Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Пат «Запоріжжяобленерго») вул. Сталеварів, 14, м. Запоріжжя, 69035, тел. (061) 286-33-59, факс (061) 286-33-67

Пат «Запоріжжяобленерго») вул. Сталеварів, 14, м. Запоріжжя, 69035, тел. (061) 286-33-59, факс (061) 286-33-67


логотип зоэ1

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО»

(ПАТ «Запоріжжяобленерго»)
вул. Сталеварів, 14, м. Запоріжжя, 69035, тел. (061) 286-33-59, факс (061) 286-33-67

E-mail: kanc@zoe.com.ua Web: http://www.zoe.com.ua

Код ЄДРПОУ 00130926


Запит ЦІНОВИХ пропозицій

щодо проведення торгів із закупівлі товарів, робіт, послуг

020818/ 2 від 02.08.2018 р.


 1. Замовник: ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00130926).

1.1. Поштова адреса: 69096 м. Запоріжжя, вул. Каховська, 3а.

1.2. Відповідальний за організацію торгів: тендерний комітет ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО»,

телефон: (061) 225-38-75
2. Інформація про товари, роботи, послуг: послуга
3. Найменування та кількість (або номенклатура та обсяги закупівлі): Код ДК 021:2015 - 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів - Технічне обслуговування вогнегасників
Обсяги закупівлі: відповідно до технічного завдання (додаток 2)
4. Місце поставки товарів (надання послуг/ виконання робіт): визначається при укладанні договору.
5. Строк поставки товарів (надання послуг/ виконання робіт): визначається при укладанні договору.
6. Кінцевий термін прийняття цінових (комерційних) пропозицій, встановлений замовником:

до 10-00 год. 10.08.2018р.
7. Дата і час розгляду цінових пропозицій: о 11-00 год. 10.08.2018р.
8. Пропозиції надати: поштою: 69096 м. Запоріжжя, вул. Каховська, 3а., каб. 12, або факс: (061) 225-38-54, або електроною поштою: N.Cherkas@zoe.com.ua
9. Місце розгляду цінових пропозицій: 69096 м. Запоріжжя, вул. Каховська, 3а.
10. Істотні умови договору:

10.1. Загальна ціна робіт/послуг визначається згідно з ціновою (комерційною) пропозицією, технічним завданням (яке є додатком до укладеного за результатами Запиту цінових пропозицій договору).

10.2. Розрахунки за виконані роботи/послуги здійснюються в безготівковій формі у національній валюті України – гривні, шляхом переказу коштів на поточний рахунок. Визначається при укладанні договору. (Учасник має право пропонувати умови розрахунків, але в будь якому випадку Замовник Запиту цінових пропозицій має право не приймати їх до розгляду).

10.3.Приймання робіт/послуг: визначається при укладанні договору.

10.4.Термін дії договору: визначається при укладанні договору.
11. Додаткова інформація:

11.1. Пропозиції, які відповідають основним вимогам, будуть оцінені порівнянням цін у гривні. Перемога буде присуджена найкращій пропозиції з найменшою ціною.

11.2. В ціну надання послуг мають бути включені витрати на транспортування, перевезення, страхування, сплату мита, податків та інших зборів і обов’язкових платежів.

11.3. Пропозиції приймаються у вигляді цінових (комерційних) пропозицій, завірених печаткою та підписом уповноваженої особи (у разі наявності печатки).

11.4. Учасник ЗЦП у випадку участі за декількома (або всіма) лотами має право надати одну цінову пропозицію, але, в будь якому випадку, в цілому на весь обсяг робіт (послуг) по кожному лоту. Пропозиції, які надані на частковий обсяг робіт (послуг) за лотом, до розгляду не приймаються.
12. За довідками звертатись:

з організаційних питань: Ковалжи Олена Володимирівна, секретар тендерного комітету ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО», економіст з матеріально-технічного забезпечення 2 категорії, т./ф. (061) 225-38-75.
13. Учасник-переможець ЗЦП повинен надати документи, згідно переліку, зазначеному у додатку 1.
Голова тендерного комітету, заступник директора

з матеріально-технічного забезпечення Черкас О.М. ____________
Заступник голови тендерного комітету, заступник директора

з економічної безпеки та охорони об’єктів з питань інформаційної безпеки Власюк В.М. ____________
Заступник голови тендерного комітету, начальник тендерного відділу Дятченко Г.О. ____________
Відповідальний секретар тендерного комітету,

економіст з матеріально-технічного забезпечення 2 категорії тендерного відділу Ковалжи О.В. ____________
Директор з перспективного розвитку та інвестицій Кравчук Д.В. ____________
Головний метролог Вороной В.М. (відпустка)
Заступник директора з енергозбуту з технічних питань Куліш О.О. ____________
Начальник відділу захисту правових інтересів та корпоративних прав Седляров В.С. ____________

Додаток 1

Перелік документів,

які мають бути надані учасником-переможцем процедури закупівлі
1. Документи, які повинен подати учасник – переможець процедури закупівлі для підтвердження того, що він здійснює господарську діяльність відповідно до положень Статуту:

1.1. Копія Статуту або іншого установчого документа.

1.2. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб).

1.3. Копія паспорту (для фізичних осіб).
2. Документи, які повинен подати учасник – переможець процедури закупівлі для підтвердження сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених законодавством:

2.1. Оригінал або копія довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по податкам та обов'язковим платежам до бюджету, дійсну на день її надання до ПАТ «Запоріжжяобленерго».

2.2. Копія інформації з реєстру платників податку на додану вартість (свідоцтво, витяг тощо) або свідоцтва про сплату єдиного податку, (наведені документи/інформація надаються Виконавцем у разі наявності).
3. Документи, які повинен подати учасник – переможець процедури закупівлі для підтвердження відповідності вимогам ПАТ «Запоріжжяобленерго»:

3.1. Довідка в довільній формі про наявність обладнання та матеріально-технічної бази.

3.2. Довідка в довільній формі про чисельність постійного та контрактного персоналу, який має необхідні знання та досвід, достатні для виконання договору про закупівлю;

3.3. Довідка у довільній формі про перелік осіб, уповноважених здійснювати господарські операції (укладати договори на поставку товарів, надання послуг, виконання робіт), підписувати на їх виконання первинні документи, податкові накладні та копія документа(ів), що встановлює такі повноваження (протокол, наказ або довіреність тощо);

3.4. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);

б) керівництво (посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб;

в) банківські реквізити.

3.5. Істотні умови договору.

3.6. Копія балансу та звіту про фінансові результати за попередній рік та останній звітний період (для юридичних осіб).
Копії документів, що надаються згідно з цим Переліком, мають бути завірені підписом уповноваженої особи та печаткою (за наявності) учасника-переможця процедури закупівлі.

Додаток 2

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на закупівлю послуг з ремонту і ТО вимірювальних,

випробувальних і контрольних приладів

(технічне обслуговування вогнегасників)
з/п

Код

ДК 021:2015


Номер та назва лоту (у разі багатолотової закупівлі)

Назва вогнегасника

Кількість вогнегасників, яким необхідно провести технічне обслуговування

Одиниці виміру

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

1

2

3

4

5

6

9

1.

50410000-2
ВП-2(з)

403

шт.

Технічне обслуговування згідно ДСТУ 4297-2004

2.
ВП-5(з)

1292

шт.

3.
ВП-6(з)

13

шт.

4.
ВП-9(з)

273

шт.

Всього :
1 981


 1. Технічні завдання на закупівлю послуг :

Послуги з проведення технічного обслуговування порошкових вогнегасників повинні надаватися згідно до вимог ДСТУ 4297-2004 «Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги», які повинні містити такі стадії – технічне діагностування, ремонтування, технічне опосвідчення та перезаряджання.

Якість наданих послуг визначатиметься – зовнішнім оглядом та випробування одного вогнегасника на спрацювання з партії структурного підрозділу.

Виконавець зобов’язаний надати до тендерного комітету наступні документи:

 • копію ліцензії на право виконання робіт протипожежного призначення, яка діє до 31.12.2018 р. (для спеціалізованої організації);

 • копію декларації відповідності по технічному регламенту, яка діє до 31.12.2018 р. (для підприємства-виробника вогнегасників);

 • цінові пропозиції надати письмово на фірмовому бланку організації з додаванням калькуляції робіт на технічне обслуговування кожного типу вогнегасника (для спеціалізованої організації та підприємства-виробника);

 • копію настанови з ТО конкретного типу вогнегасника, розроблену його виробником згідно з ГОСТ 2.601-95 «ЄСКД. Експлуатаційні документи» (для спеціалізованої організації та підприємства-виробника);

 • довідку про кількісний склад і кваліфікаційний рівень спеціалістів, що виконують роботи з ТО вогнегасників (для спеціалізованої організації та підприємства-виробника);

 • довідку про дотримання технологічних вимог щодо наявності матеріально-технічної бази, необхідної для провадження заявленого виду господарської діяльності (за формою зазначеною в додатку 2 Постанови Кабінету Міністрів України № 852 від 23.11.2016 р. «Деякі питання ліцензування господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення» (для спеціалізованої організації та підприємства-виробника) а саме :

а) виробничих приміщень (приміщень для приймання та зберігання вогнегасників з метою проведення їх технічного обслуговування, а також для заряджання, фарбування, складання та проведення перевірки вогнегасників) (для спеціалізованої організації та підприємства-виробника);

б) складських приміщень для зберігання вогнегасних речовин, вогнегасників після проведення їх технічного обслуговування;

в) верстака для розбирання та складання вогнегасників;

г) стенда для миття та очищення вогнегасників;

д) стенда для гідравлічних випробувань корпусів вогнегасників;

є) стенда для пневматичних випробувань запорно-пускових пристроїв;

ж) зарядної станції для порошкових вогнегасників;

з) фарбувальної камери;

и) компресора;

і) інструменту, матеріалів, допоміжних пристроїв та засобів вимірювальної техніки, які дозволяють організувати і забезпечити якісне проведення робіт у порядку та обсягах, встановлених технологічними процесами (настановами) з ТО вогнегасників (для спеціалізованої організації та підприємства-виробника);

 • копії сертифікатів відповідності на покупні деталі, які входять до складу вогнегасника (для спеціалізованої організації та підприємства-виробника);

 • відомості про всі стадії ТО, прийняті для даного типу вогнегасника (для спеціалізованої організації);

 • копію програми приймально-здавального випробування вогнегасника (для спеціалізованої організації та підприємства-виробника);

 • копію сертифікату на вогнегасний порошок, який діє до 31.12. 2018 р. (для спеціалізованої організації та підприємства-виробника);

 • копію настанови з технічного обслуговування порошкових вогнегасників, яка розроблена підприємством-виробником ТОВ «Пожтехніка» (м. Вільнянськ) (для спеціалізованої організації та підприємства-виробника);

 • копію договору з ТОВ «Пожтехніка» (м. Вільнянськ) на проведення ТО їх вогнегасників (для спеціалізованої організації);

 • відгуки третіх організацій промислових підприємств щодо виконання аналогічних послуг (для спеціалізованої організації та підприємства-виробника).;

- довідку у довільній формі про перелік осіб, уповноважених здійснювати

господарські операції (укладати договори на поставку товарів, надання послуг,

виконання робіт), підписувати на їх виконання первинні документи, податкові

накладні та копія документа(ів) що встановлює такі повноваження (протокол,

наказ або довіреність тощо) (для спеціалізованої організації та підприємства-

виробника);

 • довідку про включення в єдиний державний Реєстр підприємств і організацій України (для спеціалізованої організації та підприємства-виробника); 1. Основні умови договору про закупівлю.

 • предмет договору – закупівля послуг з технічного обслуговування порошкових вогнегасників (послуги з ремонту і ТО вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів);

- обсяг послуг та вимог щодо їх якості – проведення технічного обслуговування

1981 порошкового вогнегасника здійснити згідно до вимог ДСТУ 4297-2004

«Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги»;

- Вогнегасні порошки повинні відповідати вимогам ДСТУ 3105-95 (ГОСТ 26952-97)

«Порошки вогнегасні. Загальні технічні вимоги і методи випробувань»;

 • Стиснене повітря (забрудненість повітря) повинно бути не вище 9 класу згідно з ГОСТ 17433-80 «Промышленная чистота. Сжатый воздух. Классы загрязненности»

 • порядок здійснення оплати – розрахунок проводиться протягом 180 календарних днів після підписання сторонами актів наданих послуг по кожній окремій партії вогнегасників;

 • ціна договору –________грн. з ПДВ;

 • термін та місце надання послуг – технічне обслуговування порошкових вогнегасників здійснюється на пункті технічного обслуговування (ПТОВ), або на підприємстві виробника. Виконання технічного обслуговування вогнегасників виконується на протязі десяти робочих днів з дня передачі їх «Виконавцю» структурним підрозділом;

 • строк дії договору – до __________ р.;

 • права та обов’язки сторін – при виявлені неякісного проведення технічного обслуговування вогнегасників, які було зазначено в рахунку-фактурі, товариство має право направити претензію за адресою спеціалізованої організації (підприємства виробника), а вона зобов’язана прийняти такі претензії до розгляду;

 • відповідальність сторін – у разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену діючим законодавством України;

 • вартість технічного обслуговування одного вогнегасника не повинна перевищувати вартості закупівлі нового вогнегасника (даного типу) у підприємства-виробника.
 1. Додаткові вимоги до договору про закупівлю:

Згідно до вимог п.4.5.4 ДСТУ 4297-2004 гарантійний термін з експлуатації, після

технічного обслуговування порошкових вогнегасників, повинен бути не менше двох років.

Вартість запасних частин, які використовуються при ремонтуванні вогнегасників,

повинна бути включена до вартості ТО.

Під час технічного обслуговування вогнегасників використовувати тільки ті вогнегасні речовини, деталі та складові частини, що зазначені в технічній документації.

Матеріали (запасні частини), що використовуються для надання послуг, повинні

бути невживаними, якісними. Рік випуску товару (запасних частин) 2017-2018 р.р.

На всі використані матеріали «Виконавець» повинен мати сертифікати

відповідності на час надання послуг.

Розрахунки здійснюються за фактично надані послуги протягом 180 календарних днів після підписання сторонами актів наданих послуг по кожній окремій партії вогнегасників на підставі отриманого «Замовником» рахунку-фактури, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок «Виконавця». Якщо при прийомі-передачі наданих послуг будуть виявлені істотні недоліки, що виникли з вини «Виконавця» не підписує акт наданих послуг, які виконані з порушеннями, до усунення недоліків.

Передача вогнегасників, які підлягають технічному обслуговуванню, здійснюється самостійно структурними підрозділами «Замовника» «Виконавцю», про що складається відповідний приймально-здавальний акт.

Приймання наданих послуг з технічного обслуговування вогнегасників проводиться в присутності повноважних представників Сторін цього договору. За його результатами складається акт наданих послуг, що підписують повноважні представники Сторін цього договору по кожній окремій партії вогнегасників.

«Виконавець», при передачі вогнегасників після їх технічного обслуговування «Замовнику», повинен повернути всі замінені деталі.

Після проведення технічного опосвідчення «Виконавець» на корпусі вогнегасника повинен нанести ударним способом дату його проведення та під яким тиском проводилось гідравлічне випробування.

Якщо при технічному діагностуванні вогнегасника буде вирішено завершення його подальше експлуатування «Виконавець» надає «Замовнику» акт дефектування вогнегасника.

Замовник має право :

 • бути присутнім при наданні послуг та контролювати їх надання;

 • достроково, в односторонньому порядку, розірвати договір у разі невиконання зобов’язань «Виконавцем», повідомивши за 10 календарних днів до дати розірвання. В такому випадку датою розірвання договору є дата, зазначена у повідомленні про розірвання;

 • провести в присутності «Виконавця» перевірку якості наданих послуг, вказати на недоліки, які повинні бути усунені «Виконавцем» за власний кошт.

Вимоги щодо надання технічної документації (паспорт, сертифікат, дозвіл/ліцензія, інструкції тощо) :

 • після проведення технічного обслуговування працівник пункту технічного обслуговування вогнегасників (підприємства-виробника), який його виконував, у паспорті на вогнегасник повинен внести інформацію про дату проведення технічного обслуговування, дату проведення наступного технічного обслуговування та свій ідентифікаційний номер;

 • сертифікати відповідності на вогнегасну речовину, з зазначенням марки та виробника вогнегасної речовини ;

 • якість запасних частин, які використовуються при ремонтуванні вогнегасників, повинна бути підтверджена необхідними документами підприємства-постачальника або сертифікатами відповідності.

Умови доставки й транспортування – доставка вогнегасників виконується Замовником.

Вимоги до тари (упаковки) та маркування :

 • під час транспортування вогнегасникам повинні бути забезпечені умови, які запобігають їхньому механічному пошкодженню;
 • маркування кожного вогнегасника повинне бути виконано відповідно до вимог ГОСТ 12.4.009-83* «ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание» та ДСТУ 4297-2004 «Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги»;
Без письмової згоди «Замовника» «Виконавець» не має право залучати «Субпідрядників» до виконання послуг за даним Договором. «Виконавець» залучає «Субпідрядника» (у разі отримання письмової згоди «Замовника») з числа тих щодо яких міститься інформація у складі пропозиції конкурсних торгів. У разі залучення «Субпідрядників» - «Виконавець» контролює та відповідає за якість наданих ними послуг. Субпідрядні договори не змінюють зобов’язань «Виконавця» перед «Замовником». Приймання та оплату послуг, які надані субпідрядниками, здійснює «Виконавець».

Зазначення умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків – істотною умовою договору про закупівлю є можливість зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків, зменшення сторонами ціни договору про закупівлю.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Пат «Запоріжжяобленерго») вул. Сталеварів, 14, м. Запоріжжя, 69035,...
Відповідальний за організацію торгів: тендерний комітет пат «запоріжжяобленерго», телефон: (061) 286-38-59, факс (061) 286-38-70

Пат «Запоріжжяобленерго») вул. Сталеварів, 14, м. Запоріжжя, 69035,...
Відповідальний за організацію торгів: тендерний комітет пат «запоріжжяобленерго», телефон: (061) 286-38-59, факс (061) 286-38-70

Пат «Запоріжжяобленерго») вул. Сталеварів, 14, м. Запоріжжя, 69035,...
Відповідальний за організацію торгів: тендерний комітет пат «запоріжжяобленерго»

Пат «Запоріжжяобленерго») вул. Сталеварів, 14, м. Запоріжжя, 69035,...
Відповідальний за організацію торгів: тендерний комітет пат «запоріжжяобленерго»

Пат «Запоріжжяобленерго») вул. Сталеварів, 14, м. Запоріжжя, 69035,...
Відповідальний за організацію торгів: тендерний комітет пат «запоріжжяобленерго»

Тб «Електронні торги України» Пономарьової Злати Юріївни
Дрпоу 38477433, місцезнаходження: 69035, м. Запоріжжя, вул. Суворова, буд. 4, оф. 4-5, повідомляє про проведення аукціону з продажу...

Вих. №17/01-14/40-oг/мю від 17. 01. 2014 року міністерство юстиції україни
Дрпоу 38477433, місцезнаходження: 69035, м. Запоріжжя, вул. Суворова, буд. 4, оф. 4-5, повідомляє про проведення аукціону з продажу...

Вих. №05/12-13/521/692-ог від 05. 12. 2013 року міністерство юстиції україни
Дрпоу 38477433, місцезнаходження: 69035, м. Запоріжжя, вул. Суворова, буд. 4, оф. 4-5, повідомляє про проведення аукціону з продажу...

01001, м. Київ, вул. Городецького, 13 Державному органу з питань...
Дпроу 38477433, місцезнаходження: 69035, м. Запоріжжя, вул. Суворова, буд. 4, оф. 4-5, повідомляє про проведення аукціону з продажу...

Товарна Біржа «Електронні торги України»
Дпроу 38477433, місцезнаходження: 69035, м. Запоріжжя, вул. Суворова, буд. 4, оф. 4-5, повідомляє про проведення аукціону з продажу...

Зразок позовної заяви про визнання особи такою, що втратила право...
Яка зареєстрована та мешкає за адресою: 03125 м. Київ, вул. Монтажників, 15, кв. 1, д т. 286-56-75

Комунальний вищий навчальний заклад «харківська академія неперервної...
Тел./факс (057) 731-21-31 e-mail: web-сайт: edu-post-diploma kharkov ua

Державний методичний центр
Україна, м. Київ–1, вул. Архітектора Городецького, 1-3/11, тел./факс 8 (044) 279-10-42; тел. 279-10-88

Електронна пошта
Леніна, 168, м. Запоріжжя, 69107, тел. 212-44-00, факс 212-44-03, код єдрпоу 37941997

Чернівецької області вул. М. Грушевського, 2а, смт. Глибока, 60400,...
М. Грушевського, 2а, смт. Глибока, 60400, тел. 2-42-95, тел. «факс» 2-42-99, raionarada07@bigmir net

65029, Україна, м. Одеса, вул. Мечнікова, 6 тел.: (048) 773-14-31; факс: (048) 749-86-40
Україна, м. Одеса, вул. Мечнікова, 6 тел.: (048) 773-14-31; факс: (048) 749-86-40

Україна міністерство освіти І науки
Вінниця, вул. Козицького 33, тел. 61-16-69, факс 53-15-02, e-mail: vin

Україна міністерство освіти І науки
Вінниця, вул. Козицького 33, тел. 61-16-69, факс 53-15-02, e-mail: vinБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт