Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Орієнтовний перелік продукції, що підлягає оцінці відповідності вимогам Технічного регламенту електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від - Сторінка 4

Орієнтовний перелік продукції, що підлягає оцінці відповідності вимогам Технічного регламенту електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від

Сторінка4/9
1   2   3   4   5   6   7   8   9Орієнтовний перелікпродукції, 
на яку поширюється дія Технічного регламенту безпеки машин та устаткування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2010 № 933
(обов’язкове застосування з 01.01.2012)


Цей перелік не є вичерпним. При визначені належності продукції до машин та устаткування виробник має виходитиіз вимог п.п. 2, 4 та 5 Технічного регламенту безпеки машин та устаткуванняНайменування продукції

Код УКТЗЕД

1.

Електромеханічне устатковання парових і водяних котлів

8402

8403

8404 10 00 10

8404 10 00 90

2.

Турбіни наводяному парі та інші парові турбіни

8406 10 0000

8406 81 1000

8406 81 9000

8406 82 1100

8406 82 1900

8406 82 9000

3.

Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим запаленням, із зворотно-поступальним або обертовим рухом поршня

8407

4.

Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запаленням (дизелі або напівдизелі)

8408

5.

Турбіни гідравлічні та колеса водяні

8410 11 00 00

8410 10 00 00

8410 13 00 00

6.

Двигуни турбореактивні, турбогвинтові та інші газові турбіни

8411

7.

Інші двигуни та силові установки

8412 10 00 10

8412 10 00 90

8412 21 20 00

8412 21 80 10

8412 21 80 90

8412 29 20 00

8412 29 81 00

8412 29 89 10

8412 29 89 90

8412 31 00 10

8412 31 00 91

8412 31 00 98

8412 39 00 10

8412 39 00 90

8412 80 10 00

8412 80 80 10

8412 80 80 90

8.

Насоси для рідин і механізми для підіймання рідини, які обладнані силовим приводом

8413 11 00 00

8413 19 00 00

8413 40 00 00

8413 50 20 00

8413 50 40 00

8413 50 80 00

8413 60 20 00

8413 60 31 00

8413 60 39 00

8413 60 61 00

8413 60 69 00

8413 60 70 00

8413 60 80 00

8413 70 21 00

8413 70 29 00

8413 70 30 00

8413 70 35 00

8413 70 45 00

8413 70 51 00

8413 70 59 00

8413 70 65 00

8413 70 75 00

8413 70 81 00

8413 70 82 00

9.

Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або інші газові компресори та вентилятори, які обладнані силовим приводом

8414 10 20 00

8414 10 25 00

8414 10 81 00

8414 10 89 10

8414 10 89 90

8414 30 20 10

8414 30 20 90

8414 30 81 10

8414 30 81 90

8414 40 10 00

8414 40 90 00

8414 59 20 10

8414 59 20 91

8414 59 20 98

8414 59 40 10

8414 59 40 90

8414 59 80 10

8414 59 80 90

10.

Топки механічні, включаючи їх механічні колосникові решітки і пристрої для видалення золи та аналогічні пристрої

8416 30 00 00

11.

Печі та камери промислові, включаючи сміттєспалювачі, неелектричні

8417 10 00 00

8417 20 10 00

8417 20 90 00

8417 80 10 00

8417 80 20 00

8417 80 80 00

12.

Механічне та електромеханічне обладнання сушарок, теплообмінних установок і обладнання для скраплювання газів

8419 31 00 00

8419 32 00 00

8419 39 10 00

8419 39 90 00

8419 40 00 00

8419 50 00 00

8419 60 00 00

8419 89 10 00

8419 89 30 00

8419 89 98 00

13.

Каландри або інші валкові машини, крім призначених для обробки металів чи скла

8420 10 10 00

8420 10 30 00

8420 10 50 00

8420 10 90 00

14.

Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; обладнання та пристрої для фільтрування або очищення рідин чи газів

8421

за виключенням

8421 91 00 00

8421 99 00 00

8508 19 00 00

8508 60 00 00

15.

Машини посудомийні; обладнання для миття або сушіння пляшок або інших ємкостей; обладнання для наповнення, закупорювання пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або інших ємкостей, їх запечатування, закорковування або наклеювання на них етикеток; обладнання для герметизації пляшок, банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше обладнання для фасування та загортання товарів; обладнання для газування напоїв:

8422

за виключенням

8422 11 00 00

8422 90 10 00

8422 90 90 00

16.

Піскоструминні, пароструминні та аналогічні метальні машини, устатковання та пристрої

8424 30

8424 81

8424 89

17.

Талі та підіймачі, лебідки та кабестани; домкрати

8425

18.

Підіймальні машини та устатковання:

– підіймальні крани: баштові, мостові, козлові, портальні та інших типів, включаючи кабельні крани;

– ферми підіймальні пересувні, портальні навантажувачі та візки з підіймальним краном;

– інші підіймальні машини та механізми самохідні;

– інше підіймальне механічне обладнання

8426

19.

Автонавантажувачі з вилковим захватом самохідні всіх типів; інші навантажувачі, оснащені підіймальним чи вантажно-розвантажувальним обладнанням

8427

20.

Машини, устатковання та пристрої для підіймання, переміщення, навантажування або розвантажування: грузопасажирські та скіпові підіймачі, підіймачі та конвеєри пневматичні, інші елеватори та конвеєри безперервної дії для товарів або матеріалів, ескалатори та рухомі пішохідні доріжки, канатні вантажні дороги, тягові механізми для фунікулерів, обладнання прокатних станів; рольганги для подавання та вилучення продукції; перекидачі та маніпулятори для зливків, прутків, слябів тощо, обладнання завантажувальне, спеціально призначене для використання у сільському господарстві

8428

21.

Самохідні бульдозери з неповоротним та поворотним відвалом, грейдери, планувальники, скрепери, механічні лопати, екскаватори, одноковшеві навантажувачі, машини трамбувальні та дорожні котки

8429

22.

Машини, устатковання та механізми для переміщування, планування, профілювання, розроблення, вирівнювання, трамбування, ущільнення, виймання або буріння ґрунту, корисних копалин або руд; обладнання для забивання та витягування паль; обладнання снігоприбиральне плужне та роторне

8428 31 00

8430

23.

Устатковання для оснащення підіймально-транспортних машин та устатковання

8431

24.

Машини та устатковання сільськогосподарські, садові або лісогосподарські для підготовки або оброблення ґрунту; котки для газонів або спортивних майданчиків

8432

за виключенням

8432 90 00 00

25.

Машини та устатковання для збирання або обмолоту сільськогосподарських культур, включаючи преси для соломи або сіна; газонокосарки та сінокосарки; машини дляочищення, сортування або вибраковування яєць, плодів або інших сільськогосподарських продуктів

8433

за виключенням

8433 90 00 00

26.

Устатковання для обробки та переробки молока

8434 20 00 00

27.

Преси, дробарки та аналогічні машини для виробництва вина, сидру, фруктових соків або аналогічних напоїв

8435 10 00 00

28.

Інше устатковання для сільського господарства, садівництва, лісового господарства, птахівництва або бджільництва, включаючи обладнання для пророщування насіння з механічним або нагрівальним обладнанням; інкубатори та брудери для птахівництва

8436

за виключенням

8436 91 00 00

8436 99 00 00

29.

Машини та устатковання для очищення, сортування або калібрування насіння, зерна чи сухих бобових культур; обладнання для борошномельної промисловості або інше обладнання для обробки зернових чи сухих бобових культур, крім машин, що використовуються на сільськогосподарських фермах:

8437 10 00 00

8437 80 00 00

30.

Машини та устатковання для промислового приготування або виробництва харчових продуктів чи напоїв, не включене до інших угруповань, крім обладнання для екстрагування або виробництва тваринних чи нелетких рослинних жирів, або олій:

8438

за виключенням

8438 90 00 00

31.

Машини та устатковання для виробництва маси з волокнистих целюлозних матеріалів або для виробництва чи оздоблення паперу або картону

8439

за виключенням

8439 91

8439 99

32.

Машини та устатковання для оправлення, включаючи брошурувальні машини:

8440

за виключенням

8440 90 00 00

33.

Машини та устатковання для виробництва товарів з паперової маси, паперу або картону, включаючи різальні машини будь-якого типу

8441

за виключенням

8441 90

34.

Машини та устатковання для підготовки або виготовлення пластин, циліндрів та інших друкарських елементів

8442 30 10

8442 30 91

8442 30 99

35.

Машини та устатковання друкувальні, які використовують для друку пластини

8443 11 00 00

8443 12 00 00

8443 13

8443 14 00 00

8443 15 00 00

8443 16 00 00

8443 17 00 00

8443 19

36.

Машини та устатковання для екструдування, витягування, текстурування або різання штучних текстильних матеріалів

8444 00

37.

Машини та устатковання для підготовки текстильного волокна; машини прядильні, тростильні або крутильні та інше обладнання для виробництва текстильної пряжі; машини кокономотальні або мотальні (включаючи утоковомотальні) та машини для підготовки текстильної пряжі

8445

38.

Верстати ткацькі

8446

39.

Машини та устатковання трикотажні, в’язально-прошивні для виробництва позументної нитки, тюлю, мережива, вишивки, оздоблення, плетення тасьми або сіток і тафтингові машини:

8447

40.

Машини та устатковання для виробництва або обробки фетру та повсті або нетканих матеріалів у шматку або за формою, включаючи машини та обладнання для виробництва фетрових капелюхів

8449 00 00 00

41.

Машини та устатковання пральні промислові

8450 20 00 00

42.

Машини та устатковання для промивання, чищення, віджимання, сушіння, прасування, пресування (включаючи преси для термофіксації матеріалів), вибілювання, фарбування, апретування, оздоблення, нанесення покриття або просочення текстильної пряжі, тканин або виробів з текстильних матеріалів та машини для нанесення пасти на текстильну або іншу основу, призначені для виробництва покриття підлог типу лінолеуму; машини для намотування, розмотування, складання, розрізання або проколювання тканин:

8451 10 00 00

8451 30

8451 40 00 00

8451 50 00 00

8451 80

43.

Машини швейні

8452 21 00 00

8452 29 00 00

44.

Машини та устатковання для підготовки, дублення та оброблення шкіри або шкури або для виробництва чи ремонту шкіряного взуття або інших виробів із шкури чи шкіри, крім швейних машин:

8453 10 00 00

8453 20 00 00

8453 80 00 00

45.

Конвертери, ливарні ковші і виливниці та ливарні машини, призначені для використання в металургії або ливарному виробництві

8454

за виключенням

8454 90 00

46.

Стани прокатні

8455 10 00 00

8455 21 00 00

8455 22 00 00

47.

Верстати для обробки різних матеріалів видаленням матеріалу за допомогою лазерного або іншого світлового чи фотонного променя, ультразвукових, електророзрядних, електрохімічних, електронно-променевих, іонно-променевих або плазмово-дугових процесів

8456

48.

Центри оброблювальні, верстати агрегатні однопозиційні та багатопозиційні, для обробки металу

8457

49.

Верстати токарні (включаючи верстати токарні багатоцільові) металорізальні

8458

50.

Верстати металорізальні (включаючи агрегатні верстати лінійної побудови) для свердління, розточування, фрезерування, нарізування зовнішньої або внутрішньої різьби шляхом видалення металу

8459

51.

Верстати обдирно-шліфувальні, заточувальні, шліфувальні, хонінгувальні, притиральні, полірувальні або для виконання інших операцій остаточної обробки металів або металокераміки з використанням точильних каменів, абразивів або полірувальних засобів

8460

52.

Верстати поздовжньо-стругальні, поперечно-стругальні, довбальні, протяжні, зуборізні, зубошліфувальні або зубообробні, пиляльні, відрізні та інші верстати для обробки металів або металокераміки шляхом видалення матеріалу різальним інструментом

8461

53.

Машини (включаючи преси) для обробки металів об’ємним штампуванням, куванням або штампуванням; машини для обробки металів (включаючи преси) вигинанням, відбортуванням, вирівнюванням, розрізанням, висіканням або відрубанням; преси для обробки металів або карбідів металів

8462

54.

Інші верстати для обробки металів або металокераміки без видалення матеріалу

8463

55.

Верстати для обробки каменю, кераміки, бетону, азбестоцементу або аналогічних мінеральних матеріалів чи для холодної обробки скла

8464

56.

Верстати (включаючи верстати для забивання цвяхів, скріпок, склеювання та інших видів складання) для обробки дерева, пробки, кістки, ебоніту, твердих пластмас або аналогічних твердих матеріалів

8465

57.

Iнструменти ручні пневматичні, гідравлічні або з умонтованим електричним або неелектричним двигуном

8467

58.

Машини та устатковання для сортування, просіювання, сепарації, промивання, подрібнення, розмелювання, змішування або перемішування ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних копалин у твердому (включаючи порошкоподібний та пастоподібний) стані; обладнання для агломерації, формування або відливання твердого мінерального палива, керамічних паст, незатверділого цементу, гіпсових матеріалів або інших мінеральних речовин у вигляді порошку або пасти; машини формувальні для виробництва піщаних ливарних форм

8474

за виключенням

8474 90 10 00

8474 90 90 10

8474 90 90 90

59.

Машини та устатковання для складання електричних або електронних ламп, трубок або електронно-променевих трубок чи газорозрядних ламп у скляних колбах; машини для виробництва або гарячої обробки скла або скляних виробів

8475

за виключенням

8475 90 00 00

60.

Машини та устатковання для обробки гуми чи пластмаси або для виробництва виробів з цих матеріалів

8477

за виключенням

8477 90 10 00

8477 90 80 00

61.

Машини та устатковання для підготовки або обробки тютюну

8478

за виключенням

8478 90 00 00

62.

Машини та устатковання спеціального призначення

8479

за виключенням

8479 90 20 00

8479 90 80 00

63.

Електрогенераторні установки

8502

за виключенням

8502 40 00

64.

Машини електромеханічні побутові з умонтованим електродвигуном

8509 40 00 00

8509 80 00 00

65.

Механічне устатковання печей та камер промислових електричних; іншого промислового обладнання для термічного оброблення матеріалів

8514

за виключенням

8514 90 00 00

66.

Машини та устатковання для паяння або зварювання з можливістю різання або без нього, газові, електричні (включаючи з електричним нагрівом газу), лазерні або іншого світлового чи фотонного випромінювання, ультразвукові, електронно-променеві, магнітно-імпульсні або плазмодугові; електричні машини та апарати для гарячого напилення металів або металокераміки

8468 10 00 00

8468 20 00 00

8468 80 00 00

8515

за виключенням

8515 90 00 00

67.

Транспортні засоби самохідні або несамохідні для ремонту та технічного обслуговування залізничних або трамвайних колій

8604 00 00 00

68.

Трактори

8701

69.

Технологічне устатковання моторних транспортних засобів спеціального призначення (наприклад, автомобілі вантажні для аварійного ремонту, автокрани, автомобілі пожежні, автобетономішалки, автомобілі прибиральні для доріг, автомобілі поливомийні, автомобілі-майстерні)

8705

70.

Транспортні засоби вантажні, самохідні без підіймальних або навантажувальних пристроїв, які використовуються на заводах, складах, у портах або в аеропортах для перевезення вантажів на короткі відстані; тягачі, що використовуються на залізничних платформах

8709

за виключенням

8709 90 00 00

71.

Причепи та напівпричепи з самозавантаженням або саморозвантаженням, для використання у сільському господарстві

8716 20 00 00

72.

Устатковання для металевих риштувань, опалубок, підпірок або кріплень для шахт, інше аналогічне устатковання

7308 40

7308 90
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Оцінка відповідності продукції вимогам Технічного регламенту радіообладнання...
Цей документ пояснює застосування в Органі з оцінки відповідності/сертифікації нвкп “Стандарт-Сервіс” (далі – оов) процедури оцінки...

Перелік документів, необхідних для проведення
Технічного регламенту мийних засобів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20. 08. 2008 №717 (зі змінами)

Перелік національних стандартів, що ідентичні гармонізованим європейським...
До цього переліку включено національні стандарти, що є ідентичними гармонізованим європейським стандартам, у рамках виконання Директиви...

Регламентом будівельних виробів, будівель І споруд порядок оцінювання...
Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року №1764, здійснюється відповідно до чинного законодавства України, національних...

Процедура оцінки відповідності радіообладнання за модулем н “відповідність...
Органі з оцінки відповідності/сертифікації нвкп “Стандарт-Сервіс” (далі – оов) процедури оцінки відповідності радіообладнання за...

Регламенту, затвердженого цією постановою, та здійснення контролю
Цей Технічний регламент визначає вимоги до рівня безпеки засобів індивідуального захисту, проведення процедури оцінки відповідності...

Державна митна служба україни
Митного кодексу України, пункту 7 Положення про Державну митну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України...

Наказ
Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року n 375, Положення...

Рішення про скасування реєстрації книги обліку розрахункових операцій
Закон, Податкового кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України...

Закону України "Про підтвердження відповідності" ( 2406-14 )
Про затвердження Технічного регламенту з підтвердження відповідності безпеки низьконапружного обладнання

Про недопущення порушення
Кабінету Міністрів України від 12. 03. 2003 р. №305, «Про охорону дитинства», п. 70, 74, 78, 86 Положення про загальноосвітній навчальний...

Правління пенсійного фонду україни постанова
Кабінету Міністрів України від 14 березня 2016 року №167 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України", пунктів...

Наказ
Закону України «Про вищу освіту», Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженого...

Наказ
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року n 197, та постанови Кабінету Міністрів України...

Буштинський селищний голова тячівського району закарпатської області розпорядження
Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №563, та Плану проведення...

Рішення міської ради «Про місцеві податки І збори»
Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11. 03. 2004 №308 (зі...

Рішення Більмацької селищної ради «Про встановлення місцевих податків на 2018 рік»
Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11. 03. 2004 №308 (зі...

Н а к а з
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 рокуБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт