Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Секретар міської ради О.М. Ярошенко - Засідання 54 чергової сесії Зеленодольської

Засідання 54 чергової сесії Зеленодольської

Сторінка2/20
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Секретар міської ради О.М. Ярошенко
Додаток 2

до рішення міської ради

від 19 грудня 2018 року № 902
ЕКОЛОГІЧНА ПРОГРАМА

використання коштів фонду охорони навколишнього природного середовища Зеленодольської міської ради на 2018 рік (зі змінами)
Розділ І.

  1. Назва програми: Заходи з охорони навколишнього природного середовища.
  1. Рівень проведення програми: місцевий.
  1. Цільова спрямованість програми: поліпшення екологічного стану природного середовища Зеленодольської міської об’єднаної територіальної громади.
  1. Підстава для розроблення програми: Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», п.1.13 ст.91 Бюджетного кодексу України, Постанова КМУ від 17.09.1996р. №1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» (із змінами).
  1. Термін реалізації програми: 2018 рік.
  1. Актуальність та мета програми: незадовільний екологічний стан природного середовища на території громади , потреба усунення загрози ускладнення санітарно-епідемічної ситуації в місті та селах, необхідність охорони і раціонального використання водних, земельних та рослинних ресурсів, здійснення належного зберігання та знешкодження промислових та побутових відходів.
  1. Соціальна категорія, на яку розраховано реалізацію програми: населення Зеленодольської об’єднаної територіальної громади.
  1. Галузь та регіони використання програми: житлово-комунальне господарство Зеленодольської об’єднаної територіальної громади.


Розділ ІІ.

2.1 Замовник програми: виконавчий комітет Зеленодольської міської ради.

2.2 Керівник (відповідальний за реалізацію програми): Виконавчий комітет Зеленодольської міської ради

Розділ ІІІ.

3.1 Кількість програм – 1.

3.2 Кількість розділів – 5.

3.3 Кількість основних завдань – 23

.
Розділ ІV

4.1 Загальний обсяг фінансування програми: 139561289,00 грн., в тому числі за рахунок спеціального фонду міського бюджету 139561289,00 грн.

4.2 Джерела фінансування програми: міський бюджет.

4.3 Контроль за виконанням програми: здійснює постійна комісія Зеленодольської міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

Розділ V.

5.1 Перелік заходів з охорони навколишнього природного середовища на території Зеленодольської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік, розроблених згідно постанови КМУ від 17 вересня 1996р. №1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» (із змінами)

№ з/п

Найменування заходів

Підстава для включення (пункт ПКМУ від 17.09.1996 №1147)

Одиниці виміру

Кіль-кість

Середня вартість (ціна) за одиницю, грн.

Сума, грн.

КПК

КЕКВ

1

Озеленення території Зеленодольської об’єднаної територіальної громади та утримання зелених насаджень (площа під зеленими ділянками - 549430 кв.м)

п.47

га (гектари)

549430

6,37

3500000,00

0218340

2240

2

Реконструкція споруди КНС-3, її електросилового, технологічного обладнання та вентиляційних систем в м.Зеленодольськ (у тому чисді сплата судового збору)

пп. 1, 2, 7

об’єктів рекон-струкції

1

849279,00

849279,00

0218340

3142 -843699

2800 - 5580

3

Будівництво самотічного колектора К1 об’єкта: „Будівництво каналізаційної

насосної станції потужністю 2000 м3/год в м.Зеленодольськ. Коригування»

пп. 1, 2, 7

об’єктів будів-ництва

1

589104,00

589104,00

0218340

3122

4

Реконструкція біологічних очисних споруд (БОС) в м.Зеленодольськ,Апостолівського району Дніпропетровської області.Коригування (Залишкова вартість - 41150043 грн.)

пп. 1, 2, 7

об’єктів рекон-струкції

1

121928852,00

12192852,00

0218340

3142

5

Розробка робочого проекту реконструкції системи зливової каналізації по вул.Святкова, Енергетична, пр.Незалежності у м.Зеленодольськ Дніпропетровської області

п.25

об’єктів рекон-струкції

3

317133,33

951400,00

0218340

3142

6

Придбання контейнерів та урн для збору твердих побутових відходів

п.68

штук

68

2902,94

197400,00

0218340

2210

7

Розробка робочого проекту "Реконструкція санітарно-технічної будівлі біологічних очисних споруд м.Зеленодольськ"

пп. 1, 2, 7

об’єктів рекон-струкції

1

50000,00

50000,00

0218340

3142

8

Експертиза проектно-кошторисної документації "Реконструкція санітарно-технічної будівлі біологічних очисних споруд (БОС)


пп. 1, 2, 7

об’єктів рекон-струкції

1

6631,00

6631,00

0218340

3142

9

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання заходів по об’єкту «Укріплення берега Каховського водосховища в районі с. Мар’янське Апостолівського району Дніпропетровської області – капітальний ремонт»

пп.9,12

об’єктів капітального ремонту

1

20000000,00

20000000,00

0219800

3220

10

Реконструкція санітарно-технічної будівлі біологічних очисних споруд (БОС), за адресою м. Зеленодольськ, Апостолівський район Дніпропетровської області

пп. 1, 2, 7

об’єктів рекон-струкції

1

3896814,00

3896814,00

0218340

3142

11

Реконструкція системи зливової каналізації по вул.Святкова, Енергетична, пр.Незалежності у м.Зеленодольськ Дніпропетровської області

п.25

об’єктів рекон-струкції

3

20000000,00

60000000,00

0218340

3142

12

Придбання спеціалізованого автомобілю самоскиду

П.1,2,7

штук

1

1070600,00

1070600,00

0218340

3110

13

Придбання поливо-миючого автомобілю
штук

1

2070000,00

2070000,00

0218340

3110

14

Придбання спеціалізованого автомобіля для вивозу твердих побутових відходів (сміттєвоз)

П.74-1

штук

1

1290000,00

1290000,00

0218340

3110

15

Придбання вакуумного автомобілю

П.1,2,7

штук

1

1100000,00

1100000,00

0218340

3110

16

Придбання екскаватору з навантажувальним обладнанням

П.44,47

штук

1

1160000,00

1160000,00

0218340

3110

17

Придбання додаткового обладнання (гідромолоту) до екскаватору

П.44,47

штук

1

79500,00

79500,00

0218340

3110

18

Придбання додаткового обладнання (комплект змінних органів для гідромолоту) до екскаватору

П.44,47

комплект

1

14100,00

14100,00

0218340

3110

19

Придбання щітки для трактору

П.44,47

штук

1

35500,00

35500,00

0218340

3110

20

Надання субвенції з місцевого бюджету обласному бюджету на виконання природоохоронних заходів

30000000,00

0219740

3220

21

Озеленення майданчика і біля будинку № 15 по вул.Будівельній

п.47

Об’єктів

1

295109,00

295109,00

0218340

2240

22

Придбання навісного обладнання (щіток дорожніх та щіток круглих бокових) для машин, які здійснюють прибирання сміття

П.74-1

штук

3

4666,67

14000,00

0218340

2210

23

Ліквідація наслідків буреломів, сніголомів, вітровалів

П.44

Населені пункти

3

199000,00

199000,00

0218340

2240
ВСЬОГО

Х

Х

Х

Х

139561289,00

Х

Х

Секретар міської ради О.М. Ярошенко
Додаток 3

до рішення міської ради

від 19 грудня 2018 року № 902

ПРОГРАМА

проведення заходів із землеустрою на 2018 рік

(зі змінами)
Розділ І.


  1. Назва програми: Програма проведення заходів із землеустрою на 2018 рік
  1. Зміст програми: впорядкування земельних відносин на території Зеленодольської міської об’єднаної територіальної громади.1.3. Підстава для розроблення програми: Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 91 Бюджетного Кодексу України, Закон України «Про землеустрій», Земельний кодекс України, Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»
1.4. Актуальність та мета програми.

Проблема управління земельними ресурсами завжди була актуальною, оскільки земля має цінність, яка відрізняє її від будь-якого іншого матеріального об'єкта, вона є місцем проживання всіх попередніх і майбутніх людських поколінь, вона обмежена в просторі і є базисом для розміщення продуктивних сил. Тому, наскільки ефективно буде здійснюватися управління земельними ресурсами, настільки зростатимуть темпи соціально-економічного, духовного і іншого розвитку держави в цілому і кожної адміністративно-територіальної одиниці окремо.

Проведення заходів із землеустрою забезпечує реалізацію державної політики щодо використання та охорони земель, здійснення земельної реформи, вдосконалення земельних відносин, наукове обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів, формування раціональної системи землеволодіння і землекористування, організацію території підприємств, установ і організацій з метою створення умов сталого землекористування та встановлення обмежень і обтяжень (земельних сервітутів) у використанні та охороні земель несільськогосподарського призначення. Таким чином, мета програми полягає у проведенні державної політики, спрямованої на збалансоване забезпечення потреб населення і галузей економіки у земельних ресурсах, раціональне використання та охорону земель.
1.5. Цільова спрямованість та завдання програми:

Основні цілі програми - організація і здійснення землеустрою; здійснення контролю за впровадженням заходів, передбачених документацією із землеустрою; координація здійснення землеустрою та контролю за використанням і охороною земель комунальної власності; інформування населення про заходи, передбачені землеустроєм; вирішення інших питань у сфері землеустрою відповідно до закону.

Завданнями програми є виготовлення технічної документації (проектів) землеустрою на земельні ділянки з метою здійснення містобудівної діяльності, передачі земельних ділянок комунальної власності у власність громадян та юридичних осіб, надання земельних ділянок у користування із земель комунальної власності відповідно до законодавства.
1.6. Перелік заходів програми:
1.6.1. Виготовлення технічної документації із землеустрою :

Найменування об’єкту

Сума, грн.

Центр позашкільної роботи

10000

Апостолівський районний ліцей-інтернат

10000

Палац культури «Ювілейний»

10000

Мар'янська загальноосвітня школа № 1 І-ІІІ ступенів

8504

Мар'янська загальноосвітня школа № 2 І-ІІІ ступенів

8204

Мар'янська загальноосвітня школа І ступеню

6972

Дошкільний навчальний заклад «Журавка», м.Зеленодольськ

8204

Дошкільний навчальний заклад «Попелюшка», м.Зеленодольськ

8204

Дошкільний навчальний заклад «Росинка», м.Зеленодольськ

8204

Великокостромська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів

8204

Разом

86496


1.6.2. Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту м.Зеленодольськ – 458854 грн.
1.6.3. Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту м.Зеленодольськ (у т.ч. сплата судового збору) – 5916 грн.
1.7. Соціальна категорія, на яку розраховано реалізацію програми: Населення Зеленодольської міської об’єднаної територіальної громади
1.8. Термін реалізації програми: 2018 рік.
1.9. Очікуваний результат виконання програми.

Очікуваний результат виконання програми полягає в тому, щоб за допомогою правових норм, фінансово-економічних важелів забезпечити проведення робіт по землеустрою, створити банк даних про власників землі і землекористувачів, напрямки і структуру використання земельних ресурсів, підвищити відповідальність усіх суб’єктів господарювання на землі за раціональне її використання та своєчасність платежів за землю.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Схожі:

Засідання 51 чергової сесії Зеленодольської
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 20. 12. 17 р. №625 «Про міський бюджет на 2018 рік»

Пленарного засідання чергової 67 сесії Зеленодольської
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради №800/01-1 від 04. 07. 2014 «Про розмір орендної плати за землю на 2015...

Засідання 54 чергової сесії Зеленодольської
Про затвердження окремих мережевих показників по штатах І контингентах на 2019 рік

Порядок денний пленарного засідання чергової 7 4 сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради ві 30 січня 2015 року №930 Про бюджет Зеленодольської міської ради на 2015...

Порядок денний пленарного засідання 21 чергової сесії Зеленодольської...
...

Порядок денний пленарного засідання чергової 13 сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до складу постійних комісій Зеленодольської міської ради VII скликання

Порядок денний пленарного засідання чергової 70 сесії Зеленодольської...
Про виконання та затвердження фінансового плану комунального підприємства «Ринок»

Порядок денний пленарного засідання 17 чергової сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 24 грудня 2015 року №44 Про бюджет Зеленодольської міської ради на...

Порядок денний пленарного засідання чергової 71 сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 30 січня 2015 року №930 «Про бюджет Зеленодольської міської ради на...

Порядок денний пленарного засідання чергової 71 сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 30 січня 2015 року №930 «Про бюджет Зеленодольської міської ради на...

Порядок денний пленарного засідання 15 чергової сесії Зеленодольської...
Про погодження інвестиційної програми комунального підприємства " Зеленодольський міський водоканал "

Порядок денний пленарного засідання чергової 46 сесії Зеленодольської...
Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Порядок денний пленарного засідання 26 чергової сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 20. 12. 16 року №347 «Про міський бюджет на 2017 рік»

Засідання 49 чергової сесії Зеленодольської
Про затвердження Угоди про передачу субвенції з бюджету об’єднаної територіальної громади м. Зеленодольськ до обласного бюджету Дніпропетровської...

Порядок денний пленарного засідання чергової 7 4 сесії Зеленодольської...
...

Порядок денний пленарного засідання 56 чергової сесії Зеленодольської...
Про надання жкп «Мар’янське-1» дозволу на отримання кредитного ліміту на поточний рахунок

Порядок денний пленарного засідання 24 сесії Зеленодольської міської...
Про затвердження Плану соціально-економічного розвитку Зеленодольської міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік

Порядок денний пленарного засідання 26 сесії Зеленодольської міської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 20. 12. 16 року №347 «Про міський бюджет на 2017 рік»База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт