Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Орієнтовний перелік продукції, що підлягає оцінці відповідності вимогам Технічного регламенту електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від - Сторінка 3

Орієнтовний перелік продукції, що підлягає оцінці відповідності вимогам Технічного регламенту електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від

Сторінка3/9
1   2   3   4   5   6   7   8   9 

Орієнтовний перелікпродукції, на яку поширюється дія Технічного регламенту безпеки низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.10.2009 № 1149

(обов’язкове застосування з 01.01.2012)Назва продукції*

Код УКТЗЕД**

1

Насоси для рiдин з витратомiром або без нього; механiзми для пiдiймання рiдини:

— акваріумні насоси;

— насоси для садових ставків;

— насоси для підвищення душового напору;

— грязьові насоси (пульпонасоси);

— занурювані насоси;

— насоси настільних фонтанів;

— вертикальні колодязні насоси.

-- стаціонарні циркуляційні насоси для установок обігрівання та водопостачання”

8413

2

Компресори, якi використовуються у холодильному обладнаннi

8414 30

3

Вентилятори

8414 51 00

8414 51 00 90

8414 59 20 98

8414 59 40 90

8414 59 80 90

4

Шафи витяжнi з найбiльшим горизонтальним розмiром, що не перевищує 120 см

8414 60 00 00

8414 80 11 90

8414 80 19 90

5

Установки для кондицiонування повiтря, до складу яких входять вентилятори

з двигуном та прилади для змінювання температури i вологостi повiтря,

включаючи кондицiонери, в яких вологiсть не регулюється окремо

8415

6

Холодильники, морозильники та iнше холодильне або морозильне обладнання,

електричне або iнших типiв; тепловi насоси

8418

7

Сушарки для сiльськогосподарських продуктiв

8419 31 00 00

8

Сепаратори молочнi

8421 11 00 00

9

Сушарки для білизни

8421 12 00 00

10

Центрифуги, що використовуються в лабораторiях

8421 19 20 00

8421 19 70 90

11

Обладнання для фiльтрування або очищення повітря

8421 39

12

Машини посудомийні

8422 11 00 00

8422 19 00 00

13

Косарки для газонів, парків, спортивних майданчиків електричні

8433 11 10 00

8433 19 10 00

14

Інше обладнання для сiльського господарства, садiвництва, лiсового господарства,

птахiвництва або бджільництва електричне

8436

15

Машини, які виконують дві чи більше функцій, такі як друк,

копіювання чи факсимільний зв’язок, які можуть бути приєднані до машин

з автоматичного оброблення інформації або до мережі:

8443 31

8443 32

8443 39

16

Машини пральнi, побутовi або для пралень, включаючи машини з вiджимним пристроєм

8450

17

Машини для сушіння місткістю не бiльш як 10 кг сухої бiлизни

8451 21

18

Прасувальнi машини i преси

8451 30

19

Побутовi швейнi машини

8452 10

8452 21 00 00

8452 29 00 00

20

Машинки друкарські електричні

8469 00 91 00

21

Електроннi калькулятори з умонтованим друкувальним пристроєм (з живленням від мережі електричного струму)

8470 21 00 00

8470 29 00 00

22

Касовi апарати

8470 50 00 00

8470 90 00 00

23

Машини автоматичного оброблення iнформацiї (крім обладнання,

що містить радіоскладові, які розташовані в одному з ним корпусі)

8471

24

Інше обладнання конторське

8472

25

Автомати торговельні

8476

26

Двигуни та генератори, електричнi

8501

27

Електрогенераторні установки та обертові електричнi перетворювачi

8502

28

Трансформатори електричнi, статичнi перетворювачi електричнi (наприклад 
випрямлячi),

8504

29

Пилососи з умонтованим електродвигуном

8508

30

Машини електромеханiчнi побутовi з умонтованим електродвигуном

8509

31

Електробритви, машинки для підстригання волосся та епiляцiйнi апарати 
з вмонтованим електродвигуном

8510

32

Машини та апарати для паяння або зварювання з можливістю різання або без неї,

електричні

8515

33

Електричні водонагрівачі акумулювальні або безінерційні та

електричнi нагрівачі занурені; прилади електричнi для обiгрiвання примiщень,

ґрунту; електронагрiвальнi апарати перукарськi (наприклад, сушарки для волосся,

бiгудi, щипцi для гарячої завивки) або сушарки для рук; праски електричнi;

iншi побутовi електронагрiвальнi прилади; елементи опору нагрiвальнi,

8516

34

Відеотелефони, переговорні пристрої та інша апаратура (крім обладнання,

що містить радіо складові, які розташовані у одному з ним корпусі)

8517 69 10 00

8517 69 20 00

8517 69 90 00

35

Пiдсилювачi звукових частот електричнi

8518 40

36

Електричнi звукопiдсилювальні комплекти

8518 50 00

37

Звукозаписувальна або звуковідтворювальна апаратура

8519

38

Апаратура для вiдеозапису або вiдтворювання вiдеозаписiв,

з вiдеотюнером або без нього

8521

39

Камери телевізійні

8525 80

40

Приймальна апаратура для радiомовлення

8527

41

Монітори та проектори

8528

42

Електричне устаткування сигналiзацiйне, забезпечення безпеки,

контролю чи регулювання руху на залізницях, трамвайних коліях

8530

43

Електрообладнання звукове або візуальне сигналiзацiйне

8531

44

Конденсатори постiйної ємностi, призначенi для електричних мереж

8532 10 00 00

45

Електрична апаратура для комутації або захисту електричних кіл

чи для приєднання до електричних кіл або в електричних колах

8535

8536

46

Пульти, панелi, консолi, столи, розподільні щити та iнші основи,

обладнані двома або більше пристроями товарної позицiї 8535 або 8536

8537

47

Електричні лампи розжарення або газорозряднi

8539

48

Лампи, трубки електроннi з термокатодом, холодним катодом чи фотокатодом

8540

49

Машини та апаратура електричнi, що мають індивідуальні функцiї

8543

50

Проводи iзольованi (включаючи емальовані чи анодовані),

кабелi (включаючи коаксiальнi) та iншi iзольованi електричнi провiдники

8544

51

Iзолятори електричнi з будь-яких матерiалiв

8546

52

Фотоспалахи i лампи-спалахи

9006 61 00 00

9006 69 00 00

53

Кiнокамери та кiнопроектори, з пристроями звукозаписування

чи звуковідтворення або без них

9007

54

Проектори зображення, крім кінематографічних; збiльшувальна

або зменшувальна фотоапаратура (крім кінематографічної):

9008

55

Апаратура та обладнання для фото- або кiнолабораторiй

9010

56

Прилади та апаратура для фiзичного або хiмiчного аналiзу

9027

57

Осцилоскопи, спектроаналiзатори та iншi прилади і апаратура для

вимiрювання або контролю за електричними величинами,

9030

58

Прилади та апаратура для автоматичного регулювання або керування

9032

59

Годинники електричнi та електронні

з електроживленням від мережі

9101 91 00 00

9105 11 00 00

9105 21 00 00

9105 91 00 00

60

Iнструменти музичнi, в яких звук створюється або має посилюватися електричним способом

9207

61

Лампи та освітлювальне обладнання, включаючи прожектори

9405

Примітки: * - перелік не є вичерпним. При визначені приналежності електричного обладнання виробник має виходити із вимог п.п.2 та 4 Технічного регламенту та “Рекомендацій із застосування…», затверджених наказом Мінпромполітики України від 17.02.2010 р. № 79.

** - крім продукції для промислового складання моторних транспортних засобів та для цивільної авіації.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Оцінка відповідності продукції вимогам Технічного регламенту радіообладнання...
Цей документ пояснює застосування в Органі з оцінки відповідності/сертифікації нвкп “Стандарт-Сервіс” (далі – оов) процедури оцінки...

Перелік документів, необхідних для проведення
Технічного регламенту мийних засобів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20. 08. 2008 №717 (зі змінами)

Перелік національних стандартів, що ідентичні гармонізованим європейським...
До цього переліку включено національні стандарти, що є ідентичними гармонізованим європейським стандартам, у рамках виконання Директиви...

Регламентом будівельних виробів, будівель І споруд порядок оцінювання...
Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року №1764, здійснюється відповідно до чинного законодавства України, національних...

Процедура оцінки відповідності радіообладнання за модулем н “відповідність...
Органі з оцінки відповідності/сертифікації нвкп “Стандарт-Сервіс” (далі – оов) процедури оцінки відповідності радіообладнання за...

Регламенту, затвердженого цією постановою, та здійснення контролю
Цей Технічний регламент визначає вимоги до рівня безпеки засобів індивідуального захисту, проведення процедури оцінки відповідності...

Державна митна служба україни
Митного кодексу України, пункту 7 Положення про Державну митну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України...

Наказ
Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року n 375, Положення...

Рішення про скасування реєстрації книги обліку розрахункових операцій
Закон, Податкового кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України...

Закону України "Про підтвердження відповідності" ( 2406-14 )
Про затвердження Технічного регламенту з підтвердження відповідності безпеки низьконапружного обладнання

Про недопущення порушення
Кабінету Міністрів України від 12. 03. 2003 р. №305, «Про охорону дитинства», п. 70, 74, 78, 86 Положення про загальноосвітній навчальний...

Правління пенсійного фонду україни постанова
Кабінету Міністрів України від 14 березня 2016 року №167 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України", пунктів...

Наказ
Закону України «Про вищу освіту», Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженого...

Наказ
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року n 197, та постанови Кабінету Міністрів України...

Буштинський селищний голова тячівського району закарпатської області розпорядження
Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №563, та Плану проведення...

Рішення міської ради «Про місцеві податки І збори»
Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11. 03. 2004 №308 (зі...

Рішення Більмацької селищної ради «Про встановлення місцевих податків на 2018 рік»
Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11. 03. 2004 №308 (зі...

Н а к а з
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 рокуБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт