Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Щодо розміру збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти за гривню

Огляд новин законодавства

Сторінка3/3
1   2   3

Щодо розміру збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти за гривню


Лист Пенсійного фонду України від 31.12.2009 р. № 24746/03-02

Згідно пункту 6 статті 4 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" (далі - базовий Закон) юридичні та фізичні особи, що здійснюють операції з купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти за гривню, сплачують збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з 2008 року в розмірі 0,5 відсотка від суми операції.

У 2009 році згідно Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" (ст. 77) збір з придбання безготівкової валюти було знижено з 0,5 відсотка до 0,2 відсотка.

Оскільки бюджет 2010 року на сьогодні не прийнято, Кабінет Міністрів України затвердив постанову, за якою у 2010 році він працюватиме за тимчасовим розписом.

На думку Пенсійного фонду України, за таких умов мають діяти норми базового Закону. А тому, у 2010 році розмір збору із зазначених операцій має становити 0,5 відсотка.

Керуючись вимогами пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.98 № 1740 "Про затвердження Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій", Пенсійний фонд України надіслав для погодження проект відповідного спільного листа Національному банку України.


  1. Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві


Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 04.12.2009 р. № 554

Відповідно до Законів України "Про ціни і ціноутворення", "Про інвестиційну діяльність", Положення про Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2007 року № 750, наказую:

1. Затвердити типові форми первинних облікових документів у будівництві № КБ-2в "Акт приймання виконаних будівельних робіт" та № КБ-3 "Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати", що додаються.

Запровадити застосування типових форм первинних облікових документів у будівництві з моменту прийняття наказу про їх затвердження.

2. Управлінню ціноутворення, експертизи та контролю вартості у будівництві <…> забезпечити доведення інформації про затвердження зазначених типових форм до заінтересованих організацій та здійснювати методологічну допомогу будівельним підприємствам і організаціям в процесі впровадження в облікову практику затверджених типових форм первинного обліку, зазначених у пункті 1 цього наказу.

<…>


  1. Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві


Лист Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 08.12.2009 р. № 12/19-2-9/11-5008

Спільним наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва та Державного комітету статистки України від 4 грудня 2009 року № 453/553 <…> на пропозицією Міністерства юстиції України (лист від 07.10.2009 № 1744-09-24) скасований спільний наказ Держкомстату України та Держбуду України від 21.06.2002 № 237/5 "Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку в будівництві", оформлений всупереч чинному законодавству.

З метою приведення цих типових форм до вимог законодавства наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва від 4 грудня 2009 року № 554 <…> затверджені типові форми первинних облікових документів у будівництві № КБ-2в "Акт приймання виконаних будівельних робіт" та № КБ-3 "Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати", які слід застосовувати при проведенні взаєморозрахунків за виконані будівельні роботи між замовниками та виконавцями робіт у будівництві з моменту прийняття наказу про їх затвердження.


  1. Про зміни до Порядку обчислення середньої заробітної плати для розрахунку страхових виплат


Лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 29.12.2009 р. № 01-16-2801

Доводимо до відома, що постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 р. № 1332 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. № 1266" (далі - Постанова № 1332), яка опублікована 15 грудня поточного року в газеті "Урядовий кур'єр" № 233, внесено зміни до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням (далі - Порядок).

Відповідно до Закону України "Про Кабінет Міністрів України" постанови Кабінету Міністрів України, крім постанов, що містять інформацію з обмеженим доступом, набирають чинності з дня їх офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самими постановами, але не раніше дня їх опублікування. Враховуючи зазначене. Постанова № 1332 набрала чинності з 15 грудня поточного року (лист Міністерства праці та соціальної політики від 18.12.2009 р. № 14705/0/14-09/18).

Таким чином, для страхових випадків, які настали до 15 грудня 2009 року, обчислення середньої заробітної плати для розрахунку допомоги за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, необхідно здійснювати без урахування змін, внесених Постановою № 1332.

Звертаємо увагу на окремі особливості обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах, оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

1. Змінами, внесеними до пункту 6 Порядку, встановлено, що у випадку, коли застрахована особа працювала та сплачувала страхові внески або за неї сплачувались страхові внески менше ніж календарний місяць, середня заробітна плата (дохід) для розрахунку допомоги по вагітності та пологах має обчислюватися з нарахованої заробітної плати, з якої сплачені страхові внески, але не вище за розмір середньої заробітної плати за всіма видами економічної діяльності (за даними Держкомстату), що склалася у відповідному регіоні (Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі) в місяці, що передує місяцю, в якому настав страховий випадок та не нижче за розмір мінімальної заробітної плати, встановлений законом у місяці настання страхового випадку.

Для своєчасного і правильного призначення допомоги по вагітності та пологах просимо розміщувати на офіційних сайтах відділень Фонду відповідну інформацію про розмір середньої заробітної плати за всіма видами економічної діяльності. Зазначена інформація розміщується на офіційному веб-сайті Державного комітету статистики України www.ukrstat.gov.ua.

2. У разі коли розмір заробітної плати підвищується згідно з рішенням Кабінету Міністрів України, у зв'язку з чим заробітна плата перераховується за попередні періоди (абз. 2 п. 7 Порядку), сума донарахованої заробітної плати включається в базу нарахування страхових внесків до Фонду в місяці, у якому здійснено донарахування, і на такі виплати слід нараховувати та з них утримувати страхові внески до Фонду в межах граничної суми заробітної плати (доходу), що діє у момент їх нарахування.

Водночас донарахування заробітної плати за попередні періоди не впливатиме на розрахунок допомоги по тимчасовій непрацездатності, що виплачена за попередній період, оскільки при обчисленні середньої заробітної плати для розрахунку допомоги включається лише сума оплати праці, з якої у розрахунковому періоді сплачені страхові внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

3. Суттєво змінюється механізм обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку допомоги по вагітності та пологах. Згідно пункту 14 Порядку середньоденна заробітна плата (дохід) обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати (оподатковуваного доходу), з якої сплачувалися страхові внески, на кількість календарних днів за розрахунковий період. Відповідно за календарні, а не робочі дні буде розраховуватися і сума допомоги по вагітності та пологах (пункт 20 Порядку). При цьому у звітності по коштах Фонду за формою Ф4-ФСС з ТВП у рядку 3 таблиці IV по страхових випадках, які настали після 15 грудня 2009 р., також треба зазначати календарні дні.

4. Постановою № 1332 пункт 15 Порядку викладено в редакції, якою встановлено, що у випадках, коли в окремих місяцях розрахункового періоду, за який обчислюється середня заробітна плата, або в періоді, за який виплачується допомога, для працівників встановлюється неповний робочий день, для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності та оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця застосовується середньогодинна заробітна плата.

5. Нагадуємо, що згідно абз. 5 п. 14 Порядку для розрахунку допомоги по вагітності та пологах середньоденна заробітна плата не може перевищувати максимальну суму заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, яка в розрахунку на місяць складає 15 прожиткових мінімумів для працездатних осіб в останньому місяці розрахункового періоду (у грудні - 11160 грн., у січні - 13035 грн.), розділену на 30,44 (середньомісячну кількість календарних днів).


  1. Щодо порядку отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що оплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності


Лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 20.10.2009 р. № 06-32-2179

<...>

Відповідно до статті 47 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" від 18.01.2001 р. № 2240 для забезпечення відновлення здоров'я застрахована особа та члени її сім'ї (а також особа, яка навчається у вищому навчальному закладі) мають право на отримання санаторно-курортного лікування, оздоровлення в спеціалізованих оздоровчих закладах (у тому числі дитячих) у межах асигнувань, установлених бюджетом Фонду на зазначені цілі, та в порядку і на умовах, визначених правлінням Фонду.

Згідно з Порядком отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що оплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі - Порядок), затвердженим постановою правління Фонду від 25.02.2009 р. № 12, рішення про виділення путівки застрахованій особі приймає комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства на підставі особистої заяви та довідки на одержання путівки (форма № 070/о).

Відповідно до п. 4.2 Порядку за рішенням комісії із соціального страхування підприємство, яке є основним місцем роботи застрахованої особи, видає путівку до санаторію в період відпустки, а до санаторію-профілакторію - в період відпустки або без відриву від виробництва, за умови часткового фінансування санаторію-профілакторію за рахунок коштів Фонду.

Якщо на момент початку відпустки працівника було звільнено, підприємство повинне було вирішити питання щодо повернення путівки, придбаної за рахунок коштів Фонду, звільненим працівником.

Пунктом 6.2 Порядку передбачено, що сума витрат Фонду за путівки, що видані з порушенням цього Порядку, у тому числі не використані, не приймається до заліку та відшкодовується за рахунок страхувальника.

У відповідності з наведеним вартість путівки не приймається до заліку, а за порушення порядку її використання на страхувальника накладається штраф у розмірі 50 % від вартості путівки, як це передбачено статтею 30 Закону № 2240.


  1. Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов ведення бізнесу в Україні


Закон Верховної Ради України15.12.2009 р. № 1759-VI 

З метою створення сприятливих умов для започаткування та ведення бізнесу в Україні Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України: 

1. Частину першу статті 52 Закону України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 49, ст. 682; 1994 р., № 3, ст. 11; 1999 р., № 26, ст. 213) викласти в такій редакції:

"У товаристві з обмеженою відповідальністю створюється статутний (складений) капітал, розмір якого повинен становити не менше суми, еквівалентної одній мінімальній заробітній платі, діючій на момент створення товариства з обмеженою відповідальністю".

2. У частині першій статті 24 Закону України "Про пожежну безпеку" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 5, ст. 21; 2008 р., №№ 5 - 8, ст. 78, № 27 - 28, ст. 253) слова "та за рахунок пожертвувань юридичних осіб і громадян" замінити словами "інших джерел, не заборонених законодавством".

3. У Законі України "Про оренду державного та комунального майна" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 15, ст. 99; 1998 р., № 18, ст. 88):

1) частину шосту статті 9 після слів "колективом підприємства, його структурного підрозділу" доповнити словами "або чинного орендаря, який належним чином виконував свої обов'язки";

2) частину першу статті 17 доповнити реченням такого змісту: "Термін договору оренди не може бути меншим, ніж п'ять років, якщо орендар не пропонує менший термін".

4. У Законі України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299 із наступними змінами):

1) абзац шостий частини першої статті 1 після слова "строку" доповнити словами "у разі його встановлення Кабінетом Міністрів України";

2) статтю 8 після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:

"У ліцензійних умовах встановлюється вимога до суб'єкта господарювання щодо необхідності подання повідомлення органу ліцензування про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії, у визначений цим Законом строк".

У зв'язку з цим частини п'яту - восьму вважати відповідно частинами шостою - дев'ятою;

3) пункти 65, 68, 69, 76, 77 статті 9 виключити;

4) абзац восьмий частини третьої статті 13, частину сьому статті 16, частину четверту статті 18, абзац сьомий частини сьомої статті 19 доповнити словами "у разі його встановлення Кабінетом Міністрів України";

5) у статті 14:

частину четверту викласти в такій редакції:

"Ліцензія на провадження певного виду господарської діяльності видається на необмежений строк. Кабінет Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування може обмежити строк дії ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, але цей строк не може бути меншим, ніж п'ять років";

частину одинадцяту після слів "строку її дії" доповнити словами "якщо такий строк встановлено Кабінетом Міністрів України";

6) у статті 21:

у частині першій:

абзац восьмий виключити;

в абзаці десятому слово "неможливість" замінити словами "акт про неможливість";

у частинах третій та сьомій слова "акта про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії" виключити;

частину четверту викласти в такій редакції:

"Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через тридцять днів з дня його прийняття, крім рішень про анулювання ліцензій, прийнятих згідно з поданою заявою ліцензіата про анулювання ліцензії та в разі смерті ліцензіата (фізичної особи - підприємця), які набирають чинності з дня їх прийняття";

7) у тексті Закону слова "фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності" в усіх відмінках і числах замінити словами "фізична особа - підприємець" у відповідному відмінку та числі.

5. Частину другу статті 26 Закону України "Про охорону культурної спадщини" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 39, ст. 333; 2005 р., № 5, ст. 114) виключити.

6. Частину першу статті 34 Закону України "Про насіння і садивний матеріал" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 13, ст. 92) виключити.

7. Статті 8 та 16 Закону України "Про соціальні послуги" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 45, ст. 358; 2004 р., № 50, ст. 537; 2009 р., № 38, ст. 535) виключити.

8. У Законі України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 48, ст. 483):

1) у частині першій статті 1:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"документ дозвільного характеру - дозвіл, висновок, рішення, погодження, свідоцтво, інший документ, який дозвільний орган зобов'язаний видати суб'єкту господарювання у разі надання йому права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності і без наявності якого суб'єкт господарювання не може провадити певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності";

після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:

"принцип мовчазної згоди - принцип, згідно з яким суб'єкт господарювання набуває право на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності без отримання відповідного документа дозвільного характеру, за умови якщо суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою подано в установленому порядку заяву та документи в повному обсязі, але у встановлений законом строк документ дозвільного характеру або рішення про відмову у його видачі не видано або не направлено".

У зв'язку з цим абзац дев'ятий вважати абзацом десятим;

2) статтю 4 після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:

"5. Строк видачі документів дозвільного характеру становить десять робочих днів, якщо інше не встановлено законом.

У разі якщо суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою подано у встановленому законом порядку заяву та документи, передбачені для отримання або продовження права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності в повному обсязі, але у визначений законом строк документ дозвільного характеру або рішення про відмову у його видачі не видано або не направлено, застосовується принцип мовчазної згоди.

У разі якщо у встановлений законом строк суб'єкту господарювання не видано або не направлено документ дозвільного характеру чи рішення про відмову у його видачі, то через десять робочих днів з дня закінчення строку, встановленого для прийняття рішення про видачу або відмову у видачі документа дозвільного характеру, суб'єкт господарювання має право провадити певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності. Копія опису прийнятих документів з відміткою про дату їх прийняття є підтвердженням подання заяви та документів адміністратору або дозвільному органу".

У зв'язку з цим частини п'яту і шосту вважати відповідно частинами шостою і сьомою.

9. Статтю 14 Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 27, ст. 230) виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім підпункту 2 пункту 4 розділу I цього Закону, який набирає чинності через два місяці з дня опублікування цього Закону.

2. Встановити до 1 січня 2011 року мораторій:

1) на здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності органами державної влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими чи службовими особами щодо суб'єктів малого підприємництва, крім:

проведення перевірок суб'єктів малого підприємництва, господарська діяльність яких віднесена до високого ступеня ризику, критерії визначення якого затверджено Кабінетом Міністрів України відповідно до вимог Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності";

проведення органами державної податкової служби планових та позапланових виїзних перевірок (крім перевірок, які проводяться згідно з пунктами 4 і 8 частини шостої статті 111 Закону України "Про державну податкову службу в Україні");

проведення органами Пенсійного фонду України планових та позапланових перевірок суб'єктів господарювання з високим або середнім ступенем ризику;

проведення органами захисту прав споживачів позапланових перевірок за скаргами споживачів;

2) на збільшення розміру орендної плати за договорами оренди державного майна, укладеними Фондом державного майна України, його регіональними відділеннями та представництвами із суб'єктами малого підприємництва.

3. Рекомендувати до 1 січня 2011 року:

органам, уповноваженим Верховною Радою Автономної Республіки Крим, та органам місцевого самоврядування - не збільшувати розмір орендної плати за договорами оренди, укладеними ними з суб'єктами малого підприємництва щодо майна, яке відповідно належить Автономній Республіці Крим або перебуває в комунальній власності;

органам місцевого самоврядування - не збільшувати вартість торгового патенту, встановлену на 1 січня 2009 року відповідно до Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності".

4. Строк дії ліцензій, отриманих суб'єктами господарювання до набрання чинності цим Законом, не продовжується.

5. Термін договорів оренди державного та комунального майна для суб'єктів малого підприємництва, укладених до набрання чинності цим Законом, вважати продовженим до п'яти років з дня укладення, якщо орендар не пропонує менший термін.

6. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

З повагою,
Директор з аудиту

Аудитор (серт. А № 3816) Л.О. Кошембар
Вик.: С.В. Буняк, 332-77-50


1   2   3

Схожі:

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт