Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

до документації - Засідання комітету з конкурсних торгів від «02»

Засідання комітету з конкурсних торгів від «02»

Сторінка2/8
1   2   3   4   5   6   7   8

до документації


Кваліфікаційні критерії та вимоги до учасника

п/п

Критерії

Оцінка контрагента

Підтверджуючі документи, що надає Учасник

Значення

Допуск до участі

1.

Відповідність Учасника вимогам чинного Законодавства до осіб, що постачають МТР, наявність дозвільних документів, якщо такі потребуються

Відповідає

Допускається до участі

Копії документів (перелік): статуту; установчого договору про діяльність засновників по створенню підприємства, установи, при умові, що у статуті не зазначено засновників і їх частка у статутному фонді; для Акціонерних Товариств – витягу з реєстру держателів акцій про власників більше 10% акцій.

Оригінал або нотаріально завірена копія свідоцтва платника ПДВ (витягу з реєстру платників ПДВ) чи єдиного податку (крім осіб, що є нерезидентами України).

Оригінал витягу з Єдиного державного реєстру виданий державним реєстратором в паперовій формі, або електронній формі, засвідченої електронним цифровим підписом.

Копію протоколу рішення засновників про призначення керівника;

Копію наказу про призначення керівника підприємства на посаду;

Копію паспорту керівника.

Відомості про юридичну особу, яка є учасником, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, або зазначена юридична особа не має антикорупційної програми чи уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до закону: - інформація в довільній формі про те, що відомості про юридичну особу, яка є учасником не вносились до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення; або - інформація щодо наявності антикорупційної програми та уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до закону, із наданням копії антикорупційної програми юридичної особи та копії наказу про призначення уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи, або інформація про відсутність антикорупційної програми та уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони не є обов’язковими відповідно до закону.

Не відповідає

Не допускається

до участі

2.

Не проведення у відношенні до Учасника (юридичної особи) процедури ліквідації, відсутність рішення господарського або арбітражного суду про визнання Учасника (юридичної особи, приватного підприємця) банкрутом і про відкриття справи про банкрутство

Відповідає

Допускається до участі

Лист за підписом керівника на бланку організації, або довідка (витяг) про банкрутство, завірений печаткою учасника.

Не відповідає

Не допускається

до участі

3.

Відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Відповідає

Допускається до участі

Оригінал довідки з податкового органу про відсутність заборгованості по сплаті обов’язкових податків, зборів та платежів, дійсної на момент розкриття пропозицій. У разі наявності такої заборгованості учасник надає гарантійний лист щодо погашення її до моменту акцепту його пропозиції, з відповідним подальшим наданням нової довідки.

Не відповідає

Не допускається

до участі

4.

Наявність задовільного фінансового стану

Відповідає

Допускається до участі

Завірена підписом уповноваженої особи учасника та його печаткою копія балансу учасника за останній звітний період(форма №1);

Завірена підписом уповноваженої особи учасника та його печаткою копія звіту про фінансові результати за останній звітний період (форма №2);

Не відповідає

Не допускається

до участі

5.

Учасник (Постачальник) є виробником МТР, що закуповуються підприємствами ПАТ "Укргазвидобування", або компанією, уповноваженою виробником на здійснення поставок даних МТР

Відповідає

Допускається до участі

Уповноважуючий документ від виробника МТР або його офіційного представника або дилерські повноваження

Не відповідає

Не допускається

до участі

6.

МТР, що постачає Учасник, повинні відповідати вимогам філії ПАТ "Укргазвидобування" БУ "Укрбургаз", обов'язковим законодавчим вимогам та вимогам нормативно-технічної документації (ГОСТ, ОСТ, ТУ, ДСТУ, або іншим нормативним документам країни-виробника, якщо це стосується даних матеріалів/обладнання)

Відповідає

Допускається до участі

Завірені підписом уповноваженої особи учасника та його печаткою копії:

- паспорту та/або сертифікату відповідності виробника на аналогічний Товар попередньої партії поставки.

Не відповідає

Не допускається

до участі

7.

Наявність у Учасника досвіду постачання аналогічних МТР на ринку України не менше 1 року*

Відповідає

Допускається до участі

Наявність документального підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів - листи відгуки від замовників.

Не відповідає

Не допускається

до участі

8.

Рівень браку (заключення надає відділ, що контролює поставку МТР). У випадку відсутності досвіду роботи, Учасник (Постачальник) оцінюється без врахування даного критерію.

Низький

Допускається до участі

Перелік претензії до якості (комплектності) в результаті постачання МТР на підприємствах ПАТ "Укргазвидобування" за останні 12 місяців, підписаний уповноваженим керівником (лист учасника в довільній формі).

Високий

Не допускається

до участі

9.

Відсутність неврегульованих претензій до Учасника з боку підприємств ПАТ "Укргазвидобування", невирішених майнових або фінансових суперечок між Учасником та підприємствами ПАТ "Укргазвидобування"

Відповідає

Допускається до участі

Перелік відомостей про суперечки та претензії в результаті постачання МТР, виконання робіт на підприємствах ПАТ "Укргазвидобування", підписаний уповноваженим керівником (лист учасника в довільній формі).

Не відповідає

Не допускається

до участіПримітки:

1. Документи, що не передбачені законодавством для учасників - фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі пропозиції процедури закупівлі.

2. Учасники процедури закупівлі - нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених додатком 1 документації процедури закупівлі подають у складі своєї пропозиції, документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані. Такі документи надаються разом із завіреним у встановленому порядку перекладом.

3. Усі аркуші підтверджуючих документів повинні містити підпис уповноваженої посадової особи Учасника закупівлі, а також відбитки печатки, що виконані незмивним чорнилом, крім оригіналів документів, виданих Учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) чи нотаріально завірені копії документів.
Додаток 2
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Засідання комітету з конкурсних торгів від «11» 03
Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від «11» 03 2016 р № угсбм 16(Т)-022

Засідання комітету з конкурсних торгів від «14» 03
Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від «14» 03 2016 р № угсбм 16(Т)-025

Засідання комітету з конкурсних торгів від «14» 03
Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від «14» 03 2016 р № угсбм 16(Т)-024

Засідання комітету з конкурсних торгів
Члени комітету з конкурсних торгів – Римашевський А. В., Галайда Л. О., Андрієць О. Ю., Любезнова І. М., Бутовська І. В., Петрученко...

«04» квітня 2012 р. Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

«16» червня 2011 р. Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

«12» червня 2012 р. Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

Засідання комітету з конкурсних торгів Зміївського професійного енергетичного...
Виступила: секретар комітету з конкурсних торгів Гацько В. В., яка надала присутнім проект річного плану закупівель товарів, робіт,...

Засідання комітету з конкурсних торгів від «22»
Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01. 06. 2010 №2289-vi внести наступні зміни до документації конкурсних торгів...

Затверджую
Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від 12. 03. 2015 р. №15пгв(Т)-1-10 Редукціон

Затверджую
Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від 12. 03. 2015 р. №15пгв(Т)-1-11 Редукціон

Затверджую
Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від 31. 03. 2015 р. №15пгв(Т)-1-19 Редукціон

Затверджую
Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від 10. 07. 2015 р. №15пгв(Т)-1-101 Редукціон

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Вироби пластмасові інші, н в.І. у. (Канцелярські товари пластикові в асортименті)

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Газогенератори, дистиляційні та фільтрувальні апарати (Сепаратори газові в асортименті)

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Прилади та інструменти навігаційні, метрологічні, геофізичні та подібної призначеності

Голова комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону. Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних...

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Убмр «Укргазспецбудмонтаж» (угсбм): м. Красноград, Харківська обл., вул. Українська, 45, 63304База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт