Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Кодекс України (далі — пк) встановлює обов’язок податкових агентів

Кодекс України (далі — пк) встановлює обов’язок податкових агентів

Вікторія Голобородько,

приватний нотаріус Севастопольського міського нотаріального округу

Подання нотаріусами щомісячно декларації з податку на доходи фізичних осіб

Податковий кодекс України (далі — ПК) встановлює обов’язок податкових агентів подавати до органу держаної податкової служби за місцем своєї реєстрації податкову декларацію про суми виплаченого фізичним особам доходу та суми утриманих податків (далі — декларація) за базовий податковий період (календарний місяць) за встановленою формою (п.п. «д» п. 176.2 ст. 176 ПК). Форма цієї декларації встановлена наказом Державної податкової адміністрації України від 31.01.2011 р. № 58, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09.02.2011 р. за № 165/18903.

Державна податкова адміністрація України надає такі методичні рекомендації в листі від 17.02.2011 р. № 4485/7/17-0217: «Заповнення та подання Податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб поширюється на юридичних осіб (їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи), самозайнятих осіб, представництва нерезидентів, які незалежно від їх організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками зобов’язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок на доходи фізичних осіб до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що нараховуються (виплачуються) такій особі, та є податковими агентами відповідно до пп. 14.1.180 п. 14.1 статті 14 Кодексу».

Податковий кодекс України містить таке визначення поняття «податковий агент»:

«14.1.180. податковий агент щодо податку на доходи фізичних осіб — юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ), самозайнята особа, представництво нерезидента — юридичної особи, які незалежно від організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками та/або форми нарахування (виплати, надання) доходу (у грошовій або негрошовій формі) зобов’язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений розділом IV цього Кодексу, до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність податковим органам та нести відповідальність за порушення його норм в порядку, передбаченому статтею 18 та розділом IV цього Кодексу».

«Стаття 18. Податкові агенти

18.1. Податковим агентом визнається особа, на яку цим Кодексом покладається обов’язок з обчислення, утримання з доходів, що нараховуються (виплачуються, надаються) платнику, та перерахування податків до відповідного бюджету від імені та за рахунок коштів платника податків».

Нотаріуси не є податковими агентами при вчиненні нотаріальних дій. Нотаріуси стають податковими агентами під час виплати (нарахування) оподатковуваного доходу фізичним особам. Насамперед, такими особами є фізичні особи, які працюють у приватних нотаріусів за трудовими договорами.

Таким чином, сам факт того, що нотаріус є самозайнятою особою, не означає автоматичного набуття ним (нотаріусом) статусу податкового агента. Адже податковий агент існує не сам по собі — «сутність» і призначення податкового агента полягають у виконанні ним податкових зобов’язань замість іншої (фізичної) особи. Так, ст. 168 ПК, що регулює порядок сплати податків фізичними особами, покладає всі обов’язки щодо нарахування податку, його сплати, подання відповідної звітності та відповідальність за допущенні при цьому порушення на податкового агента.

Отже, передбачену п.п. «д» п. 176.2 ст. 176 ПК декларацію податковий агент подає не про свої доходи, а про доходи тієї фізичної особи, щодо якої він виконує обов’язки агента. І якщо такої особи не існує, то не може існувати й обов’язку подавати декларацію про її доходи та утримані з них податки.

Такий підхід знаходить відображення у вищезазначеному листі ДПА України від 17.02.2011 р.: обов’язок заповнення та подання декларації поширюється на тих самозайнятих осіб, які «зобов’язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок на доходи фізичних осіб до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що нараховуються (виплачуються) такій особі, та є податковими агентами».

Всупереч наведеному податковими органами було вироблено таку позицію: на всіх приватних нотаріусів, незалежно від того мають вони найманих працівників чи ні, розповсюджується обов’язок щомісячно подавати декларацію, передбачену п.п. «д» п. 176.2 ст. 176 ПК.

Мабуть, на хибний шлях податківців навело «уривчасте» читання абз. 2 п.п. «д» п. 176.2 ст. 176 ПК: «Така декларація подається незалеж­но від того, виплачує чи ні доходи платникам податку податковий агент протягом звітного періоду».

Це положення означає, що нотаріус, який є податковим агентом (має найманих працівників), зобов’язаний подавати декларацію кожного місяця навіть тоді, коли він з якихось причин не виплачував (нараховував) дохід фізичній особі. Тобто в цьому випадку наявне існування особи, щодо якої нотаріус виконує обов’язки податкового агента.

Якщо ж такої особи не існує (нотаріус не має найманих працівників), то, як вже зазначалося вище, обов’язку подавати вказану декларацію теж не може існувати.

Проте позиція і вимога подавати декларацію всім приватним нотаріусам кожен місяць існують. І в разі невиконання цієї вимоги податківці обіцяють вживати відповідних заходів реагування.

Що можна сказати з приводу цієї ситуації? На жаль, останнім часом у нашій країні спостерігається тенденція до абсолютного правового нігілізму з боку державних органів та службовців. Вони керуються не законами, а своїм особистим переконанням або вказівками, що надходять від вищих органів та осіб. При цьому як перше, так і друге в більшості випадків прямо суперечить законодавству.

Ніби на підтвердження цього факту існує лист Державної податкової адміністрації України від 03.02.2011 р. № 2963/7/10-1017/302, в якому йдеться про застосування штрафних санкцій за порушення норм ПК. У цьому листі міститься таке положення:

«Також повідомляємо, що ДПА України відкликає лист від 31.12.10 № 29429/7/10-1017/5190 (щодо застосування штрафної санкції у розмірі не більше 1 гривні)».

Мабуть, ДПА просто забула, що розмір штрафу не більше 1 гривні за кожне порушення податкового законодавства за період з 1 січня по 30 червня 2011 року встановлюється п. 7 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України.

На завершення хочеться звернутись до представників держави та кожного громадянина з проханням замислитись, куди приведе нас усіх такий стан речей у державі.

Примітка автора. Законодавство та правові акти, видані на його виконання, стрім­ко змінюються. Необхідно враховувати, що з часу написання цієї статті й до моменту ознайомлення з нею читачів пройде певний період, протягом якого можуть бути видані нові або змінені існуючі нормативно-правові та правові акти.

MEH № 2 2019 г. - -

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Затверджено наказ Міністерства фінансів України
Упровадження реєстру виданих та отриманих податкових накладних (далі – Реєстр) обумовлене вимогами пункту 201. 15 статті 201 розділу...

Кодекс торговельного мореплавання України
Обов'язкові постанови по Ізмаїльському морському торговельному порту (далі «Обов'язкові постанови») розроблені та видані згідно зі...

Для таких податкових накладних/розрахунків коригування встановлюються такі строки реєстрації
Загальні правила реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в єрпн, зокрема термін їх реєстрації в єрпн, встановлений...

Лист дфс україни від 07. 08. 2015 №29163/7/99-99-19-03-02-17 "Про...
Закон №643) повідомляє про зміни, внесені з 29. 07. 2015 до порядку складання та реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування...

Сімейний кодекс україни від 10 січня 2002 р. N 2947-iii
Сімейний кодекс України визначає засади шлюбу, особисті немайнові та майнові права І обов'язки подружжя, підстави виникнення, зміст...

Навчальні посібники: Конституція України, «Закон про військовий обов’язок І військову службу»
Навчальні посібники: Конституція України, «Закон про військовий обов’язок І військову службу», підручник «Захист Вітчизни»

Методичний посібник по організації військового обліку та бронювання...
Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок І військову службу " захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності...

Змінено порядок надання податкових консультацій
Міністерству фінансів передано повноваження із надання узагальнюючих податкових консультацій, які стосуються значної кількості платників...

Порядок оформлення І видачі довідки про подану декларацію про майновий...
Порядок визначає механізм оформлення І видачі контролюючими органами довідки про подану декларацію про майновий стан І доходи (про...

Про військовий обов'язок І військову службу
Цей Закон здійснює правове регулювання відносин між державою І громадянами України у зв'язку з виконанням ними конституційного обов'язку...

Методичні рекомендації щодо заповнення податкової декларації з податку...
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі – Податок) є однією із складових податку на майно та належить до...

Лист відкликано згідно листа дпау
З прийняттям Податкового кодексу України (далі-Кодекс) надходять численні запити від регіональних податкових органів щодо порядку...

У кодексі терміни вживаються у такому значенні
Повітряний кодекс України встановлює правові основи загальної діяльності в цивільній авіації

З1 січня 2014 року розпочалася кампанія декларування доходів громадян
Платнику податку не потрібно подавати декларацію, якщо він отримував доходи: виключно від податкових агентів; від операцій продажу...

Порядок заповнення І подання податкової звітності з податку на додану вартість
Подання податкової декларації з податку на додану вартість (далі декларація) передбачено пунктом 46. 1 статті 46 глави 2 розділу...

Порядок заповнення І подання податкової звітності з податку на додану вартість
Подання податкової декларації з податку на додану вартість (далі декларація) передбачено пунктом 46. 1 статті 46 глави 2 розділу...

Порядок заповнення І подання податкової звітності з податку на додану вартість
Подання податкової декларації з податку на додану вартість (далі – декларація) передбачено пунктом 46. 1 статті 46 глави 2 розділу...

Про військовий обов'язок І військову службуБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт