Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ у 2017 РОЦІ - До звіту про виконання міського бюджету

До звіту про виконання міського бюджету

Сторінка4/6
1   2   3   4   5   6


ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ у 2017 РОЦІ

В РОЗРІЗІ ГАЛУЗЕЙ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ

Протягом 2017 року на утримання виконавчого апарату міської ради, штатна чисельність якого на 01.01.2018 становить 69,5 штатних одиниць, витрачено із загального фонду міського бюджету 14027,9 тис.гривень, що становить 96,2% до уточненого річного плану. Понад 90% всіх профінансованих витрат являють собою соціальні видатки (заробітна плата з нарахуваннями та оплата енергоносіїв) – 12736,2 тис.гривень. Видатки спеціального фонду міського бюджету по виконавчому апарату міської ради використано протягом попереднього року в сумі 628,3 тис.гривень, що становить 97,3% до плану. За рахунок коштів бюджету розвитку було:

а) придбано обладнання довгострокового користування на суму 600,7 тис.гривень: персональні комп’ютери (9 одиниць) (у т.ч. для центру надання адмінпослуг); автомобіль Renault Duster; кліматичний комплекс для архівної кімнати;

б) здійснено капітальний ремонт частини адміністративної будівлі виконавчого апарату міської ради на суму 27,6 тис.гривень.

Уточнений обсяг видатків загального фонду по галузі «Освіта» на 2017 рік склав 57263,4 тис.гривень у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету 18320,1 тис.грн та за рахунок місцевих бюджетів - 38943,3 тис.грн. За станом на 01.01.2018 із міського бюджету на поточне утримання закладів освіти спрямовано 54056,0 тис.гривень, що становить 94,4% до плану та на 20000,9 тис.гривень або на 58,7% більше, ніж було витрачено з міського бюджету протягом 2016 року. На фінансування соціально захищених статей витрат із загального фонду перераховано протягом 2017 року 50242,1 тис.гривень або 92,9% від усіх профінансованих витрат. Видатки спеціального фонду виконано в сумі 5233,0 тис.гривень або на 91,8% до плану, з яких видатки споживання – 1019,1 тис.гривень (19,5%), видатки розвитку – 4214,0 тис.гривень (80,5%).

Протягом 2017 року забезпечено безумовне виконання статті 57 Закону України «Про освіту», обсяг фінансування по вказаних виплатах становив 5530,1 тис.грн., в тому числі:

надбавка за вислугу років – 3134,0 тис.грн.

грошова винагорода за сумлінну працю – 1117,3 тис.грн

допомога на оздоровлення – 1278,8 тис.грн.

При цьому щорічну грошову винагороду отримали 254 педагогічних працівники.

Дошкільна освіта. За станом на кінець 2017 року працювало 6 дитячих дошкільних закладів з кількістю груп 25 та середньорічною чисельністю дітей 612 чол. Середня наповнюваність груп у 2017 році становила 24 дитини, що відповідає показникові 2016 року.

На початок 2017 року штатна чисельність по дошкільних закладах складала 150,1 шт.од., на кінець року – 153,37 шт.од. Зростання на 3,27 шт.од. відбулося за рахунок переведення дитсадка в с.Велика Костромка на 12-годинний режим роботи (додатково введено 1,02 ст. вихователя, 0,25 ст. музкерівника, 0,5 ст. медсестри, 0,5 шт.од. помічника вихователя та 0,5 шт.од. кухаря), а також за рахунок додатково введених 0,5 шт.од. сести медичної в ДНЗ «Дзвіночок» с.Мар’янське.

Фактична вартість 1 дня харчування в дитсадках за 2017 рік склала 18,69 грн., у т.ч. за рахунок бюджету – 10,19 грн, за рахунок батьківської плати складає 8,50 грн. (Додвідково: у 2016 році - 18,04 грн., у т.ч. за рахунок бюджету – 10,72 грн, за рахунок батьківської плати складає 7,32 грн.).
Середня освіта. На кінець 2017 року в громаді функціонувало 6 загальноосвітніх шкіл.

За станом на 01.09.2017 кількість класів і учнів становить: учнів – 1673 чоловік, в т.ч. в 1-4 кл. – 742 чол., 5-9 кл. – 749 чол., 10-12 кл. – 182 чол.. Класів всього – 87, в т.ч. 1-4 кл.- 35, 5-9 кл. – 40, 10-12 кл. – 12.

Таким чином в порівнянні з 01.09.2016 відбулося зменшення кількості учнів на 17 чол. при збільшені класів на 2 од.

У 2017 році в середньому харчувалося 481 учень 1-4 класів та 162 дитини пільгової категорії, вартість харчування в день одного учня становила 6 грн. 50 коп. Протягом оздоровчого періоду у пришкільних таборах було забезпечено харчуванням 945 дітей на суму 99,8 тис.грн.
Районний ліцей-інтернат. Кількість класів з 01.09.2017 не змінилася та складає 8, а саме :

  • 5-9 кл. – 4

  • 10-12 кл. – 4.

З 01.09.2017 у 5-9 класах кількість учнів збільшилася на 10 чоловік і складає 84, середньорічна чисельність 78 учнів. По 10-11 класах навпаки чисельність учнів зменшилась на 8 чоловік і становить 54 особи, середньорічна чисельність дорівнює 59 учнів.
Центр позашкільної роботи. Контингент відвідувачів центру позашкільної роботи становив у 2017 році 682 особи. Чисельність персоналу склала 22,22 од.

Методичний кабінет установ і закладів освіти. Кількість штатних одиниць становить 4 шт.од. педперсоналу, а саме: 3 методисти та 1 ставка логопеда.
Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років. Протягом 2017 року було нараховано та видано допомогу 8-мом дітям-сиротам на суму 14,5 тис.грн.

При виконанні бюджету в галузі «Охорона здоров’я» були враховані всі критерії, що впливали протягом року на забезпечення населення Зеленодольської ОТГ якісним і своєчасним медичним обслуговуванням: підвищення ефективності роботи закладу охорони здоров’я з метою подолання несприятливих демографічних тенденцій; збільшення питомої ваги медичної допомоги, що надається лікарями загальної практики – сімейними лікарями; формування системи надання населенню високоякісної медичної допомоги на засадах сімейної медицини; забезпечення збереження та подальше зміцнення матеріально-технічної бази, її модернізація; покращення оснащення закладу ПМСД відповідно до нормативів.

На території Зеленодольської об’єднаної територіальної громади працює комунальний заклад «Зеленодольський центр первинної медико-санітарної допомоги», який включає в себе три лікарських амбулаторії загальної практики сімейної медицини.На утримання центру первинної медико-санітарної допомоги та фінансування програм в галузі охорони здоров’я, в загальному фонді бюджету міської ради передбачено 12823,5 тис.гривень, з яких використано 12811,6 тис.гривень. В порівнянні з аналогічним періодом 2016 року забезпечено приріст видатків на первинну допомогу на 6322,0 тис.гривень або на 197,4%. В розрізі джерел фінансування первинної медико-санітарної допомоги власні кошти міського бюджету та додаткова дотація з держбюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з держбюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я становлять 6789,8 тис.гривень (або 52,9% від загального обсягу видатків), тоді як питома вага медичної субвенції з держбюджету – 47,1% (6033,7 тис.гривень)

Із загального обсягу профінансованих видатків за 2017 рік - 67,2% (8606,2 тис.гривень) становить заробітна плата з нарахуваннями, 7,3% (928,9 тис.гривень) – енергоносії та компослуги, 12,4% (1587,9 тис.гривень) медикаментозне забезпечення (у т.ч. пільговими медикаментами). Слід зазначити, що питома вага видатків на оплату енергоносіїв зменшилася в порівнянні з попереднім роком на 1,5 відсоткових пункти. В абсолютному виразі профінансовані видатки на медикаменти зросли на 750,1 тис.гривень або в 1,9 рази.

За рахунок медичної субвенції заробітна плата з нарахуваннями із загального обсягу профінансованих видатків складає 41,9% (4387,3 тис.грн), 1,9 % (245,5тис.грн.) - предмети і матеріали, 2,2 % (281,6 тис.грн.) - медикаменти та перев’язувальні матеріали, 0,3% (37,5 тис.грн.) - оплата послуг (крім комунальних), 0,8% (100,0 тис. грн.) - інші виплати населенню.

Протягом 2017 року витрати медикаментів з розрахунку на одиницю виконаних робіт становили:

1 лікарське відвідування – 9,47 грн.;

1 стоматологічне відвідування – 2,05 грн.;

1 ліжко-день денного стаціонару –2,99 грн.;

1 пільговика – 503,17 грн.

Фактичне число мешканців громади, які отримали пільгові медикаменти у цьому році, - 1660 осіб, за цей же період 2016 року 1209 громадян отримали медикаменти за пільговими рецептами, що 1,4 рази менше за торішній показник. Середні ж витрати на одного пільговика у 2016 році становили 164,6 грн., що в 3,1 рази менше за показників звітного періоду.

В складі видатків на утримання центру ПМСД у звітному році профінансовано заходи 3-х міських програм на суму 124,8 тис.гривень:

- відповідно до міської програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекцій, піклування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2017 рік витрачено 8,4 тис.гривень на придбання молочних сумішей для 6-тьох дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями;

- відповідно до міської програми забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами на 2017 рік витрачено 21,8 тис.гривень на придбання систем-калоприймачів для 3-х хворих інвалідів, які потребують стороннього догляду, та 41,8 тис.гривень на придбання памперсів для 9-тьох хворих інвалідів, які потребують стороннього догляду;

- відповідно до міської програми надання фінансової підтримки хворим нефрологічного профілю Зеленодольської міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік витрачено 49,8 тис.гривень на забезпечення забезпечення 2-х хворих нефрологічного профілю необхідними медикаментами.

Річний план відвідувань сімейних лікарів (38906 відвідувань) виконано за станом на 01.01.2018 на 126,9% (49381 відвідування), стоматологічні відвідування – на 120,5% (17325 відвідувань при плані 14380). При цьому кількість лікарських відвідувань сімейних лікарів порівнянно з аналогічним показником попереднього року збільшилася на 28,3% (число лікарських відвідувань сімейних лікарів на 01.01.2017– 38489 відвідувань).

Урядова програма “Доступні ліки” почала діяти з квітня 2017 року. За цей час пацієнти отримали ліки від серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної астми на суму 305,3 тис.гривень бюджетних коштів.
Штатна чисельність закладу охорони здоров’я в Зеленодольській ОТГ склала 115,75 шт.од. на 01.01.2018, з них лікарські посади ,включаючи головних лікарів - 24,5 шт.од., середній персонал - 43,5 шт.од., молодший медичний персонал - 8 шт.од., спеціалісти (немедики) - 12 шт.од., інший персонал - 27,75 шт.од.

Фактично зайняті ставки на кінець року складали 105,5 шт.од. Середньорічна штатна чисельність становить 105 шт.од., з них: по лікарських посадах 18,75 шт. одиниць, по середньому медичному персоналу - 41,75 одиниць, по молодшому медичному персоналу 8 одиниць, спеціалісти (немедики) - 10,75 одиниць,інший персонал - 25,75одиниць.

Середньомісячна заробітна плата працівників закладу охорони здоров’я у січні-грудні попереднього року становила 5583 гривні (у звітному періоді 2016 року – 3109 гривень), у т.ч. лікарів – 7628 гривень (торік – 4789 гривень), середнього медперсоналу – 5591 гривня (3462 гривні).В складі видатків спеціального фонду КЗ «Зеленодольський центр ПМСД» профінансовано заходи, які спрямовані на поліпшення матеріально-технічної бази закладу. А саме 140,0 тис.грн. - придбання стоматологічної установки, 1495,0 тис.грн. – придбання флюорографа стаціонарного з цифровою обробкою зображення, 80,085 тис.грн. - придбання електрокардіографа 3-х канального, індикатора ІГД-02.

Дебіторська і кредиторська заборгованості по закладу охорони здоров’я на 01.01.2018 року відсутні.

На соціальний захист населення протягом 2017 року із зміського бюджет перераховано 999,4 тис.гривень, що на 45,7% (+313,6 тис.гривень) більше, ніж у 2016 році.

Так на виплату одноразової допомоги громадянам, які опинилися у скрутному фінансовому становищі, спрямовано у 2017 році 803,5 тис.гривень, що на 38,6% (+223,6 тис.гривень) більше, за показник 2016 року. Із загального обсягу видатків майже половина (49,8%) – 400,0 тис.гривень – кошти субвенції з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатом обласної ради В.П.ВОЛКОВИМ.

Протягом 2017 року матеріальну допомогу отримало 739 громадян (у 2016 році – 495 громадян), у т.ч. за видами виплат:

- надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам на вирішення соціально-побутових питань (в сумі 85500 грн.);

- надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам на лікування (в сумі 525500 грн.);

- надання допомоги на поховання громадян, які на момент смерті не досягли пенсійного віку, не працювали і не перебували на обліку в центрі зайнятості населення (в сумі 16000 грн.);

- надання матеріальної допомоги ветеранам і інвалідам війни та учасникам бойових дій (в сумі 138500 грн.);

- надання матеріальної допомоги багатодітнім сім’ям, дітям-сиротам, дітям-інвалідам (в сумі 30000 грн.);

- надання матеріальної допомоги воїнам-афганцям та сім’ям, в яких родичі-військовослужбовці загинули в Афганістані (в сумі 1000 грн.);

- надання матеріальної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи (в сумі 4000 грн.);

- надання матеріальної допомоги матерям-героїням (в сумі 3000 грн.).
На фінансову підтримку ветеранських організацій з бюджету міста перераховано торік 83,5 тис.гривень (у 2016 році – 12,0 тис.гривень), з них: на утримання Зеленодольської територіальної громадської організації пенсіонерів “Ветеран” - 66,5 тис.гривень; на утримання громадської організації «Побратими воїнів АТО Зеленодольської об’єднаної територіальної громади» - 17,0 тис.гривень.
На оздоровлення і відпочинок дітей з числа пільгової категорії спрямовано у 2017 році 112,4 тис.гривень, що на 19,7% (+18,5 тис.гривень) більше, ніжу у 2016 році. За рахунок цих коштів оздоровлено 28 дітей (при середній вартості путівки в сумі 4013 гривень), у 2016 році – 33 дитини (при середній вартості путівки в сумі 2845 гривень).
Обсяг видатків на утримання закладів культури Зеленодольської ОТГ за 2017 рік склав в сумі 9028,5 тис.грн. грн., з них: по загальному фонду - 7269,7 тис.грн., по спеціальному фонду - 1758,8 грн. За станом на 01.01.2018 обсяг профінансованих видатків на культуру становить 8574,8 тис.гривень, у т.ч. по загальному фонду – 6862,4 тис.гривень, по спеціальному – 1712,4 тис.гривень.

На заробітну плату з нарахуваннями, а також на розрахунки за спожиті енергоносії перераховано за дванадцять місяців попереднього року 5724,7 тис.гривень або 66,8% від усіх профінансованих видатків. Капітальні видатки торік профінансовані в сумі 1587,2 тис.гривень.

Штатна чисельність за станом на 01.01.2018 становить 71,14 шт.од. в т.ч. за загальним фондом 68,39 шт.од. за спеціальним фондом 2,75 шт.од. ,із них:

по бібліотеках - 9,5 шт.од.;

по клубних закладах - 43,25 шт.од.;

по школі естетичного виховання - 18,39 шт.од. з них: 15,64 од. за рахунок загального фонду та 2,75 шт.од. за рахунок спеціального фонду.

Кількість учнів, які навчаються в школі на кінець звітного періоду становить 137 чол. з них на пільговій основі 18 чоловік з них малозабезпечені 17 дітей та діти сироти -1 дитина

На виконання заходів міської програми фінансової підтримки комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Криворізької ТЕС з міського бюджету у 2017 році перераховано 1073,9 тис.гривень, що становить 97,4% до лпану та вдвічі більше, ніж було використано протягом 2016 року. Майже ¾ всіх видатків (792,1 тис.гривень) становить заробітна плата з нарахуваннями, безпосередньо на проведення спортивних змагань та оплату відряджень спрямовано 180,9 тис.гривень або 16,8% всіх видатків.

Кількість працівників дитячо-юнацької спортивної школи склала 10,5 шт.од., з них тренерів – 8 шт.од. Кількість вихованців зросла порівняно із початком 2017 року з 180 до 209 осіб, кількість груп - з 15 до 17. Кількість учнів, що взяли участь у регіональних змаганнях,- 165 осіб. Кількість учнів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях склали, - 42 особи, виконали нормативи І юнацького та ІІ, ІІІ спортивного розряду - 153 особи.
На фінансування галузей виробничої сфери з міського бюджету протягом 2017 року витрачено 29007,7 тис.гривень (за 2016 рік – 19772,5 тис.гривень), у тому числі:

  • житлово-комунальне господарство – 2107,4 тис.гривень (у 2016 році – 1812,5 тис.гривень);

  • будівництво – 1595,8 тис.гривень (у 2016 році – 10283,1 тис.гривень);

  • поточні та капітальні ремонти доріг – 4033,9 тис.гривень (у 2016 році – 1777,1 тис.гривень);

  • утримання рятувального посту – 399,9 тис.гривень (у 2016 році – 232,8 тис.гривень);

  • внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання – 1615,9 тис.гривень (у 2016 році – 321,8 тис.гривень);

  • природоохоронні заходи – 19254,8 тис.гривень (у 2016 році – 5345,2 тис.гривень).

(Аналіз використання коштів в розрізі галузей виробничої сфери наведено вище у таблиці про виконання міських програм).
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Інструкція з підготовки бюджетних запитів до проекту міського бюджету...
Суми на плановий бюджетний період (далі – проект міського бюджету) та прогнозу міського бюджету м. Суми на наступні за плановим два...

Виноградівська міська рада закарпатської області
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника фінансово-економічного відділу Марушка Г.І. “Про виконання міського бюджету за І-...

Порядок складання І виконання розпису районного бюджету
Порядок про складання І виконання розпису районного бюджету (далі Порядок) визначає процедури складання І виконання розпису районного...

Звіт міського голови перед територіальною громадою
Настав час третього за рахунком звіту міського голови, так як 25 листопада 2018 року виповнилося вже три роки від старту першої каденції...

«29» липня 2016 р с. Рукшин Про внесення змін до сільського бюджету на 2016 рік
Керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 І статтею 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи показники...

До рішення міської ради
Про затвердження Положення про порядок надання матеріальної допомоги мешканцям м. Маріуполя за рахунок коштів міського бюджету

Вінницька міська рада розпорядження міського голови
«Про забезпечення виконання Закону України «Про очищення влади», керуючись частиною 8 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування...

Звіт незалежних аудиторів
Фінансова звітність Банку (яка є невід’ємною частиною даного висновку) складається із Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту...

Методичні рекомендації щодо виконання звіту щоденника про проходження...
...

Звіт про виконання районного бюджету за І півріччя 2012 року
Про хід виконання у 2012 році програми відпочинку та оздоровлення дітей Дунаєвецького району на 2009 2013 роки

Звіт про виконання районного бюджету за І півріччя 2012 року
Про хід виконання у 2012 році програми відпочинку та оздоровлення дітей Дунаєвецького району на 2009 2013 роки

Кейс №16 Оплачувані громадські роботи за рахунок коштів міського...
Оплачувані громадські роботи за рахунок коштів міського бюджету та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування...

Кейс №16 Оплачувані громадські роботи за рахунок коштів міського...
Оплачувані громадські роботи за рахунок коштів міського бюджету та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування...

"Невизначеність результатів біохімічних досліджень"
Представлення результатів вимірювань. Значущі цифри. Складання звіту (бюджету) невизначеності

1. Увага – нова форма авансового звіту
З початку лютого 2014 року вводиться оновлена форма Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт та Порядок...

Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2)
Для суб’єктів господарювання, які звітують з податку на прибуток підприємств поквартально останній день подання звітності – 10 серпня...

Засідання 49 чергової сесії Зеленодольської
Про затвердження Угоди про передачу субвенції з бюджету об’єднаної територіальної громади м. Зеленодольськ до обласного бюджету Дніпропетровської...

Звіту про фінансові результати
Зміст та форма Звіту про фінансові результати, а також загальні вимоги до розкриття його статей визначаютьсяБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт