Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Щодо організації роботи по декларуванню доходів, одержаних фізичними особами у 2009 році

Огляд новин законодавства

Сторінка2/3
1   2   3

Щодо організації роботи по декларуванню доходів, одержаних фізичними особами у 2009 році


Лист Державної податкової адміністрації України від 24.12.2009 р. № 28800/7/17-0217 (Витяг)

З метою забезпечення виконання громадянами конституційного обов'язку щодо декларування доходів, отриманих у 2009 році, та на виконання норм Закону України від 22 травня 2003 року № 889-IV "Про податок з доходів фізичних осіб" (далі - Закон 889), у 2010 році допускається подання платниками податку з доходів фізичних осіб декларацій за формою декларації про доходи згідно з додатком № 1 до Інструкції про прибутковий податок з громадян, затвердженої наказом Головної державної податкової інспекції України від 21 квітня 1993 року № 12 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 9 червня 1993 року за № 64.

З метою спрощення для платників податку процедури проведення нарахування податкового кредиту та вирахування суми податку, які підлягають доплаті або поверненню, рекомендується використовувати форми Переліку витрат, що дозволено до включення до податкового кредиту, та Розрахунку сум податку до сплати або повернення з бюджету, зразки яких наведено у податковому роз'ясненні ДПА України від 18.01.2005 р. № 878/7/17-3117 "Щодо забезпечення виконання вимог статті 18 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб".

Податкові органи на місцях забезпечують платників податку безоплатно бланками декларації та вказаними формами переліку сум витрат і розрахунку сум податку з доходів фізичних осіб.

Звертаємо увагу, що до Закону № 889 внесено відповідні зміни, які слід врахувати при проведенні деклараційної кампанії у 2010 році.

Так, Законом України від 23.06.2009 року № 1533-VI "Про внесення змін до деяких законів України з метою подолання негативних наслідків фінансової кризи" (далі - Закон № 1533-VI) внесені зміни до пп. 4.2.11 пункту 4.2 статті 4 Закону № 889, згідно з яким підлягає оподаткуванню сума заборгованості платника податку, за якою минув строк позовної давності та яка перевищує суму, що становить 50 відсотків місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року. Фізична особа самостійно сплачує податок з таких доходів та відображає їх у річній податковій декларації, крім сум податкової заборгованості, за якими минув строк давності згідно з законом, що встановлює порядок стягнення заборгованості з податків, зборів (обов'язкових платежів) та погашення податкового боргу.

Отже, до 1 квітня 2010 року фізичні особи - боржники, в яких, починаючи з 24.11.2009 року, минув строк позовної давності щодо їх заборгованості перед кредиторами, повинні подати річну податкову декларацію до податкового органу за місцем свого проживання, в якій відобразити всю суму такої заборгованості, але податок сплачується лише за умови, що сума такої заборгованості перевищує суму, що становить 50 відсотків місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року. Тобто, при декларуванні доходів у вигляді заборгованості за 2009 рік не підлягає оподаткуванню сума, що не перевищує 334,5 грн. (669 грн. х 50 %).

Починаючи з 24 листопада 2009 року підприємство-кредитор, в якого минув строк позовної давності щодо заборгованості боржників, повинно повідомити податковий орган про цей факт (про суму простроченої заборгованості) у податковому розрахунку за ф. № 1ДФ за ознакою доходу "14".

Законом № 1533-VI підтверджено право платника податку на податковий кредит за процентами, сплаченими банку за користування іпотечним житловим кредитом, в іноземній валюті, яким у пункті 10.1 статті 10 абзац перший Закону 889 після слів "за іпотечним житловим кредитом" доповнено словами "наданими позичальнику як у національній, так і в іноземній валютах".

Додатково щодо застосування у 2010 році розміру податкової соціальної пільги повідомляємо. Відповідно до пп. 6.5.1 Закону № 889 податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого протягом звітного місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї згідно із законодавством виплати, компенсації та відшкодування), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює сумі місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн.

Згідно з пп. 6.1.1 п. 6.1 ст. 6 Закону 889, будь-який платник податку, в якого розмір місячної заробітної плати не перевищує встановлений рівень заробітної плати, має право на податкову соціальну пільгу у розмірі 50 % однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої законом на 1 січня звітного податкового року.

Відповідно до Закону України від 20 жовтня 2009 року № 1646-VI "Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати" (далі - Закон № 1646), який спрямований на встановлення розміру прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, що забезпечить належний соціальний захист кожного громадянина України у період фінансово-економічної кризи, прожитковий мінімум для працездатних осіб та розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2010 року встановлено на рівні 869 гривень.

Прикінцевими положеннями цього Закону дано доручення Кабінету Міністрів України, Комітету Верховної Ради України з питань бюджету при підготовці та доопрацюванні проекту закону про Державний бюджет України на 2010 рік врахувати розміри прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, передбачені цим Законом.

З врахуванням положень Закону № 1646 розмір місячної заробітної плати, що даватиме кожному платнику податку право на застосування податкової соціальної пільги, становитиме у 2010 році 1220 грн. (869 грн. х 1,4).

Розмір податкової соціальної пільги, передбаченої пп. 6.1.1 п. 6.1 ст. 6 Закону № 889, у 2010 році становитиме 434 грн. 50 коп. (869 грн. х 50 %).

При цьому 150 % ПСП (пп. 6.1.2 ст. 6 Закону № 889) дорівнюватиме 651 грн. 75 коп.

ПСП 200 % (пп. 6.1.3 ст. 6 Закону № 889) становитиме 869 грн.

<...>

  1. Щодо оподаткування доходів суб'єктів підприємницької діяльності, виплачуваних за виконання господарських договорів з юридичними особами


Лист Державної податкової адміністрації України від 23.11.2009 р. № 12004/6/17-0716

Державна податкова адміністрація України розглянула лист щодо оподаткування доходів суб'єктів підприємницької діяльності, виплачуваних за виконання господарських договорів з юридичними особами, і повідомляє.

Відповідно до пп. 9.12.1 п. 9.12 ст. 9 Закону України від 22.05.2003 № 889 "Про податок з доходів фізичних осіб" (далі - Закон) оподаткування доходів, зокрема, отриманих фізичною особою від продажу нею товарів (надання послуг, виконання робіт) у межах її підприємницької діяльності без створення юридичної особи здійснюється за правилами, встановленими спеціальним законодавством з цих питань з урахуванням норм цього пункту. До спеціального законодавства належить спеціальна система оподаткування, запроваджена Указом Президента України від 03.07.98 № 727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" в редакції Указу Президента України від 28.06.99 № 746 (далі - Указ), та звичайна (загальна) система оподаткування, діюча у відповідності з розділом IV Декрету, окрім фіксованого податку.

Відповідно до ст. 2 Указу дохід, отриманий від здійснення підприємницької діяльності, що обкладається єдиним податком, не включається до складу сукупного оподатковуваного доходу за підсумками звітного року такого платника, а сплачена сума єдиного податку є остаточною і не включається до перерахунку загальних податкових зобов'язань платника єдиного податку. Згідно із ст. 6 Указу платник єдиного податку не є платником податку на доходи фізичних осіб (прибуткового податку з громадян) саме від здійснення того виду підприємницької діяльності, дохід від якої обкладається єдиним податком.

На підставі вказаних норм законодавства ДПА України наказом від 29.12.2003 № 633 затвердила узагальнююче Податкове роз'яснення щодо застосування положень пункту 1.8 статті 1, пункту 9.12 статті 9 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб". Закладена у наказі № 633 ідеологія передбачає, що всі процедури щодо сплати податку підприємцями (незалежно від обраної системи оподаткування) знаходяться виключно в площині: підприємець - податковий орган, та ним передбачила можливість уникнення подвійного оподаткування підприємців податковим агентом та податковим органом. Згідно із наказом № 633 для того, щоб податковий агент не утримував податок з доходів, виплачуваних суб'єкту підприємницької діяльності, останній має надати копію свідоцтва про державну реєстрацію його як підприємця.

Враховуючи зазначене, особа, яка є джерелом виплати доходу (виручки) на користь суб'єкта підприємницької діяльності, не має правових підстав визначати об'єкт оподаткування - оподатковуваний дохід під час здійснення виплати такого доходу (виручки), оскільки це призведе до подвійного оподаткування такого доходу та порушення сфер правового регулювання між Указом, Декретом та Законом.

Водночас, податковий агент повинен про виплачені суб'єкту підприємницької діяльності суми повідомити податковий орган податковому розрахунку за ф. № 1-ДФ за ознакою доходу "42".


  1. Щодо звітності за формою № 1-ПП


Лист Державної податкової адміністрації України від 21.07.2009 р. № 662/5/16-1416

<...> ДПАУ інформує про обсяги отриманих пільг на підставі поданих платниками даних звіту № 1-ПП «Про суми пільг в оподаткуванні юридичних осіб та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності», який затверджений наказом ДПАУ, Держкомстату від 23.07.2004 р. № 419/453 «Про затвердження форми звіту № 1-ПП, Ін­струкції про порядок її заповнення та Правил обліку ПДВ з метою вдосконалення обчислення вартісної величини впливу пільг з цього податку на формування дохідної час­тини державного бюджету».

При цьому, розрахунок не внесених до державного бюджету сум ПДВ через отримання пільг при ввезенні товарів (супутніх послуг) у митному режимі імпорту або реімпорту здійснюється відповідно до затверджених ал­горитмів платниками ПДВ.

Не всі особи, які умовно нараховують ПДВ при імпо­рті, являються платниками ПДВ, тоді коли звітність за формою № 1-ПП в частині пільг з ПДВ подають лише зареєстровані платники ПДВ.

Поряд з цим, виникнення сум розбіжностей пов'язано з поданням окремими суб'єктами господарювання, які здій­снюють поставки у митному режимі імпорту та реімпорту лікарських засобів та виробів медичного призначення за кодом пільги 14010335 (звільнення від оподаткування опе­рацій з імпорту лікарських засобів та виробів медичного призначення), звітів за формою № 1-ПП лише за кодом пільги 14010088 (звільнення від оподаткування операцій з поставки на території України).

В той же час звіт за формою № 1-ПП, який є статис­тичним звітом, не є податковою декларацію в розумінні Закону України від 21.12.2000 р. № 2181-ІІІ «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджета­ми та державними цільовими фондами». В зв'язку з цим, відповідно до діючого законодавства відповідальність за порушення строків подання, неподання такої звітно­сті або неправильне її подання обмежена. <...>

  1. Про обкладення ПДВ послуг міжнародного електрозв'язку, що надаються нерезидентом


Лист Державної податкової адміністрації України від 16.10.2009 р. № 22746/7/16-1517-26

Державна податкова адміністрація України розглянула лист <...> щодо оподаткування податком на додану вартість операції з поставки послуг міжнародного електрозв'язку, що надаються резиденту нерезидентом, який не має постійного представництва на митній території України, і повідомляє.

Згідно з підпунктом 3.1.1 пункту 3.1 статті 3 Закону України від 3 квітня 1997 року № 168/97-ВР "Про податок на додану вартість", із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 4 червня 2009 року № 1451 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування послуг з міжнародних перевезень пасажирів, багажу та вантажів, міжнародних відправлень, міжнародного лізингу та міжнародного ремонту товарів" (далі - Закон), об'єктом оподаткування податком на додану вартість є, зокрема, операції з поставки товарів та послуг, місце поставки яких знаходиться на митній території України.

Визначення місця поставки здійснюється за правилами, викладеними у пункті 6.5 статті 6 Закону.

Відповідно до загального правила визначення місця поставки послуг, встановленого підпунктом "а" пункту 6.5 статті 6 Закону, місцем поставки послуг вважається місце, де особа, яка надає послугу, зареєстрована платником цього податку, а у разі якщо така послуга надається нерезидентом, - місце розташування його представництва, а за відсутності такого - місце розташування резидента, який виконує агентські (представницькі) дії від імені такого нерезидента, а за відсутності такого - місце фактичного розташування покупця (отримувача), який у цьому випадку виступає податковим агентом такого нерезидента.

Враховуючи викладене, місцем поставки послуг міжнародного електрозв'язку, що надаються резиденту нерезидентом, який не має представництва на митній території України, є місце реєстрації українського оператора.

Тобто, операції з поставки таких послуг є об'єктом оподаткування податком на додану вартість і підлягають оподаткуванню податком на додану вартість за ставкою 20 %.


  1. Про формування податкового кредиту при поставці товарів за цінами нижче ціни їх придбання


Лист Державної податкової адміністрації України від 09.11.2009 р. № 11499/6/16-1515-12

Державна податкова адміністрація України розглянула лист <...> щодо надання роз'яснення стосовно формування податкового кредиту у разі поставки товарів за цінами, нижче їх собівартості, та джерелом покриття збитків являються внески засновників у статутний фонд, і повідомляє.

Відповідно до правил формування податкового кредиту, встановлених підпунктом 7.4.1 пункту 7.4 статті 7 Закону України "Про податок на додану вартість" (далі - Закон), податковий кредит звітного періоду визначається виходячи із договірної (контрактної) вартості товарів (послуг), але не вище рівня звичайних цін, у разі якщо договірна ціна на такі товари (послуги) відрізняється більше ніж на 20 відсотків від звичайної ціни на такі товари (послуги) та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою п. 6.1 ст. 6 цього Закону, протягом такого звітного періоду у зв'язку з:

- придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку;

- придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій в необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті, з метою подальшого використання у виробництві та/або поставці товарів (послуг) для оподатковуваних операцій у межах господарської діяльності платника податку.

При цьому згідно з підпунктом 7.4.1 пункту 7.4 статті 7 Закону суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з таким придбанням, мають бути підтверджені податковими накладними чи митними деклараціями (іншими подібними документами згідно з підпунктом 7.2.6 пункту 7.2 статті 7 Закону).

Суми податку на додану вартість, включені до складу податкового кредиту у зв'язку з придбанням товарів (послуг), відображаються у розділі II "Податковий кредит" податкової декларації платника податку з урахуванням вимог щодо порядку заповнення податкової декларації, затверджених наказом Державної податкової адміністрації України від 30.05.97 р. № 166 "Про затвердження форми податкової декларації та Порядку її заповнення і подання" (з урахуванням змін і доповнень), зареєстрованим у Мін'юсті України 09.07.97 р. за № 250/2054.

Таким чином, порядок формування податкового кредиту не залежить від фінансового результату звітного періоду.

1   2   3

Схожі:

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт