Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Засідання 54 чергової сесії Зеленодольської - Сторінка 3

Засідання 54 чергової сесії Зеленодольської

Сторінка3/20
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Розділ ІІ.

2.1. Замовник програми: Виконавчий комітет Зеленодольської міської ради.

2.2. Керівник (відповідальний за реалізацію програми): Перший заступник міського голови.
Розділ ІІІ.

3.1. Загальний обсяг фінансування програми: 551266 грн., у тому числі за рахунок загального фонду міського бюджету – 551266 грн.

3.2. Джерела фінансування програми: міський бюджет

3.3. Контроль за виконанням програми: Здійснює постійна комісія Зеленодольської міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

Секретар міської ради О.М. Ярошенко

Додаток 4

до рішення міської ради

від 19 грудня 2018 року № 902
Програма 
надання безоплатної правової допомоги населенню
Зеленодольської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік (зі змінами)
І. Обґрунтування необхідності розроблення і виконання Програми надання
безоплатної правової допомоги населенню
Зеленодольської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік (далі – Програма)
Стаття 57 Конституції України забезпечує право громадян України на доступ до правової інформації. Стаття 59 Конституції України гарантує, що «Кожен має право на професійну правничу допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав». Законами України “Про безоплатну правову допомогу” та “Про місцеве самоврядування в Україні” передбачені повноваження органів місцевого самоврядування з надання безоплатної первинної правової допомоги.

Розвиток системи безоплатної правової допомоги та посилення правової спроможності громад є невід’ємною частиною широкого та довгострокового стратегічного порядку денного реформ в Україні. Зокрема, ці питання включено до Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015 – 2020 роки, Національної стратегії у сфері прав людини, Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016—2020 роки та відповідних планів з їх реалізації.

Відповідно до Указу Президента України від 14.11.2017 №361/2017 2018 рік визнано Роком реалізації правопросвітницького проекту "Я маю право!". Це передбачає посилення заходів з правопросвітництва, у тому числі – за сприяння органів місцевого самоврядування.
Місія системи безоплатної правової допомоги в Україні - захист прав людини шляхом забезпечення рівного доступу до правової інформації та правосуддя, посилення правових можливостей і правової спроможності представників соціально вразливих груп, територіальних громад та спільнот. Паралельно з цим система безоплатної правової допомоги покликана сприяти розвитку правового світогляду та суспільної активності членів місцевих громад, створенню осередків правового захисту громадян, які б підтримувалися силами місцевої громади.

Розвиток системи безоплатної правової допомоги стане реальним дієвим інструментом для посилення правової захищеності населення громади та подолання соціальної ізоляції вразливих верств населення. Це допоможе подолати правовий нігілізм, підвищить правову культуру та обізнаність громадян, зменшить кількість безпідставних звернень громадян і зробить їх більш адресними. Відповідно до положень статті 1 Закону безоплатна правова допомога – це правова допомога, що гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел. Правову допомогу цей Закон визначає як надання правових послуг, спрямованих на забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина, захисту цих прав і свобод, їх відновлення у разі порушення. До правових послуг належать надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань; складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру; здійснення представництва інтересів особи в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; забезпечення захисту особи від обвинувачення; надання особі допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації. Право на БПД визначається Законом як гарантована Конституцією України можливість громадянина України, іноземця, особи без громадянства, у тому числі біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту, отримати в повному обсязі безоплатну первинну правову допомогу, а також можливість певної категорії осіб отримати безоплатну вторинну правову допомогу у випадках, передбачених цим Законом.
Безоплатна первинна правова допомога, суб’єктами права на яку є всі особи, які перебувають під юрисдикцією України, включає такі види правових послуг, як надання правової інформації; консультацій і роз’яснень з правових питань; складення заяв, скарг, інших документів правового характеру (крім процесуальних), а також надання особі допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.
Безоплатна вторинна правова допомога – вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя, і включає такі види правових послуг, як захист; здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на таку допомогу в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; складення документів процесуального характеру. Закон України «Про безоплатну правову допомогу» з урахуванням змін визначає, що на безоплатну вторинну правову допомогу мають право особи, чий дохід не перевищує двох прожиткових мінімумів, а також особи з інвалідністю, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, ветерани війни, внутрішньо переміщені особи, особи, які постраждали від домашнього насильства тощо. Цим верствам населення може бути призначено адвоката за рахунок держави після відповідного звернення. При цьому всі без винятку мешканці громади відповідно до ст. 59 Конституції України мають право на безоплатну первинну правову допомогу і можуть звертатись за такою допомогою до бюро.

Система надання безоплатної правової допомоги в Україні – це мережа з Координаційного центру (м.Київ), 24 регіональних центрів з надання БВПД, 97 місцевих центрів з надання БВПД (один з них – Перший криворізький місцевий центр БВПД, в юрисдикцію якого віднесено Апстолівський район), 429 бюро правової допомоги (одне з яких, Апостолівське, обслуговує мешканців Зеленодольскої міської об'эднаної територіальної громади). Зеленодольська об'єднана територіальна громада входить в юрисдикцію Першого криворізького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Для обслуговування її мешканців з 1 вересня 2016 року в Апостолівському районі працює відділ центру — Апостолівське бюро правової допомоги, офіс якого розташовано в м. Апостоловому.

За результатами аналізу звернень мешканців Апостолівського району до Апостолівського бюро правової допомоги, за 4 місяці 2016 року до бюро звернулось 532 клієнти, за 2017 рік - 1252 клієнти. Серед клієнтів бюро - малозабезпечені громадяни, особи з інвалідністю, учасники АТО тощо. Таким чином, населенню Апостолівського району, яке складає близько 55 тисяч осіб, забезпечено надання безоплатної правової допомоги. З урахуванням результатів проведеного IX конкурсу серед адвокатів в Апостолівському районі безоплатну вторинну правову допомогу надаватимуть адвокати Олександр Лепеха, Олег Лантух, Володимир Романченко. Усього видано 52 доручення адвокатам та працівникам бюро для надання безоплатної правової допомоги громадянам. У 50 випадках працівниками бюро надавалась допомога у складанні непроцесуальних документів.

З початку діяльності Бюро забезпечуються щотижневі виїзди фахівців до м. Зеленодольська. За весь 2016 рік до м. Зеленодольська здійснено 20 виїздів, за 2017 рік - 50 виїздів. Усього за 2017 рік прийнято 374 мешканці громади для надання їм консультацій, роз”яснень, допомоги у складанні непроцесуальних документів, 11 особам надано безоплатну вторинну правову допомогу для представництва інтересів у суді.
Серед найтиповіших звернень громадян, з якими звертались клієнти бюро правової допомоги:

  • цивільні питання;

  • сімейні питання;

  • спадкові питань;

  • питання соціального забезпечення;

  • договірні питання, у тому числі захист прав споживачів комунальних послуг.

Для забезпечення доступності після відкриття Центру з надання адміністративних послуг у м. Зеленодольську прийом громадян перенесено з другого поверху виконкому Зеленодольської міської ради до приміщення ЦНАПу по вул.Енергетичній, 10. Виготовлено стенд для розміщення у приміщенні виконкому Зеленодольської міської ради.

Завдяки Програмі надання безоплатної правової допомоги населенню Зеленодольської міської ОТГ окрім виїздів до м. Зеленодольська здійснено виїзди до сіл Велика Костромка та Мар’янське, де проведені семінари, зустрічі, працював мобільний дистанційний пункт для надання населенню консультацій та роз’яснень законодавства. Усього в сільські населені пункти громади здійснено 4 виїзди, під час яких прийнято 20 громадян.

Особи з обмеженими руховими можливостями мають змогу отримати адресну правову допомогу від фахівців бюро. Так, за 2017 рік адресна безоплатна правова допомога надавалась 2-м мешканцям Зеленодольської громади.

Апостолівське бюро правової допомоги оснащене мобільним зв’язком та скайп-зв'язком. Направити звернення для отримання безоплатної первинної і вторинної правової допомоги можна завдяки порталу державних послуг iGov.org.ua. Місцеві центри та бюро системи безоплатної правової допомоги Дніпропетровської області підключені до сервісу першими в Україні.

Для вирішення правових проблем громади фахівцями Першого криворізького місцевого центру БВПД проведено 3 семінари з питань захисту прав споживачів комунальних послуг та створення ОСББ, 2 зустрічі зі старшокласниками, 1 — з педагогами, 1 конкурс соціального плакату та інфографіки “Ти маєш право”.
Вжиті заходи були актуальні для громади, але недостатні. Тож для подальшого забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги вразливим верствам населення є необхідність проведення виїзних прийомів громадян за заздалегідь затвердженим графіком, а також інформування громадян про такі заходи, про право на безоплатну правову допомогу, про правові механізми вирішення актуальних правових проблем. Ширше інформування про це місцевої громади допоможе її представникам отримати:

- правову інформацію, як захищати свої права;

- змогу вирішувати свої проблеми в правовий спосіб;

- консультації фахових юристів, які проводитимуть регулярні прийоми для надання безоплатної первинної правової допомоги;

- безоплатну вторинну правову допомогу.
З метою визначення та реалізації комплексу організаційно-методичних та інших заходів, направлених на забезпечення правового захисту, дотримання законних прав і інтересів мешканців населених пунктів Зеленодольської міської об’єднаної територіальної громади розроблена Програма надання безоплатної правової допомоги населенню Зеленодольської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік.
Програма визначає цілі і завдання, які передбачають забезпечення громадян безоплатною первинною правовою допомогою, створення рівних можливостей для доступу до правосуддя шляхом організації допомоги у доступі до безоплатної вторинної правової допомоги.

II. Мета Програми
Метою цієї Програми є розроблення та здійснення комплексу заходів інформаційного, правового, організаційного та економічного характеру, спрямованих на забезпечення доступності безоплатної первинної правової допомоги для усіх мешканців громади, включаючи віддалені від адміністративного центру (м. Зеленодольськ) населені пункти, та безоплатної вторинної правової допомоги для соціально незахищених категорій осіб, які відповідно до статті 14 Закону України “Про безоплатну правову допомогу” мають право на призначення адвоката за рахунок держави у цивільних та адміністративних справах та як свідки або потерпілі у кримінальних справах.
III. Основними завданнями Програми є:
- поширення інформації про право осіб на отримання безоплатної правової допомоги, та можливості реалізації цього права;

- здійснення заходів щодо підвищення правової освіти та культури громадян шляхом висвітлення правових механізмів вирішення типових звернень громадян у засобах масової інформації, організації тематичних заходів, телепередач тощо;

- забезпечення систематичних виїзних прийомів громадян у населених пунктах Зеленодольської міської об’єднаної територіальної громади для надання мешканцям безоплатної правової допомоги.
IV. Строки виконання Програми
Початок дії Програми – лютий 2018 року, закінчення – грудень 2018 року.
V. Ресурсне забезпечення Програми
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету в межах бюджетних асигнувань на бюджетний рік та інших джерел, не заборонених чинним законодавством, на транспортні витрати, інформаційне забезпечення (розміщення публікацій та аудіо-, візуальних матеріалів в засобах масової інформації, виготовлення поліграфічної продукції) тощо.
VI. Виконавець Програми, координація та контроль:
Виконавцями програми є Виконавчий комітет Зеленодольської міської ради та Перший криворізький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Координація роботи з виконання Програми покладається на Виконавчий комітет Зеленодольської міської ради.

Контроль за виконанням програми покладається на постійну комісію Зеленодольської міської ради з питань законності, правопорядку, розвитку місцевого самоврядування, регламенту, депутатської етики, зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації.

Звіт по виконанню Програми проводиться щорічно до 16 березня включно.
VII. Очікувані кінцеві результати виконання Програми
Виконання Програми дасть змогу:
- забезпечити доступ до безоплатної правової допомоги мешканцям громади (у тому числі із віддалених населених пунктів), які такої допомоги потребують;

- підвищити рівень правової освіти населення територіальної громади (у т.ч. дітей, молоді, соціально незахищених верств населення) шляхом підготовки інформаційних матеріалів щодо відповідних прав та обов’язків, а також механізмів їх реалізації та захисту;

- підвищити рівень обізнаності суб’єктів права на безоплатну правову допомогу про право на таку допомогу, працівників органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади та громадських організацій щодо державної політики у сфері надання  безоплатної правової допомоги.


VIII. Основні заходи із забезпечення виконання Програми
Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед суб’єктів права на безоплатну правову допомогу: семінарів, тренінгів, круглих столів, правових годин та конкурсів у школах.

Розміщення соціальної реклами на вулицях населених пунктів.

Організація та проведення комунікативних заходів з громадськістю з питань формування правової культури населення та обговорення особливостей функціонування системи безоплатної правової допомоги.

Розроблення та поширення методичних рекомендацій, друкованих інформаційних матеріалів щодо функціонування системи безоплатної правової допомоги.

Проведення виїзних прийомів громадян та правопросвітницьких заходів у населених пунктах Зеленодольської об’єднаної територіальної громади: м.Зеленодольську, с.Мар’янське, с.Велика Костромка.

Висвітлення тематики функціонування системи безоплатної правової допомоги та вирішення типових звернень громадян за правовою допомогою у засобах масової інформації Апостолівського району та видання інформаційного вісника з правових питань для мешканців громади.

Утворення дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги та інформаційних центрів на базі старостатів, сільських бібліотек.

Секретар ради О.М. Ярошенко
Додаток

до Програми надання безоплатної правової допомоги населенню Зеленодольської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Схожі:

Засідання 51 чергової сесії Зеленодольської
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 20. 12. 17 р. №625 «Про міський бюджет на 2018 рік»

Пленарного засідання чергової 67 сесії Зеленодольської
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради №800/01-1 від 04. 07. 2014 «Про розмір орендної плати за землю на 2015...

Засідання 54 чергової сесії Зеленодольської
Про затвердження окремих мережевих показників по штатах І контингентах на 2019 рік

Порядок денний пленарного засідання чергової 7 4 сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради ві 30 січня 2015 року №930 Про бюджет Зеленодольської міської ради на 2015...

Порядок денний пленарного засідання 21 чергової сесії Зеленодольської...
...

Порядок денний пленарного засідання чергової 13 сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до складу постійних комісій Зеленодольської міської ради VII скликання

Порядок денний пленарного засідання чергової 70 сесії Зеленодольської...
Про виконання та затвердження фінансового плану комунального підприємства «Ринок»

Порядок денний пленарного засідання 17 чергової сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 24 грудня 2015 року №44 Про бюджет Зеленодольської міської ради на...

Порядок денний пленарного засідання чергової 71 сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 30 січня 2015 року №930 «Про бюджет Зеленодольської міської ради на...

Порядок денний пленарного засідання чергової 71 сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 30 січня 2015 року №930 «Про бюджет Зеленодольської міської ради на...

Порядок денний пленарного засідання 15 чергової сесії Зеленодольської...
Про погодження інвестиційної програми комунального підприємства " Зеленодольський міський водоканал "

Порядок денний пленарного засідання чергової 46 сесії Зеленодольської...
Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Порядок денний пленарного засідання 26 чергової сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 20. 12. 16 року №347 «Про міський бюджет на 2017 рік»

Засідання 49 чергової сесії Зеленодольської
Про затвердження Угоди про передачу субвенції з бюджету об’єднаної територіальної громади м. Зеленодольськ до обласного бюджету Дніпропетровської...

Порядок денний пленарного засідання чергової 7 4 сесії Зеленодольської...
...

Порядок денний пленарного засідання 56 чергової сесії Зеленодольської...
Про надання жкп «Мар’янське-1» дозволу на отримання кредитного ліміту на поточний рахунок

Порядок денний пленарного засідання 24 сесії Зеленодольської міської...
Про затвердження Плану соціально-економічного розвитку Зеленодольської міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік

Порядок денний пленарного засідання 26 сесії Зеленодольської міської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 20. 12. 16 року №347 «Про міський бюджет на 2017 рік»База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт