Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Пат «Запоріжжяобленерго») вул. Сталеварів, 14, м. Запоріжжя, 69035, тел. (061) 286-33-59, факс (061) 286-33-67

Пат «Запоріжжяобленерго») вул. Сталеварів, 14, м. Запоріжжя, 69035, тел. (061) 286-33-59, факс (061) 286-33-67

Сторінка1/3
  1   2   3

логотип зоэ1

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО»

(ПАТ «Запоріжжяобленерго»)
вул. Сталеварів, 14, м. Запоріжжя, 69035, тел. (061) 286-33-59, факс (061) 286-33-67

E-mail: kanc@zoe.com.ua Web: http://www.zoe.com.ua

Код ЄДРПОУ 00130926


Запит ЦІНОВИХ пропозицій

щодо проведення торгів із закупівлі товарів, робіт, послуг
180319/8 від 18.03.2019 р.


 1. Замовник: ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00130926).

1.1. Поштова адреса: 69096 м. Запоріжжя, вул. Каховська, 3а.

1.2. Відповідальний за організацію торгів: тендерний комітет ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО»,

телефон: (061) 286-38-59, факс (061) 286-38-70
2. Інформація про товари, роботи, послуг: роботи
3. Найменування та кількість (або номенклатура та обсяги закупівлі): Код ДК 021:2015 - 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт (Інвестиційна програма 2019):

«Реконструкція ВРУ-35 кВ "Трампарк", комірка 35 кВ Л-323 в м. Запоріжжя» (п.1.1.4.1.1)
Обсяги закупівлі: згідно технічного завдання (Додаток 2)
4. Місце поставки товарів (надання послуг/ виконання робіт): визначається при укладанні договору.
5. Строк поставки товарів (надання послуг/ виконання робіт): визначається при укладанні договору.
6. Кінцевий термін прийняття цінових (комерційних) пропозицій, встановлений замовником:

до 10-00 год. 02.04.2019р.
7. Дата і час розгляду цінових пропозицій: о 11-45 год. 02.04.2019р.
8. Пропозиції надати: поштою: 69096 м. Запоріжжя, вул. Каховська, 3а., каб. 12, або факс: (061) 286-38-70, або електроною поштою: N.Cherkas@zoe.com.ua
9. Місце розгляду цінових пропозицій: 69096 м. Запоріжжя, вул. Каховська, 3а.
10. Істотні умови договору:

10.1. Загальна ціна робіт/послуг визначається згідно з ціновою (комерційною) пропозицією, технічним завданням (яке є додатком до укладеного за результатами Запиту цінових пропозицій договору).

10.2. Розрахунки за виконані роботи/послуги здійснюються в безготівковій формі у національній валюті України – гривні, шляхом переказу коштів на поточний рахунок. Визначається при укладанні договору. (Учасник має право пропонувати умови розрахунків, але в будь якому випадку Замовник Запиту цінових пропозицій має право не приймати їх до розгляду).

10.3.Приймання робіт/послуг: визначається при укладанні договору.

10.4.Термін дії договору: визначається при укладанні договору.
11. Додаткова інформація:

11.1. Пропозиції, які відповідають основним вимогам, будуть оцінені порівнянням цін у гривні. Перемога буде присуджена найкращій пропозиції з найменшою ціною.

11.2. В ціну надання послуг мають бути включені витрати на транспортування, перевезення, страхування, сплату мита, податків та інших зборів і обов’язкових платежів.

11.3. Пропозиції приймаються у вигляді цінових (комерційних) пропозицій, завірених печаткою та підписом уповноваженої особи (у разі наявності печатки).

11.4. Учасник ЗЦП у випадку участі за декількома (або всіма) лотами має право надати одну цінову пропозицію, але, в будь якому випадку, в цілому на весь обсяг робіт (послуг) по кожному лоту.

11.5. Для отримання та ознайомлення з проектом згідно вказаних робіт звертатись: м.Запоріжжя, Ермак С.О., відділ капітального будівництва ПАТ «Запоріжжяобленерго» вул. Кіяшко, 7 тел. (061) 225-38-63, електрона пошта S.Ermak@zoe.com.ua
12. Учасник-переможець ЗЦП повинен надати документи, згідно переліку, зазначеному у Додатку 1.


Голова тендерного комітету, заступник директора

з матеріально-технічного забезпечення Черкас О.М. ____________
Заступник голови тендерного комітету, заступник директора

з корпоративної безпеки та охорони об’єктів з питань інформаційної безпеки Власюк В.М. ____________
Відповідальний секретар тендерного комітету,

начальник тендерного відділу Дятченко Г.О. ____________
Директор з перспективного розвитку та інвестицій Кравчук Д.В. відрядження
Заступник технічного директора з метрології та систем обліку Вороной В.М ____________
Заступник директора з енергозбуту з технічних питань Куліш О.О. ____________
Провідний юрисконсульт відділу захисту правових інтересів

та корпоративних прав Наливайко І.А. ___________

Додаток 1

Перелік документів,

які мають бути надані учасником-переможцем процедури закупівлі
1. Документи, які повинен подати учасник – переможець процедури закупівлі для підтвердження того, що він здійснює господарську діяльність відповідно до положень Статуту:

1.1. Копія Статуту або іншого установчого документа, або протокол загальних зборів засновників про здійснення діяльності на підставі модельного Статуту, затвердженого КМУ/рішення про створення суб’єкта господарювання та провадження діяльності на підставі модельного Статут, затвердженого КМУ/рішення суб’єкта господарювання про продовження своєї діяльності на підставі модельного Статуту, затвердженого КМУ, тощо.

1.2. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб).

1.3. Копія паспорту (для фізичних осіб).
2. Документи, які повинен подати учасник – переможець процедури закупівлі для підтвердження сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених законодавством:

2.1. Оригінал або копія довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по податкам та обов'язковим платежам до бюджету, дійсну на день її надання до ПАТ «Запоріжжяобленерго».

2.2. Копія інформації з реєстру платників податку на додану вартість (свідоцтво, витяг тощо) або свідоцтва про сплату єдиного податку, (наведені документи/інформація надаються Виконавцем у разі наявності).
3. Документи, які повинен подати учасник – переможець процедури закупівлі для підтвердження відповідності вимогам ПАТ «Запоріжжяобленерго»:

3.1. Довідка в довільній формі про наявність обладнання та матеріально-технічної бази.

3.2. Довідка в довільній формі про чисельність постійного та контрактного персоналу, який має необхідні знання та досвід, достатні для виконання договору про закупівлю;

3.3. Довідка у довільній формі про перелік осіб, уповноважених здійснювати господарські операції (укладати договори на поставку товарів, надання послуг, виконання робіт), підписувати на їх виконання первинні документи, податкові накладні та копія документа(ів), що встановлює такі повноваження (протокол, наказ або довіреність тощо);

3.4. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);

б) керівництво (посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб;

в) банківські реквізити.

3.5. Копія дозволу або ліцензії на право здійснення відповідного виду господарської діяльності (у разі наявності та у разі якщо вид діяльності потребує наявності дозволу та ліцензії відповідно до чинного законодавства).

3.6. Істотні умови договору.

3.7. Інші документи, що стосуються Предмета закупівлі (за необхідністю).
Копії документів, що надаються згідно з цим Переліком, мають бути завірені підписом уповноваженої особи та печаткою (за наявності) учасника-переможця процедури закупівлі.


Додаток 2

Технічне завдання
щодо закупівлі робіт з «Реконструкція ВРУ-35кВ ПС 150/35/6кВ "Трампарк" комірка 35кВ Л-323 м. Запоріжжя» (шифр проекту: 347.14)


 1. Загальні дані

Проектом передбачено:

Заміну:

 • роз′єднувачів ТСН-31/Л-323, Л-323-0/Т-31;

 • ТСН-31;

 • ошиновки та гнучких зв′язків у комірці ВРУ-35 кВ.


Основні матеріали та устаткування:


Стійки залізобетонні уніфіцировані УСО-1А

шт

5,0

Кабелi силовi з просоченою паперовою iзоляцiєю з алюмiнiєвими жилами в алюмiнiєвiй оболонцi, на напругу до1кВ, марка ААШв, число жил та перерiз 4х50мм2

1000м

0,0604

Металоконструкцiї iндивiдуальнi

т

0,232644

Стійки залізобетонні уніфіцировані УСО-3А

шт

2,0

Проводи iз сталевих оцинкованих дротiв I групи та алюмiнiєвих дротiв, марка АС, перерiз 240/32 мм2

т

0,06768

Обмежувач перенапруги 35 кВ з електроним лічильником імпульсів з міліампериетором "Еxcont" МWK-41 "АВВ"

шт

3,0

Трансформатор силовий масляний ТМ-100/35/0,38У1

шт

1,0

Роз'єднувач 35 кВ 3р РДЗ-2-35Б/1000УХЛ1 з приводом ПР-1УХЛ1

шт

1,0

Роз'єднувач 35 кВ РДЗ-1-35Б/1000УХЛ1 з приводом ПР-1УХЛ1

шт

1,0

Реле дифференціального захисту ДЗТ-11

шт

6,0

Опора шиннная ШОП-35-1-4УХЛ1

шт

3,0

Ізолююча основа №2159" АВВ"

шт

3,0

Iзолятор полімерний ЛКЦ-70-И-3 ГП

шт

3,0

Iзолятор опорний 35 кВ ИОС-35 -1000 УХЛ1

шт

3,0


Інші матеріали, обладнання та лінійно-підвісна арматура – відповідно до проекту.

Термін виконання робіт та строк дії договору:

Початок робіт – дата підписання договору.

Закінчення робіт – 30.11.2019 р.

Строк дії договору – 31.03.2020 р.
II. Особливі умови до конкурсної документації на закупівлю робіт

 1. Роботи виконуються в обсязі, передбаченому робочим проектом «Реконструкція ВРУ-35кВ ПС 150/35/6кВ "Трампарк" комірка 35кВ Л-323 м. Запоріжжя» (шифр проекту: 347.14). Ознайомитись з зазначеною документацією можливо у паперовому вигляді за адресою м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 7, каб. 205 за попереднім запитом Учасника.

 2. Учасник повинен надати договірну ціну, локальні кошториси, розрахунок вартості устаткування, відомостями ресурсів і розшифровкою інших витрат в письмовому і електронному вигляді по кожному лоту з використанням програмного комплексу АВК-5 (СТС) і в форматі Eхсеl у відповідності до вимог діючих ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва».

Замовником рекомендований рівень заробітної плати 6 600 грн. на розряд 3,8 за звичайних умов виконання робіт.

При розрахунку витрат на відрядження враховувати наступне:

 • рівень добових витрат рекомендовано у розмірі не більше 80 грн.;

 • рівень витрат на проїзд до місця робіт рекомендовано у розмірі не більше 100 грн.;

 • максимальний граничний рівень витрат на наймання житла рекомендовано не більше 200 грн. на добу.

 1. Учасник конкурсних торгів (далі – Учасник) повинен представити обґрунтування закупівельних цін (прайси, копії рахунків, відповіді постачальників) на основні матеріали і устаткування.

Придбання усіх необхідних для нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення (далі – будівництво) матеріалів та устаткування (окрім спеціально обумовлених) здійснює Учасник.

Учасник повинен запропонувати обладнання та матеріали, що передбачені ПКД.

Учасник має право запропонувати еквівалент/аналог обладнання та/чи матеріалів.

Якщо запропоноване обладнання та/чи матеріали є еквівалентом/аналогом, Учаснику необхідно додатково до технічної документації надати порівняльну таблицю параметрів замовленого обладнання та запропонованого Учасником їх еквіваленту/аналогу у наступній формі:

Найменування обладнання

Найменування параметра обладнання

Значення параметру обладнання згідно з ПКД

Значення параметру запропонованого обладнання


Кожен з параметрів запропонованого Учасником еквіваленту/аналогу обладнання та/чи матеріалу повинен бути на рівні або кращим від відповідного параметру замовленого обладнання та/чи матеріалу.

Надання зразків еквіваленту/аналогу матеріалів/обладнання здійснюється Учасником за додатковим запитом Замовника.

Корегування ПКД та повторне проведення експертизи ПКД у зв’язку із застосуванням Учасником обладнання та/чи матеріалів які є еквівалентом/аналогом, виконується за рахунок Учасника та погоджується Учасником з автором проекту/ів.

 1. Учасник надає копії дозволів та/або декларацій відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці на роботи підвищеної небезпеки та/або експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки , необхідних для виконання робіт, пов’язаних із предметом закупівлі:

 1. Перелік машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:

 • Устатковання напругою понад 1000 В (електричне устатковання електричних станцій та мереж; технологічне електрообладнання);

 • Вантажопідіймальні крани і машини, ліфти, ескалатори, пасажирські конвеєри,

пасажирські підвісні канатні дороги, фунікулери, підйомники та колиски для підіймання працівників;

 1. Перелік видів робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці:

 • Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;

 • Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти;

 • Зварювальні роботи.

 1. Для пусконалагоджувальних робіт:

- дозвіл на експлуатування ЕТЛ або установки випробувальної.

 1. У пропозиції Учасник надає інформацію по Формі «Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід».

Персонал

Організація, в якій працює персонал (підрядник-учасник /субпідрядник)*

Найменування організації

Посада

ПІБ**

Досвід роботи, років

Кваліфікаційна група з ел. безпеки ***

Документ що підтвержджує кваліфікацію та спеціалізацію персонала Учасника****

1

2

3

4

5

6

7

8

Інженерний персоналВиробничий персонал* - зазначається приналежність організації, в якій працює персонал (до підрядної або субпідрядної організації).

** - кількість та спеціалізація заявленого персоналу повинна відповідати потребам в робочих кадрах та трудоміскісті, розрахованої у локальних кошторисах.

*** - зазначити групу та надати копії підтверджуючих документів.

**** - зазначити назву та реквізити документу, що підтверджує кваліфікацію та спеціалізацію персонала Учасника згідно вимог Замовника

При необхідності, персонал Учасника повинен поєднувати різні посадові обов'язки і функції.

Учасник надає копії свідоцтв персоналу про професійне навчання та на виконання робіт підвищеної небезпеки (згідно передбачених ПКД).

 1. Учасник надає документацію підтверджуючу досвід у виконані аналогічних договорів (не менш двох), або не менш двох відгуків по виконанню аналогічних робіт з будівництва.

 2. Учасник повинен надати перелік необхідних для виконання робіт машин, механізмів, обладнання та інвентарю, які є на балансі, або копії договорів оренди машин та механізмів за формою «Довідка про наявність машин, механізмів, обладнання та інвентарю».

№ п/п

Основне необхідне обладнання/ машини/ механізми (найменування, виробник)

Модель

Термін експлуатації, місяців

Стан (нове, погане, використане чи справне)

Власне, орендоване (у кого), буде придбано (у кого)

Кількість одиниць
У випадку залучення субпідрядних організацій наявність машин та механізмів у них. На кожну одиницю обладнання (техніки), яка підлягає атестації, мають бути надані документальні свідчення проходження такої атестації. Документація надається на вимогу Замовника.

 1. Якщо Учасник має намір виконувати певні види робіт за допомогою спеціалізованих субпідрядних організацій, то такі види робіт та запропоновані субпідрядники повинні бути чітко визначені, а рівень кваліфікації, досвід та можливості субпідрядників описані у наведеній формі:

Назва субпідрядника, його реквізити

Види робіт, які передбачається доручити субпідряднику

Орієнтовний % робіт субпідрядника

Досвід виконання аналогічних робіт


Учасник несе повну відповідальність за якість робіт, виконаних субпідрядною організацією.

 1. Учасник надає План виконання робіт по формі:

Сума відповідно до Договірної ціни,

тис.грн.

Об’єм виконаних будівельних робіт в тис. грн.

місяць

1

2

3

4

….

11

12
 

 

 

 

 

 

 
 1. Після укладання Договору, по письмовому зверненню «Підрядника», можлива попередня оплата до 50% від загальної вартості робіт за цім Договором, при умові фінансовій можливості «Замовника».

 2. Незалежно від виплати чи невиплати «Замовником» попередньої оплати «Підрядник» зобов’язаний дотримуватись строків виконання робіт згідно з календарним графіком, який є невід’ємною частиною Договору.

 3. Надати погоджений проект договору.

  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Пат «Запоріжжяобленерго») вул. Сталеварів, 14, м. Запоріжжя, 69035,...
Відповідальний за організацію торгів: тендерний комітет пат «запоріжжяобленерго», телефон: (061) 286-38-59, факс (061) 286-38-70

Пат «Запоріжжяобленерго») вул. Сталеварів, 14, м. Запоріжжя, 69035,...
Відповідальний за організацію торгів: тендерний комітет пат «запоріжжяобленерго», телефон: (061) 286-38-59, факс (061) 286-38-70

Пат «Запоріжжяобленерго») вул. Сталеварів, 14, м. Запоріжжя, 69035,...
Відповідальний за організацію торгів: тендерний комітет пат «запоріжжяобленерго»

Пат «Запоріжжяобленерго») вул. Сталеварів, 14, м. Запоріжжя, 69035,...
Відповідальний за організацію торгів: тендерний комітет пат «запоріжжяобленерго»

Пат «Запоріжжяобленерго») вул. Сталеварів, 14, м. Запоріжжя, 69035,...
Відповідальний за організацію торгів: тендерний комітет пат «запоріжжяобленерго»

Тб «Електронні торги України» Пономарьової Злати Юріївни
Дрпоу 38477433, місцезнаходження: 69035, м. Запоріжжя, вул. Суворова, буд. 4, оф. 4-5, повідомляє про проведення аукціону з продажу...

Вих. №17/01-14/40-oг/мю від 17. 01. 2014 року міністерство юстиції україни
Дрпоу 38477433, місцезнаходження: 69035, м. Запоріжжя, вул. Суворова, буд. 4, оф. 4-5, повідомляє про проведення аукціону з продажу...

Вих. №05/12-13/521/692-ог від 05. 12. 2013 року міністерство юстиції україни
Дрпоу 38477433, місцезнаходження: 69035, м. Запоріжжя, вул. Суворова, буд. 4, оф. 4-5, повідомляє про проведення аукціону з продажу...

01001, м. Київ, вул. Городецького, 13 Державному органу з питань...
Дпроу 38477433, місцезнаходження: 69035, м. Запоріжжя, вул. Суворова, буд. 4, оф. 4-5, повідомляє про проведення аукціону з продажу...

Товарна Біржа «Електронні торги України»
Дпроу 38477433, місцезнаходження: 69035, м. Запоріжжя, вул. Суворова, буд. 4, оф. 4-5, повідомляє про проведення аукціону з продажу...

Зразок позовної заяви про визнання особи такою, що втратила право...
Яка зареєстрована та мешкає за адресою: 03125 м. Київ, вул. Монтажників, 15, кв. 1, д т. 286-56-75

Комунальний вищий навчальний заклад «харківська академія неперервної...
Тел./факс (057) 731-21-31 e-mail: web-сайт: edu-post-diploma kharkov ua

Державний методичний центр
Україна, м. Київ–1, вул. Архітектора Городецького, 1-3/11, тел./факс 8 (044) 279-10-42; тел. 279-10-88

Електронна пошта
Леніна, 168, м. Запоріжжя, 69107, тел. 212-44-00, факс 212-44-03, код єдрпоу 37941997

Чернівецької області вул. М. Грушевського, 2а, смт. Глибока, 60400,...
М. Грушевського, 2а, смт. Глибока, 60400, тел. 2-42-95, тел. «факс» 2-42-99, raionarada07@bigmir net

65029, Україна, м. Одеса, вул. Мечнікова, 6 тел.: (048) 773-14-31; факс: (048) 749-86-40
Україна, м. Одеса, вул. Мечнікова, 6 тел.: (048) 773-14-31; факс: (048) 749-86-40

Україна міністерство освіти І науки
Вінниця, вул. Козицького 33, тел. 61-16-69, факс 53-15-02, e-mail: vin

Україна міністерство освіти І науки
Вінниця, вул. Козицького 33, тел. 61-16-69, факс 53-15-02, e-mail: vinБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт