Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Пат «Запоріжжяобленерго») вул. Сталеварів, 14, м. Запоріжжя, 69035, тел. (061) 286-33-59, факс (061) 286-33-67

Пат «Запоріжжяобленерго») вул. Сталеварів, 14, м. Запоріжжя, 69035, тел. (061) 286-33-59, факс (061) 286-33-67

Сторінка1/4
  1   2   3   4

логотип зоэ1

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО»

(ПАТ «Запоріжжяобленерго»)
вул. Сталеварів, 14, м. Запоріжжя, 69035, тел. (061) 286-33-59, факс (061) 286-33-67

E-mail: kanc@zoe.com.ua Web: http://www.zoe.com.ua

Код ЄДРПОУ 00130926


Запит ЦІНОВИХ пропозицій

щодо проведення торгів із закупівлі товарів, робіт, послуг
180319/4 від 18.03.2019 р.


  1. Замовник: ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00130926).

1.1. Поштова адреса: 69096 м. Запоріжжя, вул. Каховська, 3а.

1.2. Відповідальний за організацію торгів: тендерний комітет ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО»,

телефон: (061) 286-38-59, факс (061) 286-38-70
2. Інформація про товари, роботи, послуг: роботи
3. Найменування та кількість (або номенклатура та обсяги закупівлі): Код ДК 021:2015 - 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт (Інвестиційна програма 2019):

«Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-51, Ф-53 від ПС 35/10 "Кирилівка" на ділянці опор №5-15, №7-14 та №102-114 Якимівського району, Запорізької області» (п.1.1.2.3.1)
Обсяги закупівлі: згідно технічного завдання (Додаток 2)
4. Місце поставки товарів (надання послуг/ виконання робіт): визначається при укладанні договору.
5. Строк поставки товарів (надання послуг/ виконання робіт): визначається при укладанні договору.
6. Кінцевий термін прийняття цінових (комерційних) пропозицій, встановлений замовником:

до 10-00 год. 02.04.2019р.
7. Дата і час розгляду цінових пропозицій: о 11-45 год. 02.04.2019р.
8. Пропозиції надати: поштою: 69096 м. Запоріжжя, вул. Каховська, 3а., каб. 12, або факс: (061) 286-38-70, або електроною поштою: N.Cherkas@zoe.com.ua
9. Місце розгляду цінових пропозицій: 69096 м. Запоріжжя, вул. Каховська, 3а.
10. Істотні умови договору:

10.1. Загальна ціна робіт/послуг визначається згідно з ціновою (комерційною) пропозицією, технічним завданням (яке є додатком до укладеного за результатами Запиту цінових пропозицій договору).

10.2. Розрахунки за виконані роботи/послуги здійснюються в безготівковій формі у національній валюті України – гривні, шляхом переказу коштів на поточний рахунок. Визначається при укладанні договору. (Учасник має право пропонувати умови розрахунків, але в будь якому випадку Замовник Запиту цінових пропозицій має право не приймати їх до розгляду).

10.3.Приймання робіт/послуг: визначається при укладанні договору.

10.4.Термін дії договору: визначається при укладанні договору.
11. Додаткова інформація:

11.1. Пропозиції, які відповідають основним вимогам, будуть оцінені порівнянням цін у гривні. Перемога буде присуджена найкращій пропозиції з найменшою ціною.

11.2. В ціну надання послуг мають бути включені витрати на транспортування, перевезення, страхування, сплату мита, податків та інших зборів і обов’язкових платежів.

11.3. Пропозиції приймаються у вигляді цінових (комерційних) пропозицій, завірених печаткою та підписом уповноваженої особи (у разі наявності печатки).

11.4. Учасник ЗЦП у випадку участі за декількома (або всіма) лотами має право надати одну цінову пропозицію, але, в будь якому випадку, в цілому на весь обсяг робіт (послуг) по кожному лоту.

11.5. Для отримання та ознайомлення з проектом згідно вказаних робіт звертатись: м.Запоріжжя, Ермак С.О., відділ капітального будівництва ПАТ «Запоріжжяобленерго» вул. Кіяшко, 7 тел. (061) 225-38-63, електрона пошта S.Ermak@zoe.com.ua
12. Учасник-переможець ЗЦП повинен надати документи, згідно переліку, зазначеному у Додатку 1.

Голова тендерного комітету, заступник директора

з матеріально-технічного забезпечення Черкас О.М. ____________
Заступник голови тендерного комітету, заступник директора

з корпоративної безпеки та охорони об’єктів з питань інформаційної безпеки Власюк В.М. ____________
Відповідальний секретар тендерного комітету,

начальник тендерного відділу Дятченко Г.О. ____________
Директор з перспективного розвитку та інвестицій Кравчук Д.В. відрядження
Заступник технічного директора з метрології та систем обліку Вороной В.М ____________
Заступник директора з енергозбуту з технічних питань Куліш О.О. ____________
Провідний юрисконсульт відділу захисту правових інтересів

та корпоративних прав Наливайко І.А. ___________

Додаток 1

Перелік документів,

які мають бути надані учасником-переможцем процедури закупівлі
1. Документи, які повинен подати учасник – переможець процедури закупівлі для підтвердження того, що він здійснює господарську діяльність відповідно до положень Статуту:

1.1. Копія Статуту або іншого установчого документа, або протокол загальних зборів засновників про здійснення діяльності на підставі модельного Статуту, затвердженого КМУ/рішення про створення суб’єкта господарювання та провадження діяльності на підставі модельного Статут, затвердженого КМУ/рішення суб’єкта господарювання про продовження своєї діяльності на підставі модельного Статуту, затвердженого КМУ, тощо.

1.2. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб).

1.3. Копія паспорту (для фізичних осіб).
2. Документи, які повинен подати учасник – переможець процедури закупівлі для підтвердження сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених законодавством:

2.1. Оригінал або копія довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по податкам та обов'язковим платежам до бюджету, дійсну на день її надання до ПАТ «Запоріжжяобленерго».

2.2. Копія інформації з реєстру платників податку на додану вартість (свідоцтво, витяг тощо) або свідоцтва про сплату єдиного податку, (наведені документи/інформація надаються Виконавцем у разі наявності).
3. Документи, які повинен подати учасник – переможець процедури закупівлі для підтвердження відповідності вимогам ПАТ «Запоріжжяобленерго»:

3.1. Довідка в довільній формі про наявність обладнання та матеріально-технічної бази.

3.2. Довідка в довільній формі про чисельність постійного та контрактного персоналу, який має необхідні знання та досвід, достатні для виконання договору про закупівлю;

3.3. Довідка у довільній формі про перелік осіб, уповноважених здійснювати господарські операції (укладати договори на поставку товарів, надання послуг, виконання робіт), підписувати на їх виконання первинні документи, податкові накладні та копія документа(ів), що встановлює такі повноваження (протокол, наказ або довіреність тощо);

3.4. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);

б) керівництво (посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб;

в) банківські реквізити.

3.5. Копія дозволу або ліцензії на право здійснення відповідного виду господарської діяльності (у разі наявності та у разі якщо вид діяльності потребує наявності дозволу та ліцензії відповідно до чинного законодавства).

3.6. Істотні умови договору.

3.7. Інші документи, що стосуються Предмета закупівлі (за необхідністю).
Копії документів, що надаються згідно з цим Переліком, мають бути завірені підписом уповноваженої особи та печаткою (за наявності) учасника-переможця процедури закупівлі.


Додаток 2
Технічне завдання
щодо закупівлі робіт з «Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-51, Ф-53 від ПС 35/10 "Кирилівка" на ділянці опор №5-15,№7-14 та №102-114 Якимівського району Запорізької області» (шифр проекту 328.14-ЕСН)


  1. Загальні дані

Проектом передбачено:

  • реконструкція дволанцюгової ПЛ-10кВ із заміною голого проводу на СІП;

  • заміна усіх опор реконструйованої ділянки;

  • повторне підключення відгалужень від Ф-51 та Ф-53;

  • демонтаж неізольованого проводу реконструйованої ПЛ-10кВ;

  • демонтаж стояків ПЛ-10кВ що підлягають реконструкції.


Основні матеріали та устаткування:


Стійка залізобетонна СК120-10 ( ТУ У В.2.6.0249543-35-95)

шт

91

Стійка залізобетонна СВ105-5 (ТУ У В.2.6-00113997.004-94)

шт

5

Плита залізобетонна П-3u ( 3.407.1-143.7.6)

шт

6

Анкер АЦ-1 (3.407.1-143.7.7)

шт

8

Ригель АР7ц (60н/1-28)

шт

1

Провід самонесучий ізольований марки СІП-3 прерізом 3х95мм2 ООО «ЮПК»

1000м

12,480

Провід самонесучий ізольований марки СІП-3 прерізом 3х50мм2

ООО «ЮПК»

1000м

0,296

Провід салевоюлюмінієвий АС-95/16мм2

1000м

0,773

Провід салевоюлюмінієвий АС-50/8мм2

1000м

1,289

Ізолятор штирьовий фарфоровий ШФ-20Г

шт

323

Ковпачок для ізолятора К-7

шт

323

Ізолятор підвісний фарфоровий ПФ-70Д

шт

261

Серьга СРС-7-16

шт

72

Скоба СК-7-1А

шт

74

Вушко однолапчате У1-7-16

шт

72

Ланка проміжна трьохлапчата ПРТ-7

шт

72

Натяжний затискач НБ-2-6А

шт

69

Натяжний затискач РА2895 Р «SICAME»

шт

48

Натяжний затискач РА2850 Р «SICAME»

шт

69

Затискач проколюючий TTDC28401 FA «SICAME»

шт

81

Затискач проколюючий NTDC28401 AFA «SICAME»

шт

69

Пристрій захисту від дуги TNDC28401 FA ELC/ELCSA «SICAME»

шт

41

Затискач з’єднувальний пресує мий MJPT95

шт

12

Затискач ПС-2-1

шт

167

Затискач ПС-3-1

шт

4

Затискач ПА-3

шт

21

Траверса Т1

шт

114

Траверса Т4

шт

9

Траверса ТМз022

шт

21

Траверса ТМз032

шт

19

Траверса ТМ3

шт

2

Траверса ТМ-6

шт

3

Накладка ОГ2

шт

1

Накладка ОГ5

шт

1

Накладка ОГ8

шт

1


Інші матеріали, обладнання та лінійно-підвісна арматура – відповідно до проекту.

Термін виконання робіт та строк дії договору:

Початок робіт – дата підписання договору.

Закінчення робіт – 30.11.2019 р.

Строк дії договору – 31.03.2020 р.

  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Пат «Запоріжжяобленерго») вул. Сталеварів, 14, м. Запоріжжя, 69035,...
Відповідальний за організацію торгів: тендерний комітет пат «запоріжжяобленерго», телефон: (061) 286-38-59, факс (061) 286-38-70

Пат «Запоріжжяобленерго») вул. Сталеварів, 14, м. Запоріжжя, 69035,...
Відповідальний за організацію торгів: тендерний комітет пат «запоріжжяобленерго», телефон: (061) 286-38-59, факс (061) 286-38-70

Пат «Запоріжжяобленерго») вул. Сталеварів, 14, м. Запоріжжя, 69035,...
Відповідальний за організацію торгів: тендерний комітет пат «запоріжжяобленерго»

Пат «Запоріжжяобленерго») вул. Сталеварів, 14, м. Запоріжжя, 69035,...
Відповідальний за організацію торгів: тендерний комітет пат «запоріжжяобленерго»

Пат «Запоріжжяобленерго») вул. Сталеварів, 14, м. Запоріжжя, 69035,...
Відповідальний за організацію торгів: тендерний комітет пат «запоріжжяобленерго»

Тб «Електронні торги України» Пономарьової Злати Юріївни
Дрпоу 38477433, місцезнаходження: 69035, м. Запоріжжя, вул. Суворова, буд. 4, оф. 4-5, повідомляє про проведення аукціону з продажу...

Вих. №17/01-14/40-oг/мю від 17. 01. 2014 року міністерство юстиції україни
Дрпоу 38477433, місцезнаходження: 69035, м. Запоріжжя, вул. Суворова, буд. 4, оф. 4-5, повідомляє про проведення аукціону з продажу...

Вих. №05/12-13/521/692-ог від 05. 12. 2013 року міністерство юстиції україни
Дрпоу 38477433, місцезнаходження: 69035, м. Запоріжжя, вул. Суворова, буд. 4, оф. 4-5, повідомляє про проведення аукціону з продажу...

01001, м. Київ, вул. Городецького, 13 Державному органу з питань...
Дпроу 38477433, місцезнаходження: 69035, м. Запоріжжя, вул. Суворова, буд. 4, оф. 4-5, повідомляє про проведення аукціону з продажу...

Товарна Біржа «Електронні торги України»
Дпроу 38477433, місцезнаходження: 69035, м. Запоріжжя, вул. Суворова, буд. 4, оф. 4-5, повідомляє про проведення аукціону з продажу...

Зразок позовної заяви про визнання особи такою, що втратила право...
Яка зареєстрована та мешкає за адресою: 03125 м. Київ, вул. Монтажників, 15, кв. 1, д т. 286-56-75

Комунальний вищий навчальний заклад «харківська академія неперервної...
Тел./факс (057) 731-21-31 e-mail: web-сайт: edu-post-diploma kharkov ua

Державний методичний центр
Україна, м. Київ–1, вул. Архітектора Городецького, 1-3/11, тел./факс 8 (044) 279-10-42; тел. 279-10-88

Електронна пошта
Леніна, 168, м. Запоріжжя, 69107, тел. 212-44-00, факс 212-44-03, код єдрпоу 37941997

Чернівецької області вул. М. Грушевського, 2а, смт. Глибока, 60400,...
М. Грушевського, 2а, смт. Глибока, 60400, тел. 2-42-95, тел. «факс» 2-42-99, raionarada07@bigmir net

65029, Україна, м. Одеса, вул. Мечнікова, 6 тел.: (048) 773-14-31; факс: (048) 749-86-40
Україна, м. Одеса, вул. Мечнікова, 6 тел.: (048) 773-14-31; факс: (048) 749-86-40

Україна міністерство освіти І науки
Вінниця, вул. Козицького 33, тел. 61-16-69, факс 53-15-02, e-mail: vin

Україна міністерство освіти І науки
Вінниця, вул. Козицького 33, тел. 61-16-69, факс 53-15-02, e-mail: vinБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт