Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Технічний регламент щодо вимог до автомобільних бензинів - Сторінка 4

Технічний регламент щодо вимог до автомобільних бензинів

Сторінка4/4
1   2   3   4

_____________________
Додаток 4
до Технічного регламенту

ВИМОГИ
щодо характеристик суднових палив

Назва показника

Одиниця виміру

Значення норм

Густина при температурі
15 оС

кілограмів на один куб. метр

не більше 900

В’язкість кінематична при температурі 40 оС

кв. міліметрів на секунду

в межах 1,4—11

Температура спалаху в закритому тиглі

градусів

не нижче 60

Температура застигання:

—“—
зимового палива
не вище мінус 6

літнього палива
не вище 0

Масова частка сірки

відсотків

не більше 2
(до 31 грудня 2013 р.)

не більше 1,5
(з 1 січня 2014 р.)

не більше 1
(з 1 січня 2017 р.)

не більше 0,5
(з 1 січня 2020 р.)

Цетановий індекс не менше

одиниць

не менше 35

Зольність не більше

відсотків масових

не більше 0,01

Вміст сірководню не більше

—“—

не більше 0,0002
(з 1 січня 2017 р.)

_____________________Додаток 5
до Технічного регламенту

ВИМОГИ
щодо характеристик котельних палив
(мазутів та пічного побутового рідкого)

Назва показника

Одиниця виміру

Значення норм для видів палив

пічне побутове
рідке

мазут

Масова частка сірки:

відсотківнизькосірчистого палива
не більше 0,5

не більше 0,5

малосірчистого паливане більше 1

сірчистого палива
не більше 1,1

не більше 2

високосірчистого паливане більше 3,5

Температура спалаху у відкритому тиглі

градусів

не нижче 45

не нижче 90

В’язкість:


умовна при температурі 80 оС

умовних градусів
не більше 16

кінематична при температурі 20 оС

кв. міліметрів на секунду

не більше 8
Зольність:

відсотківмалозольного палива
не більше 0,02

не більше 0,05

зольного паливане більше 0,14

Густина при температурі 20 оС

кілограмів на один куб. метр

в межах
830—900

в межах
870—1100

Температура застигання*

градусів

не вище
мінус 15

не вище 25

для мазуту із парафінистої та високопарафінистої нафтине вище 42

Теплота згоряння (нижча) в перерахунку на сухе паливо (не бракувальна):

кДж на один кілограмнизькосірчистого, мало- сірчистого і сірчистого палива
не менше
40100

не менше
40530

високосірчистого паливане менше
39900

Масова частка води

відсотків

сліди

не більше  1

__________

*У період з 1 квітня до 1 жовтня дозволяється вводити в обіг паливо пічне побутове рідке з температурою застигання не вище мінус 5 оС.

_____________________
Додаток 6
до Технічного регламенту

ДЕКЛАРАЦІЯ
про відповідність

_________________________________________________________________

(назва Технічного регламенту)

_________________________________________________________________

(повне найменування суб’єкта господарювання (виробника або уповноваженого

_________________________________________________________________

представника, постачальника, який декларує відповідність палив) та його місцезнаходження)

підтверджує, що __________________________________________________,

(позначення палива)

яке виготовляється(ено) за _________________________________________,

(позначення та назва нормативного документа)

відповідає вимогам ________________________________________________

(назва національних стандартів із зазначенням років їх затвердження,

_________________________________________________________________

що застосовані під час оцінки відповідності, та/або рішень, прийнятих для

_________________________________________________________________

забезпечення виконання вимог Технічного регламенту)

Сертифікат відповідності*___________________________________________

(номер сертифіката відповідності, дата його реєстрації, строк дії,

_________________________________________________________________

назва та місцезнаходження призначеного органу з оцінки відповідності)

Декларацію складено під повну відповідальність виробника або уповноваженого представника

________________________

(посада)

_______________

(підпис)

______________________

(ініціали та прізвище)

МП

“ ” 20 р.

___________

*Застосовується за умови використання модуля, в якому оцінка відповідності проводиться призначеним органом з оцінки відповідності.

_____________________
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2013 р. №

ПЛАН ЗАХОДІВ
із застосування Технічного регламенту
щодо вимог до автомобільних бензинів,
дизельного, суднових та котельних палив

Найменування заходу

Відповідальні
за виконання

Строк виконання

1. Розроблення та актуалізація національних стандартів, у тому числі гармонізованих з міжнародними та європейськими, на палива та на методи випробувань палив

Міненерговугілля Мінекономрозвитку

постійно

2. Формування та публікування переліку стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності палив вимогам Технічного регламенту

Мінекономрозвитку Міненерговугілля

—“—

3. Призначення органів з оцінки відповідності

—“—

—“—

4. Внесення у разі потреби змін до Технічного регламенту

Міненерговугілля
Мінприроди
Мінекономрозвитку

—“—

5. Забезпечення обов’язкового застосування вимог Технічного регламенту

Міненерговугілля
Держекоінспекція
Міндоходів
Мінприроди

починаючи з 2014 року

6. Розроблення та затвердження Порядку визначення випробувальних лабораторій

Міненерговугілля

вересень
2013 року

7. Розроблення та впровадження системи моніторингу якості палива в Україні

Міненерговугілля Мінекономрозвитку Держекоінспекція

починаючи з 2014 року

_____________________1   2   3   4

Схожі:

Технічний регламент щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного,...
Відповідно до статті 14 Закону України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» Кабінет Міністрів України...

Технічний Регламент чемпіонату України «Дитяча ліга» серед юнаків...
Технічний Регламент чемпіонату України «Дитяча ліга» серед юнаків та дівчат з волейболу (далі – Технічний Регламент) сукупність умов...

Технічний регламент
Цей Технічний регламент розроблено на основі Директиви 2014/33/єс європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р про гармонізацію...

Правила визначення вартості робіт з експлуатаційного утримання автомобільних...
Управлінням науково-технічної політики І управлінням автомобільних доріг Державної служби автомобільних доріг України

Технічний регламент безпеки іграшок
Небезпека може бути пов'язана з конструкцією іграшки та складом матеріалів, з яких вона

Безпеки низьковольтного електричного обладнання
Р. №1149 (далі – Технічний регламент), розроблено на основі Директиви Ради єс 2006/95/єс від 12 грудня 2006 р щодо гармонізації законодавств...

2 терміни та визначення понять
Технічному регламенті будівельних виробів, будівель І споруд (далі Технічний регламент), затвердженому Постановою Кабінету Міністрів...

Технічний регламент безпеки іграшок
Відповідно до статті 14 Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" ( 3164-15 ) Кабінет...

Технічний регламент безпеки машин І план заходів з його застосування
Міністерству економічного розвитку І торгівлі забезпечити застосування затвердженого цією постановою Технічного регламенту

Регламенту безпеки низьковольтного
Затвердити Технічний регламент безпеки низьковольтного електричного обладнання та план заходів із його застосування, що

Технічний регламент модулів оцінки відповідності
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2003 р. N 1585 ( 1585-2003-п )

Регламенту, затвердженого цією постановою, та здійснення контролю
Цей Технічний регламент визначає вимоги до рівня безпеки засобів індивідуального захисту, проведення процедури оцінки відповідності...

Технічний регламент зернового складу
Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2003 року n 510 "Про забезпечення сертифікації зернових складів на відповідність послуг...

Технічний регламент послуг з технічного обслуговування
Про затвердження Технічного регламенту послуг з технічного обслуговування І ремонту колісних транспортних засобів

Технічний регламент будівельних виробів, будівель І споруд, затверджений...
Типи порожнистих блоків, призначених для неопалюваних І опалюваних будинків у випадку засипки порожнин теплоізоляційними матеріалами...

Технічний регламент
Під засобом індивідуального захисту (далі — засіб захисту) слід розуміти спорядження, що призначається для носіння користувачем та/або...

Правила визначення вартості робіт з експлуатаційного утримання автомобільних...
Про затвердження Правил визначення вартості робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування

Регламент є обов'язковим до виконання для тб «Товарна біржа «Житомирські торги»
Даний Регламент розроблено у відповідності до Закону України «Про товарну біржу», Наказу Державного комітету лісового господарства...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт