Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Податкова декларація з фіксованого сільськогосподарського податку

Податкова декларація з фіксованого сільськогосподарського податкуЗатверджено

Наказ Державної податкової адміністрації України

24.12.2010 р. № 1016 
Відмітка про одержання

(штамп органу державної податкової служби)
1

Податкова декларація з фіксованого сільськогосподарського податку

Тип виду декларації

1.1.Т

Порядковий номер за рік1
Тип декларації

01
Загальна

02
Нова загальна

03
Уточнююча загальна

04
Звітна

05
Нова звітна

06
Уточнююча звітна

за

рік

починаючи з2.з урахуванням уточнень з3.2


Найменування платника податку ___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________3

Код згідно з ЄДРПОУ


4

Код виду економічної діяльності (КВЕД)
..
5

Код організаційно-правової форми господарювання


6

Місцезнаходження платника податку __________________

Поштовий індекс


Міжміський кодТелефон


Електронна адреса4

Факс4


7

Найменування органу державної податкової служби за основним місцем

обліку платника ________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________


8

Найменування органу державної податкової служби за місцем

розташування земельної(их) ділянки(ок),

до якого подається декларація ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________


9

Код органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням

земельної ділянки за КОАТУУ5Одиниця виміру: гектари - з чотирма десятковими знаками,

гривні - з двома десятковими знаками

з/п

Категорія земель


Площа земельної ділянки


Нормативна грошова оцінка одиниці площі земельної ділянки

Ставка податку (% до нормативної грошової оцінки земельної ділянки)Річна сума податку

(к.3 х к.4 х к.5 / 100)

Січень

(к.6 х 10/100/3)

Лютий

(к.6 х 10/100/3)

Березень

(к.6 х 10/100/3)

Квітень

(к.6 х 10/100/3)

Травень

(к.6 х 10/100/3)

Червень

(к.6 х 10/100/3)

Липень

(к.6 х 50/100/3)

Серпень

(к.6 х 50/100/3)

Вересень

(к.6 х 50/100/3)

Жовтень

(к.6 х 30/100/3)

Листопад

(к.6 х 30/100/3)

Грудень

(к.6 х 30/100/3)

к. 6 х 10/100/3 / (кількість календарних

днів у місяці) х (кількість календарних

днів користування

та/або володіння землею)6

к. 6 х 50/100/3 / (кількість календарних днів у місяці) х (кількість календарних днів користування та/або володіння землею) 6

к. 6 х 30/100/3 / (кількість календарних днів у місяці) х (кількість календарних днів користування та/або володіння землею) 6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

Землі сільськогосподарського призначення (сільськогосподарські угіддя, у т.ч. для сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті)

1.17

рілля1.27

сіножаті1.37

пасовища1.47

багаторічні насадження27

Землі водного фонду

3

Нараховано на 20 ___ рік, усього (сума р. 1-2 к.7-18)
48

Нараховано на 20 ___ рік за даними раніше поданої декларації

(р.3 декларації, що уточнюється)

58

Нараховано до збільшення податкового зобовязання на 20 ___ рік

(позитивне значення (р. 3 - р. 4))

68

Розмір заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів

78

Нараховано до зменшення податкового зобовязання на 20___ рік

(позитивне значення (р. 4 - р. 3))

88

Розмір завищення податкового зобов’язання минулих податкових періодів

98

Сума штрафу (колонки 7-18 рядка 6 х 3% або 5 %)
109

Сума пені
118

Пояснення (розкриття) окремих результатів фінансово-господарської діяльності

на
арк.

12

Доповнення до Податкової декларації (заповнюється і додається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України

на
арк.


1310

Сума доходу сільськогосподарського товаровиробника, отриманого від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва, продуктів її переробки (крім підакцизних товарів, за винятком виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТЗЕД 2204 29 - 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції)  та від надання супутніх послуг

із розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва за 20____ рік
1410

Скоригований валовий дохід сільськогосподарського товаровиробника

із розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва за 20____ рік
1510

Питома вага доходу сільськогосподарського товаровиробника, отриманого від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, у загальній сумі його доходу за попередній податковий (звітний) рік, % 

із розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва за 20____ рік


До декларації додаються:
додаток „Відомості про наявність земельних ділянок”


Інформація, наведена в декларації, є достовірною.Дата заповнення декларації (дд.мм.рррр)..


Керівник платника податку ______________________ _____________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)


М.П.
Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія

та номер паспорта11


Головний бухгалтер ______________________ _____________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія

та номер паспорта11


Ця частина декларації заповнюється посадовими особами органу державної податкової службиВідмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності «___»_______20___ року

____________________________________________________________________________________________

(підпис, ініціали та прізвище посадової особи органу державної податкової служби)

За результатами камеральної перевірки декларації (потрібне позначити):

порушень (помилок) не виявлено / складено акт від «___»__________ 20___ року №________
«___» ________ 20__ року _____________________________________________________________________

(підпис, ініціали та прізвище посадової особи органу державної податкової служби)____________

1 Платником зазначається номер (послідовно наростаючим числом від кількості поданих відповідних декларацій).

2 Заповнюється у разі подання декларації за нові земельні ділянки (починаючи з /число/місяць/).

3 Заповнюється у разі уточнення податкових зобов’язань (з урахуванням уточнень з /число/місяць/).

4 За бажанням платника.

5 При поданні загальної, нової загальної або уточнюючої загальної декларації не заповнюється.

6 При зміні протягом року об’єкта оподаткування, нормативної грошової оцінки земельної ділянки, ставок податку показники у колонках 7-18 заповнюються (із застосуванням формул за відповідними колонками) з дня календарного місяця, в якому починають, та/або до дня календарного місяця, в якому припиняють діяти вказані зміни.

7 За потреби кількість рядків 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 та 2 може бути збільшено або зменшено.

8 Рядки 4 – 9 та 11 заповнюються у разі уточнення податкових зобов’язань. Сума штрафу (р. 9) нараховується платником самостійно відповідно до підпункту „а” або „б” пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України.

9 Сума пені (р. 10) нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України.

10 Рядки 13, 14, 15 підлягають обов’язковому заповненню (при поданні загальної та/або звітної декларації) за даними розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва за 20____ рік.

11 Зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Директор Департаменту адміністрування податку на прибуток та інших податків і зборів (обов’язкових платежів) Н.В. Хоцянівська


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Податкова декларація з фіксованого сільськогосподарського податку

Податкова декларація з фіксованого сільськогосподарського податку

Заповнення виду діяльності в декларації підприємця „спрощенця”
Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця (далі – податкова декларація) затверджена наказом Міністерства...

Наказ від 17 грудня 2010 року n 837 Про затвердження Розрахунку частки...
На виконання абзацу четвертого пункту 308. 1 статті 308 глави 2 розділу XIV податкового кодексу та з метою забезпечення єдиної методології...

Особливості складання та подання податкової декларації з фіксованого...
Віктор фінашко, начальник відділу методології місцевих, ресурсних, рентних та неподаткових платежів Департаменту адміністрування...

Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи

Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи

Календар бухгалтера на березень 2017 року
Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця за 2016 рік платниками, віднесеними до 1 та 2 груп

Способи подання податкової декларації про майновий стан І доходи
Слов'янсько-Лиманське управління Головного управління дфс у Донецькій області інформує, що податкова декларація про майновий стан...

Податкова декларація екологічного податку1

Затверджено
Звітний (податковий) період, за який подається або уточнюється податкова декларація

Затверджено
Звітний (податковий) період, за який подається або уточнюється податкова декларація

Огляд новин законодавства
Узагальнююча податкова консультація щодо особливостей подання декларацій з податку на прибуток та сплати податку у 2013 році

Звітна нова
...

Державна податкова служба україни
Державна податкова адміністрація України враховуючи численні звернення стосовно відповідальності фізичної особи підприємця платника...

Порядок заповнення податкової декларації платникаєдиного податку четвертої групи
Декларація) затверджено наказом Міністерства фінансів України №578 від 19 червня 2015 р. «Про затвердження форм податкових декларацій...

Закон України від 05 липня 2012 року №5083-vi „Про внесення змін...
Узагальнююча податкова консультація щодо особливостей подання декларацій з податку на прибуток та сплати податку у 2013 році

Закон України від 05 липня 2012 року №5083-vi „Про внесення змін...
Узагальнююча податкова консультація щодо особливостей подання декларацій з податку на прибуток та сплати податку у 2013 роціБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт