Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Перелік національних стандартів, що ідентичні гармонізованим європейським стандартам та відповідність яким надає презумпцію відповідності машин вимогам Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30. 01. 2013 №62

Перелік національних стандартів, що ідентичні гармонізованим європейським стандартам та відповідність яким надає презумпцію відповідності машин вимогам Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30. 01. 2013 №62

Сторінка1/25
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Затверджено

Наказ Міністерства економічного розвитку

і торгівлі України

10.11.20161885


Перелік

національних стандартів, що ідентичні гармонізованим європейським стандартам та відповідність яким надає презумпцію відповідності машин вимогам Технічного регламенту безпеки машин,

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 62
До цього переліку включено національні стандарти, що є ідентичними гармонізованим європейським стандартам, у рамках виконання Директиви Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу 2006/42/ЄС від 17.05.2006 щодо машин і механізмів та внесення змін до Директиви 95/16/ЄС.

Цей перелік сформовано на основі переліку гармонізованих європейських стандартів, опублікованого в Офіційному віснику ЄС С 332/01 від 09.09.2016.

Позначення національного стандарту


Назва національного стандарту


Позначення гармонізованого європейського стандарту

Дата першого опублікування гармонізова-ного європейського стандарту в Офіційному віснику ЄС

Позначення заміненого гармонізованого європейського стандарту

Дата припинення надання презумпції відповідності внаслідок застосування заміненого гармонізова-ного європейського стандарту

Примітка 1

1

2

3

4

5

6

7


Стандарти А-типу

Стандарти А-типу визначають основні поняття, терміни і принципи проектування, що застосовуються до всіх категорій машин. Застосування тільки таких стандартів, хоча і забезпечує необхідну основу для правильного застосування технічного регламенту безпеки машин, не є достатнім для забезпечення відповідності відповідним основним вимогам охорони здоров’я та безпеки технічного регламенту і, отже, не дає повної презумпції відповідності.
ДСТУ EN ISO 12100:2014

Безпечність машин. Загальні принципи розрахунку. Оцінка ризиків і зниження ризиків

EN ISO 12100:2010

(ISO 12100:2010)

08.04.2011

EN ISO 12100-1:2003

EN ISO 12100-2:2003

EN ISO 14121-1:2007

Примітка 2.1

30.11.2013
Стандарти В-типу

Стандарти В-типу стосуються конкретних аспектів безпеки машин або конкретних видів захисту, які можуть бути застосовані в широкому спектрі категорій машин. Застосування технічних умов стандартів В-типу дає презумпцію відповідності основним вимогам безпеки та охорони здоров’я технічного регламенту безпеки машин, які вони охоплюють, коли стандарт С-типу або оцінка ризику виробника показує, що технічне рішення стандарту В-типу є адекватним для конкретної категорії або моделі машин. Застосування стандартів В-типу, які містять технічні умови для компонентів безпеки, які незалежно один від одного розміщуються на ринку, дає презумпцію відповідності для компонентів безпеки і відповідають основним вимогам здоров’я та безпеки, які охоплюються стандартами.
ДСТУ EN 349:2014


Безпечність машин. Мінімальні проміжки, щоб уникнути здавлювання частин людського тіла

EN 349:1993+A1:2008


08.09.2009

ДСТУ EN 547-1:2014


Безпечність машин. Розміри людського тіла. Частина 1. Принципи визначення розмірів отворів для доступу до робочих місць у машинах

EN 547-1:1996+A1:2008


08.09.2009

ДСТУ EN 547-2:2014


Безпечність машин. Розміри людського тіла. Частина 2. Принципи визначення розмірів отворів для доступу


EN 547-2:1996+A1:2008


08.09.2009

ДСТУ EN 547-3:2014


Безпечність машин. Розміри людського тіла. Частина 3. Антропометричні дані

EN 547-3:1996+A1:2008


08.09.2009

ДСТУ EN 574:2014


Безпечність машин. Пристрої дворучного керування. Функціональні аспекти та принципи проектування

EN 574:1996+A1:2008


08.09.2009

ДСТУ EN 614-1:2014


Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 1. Термінологія та загальні принципи

EN 614-1:2006+A1:2009


08.09.2009

ДСТУ EN 614-2:2014


Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 2. Взаємозв’язок між проектуванням машин і робочих завдань

EN 614-2:2000+A1:2008


08.09.2009

ДСТУ EN 842:2014


Безпечність машин. Візуальні сигнали небезпеки. Загальні вимоги, проектування та випробування

EN 842:1996+A1:2008


08.09.2009

ДСТУ EN 894-1:2014


Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування.

Частина 1. Загальні принципи взаємодії людини

з індикаторами та органами керування

EN 894-1:1997+A1:2008


08.09.2009

ДСТУ EN 894-2:2014


Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 2. Індикатори

EN 894-2:1997+A1:2008


08.09.2009

ДСТУ EN 894-3:2014


Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 3. Органи керування

EN 894-3:2000+A1:2008


08.09.2009

ДСТУ EN 894-4:2014


Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 4. Компонування та розміщення

EN 894-4:2010


20.10.2010

ДСТУ EN 981:2014


Безпечність машин. Системи звукових і візуальних сигналів небезпеки та попередженн

EN 981:1996+A1:2008


08.09.2009

ДСТУ EN 1005-1:2014


Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 1. Терміни та визначення

EN 1005-1:2001+A1:2008


08.09.2009

ДСТУ EN 1005-2:2014


Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 2. Ручне переміщення машин та їхніх складових частин

EN 1005-2:2003+A1:2008


08.09.2009

ДСТУ EN 1005-3:2014


Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 3. Рекомендовані обмеження зусиль під час роботи з машинами


EN 1005-3:2002+A1:2008


08.09.2009

ДСТУ EN 1005-4:2014


Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 4. Оцінювання робочих поз і рухів, пов’язаних з машинами

EN 1005-4:2005+A1:2008


08.09.2009

ДСТУ EN 1032:2014


Вібрація механічна. Випробування мобільних машин на визначання параметрів вібрації

EN 1032:2003+A1:2008


08.09.2009

ДСТУ EN 1037:2014


Безпечність машин. Запобігання несподіваному пускові

EN 1037:1995+A1:2008


08.09.2009

ДСТУ EN 1093-1:2014


Безпечність машин. Оцінювання вмісту в повітрі шкідливих речовин. Частина 1. Вибирання методу контролювання

EN 1093-1:2008


08.09.2009

ДСТУ EN 1093-2:2014


Безпечність машин. Оцінювання вмісту в повітрі шкідливих речовин. Частина 2. Метод мічених атомів для вимірювання інтенсивності емісії певного забруднювача

EN 1093-2:2006+A1:2008


08.09.2009

ДСТУ EN 1093-3:2014


Безпечність машин. Оцінювання вмісту в повітрі шкідливих речовин. Частина 3. Стендовий метод вимірювання інтенсивності емісії певного забруднювача

EN 1093-3:2006+A1:2008


08.09.2009

ДСТУ EN 1093-4:2014


Безпечність машин. Оцінювання вмісту в повітрі шкідливих речовин. Частина 4. Метод мічених атомів для визначення ефективності очищення повітря вихлопною системою

EN 1093-4:1996+A1:2008


08.09.2009

ДСТУ EN 1093-6:2014

Безпечність машин. Оцінювання вмісту в повітрі шкідливих речовин. Частина 6. Ефективність розділення за масою для систем з безканальним виходом

EN 1093-6:1998+A1:2008


08.09.2009

ДСТУ EN 1093-7:2014


Безпечність машин. Оцінювання вмісту в повітрі шкідливих речовин. Частина 7. Ефективність розділення за масою для систем з виходом через канал

EN 1093-7:1998+A1:2008


08.09.2009

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Орієнтовний перелік продукції, що підлягає оцінці відповідності вимогам...
Перечень продукции, подлежащей оценке соответствия требованиям Технических регламентов

Технічний регламент безпеки машин І план заходів з його застосування
Міністерству економічного розвитку І торгівлі забезпечити застосування затвердженого цією постановою Технічного регламенту

Перелік документів, необхідних для проведення
Технічного регламенту мийних засобів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20. 08. 2008 №717 (зі змінами)

Процедура оцінки відповідності радіообладнання за модулем н “відповідність...
Органі з оцінки відповідності/сертифікації нвкп “Стандарт-Сервіс” (далі – оов) процедури оцінки відповідності радіообладнання за...

Регламентом будівельних виробів, будівель І споруд порядок оцінювання...
Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року №1764, здійснюється відповідно до чинного законодавства України, національних...

Оцінка відповідності продукції вимогам Технічного регламенту радіообладнання...
Цей документ пояснює застосування в Органі з оцінки відповідності/сертифікації нвкп “Стандарт-Сервіс” (далі – оов) процедури оцінки...

Регламенту, затвердженого цією постановою, та здійснення контролю
Цей Технічний регламент визначає вимоги до рівня безпеки засобів індивідуального захисту, проведення процедури оцінки відповідності...

Перелік документів які надаються суб’єктом господарювання для оформлення...
Довіреність від керівника суб’єкта господарювання виробника або постачальника особі, яка буде представляти його інтереси в експертній...

Правила сертифікації фахівців з неруйнівного контролю I. Загальні положення
Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання...

Регламентом будівельних виробів, будівель І споруд реєстр сертифікатів...
Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року №1764 [1] (далі оцінювання відповідності у будівництві), побудовано відповідно...

Лекція №1 Тема: Вступ. Класифікація електричних машин та їх призначення
Мета: Ознайомитися з призначенням електричних машин; вивчити основні поняття; нагадати фізичний зміст деяких законів І явищ, які...

Регламентом будівельних виробів, будівель І споруд
Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року №1764, побудовано відповідно до чинного законодавства України, національних стандартів,...

Державна митна служба україни
Митного кодексу України, пункту 7 Положення про Державну митну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України...

Наказ
Відповідно до пункту 16 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів...

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України
Цей Порядок встановлює процедуру повідомлення адміністратора або відповідного дозвільного органу про відповідність матеріально-технічної...

Наказ
Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року n 375, Положення...

Рішення про скасування реєстрації книги обліку розрахункових операцій
Закон, Податкового кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України...

Державна митна служба україни
України, статей 250 та 252 Митного кодексу України, Положення про Державну митну службу України, затвердженого постановою Кабінету...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт