Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Огляд новин законодавства

Огляд новин законодавства

Сторінка1/3
  1   2   3
ОГЛЯД НОВИН ЗАКОНОДАВСТВА
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до Вашої уваги огляд новин законодавства за грудень 2010 року.

Зміст


1.

Щодо змін у Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) ТМЦ

Постанова Кабміну України від 16.12.2009 р. № 1393

4-5

2.

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Постанова Кабміну України від 23.12.2009 р. № 1371 (Коментарі аудиторів)

5

3.

Про затвердження Змін до Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності показників фінансової звітності

Наказ Мінфіну України від 29.12.2009 р. № 1572 (витяг)

5

4.

Про податок на додану вартість

Лист ДПАУ від 15.01.2010 р. № 445/7/16-1517

5-6

5.

Щодо відображення у податковій декларації з податку на додану вартість податкових накладних, які були виписані у попередніх періодах, а отримані у звітному періоді, та документального підтвердження затримки в одержанні таких податкових накладних

Лист ДПАУ від 04.11.2009 р. № 24259/7/16-1517-26

7-8

6.

Щодо організації роботи по декларуванню доходів, одержаних фізичними особами у 2009 році

Лист ДПАУ від 24.12.2009 р. № 28800/7/17-0217 (Витяг)

8-10

7.

Щодо оподаткування доходів суб'єктів підприємницької діяльності, виплачуваних за виконання господарських договорів з юридичними особами

Лист ДПАУ від 23.11.2009 р. № 12004/6/17-0716

11-12

8.

Щодо звітності за формою № 1-ПП

Лист ДПАУ від 21.07.2009 р. № 662/5/16-1416

12

9.

Про обкладення ПДВ послуг міжнародного електрозв'язку, що надаються нерезидентом

Лист ДПАУ від 16.10.2009 р. № 22746/7/16-1517-26

13

10.

Про формування податкового кредиту при поставці товарів за цінами нижче ціни їх придбання

Лист ДПАУ від 09.11.2009 р. № 11499/6/16-1515-12

13-14

11.

Щодо розміру збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти за гривню

Лист ПФУ від 31.12.2009 р. № 24746/03-02

14-15

12.

Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві

Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 04.12.2009 р. № 554

15

13.

Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві

Лист Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 08.12.2009 р. № 12/19-2-9/11-5008

16

14.

Про зміни до Порядку обчислення середньої заробітної плати для розрахунку страхових виплат

Лист ФСС з ТВП від 29.12.2009 р. № 01-16-2801

16-18

15.

Щодо порядку отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що оплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Лист ФСС з ТВП від 20.10.2009 р. № 06-32-2179

18-19

16.

Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов ведення бізнесу в Україні

Закон ВРУ від 15.12.2009 р. № 1759-VI

19-23

  1. Щодо змін у Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) ТМЦ


Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 р. № 1393

1. Абзац п'ятий пункту 1 Положення про порядок застосування вогнепальної зброї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 р. № 575, викласти в такій редакції:

"для відбиття збройного чи групового нападу на приміщення державного і громадського підприємства, установи і організації, об'єкт, що охороняється, або залізничний рухомий склад, де працює або несе службу зазначена посадова особа;".

2. У Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. № 116:

1) пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Розмір збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей визначається за балансовою вартістю таких цінностей (з вирахуванням амортизаційних відрахувань), але не нижче 50 відсотків балансової вартості на момент встановлення такого факту з урахуванням індексів інфляції, які визначає щомісяця Держкомстат, відповідного розміру податку на додану вартість та розміру акцизного збору за формулою:

Р3 = [(Бв - А) х Іінф + ПДВ + Азб] х 2 + Вп + Вр,

де

- Р3 - розмір збитків (у гривнях);

- Бв - балансова вартість на момент встановлення факту розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей (у гривнях);

- А - амортизаційні відрахування з дати початку експлуатації (у гривнях);

- Іінф - загальний індекс інфляції, який розраховується з дати початку експлуатації на підставі визначених щомісяця Держкомстатом індексів інфляції;

- ПДВ - розмір податку на додану вартість (у гривнях);

- Азб - розмір акцизного збору (у гривнях);

- Вп - фактичні витрати підприємства для відновлення пошкоджених або придбання нових матеріальних цінностей (у гривнях);

- Вр - фактична вартість робіт з відновлення (витрати на доставку матеріалів і усунення пошкоджень) за цінами на день вчинення правопорушення (у гривнях).

Показники Вп та Вр застосовуються для визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей та відповідних витрат, необхідних для відновлення пошкоджених або придбання нових матеріальних цінностей на безперервно діючих підприємствах, в установах і організаціях, де таке відновлення необхідне для подальшого продовження роботи.";

2) пункт 10 викласти в такій редакції:

"10. Із сум, стягнутих відповідно до цього Порядку, здійснюється відшкодування збитків, завданих підприємству, установі і організації з урахуванням фактичних витрат підприємства на відновлення пошкоджених або придбання нових матеріальних цінностей та вартості робіт з їх відновлення. Залишок коштів перераховується до державного бюджету.".


  1. Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України


Постанова Кабінету Міністрів України від 23.12.2009 р. № 1371

Коментарі аудиторів

Реальним та потенційним власникам транспортних за­собів варто знати, що Кабмін виклав у новій редакції Правила державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а та­кож самохідних машин, сконс­труйованих на шасі автомо­білів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, на­півпричепів та мотоколясок, затверджені його постановою від 07.09.98 р. № 1388. У них, се­ред іншого, прописали проце­дуру держреєстрації мопедів. Важливо, що до 01.07.10 р. першу реєстрацію мопедів, при­дбаних до 29.12.09 р., можна проводити без документів, що підтверджують правомірність їх придбання, за встановленою процедурою та після належних перевірок ДАІ. МВС доручили забезпечити держреєстрацію мопедів з 01.01.10 р.


  1. Про затвердження Змін до Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності показників фінансової звітності


Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2009 р. № 1572 (витяг)

Відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" наказую:

1. Затвердити Зміни до Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності показників фінансової звітності, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 22.12.2008 № 1524, <…>

<…>


  1. Про податок на додану вартість


Лист Державної податкової адміністрації України від 15.01.2010 р. № 445/7/16-1517

Державна податкова адміністрація України у зв'язку із надходженням численних запитів від платників податків та органів державної податкової служби щодо надання роз'яснення стосовно визначення останнього дня для погашення податкових зобов'язань з податку на додану вартість за грудень 2009 року повідомляє.

Відповідно до підпункту 5.3.1 пункту 5.3 статті 5 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (далі - Закон № 2181) платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом десяти календарних днів, наступних за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого підпунктом 4.1.4 пункту 4.1 статті 4 цього Закону для подання податкової декларації.

Згідно з підпунктом 4.1.4 пункту 4.1 статті 4 Закону № 2181 податкові декларації подаються за базовий податковий (звітний) період, що дорівнює календарному місяцю (у тому числі при сплаті місячних авансових внесків), - протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

Аналогічні норми визначені пунктом 2.6 Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість (затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 30.05.97 № 166 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.07.97 за № 250/2054).

Таким чином, останній день для погашення податкових зобов'язань з податку на додану вартість за грудень 2009 року припадає на 30 січня 2010 року (суботу).

Відповідно до підпункту 5.3.3 пункту 5.3 статті 5 Закону № 2181, якщо останній день зазначених у цьому пункті строків припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем кожного з таких строків вважається наступний за вихідним або святковим робочий операційний (банківський) день.

Разом з тим, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2009 № 1412-р "Про перенесення робочих днів у 2010 році" рекомендовано перенести у порядку і на умовах, установлених законодавством, у 2010 році для працівників, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями, робочий день з понеділка 4 січня - на суботу 30 січня.

Відповідно до листа Національного банку України від 14.12.2009 № 25-211/3007-23723 у зв'язку із завершенням банківською системою операцій 2009 року та проведенням технологічних робіт, пов'язаних з початком нового звітного року, установлено особливий порядок роботи банківської системи 29.12.2009 - 31.12.2009, 04.01.2010.

Враховуючи зазначене, а також те, що 30 січня 2010 року не визначено як робочий день банківської системи, то останній день для погашення податкових зобов'язань з податку на додану вартість за грудень 2009 року - 1 лютого 2010 року.

Головам державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі довести зазначене роз'яснення до відома платників податків і підпорядкованих підрозділів та забезпечити його врахування при проведенні контрольно-перевірочної роботи та винесенні рішень в процесі апеляційних узгоджень.


  1. Щодо відображення у податковій декларації з податку на додану вартість податкових накладних, які були виписані у попередніх періодах, а отримані у звітному періоді, та документального підтвердження затримки в одержанні таких податкових накладнихЛист Державної податкової адміністрації України від 04.11.2009 р. № 24259/7/16-1517-26

Державна податкова адміністрація України розглянула лист щодо відображення у податковій декларації з податку на додану вартість податкових накладних, які були виписані у попередніх періодах, а отримані у звітному періоді, та документального підтвердження затримки в одержанні таких податкових накладних і повідомляє.

Згідно з підпунктом 7.4.5 пункту 7.4 статті 7 Закону України "Про податок на додану вартість" (далі - Закон) підставою для включення до складу податкового кредиту суми сплаченого (нарахованого) податку у зв'язку з придбанням товарів (послуг) є податкові накладні чи митні декларації (інші подібні документи згідно з пп. 7.2.6 цього пункту).

Відповідно до підпункту 9.2 пункту 9 Порядку ведення реєстру отриманих та виданих податкових накладних, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 30.06.2005 р. № 244, зі змінами та доповненнями, отримані податкові накладні, розрахунки коригування кількісних і вартісних показників (додаток 2 до податкової накладної), вантажні митні декларації, а також інші подібні документи (згідно з підпунктом 7.2.6 пункту 7.2 статті 7 Закону) відображаються у реєстрі отриманих та виданих податкових накладних за датою отримання зазначених документів.

Отже, у разі отримання податкових накладних, що виписані в різних податкових періодах, а надійшли із запізненням в одному періоді (за наявності документального підтвердження такого запізнення), платник податку - покупець товарів (робіт, послуг) повинен на дату отримання зазначених документів відобразити їх у графі 2 реєстру отриманих та виданих податкових накладних (далі - Реєстр), затвердженого наказом ДПА України від 30.06.2005 р. № 244 "Про порядок ведення реєстру отриманих та виданих податкових накладних", із змінами та доповненнями (далі - Порядок № 244), та за умови виконання норм підпункту 7.4.1 пункту 7.4 статті 7 Закону має право відобразити такі податкові накладні в податковій декларації з податку на додану вартість у поточному періоді.

Відображення у податковій звітності таких податкових накладних має здійснюватися шляхом відображення їх у рядку 16.4 "Інші випадки" податкової декларації з податку на додану вартість.

Оскільки податкова накладна згідно з підпунктом 7.2.3 пункту 7.2 статті 7 Закону є звітним податковим документом і одночасно розрахунковим документом, а відповідно до пункту 2 Порядку оформлення поштових відправлень з вкладенням матеріалів звітності, розрахункових документів і декларацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.07.97 р. № 799 (далі - Порядок № 799), звіти, розрахункові документи і декларації (далі - звіти) приймаються до відправлення листами (посилками, бандеролями) з оголошеною цінністю (далі - поштові відправлення) з позначкою "Звіт" та з рекомендованим повідомленням про вручення, то податкові накладні, які відправляються продавцем поштою покупцю, повинні надсилатися поштовим листом з рекомендованим повідомленням про вручення.

Враховуючи зазначене, податкові накладні, які відправляються продавцем поштою покупцю, повинні надсилатися поштовим листом з рекомендованим повідомленням про вручення.

Згідно з пунктом 10 Порядку № 799 у містах Києві та Севастополі, обласних центрах, містах обласного підпорядкування, районних центрах повідомлення про вхідні поштові відправлення доставляються адресатам не пізніше робочого дня, що настає після надходження відправлення до підприємства поштового зв'язку.

Рекомендовані повідомлення про вручення поштових відправлень видаються адресатам під розписку (пункт 11 Порядку № 799).

Також пунктом 6 Порядку № 799 передбачено, що відправнику надсилається повідомлення після вручення поштового відправлення адресату.

Таким чином, документальним підтвердженням у покупця - платника податку на додану вартість при включенні до складу податкового кредиту сум податку на додану вартість на підставі податкової накладної, отриманої в інших податкових періодах, ніж дата їх виписки, є документ, який підтверджує надходження такої податкової накладної від продавця, а саме лист з рекомендованим повідомленням про вручення із зазначенням на ньому відбитку календарного штемпеля (за умови дотримання інших вимог Закону щодо формування податкового кредиту).

При цьому відповідно до абзацу другого пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 р. № 1120-р "Деякі питання адміністрування податку на додану вартість" нарахування податкового кредиту з використанням податкової накладної, отриманої у попередніх звітних періодах з порушенням вимог підпункту 7.5.1 пункту 7.5 статті 7 Закону, є підставою для проведення позапланової виїзної перевірки такого платника податку органами державної податкової служби.

  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт