Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ - Тараса Шевченка На правах рукопису удк 349. 415(477) Оверковська Тетяна Костянтинівна

Тараса Шевченка На правах рукопису удк 349. 415(477) Оверковська Тетяна Костянтинівна

Сторінка8/10
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Нормативні акти

 1. Конституція (Основний Закон) України : Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – Ст. 141. – (Бібліотека офіційних видань).

 2. Водний кодекс України : Закон України від 6 червня 1995 р. № 213/95-ВР / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 24. – Ст. 189. – (Бібліотека офіційних видань).

 3. Господарський кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-ІV / Верховна Рада України // Голос України. – 2003. – 14 березня. – (Бібліотека офіційних видань).

 4. Земельний кодекс України : Закон України від 25 жовтня 2001 р. № 2768-ІІІ / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 3-4. – Ст. 27. – (Бібліотека офіційних видань).

 5. Кодекс адміністративного судочинства України : Закон України від 6 липня 2005 р. № 2747-ІV / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 2005. - № 35-36, № 37. – Ст. 446. - (Бібліотека офіційних видань).

 6. Кодекс законів про працю України : Закон України від 10 грудня 1971 р. № 322-VІІ (322а-08) / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 1971. - № 50. – Ст. 375. – (Бібліотека офіційних видань).

 7. Кодекс України про адміністративні правопорушення : Закон України від 7 грудня 1984 р. № 8073-Х / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парламентське вид-во, 2002. – 164 с. – (Бібліотека офіційних видань).

 8. Кодекс України про надра : Закон України від 27 липня 1994 р. № 132/94-ВР / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 36. – Ст. 341. – (Бібліотека офіційних видань).

 9. Кримінальний кодекс України : Закон України від 5 квітня 2001 р. № 2341- ІІІ / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 25-26. – Ст. 131. – (Бібліотека офіційних видань).

 10. Лісовий кодекс України : Закон України від 8 лютого 2006 р. № 3404-ІV / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 2006. - № 21. – Ст. 170. – (Бібліотека офіційних видань).

 11. Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-ІV / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 40-44. – Ст. 356. - (Бібліотека офіційних видань).

 12. Про благоустрій населених пунктів : Закон України від 6 вересня 2005 р. № 2807-ІV / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 2005. - № 49. – Ст. 517. - (Бібліотека офіційних видань).

 13. Про виключну (морську) економічну зону України : Закон України від 16 травня 1995 р. № 162/95-ВР / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 21. – Ст. 152. - (Бібліотека офіційних видань).

 14. Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку : Закон України від 8 лютого 1995 р. № 39/95-ВР / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 12. – Ст. 81. - (Бібліотека офіційних видань).

 15. Про відходи : Закон України від 5 березня 1998 р. № 187/98-ВР / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - № 36-37. – Ст. 242. – (Бібліотека офіційних видань).

 16. Про державний контроль за використанням та охороною земель : Закон України від 19 червня 2003 р. № 963-ІV / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 39. – Ст. 350. - (Бібліотека офіційних видань).

 17. Про екологічну мережу України : Закон України від 24 червня 2004 р. № 1864-ІV / Верховна Рада України // Юридичний вісник України. – 2004. – 31 липня-6 серпня.

 18. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення : Закон України від 24 лютого 1994 р. № 4004-ХІІ / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 27. – Ст. 218. - (Бібліотека офіційних видань).

 19. Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру : Закон України від 8 червня 2000 р. № 1809-ІІІ / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 40. – Ст. 337. - (Бібліотека офіційних видань).

 20. Про захист рослин : Закон України від 14 жовтня 1998 р. № 180-ХІV / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - № 50-51. – Ст. 310. – (Бібліотека офіційних видань).

 21. Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу : Закон України від 18 березня 2004 р. № 1629- ІV / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 29. – Ст. 367. - (Бібліотека офіційних видань).

 22. Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки : Закон України від 21 вересня 2000 р. № 1989-ІІІ / Верховна Рада України // Офіційний вісник України. – 2000. - № 48. – Ст. 1817. – (Бібліотека офіційних видань).

 23. Про зону надзвичайної екологічної ситуації : Закон України від 13 липня 2000 р. № 1908-ІІІ / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 42. – Ст. 348. - (Бібліотека офіційних видань).

 24. Про інформацію : Закон України від 2 жовтня 1992 р. № 2657-ХІІ / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 48. – Ст. 650. – (Бібліотека офіційних видань).

 25. Про карантин рослин : Закон України від 30 червня 1993 р. (в редакції від 19 січня 2006 р.) № 3348-ХІІ / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 2006. - № 19-20. – Ст. 167. – (Бібліотека офіційних видань).

 26. Про Концепцію Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу : Закон України від 21 листопада 2002 р. № 228-ІV / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 3. – Ст. 12. – (Бібліотека офіційних видань).

 27. Про курорти : Закон України від 5 жовтня 2000 р. № 2026-ІІІ / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 50. – Ст. 435. - (Бібліотека офіційних видань).

 28. Про меліорацію земель : Закон України від 14 січня 2000 р. № 1389-ХІV / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 11. – Ст. 90. – (Бібліотека офіційних видань).

 29. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 24. – Ст. 170. - (Бібліотека офіційних видань).

 30. Про об’єкти підвищеної небезпеки : Закон України від 18 січня 2001 р. № 2245-ІІІ / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 15. – Ст. 73. - (Бібліотека офіційних видань).

 31. Про оренду землі: Закон України в редакції від 2 жовтня 2003 р. № 1211-ІV / Верховна Рада України // Землевпорядний вісник. – 2003. - № 4. – С. 36-43.

 32. Про охорону земель : Закон України від 19 червня 2003 р. № 962-ІV / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 39. – Ст. 349. - (Бібліотека офіційних видань).

 33. Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України від 25 червня 1991 р. № 1264-ХІІ / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 41. – Ст. 546. - (Бібліотека офіційних видань).

 34. Про пестициди та агрохімікати : Закон України від 2 березня 1995 р. № 86/95-ВР / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 14. – Ст. 91. - (Бібліотека офіційних видань).

 35. Про плату за землю : Закон України від 19 вересня 1996 р. № 2535-ХІІ / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 45. – Ст. 238. - (Бібліотека офіційних видань).

 36. Про поводження з радіоактивними відходами : Закон України від 30 червня 1995 р. № 255/95-ВР / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 27. – Ст. 198. - (Бібліотека офіційних видань).

 37. Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи : Закон України від 27 лютого 1991 р. № 791а-ХІІ / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 16. – Ст. 198. - (Бібліотека офіційних видань).

 38. Про природно-заповідний фонд України : Закон України від 16 червня 1992 р. № 2456-ХІІ / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 34. – Ст. 502. - (Бібліотека офіційних видань).

 39. Про стандартизацію : Закон України від 17 травня 2001 р. № 2408-ІІІ / Верховна Рада України // Офіційний вісник України. – 2001. - № 24. – Ст. 1057. - (Бібліотека офіційних видань).

 40. Про фермерське господарство : Закон України від 19 червня 2003 р. № 973-ІV / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 45. – Ст. 363. - (Бібліотека офіційних видань).

 41. Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення : Закон України від 13 грудня 2001 р. № 2893-ІІІ / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 14. – Ст. 96. - (Бібліотека офіційних видань).

 42. Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини : Закон України від 23 грудня 1997 р. (в редакції від 31 травня 2007) № 1104-V / Верховна Рада України // Офіційний вісник України. – 2007. - № 44. – Ст. 1780. - (Бібліотека офіційних видань).

 43. Порядок обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій і об’єктів у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища : постанова Верховної Ради України від 29 жовтня 1992 р. № 2751 / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 46. – Ст. 637. - (Бібліотека офіційних видань).

 44. Про земельну реформу : постанова Верховної Ради УРСР від 18 грудня 1990 р. № 563-ХІІ / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. - № 10. – Ст. 100. - (Бібліотека офіційних видань).

 45. Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР : постанова Верховної Ради України від 12 вересня 1991 р. № 1545-ХІІ / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 46. – Ст. 621. - (Бібліотека офіційних видань).

 46. Про посилення боротьби з бур’янами : Указ Президії Верховної Ради УРСР від 26 квітня 1962 р. / Президія Верховної Ради УРСР // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1962. - № 18. – Ст. 204. - (Бібліотека офіційних видань).

 47. Положення про Міністерство охорони навколишнього природного середовища, затверджене Указом Президента України від 27 грудня 2005 р. № 1842/2005 / Президент України // Офіційний вісник України. – 2005. - № 52. – Ст. 279. - (Бібліотека офіційних видань).

 48. Про вдосконалення системи державного управління земельними ресурсами та контролю за їх використанням і охороною : Указ Президента України від 19 серпня 2002 р. № 720/2002 / Президент України // Офіційний вісник України. – 2002.- № 34. – Ст. 1560. - (Бібліотека офіційних видань).

 49. Про заходи щодо підвищення ефективності державного управління у сфері охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів : Указ Президента України від 15 вересня 2003 р. № 1039/2003 / Президент України // Урядовий кур’єр. – 2003. – 24 вересня. - (Бібліотека офіційних видань).

 50. Про заходи щодо створення єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного кадастру : Указ Президента України від 17 лютого 2003 р. № 134/2003 / Президент України // Офіційний вісник України. – 2003. - № 1. – Ст. 301. - (Бібліотека офіційних видань).

 51. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 січня 2008 р. «Про стан виконання Указу Президента України від 21 листопада 2005 р. № 1643 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 червня 2005 р. «Про стан додержання вимог законодавства та заходи щодо підвищення ефективності державної політики у сфері регулювання земельних відносин, використання та охорони земель» : Указ Президента України від 14 лютого 2008 р. № 171/2008 / Президент України // Урядовий кур’єр. – 2008. – 28 лютого. - № 33. - (Бібліотека офіційних видань).

 52. Державна програма запобігання і боротьби з підтопленням земель, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. № 545 / Кабінет Міністрів України // Офіційний вісник України. – 2004. - № 17. – Ст. 1179. - (Бібліотека офіційних видань).

 53. Концепція національної екологічної політики України на період до 2020 р., схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 р. № 880-р / Кабінет Міністрів України // Офіційний вісник України. – 2007. - № 79. – Ст. 2962. - (Бібліотека офіційних видань).

 54. Методика визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 р. № 963 / Кабінет Міністрів України // Землеустрій і кадастр. – 2007. - № 4. – С. 84-86.

 55. Перелік видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1147 / Кабінет Міністрів України // ЗП України. – 1996. - № 48. – Ст. 505. - (Бібліотека офіційних видань).

 56. Положення про Державну екологічну інспекцію, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2001 р. № 1520 / Кабінет Міністрів України // Офіційний вісник України. – 2001. - № 47. – Ст. 2084. - (Бібліотека офіційних видань).

 57. Положення про Державну інспекцію з контролю за використанням та охороною земель, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. № 1958 / Кабінет Міністрів України // Офіційний вісник України. – 2002. - № 52. – Ст. 2378. - (Бібліотека офіційних видань).

 58. Положення про Державний комітет України із земельних ресурсів затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 2008 р. № 224 / Кабінет Міністрів України // Офіційний вісник України. – 2008. - № 23. – Ст. 698. - (Бібліотека офіційних видань).

 59. Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 22 червня 1999 р. № 1109 (в редакції постанови від 19 серпня 2002 р. № 1217) / Кабінет Міністрів України // Офіційний вісник України. – 2002. - № 34. – Ст. 207. - (Бібліотека офіційних видань).

 60. Положення про моніторинг земель, затверджене постановою Кабінету Міністрів України № 661 від 20 серпня 1993 р. Кабінет Міністрів України // ЗП України. – 1994. - № 1. – Ст. 5. - (Бібліотека офіційних видань).

 61. Положення про порядок ведення державного земельного кадастру, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 1993 р. / Кабінет Міністрів України // ЗП України. – 1993. - № 3. – Ст. 55. - (Бібліотека офіційних видань).

 62. Порядок проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 1996 р. № 295 з подальшими змінами / Кабінет Міністрів України // Пропозиція. – 2007. - № 12. – С.19.

 63. Правила боротьби з бур’янами, затверджені постановою Ради Міністрів УРСР від 11 травня 1962 р. № 531 / Рада Міністрів УРСР // ЗП УРСР. – 1962. - № 5. – Ст. 73. - (Бібліотека офіційних видань).

 64. Програма створення автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 2 грудня 1997 р. № 1355 / Кабінет Міністрів України // Бюл. законодавства та юридичної практики України. – 2001. - № 12. – С. 248-251. – (Серія: Законодавство України про землю).

 65. Про перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку : постанова Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р. № 554 / Кабінет Міністрів України // ЗП України. – 1995. - № 10. – Ст. 252. - (Бібліотека офіційних видань).

 66. Про реорганізацію Державного агентства земельних ресурсів України : постанова Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2008 р. № 48 / Кабінет Міністрів України // Урядовий кур’єр. – 2008. – 20 лютого. - № 33. - (Бібліотека офіційних видань).

 67. Методика визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства, затверджена наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 171 від 27 жовтня 1997 р. (у редакції наказу Мінприроди від 04.04.2007 № 149) / Мінприроди України // Офіційний вісник України. – 2007. - № 31. – Ст. 1265. – (Нормативний документ Мінприроди України. Методика).

 68. Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля, затверджене наказом Міністерства екології та природних ресурсів України № 88 від 27 лютого 2002 р. / Мін природи України // Офіційний вісник України. – 2002. - № 12. – Ст. 631. – (Нормативний документ Мінприроди України. Положення).

 69. Порядок використання коштів державного бюджету України на оплату робіт з докорінного поліпшення земель, затверджений наказом Міністерства аграрної політики України та Міністерства фінансів України від 27 лютого 2002 р. № 58/136 // Офіційний вісник України. – 2001. - № 19. – 24 травня. – (Нормативний документ Мінагрополітики України та Мінфінансів України. Порядок).

 70. Про вдосконалення ведення Державного земельного кадастру в зв’язку з його автоматизацією : Наказ Держкомзему України № 83 від 3 вересня 1999 р. / Держкомзем України // Землевпорядний вісник. – 1999. - № 3. – С. 51-52. – (Нормативний документ Держкомзема України. Інструкція).

 71. Порядок консервації земель, затверджений наказом Держкомзему України № 175 від 17 жовтня 2002 р. / Держкомзем України // Офіційний вісник України. – 2003. - № 8. – Ст. 323. – (Нормативний документ Держкомзема України. Порядок).

 72. Порядок нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, затверджений Наказом Держкомзема України, Мінагрополітики України, Мінбудархітектури України, Держкомлісгоспу України, Держводгоспу України, УААН 27 січня 2006 р. № 19/16/22/11/17/12 // Землеустрій і кадастр. – 2006. - № 2. – С.88-96. – (Нормативний документ Держкомзему України, Мінагрополітики України, Мінбудархітектури України, Держкомлісгоспу України, Держводгоспу України, УААН. Порядок).

 73. Порядок нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затверджений Наказом Держкомзема України, Мінагрополітики України, Мінбудархітектури України, УААН 27 січня 2006 р. № 18/15/21/11 // Землеустрій і кадастр. – 2006. - № 3. – С. 107-114. – (Нормативний документ Держкомзему України, Мінагрополітики України, Мінбудархітектури України, УААН. Порядок).

 74. Тимчасові методичні вказівки по складанню кадастрових планів обмежень і обтяжень щодо використання земель, затверджені Держкомземом України від 4 серпня 1999 р. / Держкомзем України // Землевпорядний вісник. – 1999. - № 3. – С. 47-51. – (Нормативний документ Держкомзему України. Методичні вказівки).

75. Про порядок дії на території України нормативних актів колишнього Радянського Союзу в галузі санітарного та епідемічного благополуччя населення : постанова Головного державного санітарного лікаря України від 9 березня 1995 р. № 01/035 / Головний державний санітарний лікар України // Санітарний лікар України. – 2005. - № 1-4. – (Нормативний документ Головного державного санітарного лікаря України. Порядок).

76. Техніка сільськогосподарська мобільна. Норми дії ходових систем на ґрунти : ДСТУ 4521:2006. – [Чинний від 2007-07-01] // http: //www.leonorm.com.ua. – (Національний стандарт України).

77. Якість ґрунту. Настанови щодо складання та виконання моніторингових програм (ISO 16133:2004) : ДСТУ ISO 16133:2005. – [Чинний від 2006-10-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2007. – 28 с. – (Національний стандарт України).

78. Концепція сталого розвитку Вінницької області на 2001-2010 роки, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації від 11 червня 2001 р. № 248 / Вінницька обласна державна адміністрація // Поточний архів Вінницької обласної державної адміністрації за 2001 р. – (Нормативні директивні правові документи).

79. Комплексна програма охорони довкілля Вінницької області, затверджена рішенням Вінницької обласної ради 30 січня 1998 р. / Вінницька обласна рада // Поточний архів Вінницької обласної ради за 1998 р. - (Нормативні директивні правові документи).

80. Програма захисту земель від водної та вітрової ерозії, інших видів деградації земель Вінницької області на період до 2010 року, розроблена Вінницькою філією інституту землеустрою Української Академії аграрних наук згідно договору № 362 від 18 листопада 1994 р. // Поточний архів Вінницького обласного головного управління земельних ресурсів за 1994 р. – (Нормативні директивні правові документи).
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Тараса Шевченка На правах рукопису удк 349. 415(477) Оверковська Тетяна Костянтинівна
Спеціальність: 12. 00. 06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право

Тараса Шевченка На правах рукопису Марченко Світлана Іванівна удк 349. 42
Організаційно-правові питання товарного сільськогосподарського виробництва в Україні

Тараса Шевченка На правах рукопису Черноус Світлана Миколаївна удк...
Трудового кодексу України передбачає реформування понятійного апарату трудового права. Зазначені процеси зумовлюють необхідність...

Ярослава Мудрого На правах рукопису Вікторія Сергіївна Мілаш удк...
Розділ Розвиток наукової думки про договір у господарському обороті

Тараса Шевченка На правах рукопису Медведєва Наталія Петрівна
Поняття гірничої концесії та особливості гірничих концесійних правовідносин

Ярослава Мудрого На правах рукопису Дашковська Олена Ростиславівна...

Національна юридична академія україни імені ярослава мудрого на правах...
Права та обов'язки суб'єктів правовідносин з геологічного вивчення надр

Національна академія наук України Інститут соціології На правах рукопису...
Розділ 1 Теоретико-методологічні засади дослідження моделей любові в художній культурі

Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії...

Конкурс проводиться для учнів 5 11 класів загальноосвітніх навчальних...
Тараса Шевченка та в межах відзначення у 2014 році 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка у 2013/2014 навчальному році в Харківській...

На правах рукопису
Механізм формування корпоративної соціальної відповідальності в управлінні підприємством

Реферат удк 550. 8: 528 (084. 3М200)(477. 54)
Хгре (хкгре) – Харківська геологорозвідувальна експедиція (Харківська комплексна геологорозвідувальна експедиція)

Тернопільський національний економічний університет На правах рукопису Никифорак Ірина Іванівна
Вступ

Твір-опис у художньому стилі «Світ краси природи у творчості Т. Шевченка»
Тараса Шевченка та ХVІ міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика

Лекція П. М. Таланчука орієнтована на студентів, викладачів, а також...
Співвідношення інтернаціонального І національного в деяких сферах розвитку народів світу

Тараса Григоровича Шевченка на уроках II української мови
Сьогодні вивчення мови поетичних творів Т. Г. Шевченка – дуже актуальна тема. Питання про те, як у мові Шевченка використовуються...

05 грудня 20015 року в Одеській області за підтримки Одеської обласної...
Про проведення обласного VІ міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені тараса шевченка

Національна академія наук України Інститут соціології На правах рукопису...
Електоральна громадська думка: концептуалізація та соціально-політичні практики 60База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт