Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

ПРОГРАМАекономічного і соціального розвитку Зеленодольської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік

Засідання 54 чергової сесії Зеленодольської

Сторінка9/20
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20

ПРОГРАМА

економічного і соціального розвитку Зеленодольської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік
Розділ І.

1.1. Назва програми: програма економічного і соціального розвитку Зеленодольської об’єднаної територіальної громади

1.2. Цільова спрямованість програми: Соціально-економічний розвиток міста Зеленодольськ, с. М. Костромка, с. Мар’янське, с. В. Костромка

1.3. Зміст програми: соціально-економічний.

1.4. Підстава для розроблення програми: Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 71, 91 Бюджетного Кодексу України, Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку України».

1.5. Термін реалізації програми: 2019 рік.

1.6. Актуальність та мета програми : Соціально-економічний розвиток регіонів є пріоритетним напрямком економічної і соціальної політики держави. Метою програми є – підвищення добробуту населення, вирішення соціально-економічних проблем об’єднаної територіальної громади, забезпечення подальшого економічного розвитку усіх сфер господарського комплексу міста і сіл, поліпшення матеріально - технічної бази бюджетних установ та комунальних підприємств Зеленодольської об’єднаної територіальної громади.

1.7. Соціальна категорія, на яку розраховано реалізацію програми: населення м. Зеленодольськ, с. М.Костромка, с. Мар’янське, с. В. Костромка, бюджетні установи та комунальні підприємства Зеленодольської об’єднаної територіальної громади .

1.8.Галузь та регіони використання програми:

Галузями використання програми є :

 • здійснення управління Зеленодольською об’єднаною територіальною громадою,

 • житлово-комунальне господарство,

 • установи освіти, культури, охорони здоров’я та інші галузі бюджетної сфери.

Розділ ІІ.

2.1. Замовник програми: Виконавчий комітет Зеленодольської міської ради.

2.2. Керівник (відповідальний за реалізацію програми): Виконавчий комітет Зеленодольської міської ради.

2.3. Перелік організацій, що беруть участь у реалізації програми: Виконавчий комітет Зеленодольської міської ради та підпорядковані бюджетні установи

Розділ ІІІ.

3.1. Кількість розділів – 5.

3.2. Кількість основних завдань – 3.
Розділ ІV.

4.1. Загальний обсяг фінансування програми: 44 306 грн., у тому числі за рахунок спеціального фонду міського бюджету – 44 306 грн.

4.2. Джерела фінансування програми: бюджет об’єднаної територіальної громади.

4.3. Контроль за виконанням програми: Здійснює постійна комісія Зеленодольської міської ради з питань соціально-економічного розвитку міста, інвестиційної політики, планування бюджету, фінансів, підприємництва та торгівлі.

Розділ V.

5.1. Перелік заходів програми:

№ з/п

Найменування заходів

Одиниці виміру

Кіль-кість

Середня вартість (ціна) за одиницю, грн.

Сума, грн.

КПК

КЕКВ

1

Централізована бухгалтерія установ і закладів освіти: придбання комп’ютерів

шт.

2

20000,00

40000,00

0211161

3110

2

Бібліотека с.Мар’янське: поповнення бібілотечних фондів

бібліотечні фонди

1

2987,00

2987,00

0214030

3110

3

Бібліотека с.Велика Костромка: поповнення бібілотечних фондів

бібліотечні фонди

1

1319,00

1319,00

0214030

3110
В С Ь О Г О

Х

Х

Х

44306,00

Х

Х

Секретар ради О.М. Ярошенко

Додаток 3

до рішення міської ради

від 19 грудня 2019 року № 908

ПРОГРАМА

оздоровлення і відпочинку дітей Зеленодольської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік
РОЗДІЛ І.

  1. Рівень проведення програми: місцевий.

  2. Цільова спрямованість програми: соціальний захист інтересів дітей Зеленодольської міської об’єднаної територіальної громади.

  3. Зміст програми: соціально-економічний.

  4. Підстава для розроблення програми: Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» , Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», ст.91 Бюджетного кодексу України.

  5. Термін реалізації програми: 2019 рік.

1.6. Актуальність та мета програми.

Основними напрямами державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей є:

створення доступного та ефективного ринку послуг з оздоровлення та відпочинку дітей;

збереження і розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

забезпечення підготовки кадрів для здійснення заходів з оздоровлення та відпочинку дітей;

стимулювання проведення науково-дослідних робіт, розроблення та впровадження інноваційних програм;

створення механізмів економічного стимулювання, кредитування, цільової фінансової підтримки закладів, що здійснюють оздоровлення та відпочинок дітей;

підтримка заходів, що здійснюються підприємствами, установами і організаціями, фондами, громадянами та їх об'єднаннями в цій сфері.

Метою програми є реалізація державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, сприяння всебічному, гармонійному розвитку дітей, охороні дитинства.

1.7. Цільова спрямованість та завдання програми:

- здійснення заходів, спрямованих на зміцнення здоров'я дітей шляхом організації оздоровлення та відпочинку;

- надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

- запобігання бездоглядності за дітьми влітку.

1.8. Перелік заходів програми:

 • придбання путівок позашкільних оздоровчих таборів дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки: діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

1.9. Соціальна категорія, на яку розраховано реалізацію програми: Населення Зеленодольської об’єднаної територіальної громади.

1.10. Термін реалізації програми: 2019 рік.

1.11. Очікуваний результат виконання програми.

Реалізація Програми дасть змогу:

збільшити відсоток дітей, охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення у літній період;

створити комплексну систему оздоровлення та відпочинку дітей пільгових категорій;

знизити рівень захворюваності та зміцнити здоров'я дітей.

Розділ ІІ.

2.1. Замовник програми: Виконавчий комітет Зеленодольської міської ради.

2.2. Керівник (відповідальний за реалізацію програми): Начальник відділу соціального захисту, освіти, культури, охорони здоров я, спорту та робота з молоддю виконавчого комітету Зеленодольської міської ради.
Розділ ІІІ.

3.1. Загальний обсяг фінансування програми: 192500,00 грн., у тому числі за рахунок загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади – 192500,00 грн.

3.2. Кількість дітей, що планується оздоровити - 35 осіб.

3.2. Джерела фінансування програми: бюджет Зеленодольської міської ради.

3.3. Контроль за виконанням програми: Здійснює постійна комісія Зеленодольської міської ради з питань соціального захисту населення, освіти, культури та спорту, охорони здоров'я та роботи з молоддю.

Секретар міської ради О.М. Ярошенко

Додаток 4

до рішення міської ради

від 19 грудня 2018 року №908

ПРОГРАМА

надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів Зеленодольської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік
Розділ І.

1.1. Назва програми: надання фінансовї підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів Зеленодольської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік.

1.2. Цільова спрямованість програми: Соціальний захист інтересів інвалідів і ветеранів.

1.3. Зміст програми: соціально-економічний.

1.4. Підстава для розроблення програми: Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей», «Про громадські об’єднання», ст. 91 Бюджетного Кодексу України.

1.5. Термін реалізації програми: 2019 рік.

1.6. Актуальність та мета програми: забезпечення функціонування Зеленодольської територіальної громадської організації пенсіонерів «Ветеран», громадської організації «Побратими воїнів АТО Зеленодольської об’єднаної територіальної громади».

1.7. Соціальна категорія, на яку розраховано реалізацію програми: інваліди та ветерани м.Зеленодольськ, с.М.Костромка, с.Мар’янське та с.В.Костромка

1.8. Галузь та регіони використання програми: фінансова підтримка громадських організацій ветеранів на виконання ними статутної діяльності.

Розділ ІІ.

2.1. Замовник програми: Виконавчий комітет Зеленодольської міської ради.

2.2. Керівник (відповідальний за реалізацію програми): Виконавчий комітет Зеленодольської міської ради.

2.3. Перелік організацій, що беруть участь у реалізації програми: Виконавчий комітет Зеленодольської міської ради, Зеленодольська територіальна громадська організація пенсіонерів «Ветеран», громадська організація «Побратими воїнів АТО Зеленодольської об’єднаної територіальної громади».

Розділ ІІІ.

3.1. Загальний обсяг фінансування програми: 300000 грн., у тому числі за рахунок загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади – 300000 грн., з них:

- Зеленодольська територіальна громадська організаця пенсіонерів «Ветеран» - 100000 грн.;

- громадська організація «Побратими воїнів АТО Зеленодольської об’єднаної територіальної громади».- 200000 грн.

4.2. Кількість членів громадських організацій – 4200 осіб, з них:

- Зеленодольська територіальна громадська організаця пенсіонерів «Ветеран» - 4035 осіб;

- громадська організація «Побратими воїнів АТО Зеленодольської об’єднаної територіальної громади» - 165 осіб.

4.3.Кількість заходів, що проводяться громадськими організаціями – 106, з них:

- Зеленодольська територіальна громадська організаця пенсіонерів «Ветеран» - 85;

- громадська організація «Побратими воїнів АТО Зеленодольської об’єднаної територіальної громади» - 21.

4.4. Джерела фінансування програми: бюджет об’єднаної територіальної громади.

4.5. Контроль за виконанням програми здійснює постійна комісія Зеленодольської міської ради з питань соціально-економічного розвитку міста, інвестиційної політики, планування бюджету, фінансів, підприємництва та торгівлі.

Секретар міської ради О.М. Ярошенко
Додаток 5

до рішення міської ради

від 19 грудня 2018 року №908

ПРОГРАМА

надання матеріальної допомоги населенню Зеленодольської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік
Розділ І.

  1. Назва програми: надання матеріальної допомоги населенню Зеленодольської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік.

  2. Рівень проведення програми: місцевий.

  3. Цільова спрямованість програми: соціальний захист інтересів населення Зеленодольської об’єднаної територіальної громади.

  4. Зміст програми: соціально-економічний.

  5. Підстава для розроблення програми: Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» , ст. 91 Бюджетного кодексу України.

  6. Термін реалізації програми: 2019 рік.

  7. Актуальність та мета програми: Значна кількість населення Зеленодольської міської об’єднаної територіальної громади має низький рівень доходів, і в умовах поступового зростання цін потребує матеріальної допомоги на придбання медикаментів, вирішення побутових проблем та ін. Крім того, на даний час мешканці Зеленодольської міської об’єднаної територіальної громади мобілізовані до лав української армії, беруть участь в антитерористичної операції на території України, але не завжди забезпечені необхідним спорядженням, медикаментами, продуктами харчування, залишаються без матеріальної підтримки їхнф дружини та діти.

Метою та завданнями програми є:

 • надання матеріальної допомоги на лікування,

 • надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам на вирішення соціально-побутових проблем,

 • надання допомоги на поховання громадян, які на момент смерті не досягли пенсійного віку, не працювали і не перебували на обліку в центрі зайнятості населення,

 • надання матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції, мобілізованим та членам їх сімей,

- надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих учасників антитерористичної операції;

- надання матеріальної допомоги в інших випадках, не заборонених законодавством.

  1. Соціальна категорія, на яку розраховано реалізацію програми: пенсіонери, одинокі матері, малозабезпечені громадяни, учасники антитерористичної операції, мобілізовані та членам їх сімей, інші категорії громадян.

  2. Галузь та регіони використання програми: соціальний захист населення.

Розділ ІІ.

2.1 Кількість програм – 1;

2.2 Кількість розділів – 3;

2.3 Кількість основних завдань – 6.

Розділ ІІІ.

3.1 Загальний обсяг фінансування програми 300000 грн., в тому числі за рахунок загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади – 300000 грн.

3.2 Джерела фінансування програми: власні надходження загального фонду міського бюджету – 300000 грн.

3.3. Контингент отримувачів матеріальної допомоги – 300 осіб.

3.4 Контроль за виконанням програми: здійснює постійна комісія міської ради з питань соціально-економічного розвитку міста, інвестиційної політики, планування бюджету, фінансів, підприємництва та торгівлі.

Секретар ради О.М. Ярошенко
Додаток 6

до рішення міської ради

від 19 грудня 2019 року №908
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20

Схожі:

Засідання 51 чергової сесії Зеленодольської
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 20. 12. 17 р. №625 «Про міський бюджет на 2018 рік»

Пленарного засідання чергової 67 сесії Зеленодольської
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради №800/01-1 від 04. 07. 2014 «Про розмір орендної плати за землю на 2015...

Засідання 54 чергової сесії Зеленодольської
Про затвердження окремих мережевих показників по штатах І контингентах на 2019 рік

Порядок денний пленарного засідання чергової 7 4 сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради ві 30 січня 2015 року №930 Про бюджет Зеленодольської міської ради на 2015...

Порядок денний пленарного засідання 21 чергової сесії Зеленодольської...
...

Порядок денний пленарного засідання чергової 13 сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до складу постійних комісій Зеленодольської міської ради VII скликання

Порядок денний пленарного засідання чергової 70 сесії Зеленодольської...
Про виконання та затвердження фінансового плану комунального підприємства «Ринок»

Порядок денний пленарного засідання 17 чергової сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 24 грудня 2015 року №44 Про бюджет Зеленодольської міської ради на...

Порядок денний пленарного засідання чергової 71 сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 30 січня 2015 року №930 «Про бюджет Зеленодольської міської ради на...

Порядок денний пленарного засідання чергової 71 сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 30 січня 2015 року №930 «Про бюджет Зеленодольської міської ради на...

Порядок денний пленарного засідання 15 чергової сесії Зеленодольської...
Про погодження інвестиційної програми комунального підприємства " Зеленодольський міський водоканал "

Порядок денний пленарного засідання чергової 46 сесії Зеленодольської...
Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Порядок денний пленарного засідання 26 чергової сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 20. 12. 16 року №347 «Про міський бюджет на 2017 рік»

Засідання 49 чергової сесії Зеленодольської
Про затвердження Угоди про передачу субвенції з бюджету об’єднаної територіальної громади м. Зеленодольськ до обласного бюджету Дніпропетровської...

Порядок денний пленарного засідання чергової 7 4 сесії Зеленодольської...
...

Порядок денний пленарного засідання 56 чергової сесії Зеленодольської...
Про надання жкп «Мар’янське-1» дозволу на отримання кредитного ліміту на поточний рахунок

Порядок денний пленарного засідання 24 сесії Зеленодольської міської...
Про затвердження Плану соціально-економічного розвитку Зеленодольської міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік

Порядок денний пленарного засідання 26 сесії Зеленодольської міської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 20. 12. 16 року №347 «Про міський бюджет на 2017 рік»База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт