Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я - До звіту про виконання міського бюджету

До звіту про виконання міського бюджету

Сторінка5/6
1   2   3   4   5   6

ПРОЕКТ

Р І Ш Е Н Н Я


виконавчого комітету Зеленодольської міської ради


20 лютого 2018 року
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету

Зеленодольської міської ради від 09.11.2012 №503/2.2

«Про створення Трудового архіву при виконавчому комітеті

Зеленодольської міської ради»


Керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказом Державного комітету архівів України 20.05.2004 №58, виконавчий комітет Зеленодольської міської ради вирішив:

  1. Внести зміни до Положення про Трудовий архів при виконавчому комітеті Зеленодольської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету Зеленодольської міської ради від 09.11.2012 №503/2.2 «Про створення трудового архіву при виконавчому комітеті Зеленодольської міської ради» виклавши його в новій редакції (додається).

  2. Місце розташування Трудового архіву при виконавчому комітеті Зеленодольської міської ради, визначеного п.3 рішенням виконавчого комітету Зеленодольської міської ради від 09.11.2012 №503/2.2 «Про створення трудового архіву при виконавчому комітеті Зеленодольської міської ради», змінити на приміщення будівлі Зеленодольської міської ради по вул.Енергетичній, 15 в м.Зеленодольську.

  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами (секретаря) виконкому Буніну О.А.


Додаток до рішення виконавчого

комітету Зеленодольської міської ради

від 20.02.2018 № ________

ПОЛОЖЕННЯ

Про Трудовий архів при виконавчому комітеті Зеленодольської міської ради


  1. Трудовий архів при виконавчому комітеті Зеленодольської міської ради для централізованого тимчасового зберігання документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду (далі - Трудовий архів), відповідно до підпункту 10 пункту "а" частини першої статті 38 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та статті 29 Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" створюється виконавчим комітетом Зеленодольської міської ради за рішенням виконавчого комітету Зеленодольської міської ради.

  2. Трудовий архів не має статусу юридичної особи. Він може мати штампи і бланки. Для засвідчення архівних довідок, копій, витягів з архівних документів використовується гербова печатка виконавчого комітету Зеленодольської міської ради.

  3. У своїй діяльності Трудовий архів керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями і розпорядженнями органів місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами та положенням, затвердженим з урахуванням Примірного положення про трудовий архів.

З питань організації й методики ведення архівної справи Трудовий архів керується наказами та методичними рекомендаціями Державного комітету архівів України (Держкомархіву), Державного архіву Дніпропетровської області, архівного відділу Апостолівської районної державної адміністрації.

  1. Трудовий архів працює відповідно до річного плану, який затверджує міський голова, та звітує перед ним про проведену роботу. Примірник річного плану та звіту про його виконання надається архівному відділу Апостолівської районної державної адміністрації.

  2. Службові обов'язки працівника Трудового архіву визначаються посадовими інструкціями, що розробляються керівником трудового архіву та затверджуються міським головою.

  3. Основним завданням Трудового архіву є:

- виявлення та внесення до джерел комплектування документів, за погодженням з архівним відділом Апостолівської районної державної адміністрації, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, що розташовані на території Зеленодольської міської об’єднаної територіальної громади, в діяльності яких не утворюються документи Національного архівного фонду;

- зберігання відповідно до умов, визначених Держкомархівом, документів з особового складу та документів тимчасового зберігання ліквідованих підприємств, установ та організацій, що діяли (були зареєстровані) на території Зеленодольської міської об’єднаної територіальної громади;

- приймання від підприємств, установ і організацій - джерел комплектування архівних документів з особового складу, фінансово-господарської діяльності та інших документів, строки зберігання яких не закінчилися;

- науково-технічне опрацювання документів, що надійшли на зберігання, згідно з правилами Держкомархіву, створення необхідного довідкового апарату до них;

- облік документів, що зберігаються, у тому числі шляхом створення та підтримання облікових баз даних;

- організація користування документами у службових, соціально-правових, наукових та інших цілях, видавання юридичним особам і громадянам у встановленому Держкомархівом порядку архівних довідок, копій та витягів з документів, що знаходяться на зберіганні;

- проведення експертизи цінності документів, що знаходяться на зберіганні, подання на затвердження експертній комісії архівного відділу районної адміністрації, міської ради описів справ тимчасового зберігання, документів з особового складу підприємств, установ і організацій - джерел комплектування та актів про вилучення для знищення документів, строки зберігання яких закінчилися;

- участь у заходах з підвищення кваліфікації працівників служб діловодства, архівних підрозділів та експертних комісій підприємств, установ і організацій .

7. Для виконання покладених на Трудовий архів завдань йому надається право:

- одержувати від підприємств, установ і організацій - джерел комплектування або ліквідаційних комісій (ліквідаторів) архівні документи згідно з номенклатурами справ з оплатою цими суб'єктами відповідно до цін і тарифів, затверджених в установленому порядку, вартості їхнього опрацювання та наступного зберігання у Трудовому архіві на договірних засадах;

- одержувати від підприємств, установ і організацій - джерел комплектування або ліквідаційних комісій (ліквідаторів) відомості, необхідні для роботи;

- інформувати керівництво відповідної районної, районної в місті державної адміністрації, відповідного органу місцевого самоврядування про стан зберігання документів підприємств, установ і організацій - джерел комплектування та вносити пропозиції щодо поліпшення цієї роботи;

- надавати рекомендації підприємствам, установам і організаціям - джерелам комплектування або ліквідаційним комісіям (ліквідаторам) з питань, що входять до компетенції Трудового архіву;

- брати участь у засіданнях експертних комісій у разі розгляду на них описів справ тимчасового зберігання, документів з особового складу підприємств, установ і організацій - джерел комплектування Трудового архіву та актів про вилучення для знищення документів, строки зберігання яких закінчилися;

- брати участь у нарадах, які проводить районна державна адміністрація, ліквідаційна комісія (ліквідатор), в разі розгляду на них питань роботи з документами.

8. Трудовий архів очолює посадова особа апарату управління Зеленодольської міської ради, яка визначається розпорядженням міського голови.

9. Керівник Трудового архіву:

- організує діяльність архіву, персонально відповідає за виконання покладених на архів завдань;

- розробляє посадові інструкції працівників трудового архіву, контролює їх виконання;

- організовує розробку річних планів роботи трудового архіву та річних звітів;

- вирішує відповідно до законодавства питання щодо доступу представників підприємств, установ і організацій - джерел комплектування, інших користувачів до документів, що знаходяться на зберіганні;

- проводить прийом громадян, розглядає звернення, що належать до компетенції архіву;

- представляє архів з усіх питань, пов'язаних з його діяльністю.

1   2   3   4   5   6

Схожі:

Інструкція з підготовки бюджетних запитів до проекту міського бюджету...
Суми на плановий бюджетний період (далі – проект міського бюджету) та прогнозу міського бюджету м. Суми на наступні за плановим два...

Виноградівська міська рада закарпатської області
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника фінансово-економічного відділу Марушка Г.І. “Про виконання міського бюджету за І-...

Порядок складання І виконання розпису районного бюджету
Порядок про складання І виконання розпису районного бюджету (далі Порядок) визначає процедури складання І виконання розпису районного...

Звіт міського голови перед територіальною громадою
Настав час третього за рахунком звіту міського голови, так як 25 листопада 2018 року виповнилося вже три роки від старту першої каденції...

«29» липня 2016 р с. Рукшин Про внесення змін до сільського бюджету на 2016 рік
Керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 І статтею 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи показники...

До рішення міської ради
Про затвердження Положення про порядок надання матеріальної допомоги мешканцям м. Маріуполя за рахунок коштів міського бюджету

Вінницька міська рада розпорядження міського голови
«Про забезпечення виконання Закону України «Про очищення влади», керуючись частиною 8 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування...

Звіт незалежних аудиторів
Фінансова звітність Банку (яка є невід’ємною частиною даного висновку) складається із Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту...

Методичні рекомендації щодо виконання звіту щоденника про проходження...
...

Звіт про виконання районного бюджету за І півріччя 2012 року
Про хід виконання у 2012 році програми відпочинку та оздоровлення дітей Дунаєвецького району на 2009 2013 роки

Звіт про виконання районного бюджету за І півріччя 2012 року
Про хід виконання у 2012 році програми відпочинку та оздоровлення дітей Дунаєвецького району на 2009 2013 роки

Кейс №16 Оплачувані громадські роботи за рахунок коштів міського...
Оплачувані громадські роботи за рахунок коштів міського бюджету та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування...

Кейс №16 Оплачувані громадські роботи за рахунок коштів міського...
Оплачувані громадські роботи за рахунок коштів міського бюджету та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування...

"Невизначеність результатів біохімічних досліджень"
Представлення результатів вимірювань. Значущі цифри. Складання звіту (бюджету) невизначеності

1. Увага – нова форма авансового звіту
З початку лютого 2014 року вводиться оновлена форма Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт та Порядок...

Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2)
Для суб’єктів господарювання, які звітують з податку на прибуток підприємств поквартально останній день подання звітності – 10 серпня...

Засідання 49 чергової сесії Зеленодольської
Про затвердження Угоди про передачу субвенції з бюджету об’єднаної територіальної громади м. Зеленодольськ до обласного бюджету Дніпропетровської...

Звіту про фінансові результати
Зміст та форма Звіту про фінансові результати, а також загальні вимоги до розкриття його статей визначаютьсяБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт