Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Технічний регламент щодо вимог до автомобільних бензинів

Технічний регламент щодо вимог до автомобільних бензинів





Сторінка1/4
  1   2   3   4




КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2013 р. №

Київ

Про затвердження Технічного регламенту щодо
вимог до автомобільних бензинів, дизельного,
суднових та котельних палив


Відповідно до статті 14 Закону України “Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Технічний регламент щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив та план заходів з його застосування, що додаються.

2. Визначити Міністерство енергетики та вугільної промисловості відповідальним за застосування Технічного регламенту, затвердженого цією постановою, та подання на призначення органів з оцінки відповідності у сфері його діяльності центральному органу виконавчої влади з питань оцінки відповідності.

3. Міністерству екології та природних ресурсів, Міністерству енергетики та вугільної промисловості у двомісячний строк затвердити Порядок взаємодії між Міністерством екології та природних ресурсів та Міністерством енергетики та вугільної промисловості під час проведення перевірок відповідності показників якості і безпечності автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив Технічному регламенту, затвердженому цією постановою.

4. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня опублікування.

Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2013 р. №

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
щодо вимог до автомобільних бензинів,
дизельного, суднових та котельних палив

Загальна частина

1. Цей Технічний регламент встановлює вимоги до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив (далі — палива), що виробляються, вводяться в обіг та реалізуються на території України, з метою захисту життя та здоров’я людини, тварин, рослин, національної безпеки, охорони навколишнього середовища та природних ресурсів.

Технічний регламент розроблений з урахуванням Директиви 98/70/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 жовтня 1998 р. і Директиви 2005/33/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 6 липня 2005 року.

2. Вимоги цього Технічного регламенту не поширюються на:

палива, які мають гарантійний строк зберігання більш як 1 рік, що виробляють та/або постачають згідно з державним замовленням для зберігання на підприємствах державного матеріального резерву. Такі палива не дозволяється реалізовувати через роздрібну мережу автозаправних станцій;

палива, які споживають для власних виробничо-технологічних потреб на нафто- та газовидобувних майданчиках, бурових платформах, нафто- та газопереробних підприємствах і які не дозволяється реалізовувати через роздрібну мережу автозаправних станцій;

автомобільні бензини з об’ємною часткою біоетанолу більш як 10 відсотків;

дизельні палива з об’ємною часткою метилових/етилових естерів жирних кислот більш як 7 відсотків.

3. В цьому Технічному регламенті терміни вживаються в такому значенні:

автомобільний бензин — суміш рідких вуглеводнів, отриманих в процесі переробки нафти, газового конденсату або їх сумішей, яка википає при температурі 30—215 °С та використовується як паливо для двигунів внутрішнього згоряння з примусовим запалюванням паливно-повітряної суміші;

біоетанол — спирт етиловий зневоджений, виготовлений з біомаси або спирту етилового ― сирцю для використання як біопалива;

дизельне паливо — суміш рідких вуглеводнів, отриманих в процесі переробки нафти, газового конденсату або їх сумішей, яка википає при температурі 170—360 °С та використовується у двигунах внутрішнього згоряння із запаленням паливно-повітряної суміші від стискання;

дизельне паливо арктичне — дизельне паливо, що використовується при температурі повітря нижче ніж мінус 20 °С;

дизельне паливо зимове — дизельне паливо, що використовується при температурі повітря від 5 °С до мінус 20 °С;

дизельне паливо літнє — дизельне паливо, що використовується при температурі повітря не нижче ніж 5 °С;

добавка (присадка) — речовина, яку додають до палива для надання йому спеціальних якостей або покращення його експлуатаційних та фізико-хімічних властивостей без погіршення екологічних показників;

документ про якість (паспорт якості) палива — документ, що містить дані для ідентифікації та фактичні значення показників якості нафтопродуктів, отримані в результаті лабораторних випробувань, а також інформацію про їх відповідність вимогам нормативних документів;

дослідна партія продукції — сукупність дослідних зразків чи певний обсяг не поштучної продукції, виготовленої за встановлений інтервал часу з метою контролю відповідності продукції визначеним вимогам та прийняття рішення щодо поставлення продукції на виробництво;

екологічний клас (Євро3, Євро4, Євро5) — критерії, за якими визначають рівень екологічної безпеки автомобільного бензину та дизельного палива;

зимовий період — пора року з 16 листопада до 15 березня (чотири місяці);

імпортер — будь-яка фізична чи юридична особа, яка є резидентом України і вводить в обіг на ринку України продукцію походженням з іншої держави та несе відповідальність за її відповідність вимогам цього Технічного регламенту;

котельне паливо (мазут) — рідке залишкове нафтове паливо, що википає при температурі вище ніж 360 °С (за нормальних умов) і використовується в стаціонарних теплових та енергетичних установках;

котельне паливо рідке (паливо пічне побутове рідке) — рідке нафтове паливо, яке отримують з дистилятних фракцій прямої перегонки нафти та вторинних процесів її переробки і застосовують для виробництва теплової енергії в нагрівальних установках невеликої потужності або теплових генераторах середньої потужності;

літній період — пора року з 16 квітня до 15 жовтня (шість місяців);

обіг палива на ринку — переміщення (транспортування) палива від виробника (імпортера, постачальника) до споживача або будь-які дії, пов’язані з транспортуванням, зберіганням, продажем;

октанове число — показник детонаційної стійкості бензину, що визначається шляхом порівняння характеристик горіння випробовуваного бензину та еталонних сумішей ізооктану з н-гептаном, виражений в одиницях еталонної шкали;

партія палива — будь-яка кількість палива однієї марки, що супроводжується одним документом про якість (паспортом якості) палива;

перехідний період — пора року з 16 березня до 15 квітня (один місяць) та з 16 жовтня до 15 листопада (один місяць);

позначення палива — назва та марка нафтопродукту, що містить екологічний клас та символ вмісту біокомпонентів;

покупець — юридична або фізична особа, яка закуповує паливо для його подальшого продажу юридичним або фізичним особам;

постачальник — юридична або фізична особа, яка є резидентом України і здійснює оптове постачання (реалізацію) палива згідно з договором постачання, купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно правовими договорами, що передбачають передачу права власності відповідно до законодавства, та несе відповідальність за його введення в обіг на ринку України та відповідність вимогам цього Технічного регламенту;

продавець — юридична або фізична особа, яка є резидентом України і здійснює роздрібне постачання (реалізацію) палива споживачу відповідно до законодавства та несе відповідальність за його введення в обіг на ринку України та відповідність вимогам цього Технічного регламенту;

споживач — юридична або фізична особа, яка закуповує паливо для власних потреб;

суднове паливо — рідке нафтове паливо, що використовується в суднових силових енергетичних  установках;

цетанове число — показник займистості дизельного палива, що визначається періодом затримки займання від стиснення паливно-повітряної суміші, виражений в одиницях еталонної шкали.

4. Для цілей цього Технічного регламенту поняття “національні стандарти” та “нормативний документ” вживаються у значенні, визначеному Законом України “Про стандартизацію”; поняття “випробувальна лабораторія” і “декларація про відповідність” — у значенні, визначеному Законом України “Про підтвердження відповідності”; поняття “орган з оцінки відповідності” і “технічний регламент” — у значенні, визначеному Законом України “Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності”; поняття “введення продукції в обіг”, “уповноважений представник виготовлювача продукції в Україні”, “виробник” і “постачання продукції” — у значенні, визначеному Законом України “Про загальну безпечність нехарчової продукції”; поняття “орган державного ринкового нагляду” — у значенні, визначеному Законом України “Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції”.

Вимоги щодо обігу палива на ринку

5. Дозволяється виготовлення, введення в обіг і обіг палив, які відповідають вимогам цього Технічного регламенту.

6. Під час оптового постачання (реалізації) палива постачальник (продавець) повинен надати покупцеві на його вимогу копію декларації про відповідність.

7. Під час роздрібного постачання (реалізації) палива позначення палив повинне бути розміщено у місцях, доступних для споживача (на паливо-розподільчому обладнанні), а також відображено в розрахункових документах.

На вимогу споживача (покупця) продавець повинен надати копію документа про якість (паспорт якості) палива та копію декларації про відповідність.

8. Кожна партія палива, що вводиться в обіг або перебуває в обігу, повинна мати документ про якість (паспорт якості) палива.

9. Документ про якість (паспорт якості) палива повинен містити:

дату видачі і номер документа;

назву, марку палива;

товарний знак підприємства-виробника, його назву та адресу;

назву та адресу постачальника (за наявності);

дату виготовлення палива;

дату відбирання проби та дату проведення випробування;

нормативні значення та фактичні результати випробувань, які підтверджують відповідність марки палива вимогам цього Технічного регламенту;

відомості щодо декларації про відповідність;

посилання на нормативні документи на методи випробування згідно з нормативним документом на паливо;

номер партії (резервуара);

дані про вид та кількість добавок (присадок);

підпис начальника відділу технічного контролювання або керівника лабораторії, яка виконує функції відділу, або уповноваженої особи, завірений печаткою.

10. Вимоги щодо позначення автомобільного бензину і дизельного палива наведені у додатку 1 до цього Технічного регламенту.

Вимоги щодо якості палив

11. Випробування палив проводяться акредитованими випробувальними лабораторіями, визначеними у порядку, встановленому Міненерговугіллям, згідно з правилами та методами випробовування (досліджень), у тому числі щодо відбирання проб, що необхідні для виконання вимог цього Технічного регламенту, які встановлюються в нормативних документах на палива.

Автомобільні бензини

12. За екологічними показниками встановлено такі екологічні класи автомобільних бензинів: Євро3, Євро4, Євро5.

Автомобільні бензини повинні відповідати вимогам, наведеним у додатку 2 до цього Технічного регламенту.

Забороняється використання в автомобільних бензинах екологічних класів Євро3, Євро4 та Євро5 добавок (присадок), що мають у своєму складі хоча б один з таких компонентів: фосфор, сполуки свинцю та заліза, ароматичні аміни (монометиланіліни, моноетиланіліни тощо).

Також забороняється з 1 січня 2017 р. використання в автомобільних бензинах екологічного класу Євро5 добавок (присадок) з концентрацією марганцю більше ніж 6 міліграмів на один куб. дециметр.

Автомобільні бензини можуть містити барвники та речовини-маркери.

Можливе додавання до автомобільних бензинів добавок до палив (присадок), біоетанолу, етил-трет-бутилового етеру, які не погіршують експлуатаційних показників палива, не впливають негативно на екологічні, енергетичні та економічні показники двигунів, що підтверджено результатами випробувань, та допущені до застосування в установленому порядку.

Дизельне паливо

13. За екологічними показниками встановлено такі екологічні класи дизельного палива: Євро3, Євро4, Євро5.

Дизельне паливо повинно відповідати вимогам, наведеним у додатку 3 до цього Технічного регламенту.

Дизельне паливо може містити барвники та речовини-маркери.

Можливе додавання до дизельного палива добавок (присадок), добавок на основі метилових/етилових естерів жирних кислот, які не погіршують експлуатаційних показників палива, не впливають негативно на екологічні, енергетичні та економічні показники двигунів, що підтверджено результатами випробувань, та допущені до застосування в установленому порядку.

Суднові палива

14. Суднові палива повинні відповідати вимогам, наведеним у додатку 4 до цього Технічного регламенту.

Можливе додавання до суднових палив добавок (присадок), добавок на основі метилових/етилових естерів жирних кислот, які не погіршують експлуатаційних показників палива, не впливають негативно на екологічні, енергетичні та економічні показники двигунів, що підтверджено результатами випробувань, та допущені до застосування в установленому порядку.

З 1 січня 2017 р. забороняється виробництво і введення в обіг суднових палив з вмістом сірководню більше ніж 0,0002 відсотка.

Котельні палива (мазути)

15. Котельні палива (мазути) повинні відповідати вимогам, наведеним у додатку 5 до цього Технічного регламенту.

Можливе додавання до котельних палив (мазутів) добавок (присадок), добавок на основі метилових/етилових естерів жирних кислот, що не погіршують експлуатаційних та екологічних показників палива та допущені до застосування в установленому порядку.

З 1 січня 2017 р. забороняється виробництво і введення в обіг котельних палив (мазутів) із вмістом сірки більше ніж 1 відсоток масовий.

Котельне паливо рідке (паливо пічне побутове рідке)

16. Котельне паливо рідке (паливо пічне побутове рідке) повинне відповідати вимогам, наведеним у додатку 5 до цього Технічного регламенту.

Можливе додавання до котельного палива рідкого (палива пічного побутового рідкого) добавок (присадок), добавок на основі метилових/етилових естерів жирних кислот, які не погіршують експлуатаційних та екологічних показників палива та допущені до застосування в установленому порядку.

З 1 січня 2017 р. забороняється виробництво і введення в обіг котельного палива рідкого (палива пічного побутового рідкого) з вмістом сірки більше ніж 1 відсоток масовий.

Оцінка відповідності

17. Для проведення оцінки відповідності виробник або уповноважений представник застосовує процедуру оцінки відповідності, яку встановлено Технічним регламентом модулів оцінки відповідності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2003 р. № 1585 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 41, ст. 2175), для:

палив, що виробляють або імпортують партіями, — за модулем F1;

палив, що виробляють дослідними партіями, — за модулем F1;

палив, що виробляють серійно, — за модулем A1.

18. Виробник або уповноважений представник розробляє технічну документацію, яка повинна містити інформацію про виробництво і застосування палив і за якою можливо оцінити відповідність палив вимогам цього Технічного регламенту.

До технічної документації додаються:

технологічний регламент або інструкція на виробництво, або технологія виробництва;

акт впровадження у серійне виробництво продукції;

акти приймання дослідної партії та протоколи випробувань продукції.

Для палив, які містять у своєму складі добавки (присадки), до технічної документації також додається:

документ про допуск до застосування добавки до палива (присадки) у відповідному типі палива, дані щодо вмісту в паливі;

паспорт безпечності добавки (присадки);

інформація про місцезнаходження юридичної особи виробника.

19. За результатами проведення оцінки відповідності виробник або уповноважений представник складає декларацію про відповідність за формою згідно з додатком 6 до цього Технічного регламенту.

20. Перед введенням в обіг палив на документ про якість (паспорт якості) палива виробником повинен бути нанесений національний знак відповідності, який підтверджує відповідність палива вимогам цього Технічного регламенту, так, щоб забезпечувалася його видимість, розбірливість та незмивність.

Зображення національного знака відповідності повинно відповідати його опису, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. № 1599 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 49, ст. 2188).

У разі проведення оцінки відповідності призначеним органом з оцінки відповідності до національного знака відповідності додається його ідентифікаційний код.

У разі зменшення або збільшення зображення національного знака відповідності повинні бути дотримані пропорції, встановлені в описі.

Нанесення будь-якого іншого маркування, здатного ввести в оману треті сторони щодо значення та форми національного знака відповідності, забороняється. Будь-яке інше маркування може бути нанесене за умови непогіршення видимості та розбірливості національного знака відповідності.

21. Виробник або уповноважений представник зберігає технічну документацію та декларацію про відповідність протягом 10 років після виготовлення останньої партії палива і надає їх для перевірки відповідним органам державного ринкового нагляду в установлених законодавством випадках.

У разі коли виробник не є резидентом України та не має уповноваженого представника в Україні, такі зобов’язання покладаються на особу, яка ввела палива в обіг на ринку України.

22. Органи з оцінки відповідності, призначені центральним органом виконавчої влади з питань оцінки відповідності за пропозицією Міненерговугілля, проводять оцінку відповідності.

Забезпечення відповідності вимогам безпеки

23. Безпека палива забезпечується додержанням вимог, установлених цим Технічним регламентом.

24. Правила та методи досліджень (випробувань), в тому числі відбору проб, необхідних для виконання вимог цього Технічного регламенту, та проведення оцінки відповідності, встановлюються національними стандартами, а в разі їх відсутності (до прийняття національних стандартів) — діючими нормативними документами.

Захисні застереження

25. Протягом трьох років з дня набрання чинності цим Технічним регламентом допускають в обіг паливо, яке відповідає нормативному документу, згідно з яким воно виготовлене, та яке виготовлене і прийняте для обігу до дня вступу в дію цього Технічного регламенту.

26. Встановити кінцевий строк введення в обіг автомобільних бензинів та дизельного палива:

екологічного класу Євро3 — до 31 грудня 2015 р.;

екологічного класу Євро4 — до 31 грудня 2017 р.;

екологічного класу Євро5 — не обмежений.
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережах



Схожі:

Технічний регламент щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного,...
Відповідно до статті 14 Закону України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» Кабінет Міністрів України...

Технічний Регламент чемпіонату України «Дитяча ліга» серед юнаків...
Технічний Регламент чемпіонату України «Дитяча ліга» серед юнаків та дівчат з волейболу (далі – Технічний Регламент) сукупність умов...

Технічний регламент
Цей Технічний регламент розроблено на основі Директиви 2014/33/єс європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р про гармонізацію...

Правила визначення вартості робіт з експлуатаційного утримання автомобільних...
Управлінням науково-технічної політики І управлінням автомобільних доріг Державної служби автомобільних доріг України

Технічний регламент безпеки іграшок
Небезпека може бути пов'язана з конструкцією іграшки та складом матеріалів, з яких вона

Безпеки низьковольтного електричного обладнання
Р. №1149 (далі – Технічний регламент), розроблено на основі Директиви Ради єс 2006/95/єс від 12 грудня 2006 р щодо гармонізації законодавств...

2 терміни та визначення понять
Технічному регламенті будівельних виробів, будівель І споруд (далі Технічний регламент), затвердженому Постановою Кабінету Міністрів...

Технічний регламент безпеки іграшок
Відповідно до статті 14 Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" ( 3164-15 ) Кабінет...

Технічний регламент безпеки машин І план заходів з його застосування
Міністерству економічного розвитку І торгівлі забезпечити застосування затвердженого цією постановою Технічного регламенту

Регламенту безпеки низьковольтного
Затвердити Технічний регламент безпеки низьковольтного електричного обладнання та план заходів із його застосування, що

Технічний регламент модулів оцінки відповідності
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2003 р. N 1585 ( 1585-2003-п )

Регламенту, затвердженого цією постановою, та здійснення контролю
Цей Технічний регламент визначає вимоги до рівня безпеки засобів індивідуального захисту, проведення процедури оцінки відповідності...

Технічний регламент зернового складу
Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2003 року n 510 "Про забезпечення сертифікації зернових складів на відповідність послуг...

Технічний регламент послуг з технічного обслуговування
Про затвердження Технічного регламенту послуг з технічного обслуговування І ремонту колісних транспортних засобів

Технічний регламент будівельних виробів, будівель І споруд, затверджений...
Типи порожнистих блоків, призначених для неопалюваних І опалюваних будинків у випадку засипки порожнин теплоізоляційними матеріалами...

Технічний регламент
Під засобом індивідуального захисту (далі — засіб захисту) слід розуміти спорядження, що призначається для носіння користувачем та/або...

Правила визначення вартості робіт з експлуатаційного утримання автомобільних...
Про затвердження Правил визначення вартості робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування

Регламент є обов'язковим до виконання для тб «Товарна біржа «Житомирські торги»
Даний Регламент розроблено у відповідності до Закону України «Про товарну біржу», Наказу Державного комітету лісового господарства...



База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації




blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт