згідно ст. 250. 2 Податкового Кодексу України

Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи

Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи

Затверджено
Звітний (податковий) період, за який подається або уточнюється податкова декларація

Затверджено
Звітний (податковий) період, за який подається або уточнюється податкова декларація

Календар бухгалтера на березень 2017 року
Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця за 2016 рік платниками, віднесеними до 1 та 2 груп

Звітна нова
...

Способи подання податкової декларації про майновий стан І доходи
Слов'янсько-Лиманське управління Головного управління дфс у Донецькій області інформує, що податкова декларація про майновий стан...

Державна податкова служба україни
...

Державна податкова адміністрація україни
Державна податкова адміністрація України розглянула звернення щодо питань справляння орендної плати за землю І повідомляє

Д ержавна податкова служба України Державна податкова служба у Вінницькій...
Великий податок є пожертвування власності, принесене громадянином для користі І безпеки всього суспільства”

Державна податкова адміністрація україни
Державна податкова адміністрація України розглянула лист Національного банку України щодо деяких питань оподаткування податком на...

Державна податкова адміністрація україни
Державна податкова адміністрація України (далі дпа україни) у зв'язку з численними запитами, що надходять від платників податків...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт