Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Орієнтовний перелік продукції, що підлягає оцінці відповідності вимогам Технічного регламенту електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від - Сторінка 8

Орієнтовний перелік продукції, що підлягає оцінці відповідності вимогам Технічного регламенту електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від

Сторінка8/9
1   2   3   4   5   6   7   8   9

 Орієнтовний перелік продукції, що підлягає оцінці відповідності вимогам Технічного регламенту ліфтів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.2009 №465 Найменування продукції

Код за УКТЗЕД

1.

Ліфти, які обслуговують будівлі, мають кабіни, що рухаються уздовж жорстких напрямних з кутом нахилу не більше як 15 град. Від вертикалі і призначаються для перевезення людей, людей і вантажів або тільки вантажів

8428 10

8431 20

8431 31

2.

Пристрої для блокування дверей шахти (замки дверей)

8431 20

8431 31

8301 40 90

3.

Пристрої для запобігання падінню кабіни та неконтрольованому руху вгору (уловлювачі)

8431 20

8431 31

4.

Пристрої, що обмежують швидкість

8431 20

8431 31

5.

Буфери (амортизатори) енергонакопичувального типу нелінійні або з гасінням зворотного руху (пружинні буфери, пружинні накладки)

7320 20

8431 20

8431 31

6.

Буфери (амортизатори) енергорозсіювального типу (гідравлічні буфери, буфери тертя)

8431 20

8431 31

7.

Запобіжні пристрої, які монтуються до затискачів гідравлічних силових систем. Які призначені для запобігання падінню

8431 20

8431 31

8.

Електричні пристрої у вигляді запобіжних вимикачів

8431 20

8431 31

9.

Канати, троси для ліфтів

7312 10

  Орієнтовний перелікпродукції, на яку поширюється дія Технічного регламенту піротехнічних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 № 839 (обов’язкове застосування з 13.02.2012) 

з/п

Найменування продукції

Код УКТЕЗД

1.

Феєрверки (феєрверочні вироби)

3604 10 00 00

2.

Сценічні піротехнічні вироби

3604 10 00 00

  Орієнтовний перелікпродукції, на яку поширюється дія Технічного регламенту неавтоматичних зважувальних пристроїв, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2009 № 190 (обов’язкове застосування з 01.01.2012) 

з/п

Найменування продукції

Код УКТЗЕД

1

Ваги високочутливі

9016 00 10 00

2

Ваги з чутливістю 0,05 г і вище, с гирями та без них

9016 00 10 00

3

Ваги для визначення ваги людини

8423 10 90 00

4

Ваги контрольні та сортувальні

9016 00 10 00

5

Обладнання різноманітне для зважування

9016 00 10 00

6

Ваги платформні

9016 00 10 00

7

Ваги магазинні вантажопідйомністю до 30 кг

8423 81 50 00

8

Ваги інші

9016 00 10 00

9

Обладнання для зважування інше вантажопідйомністю 5000 кг, утому числі ваги мостові

8423 82 90 10

 Орієнтовний перелікпродукції, на яку поширюється дія Технічного регламенту джерел іонізуючого випромінювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 № 1382 (обов’язкове застосування з 01.01.2012 р.) Найменування продукції

Код УКТЗЕД

1.

Закриті джерела іонізуючого випромінювання для апаратури, що використовує альфа-, бета- або гамма-випромінювання, призначена для медичного, хірургічного, стоматологічного або ветеринарного використання

9022 21

2.

Закриті джерела іонізуючого випромінювання для апаратури, що використовує альфа-, бета- чи гамма-випромінювання для іншого використання

9022 29

9022 90

 Орієнтовний перелікпродукції, на яку поширюється дія Технічного регламенту простих посудин високого тиску, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 № 268 (обов’язкове застосування з 01.01.2012 р.) Найменування продукції

Код УКТЗЕД

1.

Посудини сталеві зварні, що працюють під тиском повітря або азоту без вогневого нагріву з внутрішнім надлишковим тиском від 0,5 бара до 30 бар включно

7311 00

за виключенням

7311 00 10 00

2.

Посудини зварні, виготовлені з алюмінію або алюмінієвого сплаву, що працюють під тиском повітря або азоту без вогневого нагріву з внутрішнім надлишковим тиском від 0,5 бара до 30 бар включно

7613 00 00 00

 

 Орієнтовний перелікпродукції, на яку поширюється дія Технічного регламенту мийних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2008 № 717 (обов’язкове застосування з 01.01.2012 р.) 

з/п

Найменування продукції

Код УКТЕЗД

1.

Засоби мийні (крім мила)

3402

2.

Засоби для очищення

3405 40 00 00Технiчний регламент канатних дорiг для перевезення пасажирiв, затверджений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.10.2009 N 1076(вiдповiдно до Плану заходiв iз застосування регламенту, затвердженого цiєю постановою).

     Орiєнтовний перелiк канатних дорiг для перевезення пасажирiв, їх вузлiв та пристроїв, що пiдлягають оцiнцi вiдповiдностi згiдно з цим Технiчним регламентом.

Перелiк
канатних дорiг для перевезення пасажирiв, їх вузлiв та пристроїв, якi пiд час перемiщення через митний кордон України пiдлягають оцiнцi вiдповiдностi*

* Для цiлей використання цього перелiку слiд керуватися як кодом згiдно з УКТЗЕД, так i описом товару.

з/п

Назва товару

Код згiдно з УКТЗЕД

1

Канатнi пасажирськi та вантажнi дороги, гiрськолижнi пiдiймачi; тяговi механiзми для фунiкулерiв**

8428 60 00 00

2

Частини, призначенi виключно або переважно для канатних пасажирських та вантажних дорiг, гiрськолижних пiдiймачiв, тягових механiзмiв для фунiкулерiв**

8431 39 70 00
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Оцінка відповідності продукції вимогам Технічного регламенту радіообладнання...
Цей документ пояснює застосування в Органі з оцінки відповідності/сертифікації нвкп “Стандарт-Сервіс” (далі – оов) процедури оцінки...

Перелік документів, необхідних для проведення
Технічного регламенту мийних засобів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20. 08. 2008 №717 (зі змінами)

Перелік національних стандартів, що ідентичні гармонізованим європейським...
До цього переліку включено національні стандарти, що є ідентичними гармонізованим європейським стандартам, у рамках виконання Директиви...

Регламентом будівельних виробів, будівель І споруд порядок оцінювання...
Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року №1764, здійснюється відповідно до чинного законодавства України, національних...

Процедура оцінки відповідності радіообладнання за модулем н “відповідність...
Органі з оцінки відповідності/сертифікації нвкп “Стандарт-Сервіс” (далі – оов) процедури оцінки відповідності радіообладнання за...

Регламенту, затвердженого цією постановою, та здійснення контролю
Цей Технічний регламент визначає вимоги до рівня безпеки засобів індивідуального захисту, проведення процедури оцінки відповідності...

Державна митна служба україни
Митного кодексу України, пункту 7 Положення про Державну митну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України...

Наказ
Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року n 375, Положення...

Рішення про скасування реєстрації книги обліку розрахункових операцій
Закон, Податкового кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України...

Закону України "Про підтвердження відповідності" ( 2406-14 )
Про затвердження Технічного регламенту з підтвердження відповідності безпеки низьконапружного обладнання

Про недопущення порушення
Кабінету Міністрів України від 12. 03. 2003 р. №305, «Про охорону дитинства», п. 70, 74, 78, 86 Положення про загальноосвітній навчальний...

Правління пенсійного фонду україни постанова
Кабінету Міністрів України від 14 березня 2016 року №167 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України", пунктів...

Наказ
Закону України «Про вищу освіту», Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженого...

Наказ
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року n 197, та постанови Кабінету Міністрів України...

Буштинський селищний голова тячівського району закарпатської області розпорядження
Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №563, та Плану проведення...

Рішення міської ради «Про місцеві податки І збори»
Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11. 03. 2004 №308 (зі...

Рішення Більмацької селищної ради «Про встановлення місцевих податків на 2018 рік»
Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11. 03. 2004 №308 (зі...

Н а к а з
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 рокуБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт