Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Секретар ради О.М. Ярошенко - Засідання 54 чергової сесії Зеленодольської

Засідання 54 чергової сесії Зеленодольської

Сторінка8/20
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   20

Секретар ради О.М. Ярошенко

Додаток 1

до Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги Зеленодольської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки

Напрямки діяльності та заходи Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги Зеленодольської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки

№з/п

Найменування заходів

Виконавець

Термін

викона-ння

Джерела фінансу-вання

Затвер-джено обсяг фінансу-вання, тис.грн.

Орієнтовні щорічні обсяги фінансування, тис. грн.


Очікувані результати

2019

2020

2021

1

Забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення, витратними матеріалами для надання медичної допомоги мешканцям громади

КНП «Зелено-дольський центр ПМСД» ЗМР

2019-2021

Бюджет об’єдна-ної терито-ріальної громади

202,133

213,5

224,1

Підвищення рівня доступності населення до якісної медичної допомоги і своєчасного надання повноцінної медичної допомоги

2

Проведення вакцинації,

з них:

- проти сказу

- проти грипу

КНП «Зелено-дольський центр ПМСД» ЗМР

2019-2021

Бюджет об’єдна-ної терито-ріальної громади78,000

26,25082,4

27,786,5

29,1

Попередження розповсюджу-ння захворю-ваності

3

Забезпечення знеболення онкохворих

КНП «Зелено-дольський центр ПМСД» ЗМР

2019-2021

Бюджет об’єдна-ної терито-ріальної громади

60,000

63,4

66,5

Покращення умов життя хворих

4

Проведення туберкулінодіагностики

КНП «Зелено-дольський центр ПМСД» ЗМР

2019-2021

Бюджет об’єдна-ної терито-ріальної громади

68,000

71,8

75,4

Своєчасне виявлення захворюваності на туберкульоз. Покращення медичної допомоги 

5

Закупівля технічних та інших засобів,

З них:

- калоприймачі

- підгузки

КНП «Зелено-дольський центр ПМСД» ЗМР

2019-2021

Бюджет об’єдна-ної терито-ріальної громади


30,350

98,760


32,0

104,3


33,7

109,5

забезпечення технічними засобами інвалідів та дітей-інвалідів

6

Придбання реативів та витратних матеріалів та виробів медичного призначення для проведення біохімічних досліджень

КНП «Зелено-дольський центр ПМСД» ЗМР

2019-2021

Бюджет об’єдна-ної терито-ріальної громади

101,817

107,5

112,9

Покращення медичної допомоги


 

7

Оплата досліджень:

- гінекологічних;

- отоларингологічних

КНП «Зелено-дольський центр ПМСД» ЗМР

2019-2021

Бюджет об’єдна-ної терито-ріальної громади


70,000

3,500


73,9

3,7


77,6

3,9

Покращення медичної допомоги 

8

Інші виплати населенню, з них:

-власні кошти бюджету ОТГ;

- трансферти з держбюджету

КНП «Зелено-дольський центр ПМСД» ЗМР, виконком міської ради

2019-2021

Бюджет об’єдна-ної терито-ріальної громади600,000
114,801633,6
121,1665,3
127,3

Забезпечення лікарськими засобами пільгових категорій населення

9

Придбання предметів, матеріалів, господарського інструменту, інвентарю що не відноситься до основних засобів (бланки, паливо мастильні матеріали, періодичні видання, канцелярські товари)

КНП «Зелено-дольський центр ПМСД» ЗМР

2019-2021

Бюджет об’єдна-ної терито-ріальної громади

341,718

360,8

378,9

Покращення умов роботи медичним працівникам амбулаторій

10

Послуги з охорони

та техобслуговування медичного та іншого обладнання, підготовка медичних закладів до опалювального сезону

КНП «Зелено-дольський центр ПМСД» ЗМР

2019-2021

Бюджет об’єдна-ної терито-ріальної громади

256,300

270,7

284,2

Створення умов для своєчасного надання медичної допомоги та покращення діяльності лікувальних закладів

11

Продукти харчування

КНП «Зелено-дольський центр ПМСД» ЗМР

2019-2021

Бюджет об’єдна-ної терито-ріальної громади

17,024

18,0

18,9

Забезпечення молочними сумішами  дітей 1-го року життя, народжених ВІЛ-інфіко-ваними матерями

12

Комунальні послуги та енергоносії

КНП «Зелено-дольський центр ПМСД» ЗМР

2019-2021

Бюджет об’єдна-ної терито-ріальної громади

1726,670

1862,7

1970,4

Створення та підтримання комфортних умов для перебування пацієнтів і громадян у лікувальних закладах

13

Заробітна плата, стимулюючі виплати, премії та диференціація медичним працівникам

КНП «Зелено-дольський центр ПМСД» ЗМР

2019-2021

Бюджет об’єдна-ної терито-ріальної громади

4481,259

4845,2

5171,7

Покращення ефективності, своєчасності і якості медичної допомоги

14

Виплата пенсій і допомоги

КНП «Зелено-дольський центр ПМСД» ЗМР

2019-2021

Бюджет об’єдна-ної терито-ріальної громади

90,000

95,0

99,8

Забезпечення виплати пенсії відповідно до списку 1 та 2

15

Інші поточні видатки

КНП «Зелено-дольський центр ПМСД» ЗМР

2019-2021

Бюджет об’єдна-ної терито-ріальної громади

3,400

3,6

3,8

підвищення ефективності роботи закладу охорони здоров’я

16

Видатки на відрядження

КНП «Зелено-дольський центр ПМСД» ЗМР

2019-2021

Бюджет об’єдна-ної терито-ріальної громади

18,120

19,1

20,1

підвищення ефективності роботи закладу охорони здоров’я
ВСЬОГО


8388,102

9010,0

9559,6

Секретар ради О.М. Ярошенко
Додаток 2

до Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги Зеленодольської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки
Результативні показники Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги Зеленодольської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки


Показники

2018 рік (план)

2018 рік (факт 11міс.)

Відсоток виконання

2019 рік (проект)

2020 рік (прогноз)

2021 рік (прогноз)

Кількість пролікованих хворих, осіб

З них:

-лікарями, які надають первинну допомогу

-лікарями, які надають спеціалізовану допомогу

59188

39063

20125

44868

35388

9480

75,8%

90,6%

47,1%

78938

40625

38313

79253

40788

38465

79569

40950

38619

Кількість громадян охоплених профілактичними щепленнями, осіб

З них за рахунок коштів місцевого бюджету

2389

2038

85,3%

2624

1200

2624

1200

2624

1200

Обсяг фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету (закупівля туберкуліну), тис.грн..

88,0

115,42

131,2%

68,0

71,8

75,4

Кількість виявленних візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях, осіб

1

12

1200%

12

10

8

Кількість виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях, осіб

1

0

0

1

1

1

Кількість інвалідів та дітей-інвалідів, яким придбано калоприймачі, осіб

3

3

100%

3

3

3

Обсяг фінансування (закупівля калоприймачів), тис.грн..

31,26

29,67

94,9%

30,35

32,0

33,7

Кількість інвалідів та дітей-інвалідів, яким придбано підгузки, осіб

9

10

111,1%

11

11

11

Кількість інвалідів та дітей-інвалідів, яким придбано підгузки, осіб

59,08

58,99

99,8%

98,76

104,3

109,5

Кількість дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, яким придбано адаптовані молочні суміші, осіб

9

4

44,4%

2

2

2

Обсяг фінансування (закупівля молочних сумішей), тис. грн..

38,19

22,79

80,8%

17,024

18,0

18,9

Кількість виписаних рецептів на лікарські засоби відповідно до постанови КМУ від 17.08.1998 р. №1303, шт.

2700

1986

73,6%

2400

2400

2400

Обсяг фінансування (відшкодування вартості лікарських засобів), тис.грн.

575,0

458,4

79,7%

600,0

633,6

665,28

Кількість виписаних рецептів на лікарські засоби (під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму)відповідно до постанови КМУ від 10.03.2017 р. №181, шт.

11600

10722

92,4%

3100

3100

3100

Обсяг фінансування (відшкодування вартості лікарських засобів під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму), тис.грн.

430,939

391,577

90,9%

114,801

121,2

127,3

Кількість осіб, яким зроблено вакцинацію проти грипу

100

100

100%

150

150

150

Обсяг фінансування (закупівля вакцини проти грипу)

20,06

20,06

100%

26,25

27,7

29,1

Кількість осіб, яким зроблено вакцинацію проти сказу

9

5

55,6%

25

25

25

Обсяг фінансування (закупівля антирабічної вакцини)

31,0

29,14

94%

78,0

82,4

86,3

Секретар ради О.М. Ярошенко


Додаток 2

до рішення міської ради

від 19 грудня 2018 року № 908
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   20

Схожі:

Засідання 51 чергової сесії Зеленодольської
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 20. 12. 17 р. №625 «Про міський бюджет на 2018 рік»

Пленарного засідання чергової 67 сесії Зеленодольської
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради №800/01-1 від 04. 07. 2014 «Про розмір орендної плати за землю на 2015...

Засідання 54 чергової сесії Зеленодольської
Про затвердження окремих мережевих показників по штатах І контингентах на 2019 рік

Порядок денний пленарного засідання чергової 7 4 сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради ві 30 січня 2015 року №930 Про бюджет Зеленодольської міської ради на 2015...

Порядок денний пленарного засідання 21 чергової сесії Зеленодольської...
...

Порядок денний пленарного засідання чергової 13 сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до складу постійних комісій Зеленодольської міської ради VII скликання

Порядок денний пленарного засідання чергової 70 сесії Зеленодольської...
Про виконання та затвердження фінансового плану комунального підприємства «Ринок»

Порядок денний пленарного засідання 17 чергової сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 24 грудня 2015 року №44 Про бюджет Зеленодольської міської ради на...

Порядок денний пленарного засідання чергової 71 сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 30 січня 2015 року №930 «Про бюджет Зеленодольської міської ради на...

Порядок денний пленарного засідання чергової 71 сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 30 січня 2015 року №930 «Про бюджет Зеленодольської міської ради на...

Порядок денний пленарного засідання 15 чергової сесії Зеленодольської...
Про погодження інвестиційної програми комунального підприємства " Зеленодольський міський водоканал "

Порядок денний пленарного засідання чергової 46 сесії Зеленодольської...
Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Порядок денний пленарного засідання 26 чергової сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 20. 12. 16 року №347 «Про міський бюджет на 2017 рік»

Засідання 49 чергової сесії Зеленодольської
Про затвердження Угоди про передачу субвенції з бюджету об’єднаної територіальної громади м. Зеленодольськ до обласного бюджету Дніпропетровської...

Порядок денний пленарного засідання чергової 7 4 сесії Зеленодольської...
...

Порядок денний пленарного засідання 56 чергової сесії Зеленодольської...
Про надання жкп «Мар’янське-1» дозволу на отримання кредитного ліміту на поточний рахунок

Порядок денний пленарного засідання 24 сесії Зеленодольської міської...
Про затвердження Плану соціально-економічного розвитку Зеленодольської міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік

Порядок денний пленарного засідання 26 сесії Зеленодольської міської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 20. 12. 16 року №347 «Про міський бюджет на 2017 рік»База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт